Noutati

Alegeri locale 2020
Publicatii de casatorie
Alegeri electorale
Mesaj - Inceput an scolar
Comunicat DAS - Masti de protectie
 Anunt de participare la licitatie (2)
 actualizat: 2020-01-09 09:52 

 

ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIA PUBLICA DESCHISA

pentru inchirierea spatiului situat la parterul imobilului din Municipiul Campulung, judetul Arges,
str. Negru Voda, nr. 107 (fost spatiu Cina)

 

 


1. Denumire concendent: Municipiul Campulung, Cod fiscal : 4122361, str. Negru Voda, nr. 127, cod 
115100, Campulung Muscel, judetul Arges,telefon : 0248-511034, Fax: 0248-511036, email : campulung@muscel.ro , persoana de contact ing. Roxana Tatulescu, tel. 0248/511034.

 

2. Informatii generale privind obiectul licitatiei : Spatiul care se propune a se inchiria se afla situat la parterul imobilului situat in Municipiul Campulung, judetul Arges, str. Negru Voda, nr. 107 si se afla in zona centrala a Municipiului Campulung.

 

3. Informatii privind documentatia de atribuire: Documentatia de atribuire se ridica de la Primaria Municipiului Campulung, Compartiment investitii-achizitii. Costul documentatiei este de 50 lei si poate fi achitat prin depunere la casieria unitatii sau prin virament bancar.
Data limita pentru solicitarea clarificarilor : 22.01.2020

 

4. Informatii privind ofertele:

a) Data limita pentru depunerea ofertelor : 30.01.2020, ora 1330.
b) Adresa unde se depun ofertele : Primaria Campulung, str. Negru Voda, nr.127, cod 115100, judetul 
Arges, registratura.
c) Ofertele se depun in 2 exemplare.

 

5. Data, ora si locul deschiderii ofertelor : 30.01.2020, ora 1400, Primaria Campulung, str. Negru Voda, 
nr. 127, judetul Arges
 

6. Litigiile de orice fel ce decurg din executarea contractului de concesiune, sunt de competenta instantei 
judecatoresti de drept comun, in termen de 10 zile

 

7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii 08.01.2020.Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2020-09-19 09:21