Noutati

PV Sedinte Consiliul Local
Anunt public elaborare PUZ
Anunt public elaborare PUZ (2)
Convocari Consiliul Local
Impozite si taxe - informatii generale
 Anunt selectie membri comisie de ev. planuri de afaceri
 actualizat: 2018-07-18 11:41 

 

Anunt selectie membri comisie de evaluare planuri de afaceri

 

Profi Jobs Consulting SRL, in calitate de partener in cadrul proiectului “Schimba-ti viitorul ! Dezvoltarea sociala si economica a persoanelor defavorizate din zona de Nord a Municipiului Câmpulung” cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, ID 103450, deruleaza selectia de personal in vederea constituirii unei comisii de evaluare a planurilor de afaceri depuse in cadrul activitatii 4.5 “Organizarea si desfasurarea concursului pentru planurile de afaceri”, de catre persoanele din grupul tinta, absolventi ai cursurilor de competente antreprenoriale.
Comisiile de evaluare si selectie se constituite sub forma unui juriu. O comisie este formata din 3 persoane (2 membri si un presedinte): reprezentanti ai mediului de afaceri si ai patronatelor din aria de implementare a proiectului, cu respectarea principiilor de incompatibilitate si confidentialitate.Vor fi organizate 6 sesiuni de evaluare.
Cerinte generale:

Experienta solicitata:
- Absolvent studii superioare cu licenta sau echivalent – 3 ani
- Reprezentant al mediului de afaceri, al patronatelor din aria de implementare a proiectului - 5 ani

Atributii :
- Jurizeaza planurile de afaceri depuse in cadrul activitatii 4.5 “Organizarea si desfasurarea concursului pentru planurile de afaceri” in cadrul proiectului “Schimba-ti viitorul! Dezvoltarea sociala si economica a persoanelor defavorizate din zona de Nord a Municipiului Câmpulung”

Competente solicitate:
- capacitate de analiza
- spirit critic
- viziune
- corectitudine

Analiza documentelor transmise de persoanele interesate si selectarea membrilor juriului se va face pe baza CV-urilor si a altor documente transmise din care sa rezulta ca au experienta dovedita in antreprenoriat. 

Va rugam sa trimiteti CV-urile dvs. insotite de documente care sa ateste informatiile prezentate in CV, pâna la data de 20 iulie 2018, orele 11.00, la urmatoarele adrese de mail: pmc_mysmis@yahoo.com,biroucampulung@yahoo.com .
Detalii la telefon: 0737 510 403
Persoanele ale caror CV-uri vor fi selectate, vor fi invitate, prin email sau telefonic, in vederea participarii la un interviu.
Informatii suplimentare:
Va rugam sa completati CV-ul in format Europass.
Documentele care vor fi transmise impreuna cu CV-ul trebuie sa ateste calificarile / studiile relevante mentionate in CV, cât si experienta profesionala (recomandari, copii dupa contracte, etc.)Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2020-07-05 09:13