Noutati

Anunt - Anulare concursuri
Buget Participativ
Cmunicat - Dezinfectie
Amenzi, somatii, titluri executorii
Transparenta salariala
 Apel de selectie POR/GAL
 actualizat: 2020-02-14 13:54 

 

APEL DE SELECȚIE
Pentru depunerea fișelor de proiecte POR/GAL CÂMPULUNG MUSCEL/2020/9/1/OS9.1 în vederea selectării de către Asociația Grupul de Acțiune Locală Câmpulung Muscel în cadrul SDL – etapa a III-a a mecanismului DLRC

 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Câmpulung Muscel anunță lansarea apelului de fișe de proiecte pentru intervențiile POR din cadrul SDL Grupul de Acțiune Locală Câmpulung Muscel.
• Fișa intervenției #1 Asfaltare, trotuare, indicatoare rutiere la nivelul trecerilor de pietoni din aproprierea școlilor, cât și semnalizarea trecerilor de pietoni intens circulate.
• Fișa intervenției #3 Gaze naturale, apă curentă, sistem canalizare, serviciu de salubrizare, extindere iluminat public în zonele Pescăreasa și Cazărmilor, necesitatea modernizării stației de epurare în zona Pescăreasa și sistem de canalizare în zona Grui.
• Fișa intervenției #4 Reabilitarea/ modernizarea/ construirea infrastructurii de locuire socială, inclusiv a locuințelor de tip shelter pentru persoanele victime ale violenței în familie.

 

| Apel de selectie | | Calendar estimativ | | Ghid POR interventii SDL |Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2020-04-06 11:13