Noutati

Alegeri locale 2020
Publicatii de casatorie
Necrolog - Sorin Burtea
Situatii financiare 2020
Apel de selectie POR (2)
 Acord de mediu 10.12.2019
 actualizat: 2019-12-10 13:29 

ANUNT PUBLIC
PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRAREMUNICIPIUL CAMPULUNG, titular al proiectului ,, Construire bloc de locuinte sociale (D+P+4E) – 50 apartamente”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Arges, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,, Construire bloc de locuinte sociale (D+P+4E) – 50 apartamente”,propus a fi amplasat în Municipiul Campulung, str. Carpati, nr. 93, judetul Arges.
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la APM Arges, Municipiul Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50 A, judetul Arges,în zilele de luni –vineri, orele 10:00 - 13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2020-08-12 14:29