Noutati

Alegeri locale 2020
Publicatii de casatorie
Alegeri electorale
Mesaj - Inceput an scolar
Comunicat DAS - Masti de protectie
 Anunt de participare la licitatie (3)
 actualizat: 2020-01-14 08:55 

 

ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIA PUBLICA DESCHISA
pentru concesionare

“Proprietate imobiliara de tip teren intravilan si constructie centrala termica fluidizare,
situat in mun. Campulung, str.Marasti nr 19 B, judetul Arges’’.

 

 

1. Denumire concendent: Municipiul Campulung,Cod fiscal : 4122361,str. Negru Voda, nr. 127, cod 
115100, Campulung Muscel, judeţul Arges, telefon: 0248-511034, Fax: 0248-511036, email : campulung@muscel.ro, persoana de contact ing. Roxana Tatulescu, tel. 0248/511034.

 

2. Informatii generale privind obiectul licitatiei: Proprietatea imobiliara de tip teren intravilan si constructie centrala termica fluidizare . Acesta este situat in intravilanul Municipiului Campulung, judetul Arges, str.Marasti nr 19 B, judetul Arges, este înscris în cartea funciara nr.85895 Campulung numarul cadastral nr.4150, este inregistrat la OCPI Arges sub nr.14097/29.09.2017.

 

3. Informatii privind documentatia de atribuire: Documentatia de atribuire se ridica de la Primaria Municipiului Campulung, Compartiment investitii-achizitii. Costul documentatiei este de 50 lei si poate fi achitat prin depunere la casieria unitatii sau prin virament bancar.
Data limita pentru solicitarea clarificarilor 30.01.2020, ora.15.00

 

4. Informatii privind ofertele:

a) Data limita pentru depunerea ofertelor : 06.02.2020, ora 13.00.
b) Adresa unde se depun ofertele : Primaria Campulung, str. Negru Voda, nr.127, cod 115100, judeţul Arges, registratura.
c) Ofertele se depun in 1.ex . Original

 

5. Data, ora si locul deschiderii ofertelor : 06.02.2020, ora 13.30, Primaria Campulung, str. Negru Voda, nr. 127, judeţul Arges

6. Litigiile de orice fel ce decurg din executarea contractului de concesiune, sunt de competenta instantei judecatoresti de drept comun, in termen de 10 zile

7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii :13.01.2020

 Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2020-09-19 09:21