Noutati

Casa de Cultura
Amenzi, somatii, titluri executorii
Concurs recrutare Arhitect Sef
Concurs recrutare Sef Serviciu Juridic
Concurs recrutare Inspector Superior Contabilitate
 Anunt participare licitatie publica
 actualizat: 2019-02-20 12:54 


ANUNT DE PARTICIPARE

la licitatia publica deschisa cu strigare

 

Inchirierea spatiului comercial situat in Campulung, judetul Arges,
str.Negru Voda nr.121A, bl.A9, sc.B

 1. Denumirea organizatorului licitatiei: Municipiul Campulung, Cod fiscal : 4122361,str. Negru Voda, nr. 127, cod 115100, Campulung Muscel, judetul Argeş,telefon : 0248-511034, Fax : 0248-511036, email : campulung@muscel.ro
 2. Procedura aplicata: licitatie publica cu strigare
 3. Obiectul licitatiei “Inchirierea spatiului comercial situat in Campulung, judetul Arges, str.Negru Voda nr.121A, bl.A9, sc.B” cu o suprafata 24.84 mp, din care:
  - birou – 17.48 mp
  - ½ cota parte din holul de acces – 7.36 mp
 4. Criteriul de atribuire : Pretul cel mai mare oferit lei/luna.
 5. Data limita pentru depunerea ofertelor : 14.03.2019, ora 1500. Ofertele se depun la Primaria Campulung, str. Negru Voda, nr.127, cod 115100, judetul Argeş, registratura.
 6. Data desfasurarii licitatiei : 14.03.2019, ora 1530. Licitatia se va desfasura la Primaria Campulung, str. Negru Voda, nr.127, cod 115100, judetul Argeş.
 7. Documentele de participare/caietul de sarcini si alte informatii suplimentare se pot obtine de la Primaria Municipiului Campulung, Compartiment investitii achizitii , persoana de contact ing. Roxana Tatulescu, tel. 0248/511034; 0248/510410


Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2019-09-13 08:12