Noutati

Procese Verbale / Hotarari - CLSU/CJSU
SPCLEP
Comunicat Distribuire Alimente 2021
Impozite si taxe - informatii generale
Comunicat - Distribuire produse igiena (POAD)
 Buget Participativ
 actualizat: 2020-04-01 19:20 

 


Bugetare Participativă la nivelul Municipiului Câmpulung in anul 2020

 

1. CINE POATE DEPUNE PROIECTE


Cetăţenii care locuiesc, muncesc sau studiază în Câmpulung şi au împlinit vârsta de cel puţin 18 ani.
Depunerea unui proiect, precum si votarea celor eligibile se vor putea face exclusiv online prin intermediul site-ului primăriei Câmpulung.
Persoanele care vor utiliza platforma online a bugetării participative, acceptă termenii şi condiţiile în care aceasta funcţionează.

 

2. CARE SUNT DOMENIILE PENTRU CARE POT FI DEPUSE PROIECTE 

 

Primăria Municipiului Câmpulung propune următoarele domenii de interes:

 • Domeniul Invatamant
 • Domeniul Amenajare urbanistica

 

3. CARE ESTE BUGETUL ALOCAT DE MUNICIPIUL CÂMPULUNG

 

În anul 2020, în Bugetul general de venituri şi cheltuieli al Municipiului Câmpulung, a fost aprobata prin HCL nr. 11 din 20.02.2020 suma de 50.000 lei, reprezentând finanţarea proiectelor din cadrul procesului de bugetare participativă, stabilită în buget.


4. CARE SUNT PROIECTELE ELIGIBILE 

 

Pentru a fi validate în cadrul procesului de bugetare participativă proiectele trebuie să fie de competența Primăriei Municipiului Câmpulung, să nu contravină reglementărilor prezentului regulament sau a altor prevederi legale în vigoare și să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

 1. să fie de interes local și să nu realizeze activităţi cu scop comercial, publicitar, de natură politică sau etnică;
 2. să fie sau să poată fi asimilate unei investiţii aflate în competenţa Primăriei Municipiului Câmpulung şi care vizează un spaţiu public, deschis, aflat în proprietatea Municipiului Câmpulung, la care există acces neîngrădit al cetățeniilor (nu sunt eligibile proiecte care propun dotări/amenajări în incinta clădirilor administrate de instituții publice);
 3. să se refere doar la investiții publice constând în dotări, modernizări, reparații ale bunurilor proprietate publică a municipiului;
 4. să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale municipalităţii aflate în derulare;
 5. să fie delimitate zonal;
 6. să se încadreze în bugetul maxim alocat;
 7. să se încadreze în domeniile prevazute în prezentul Regulament.

 

 

5. CUM TREBUIE SĂ FIE PROIECTELE 


Proiectele propuse trebuie să fie clare, concise astfel încât implementarea lor să fie ușor de realizat.
Prioritatea proiectelor pentru finanțare este stabilită în funcție de votul cetăţenilor. În acest sens mesajul / descrierea proiectelor trebuie să fie ușor de înțeles pentru ceilalți participanți la acest proces.
Proiectele, care vor fi depuse online, pot fi însoțite de imagini, schițe, descrieri detaliate, in format pdf, jpg, png, doc, docx, xls, xlsx, cu o dimensiune maxima de 15 MB, a tuturor fisierelor aferente proiectului. Arhiva proiectului va fi insotita de formularul de inscriere de mai jos si trimise la adresa de email oficiala a Municipiului Campulung: campulung@muscel.ro, cu mentiunea "Proiect Bugetare Participativa"

 

6. CUM VOR FI VALIDATE PROIECTELE 


Municipiul Câmpulung, prin comisii specializate va realiza o analiză a proiectelor depuse.
Reprezentanții primăriei pot solicita clarificări suplimentare deponenților și actualiza proiectele în funcție de acestea, în cazul în care situaţia o impune. De asemenea, reprezentanții primăriei vor face o estimare realistă a costurilor aferente fiecărui proiect.
Proiectele care nu respectă criteriile de eligibilitate vor fi respinse și nu vor participa la vot.
Validarea proiectelor în cadrul procesului de bugetare participativă va fi realizată de către o comisie constituită în acest sens la nivelul Primăriei Municipiului Câmpulung.
În momentul în care un proiect este validat de Comisia de specialitate, fiind considerat eligibil, acesta va trece în următoarea etapă a procesului de bugetare participativă, respectiv “Votul”.

 

7. CUM SE VOTEAZĂ 


Fiecare persoană poate vota pentru oricare din proiectele eligibile care vor apărea pe site-ul primariei, și de asemenea pentru oricâte categorii dorește, cu mențiunea că are la dispoziție un singur vot pe zi / categorie.
La finalul etapei de vot se va realiza o ierarhizare a proiectelelor în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute. Vor fi finanţate proiectele care îndeplinesc condiţiile prezentului regulament, în ordinea stabilită în urma etapei de voting, până la epuizarea bugetului alocat pentru fiecare domeniu în parte.


8. CARE ESTE CALENDARUL BUGETĂRII PARTICIPATIVE 

 

 • 01.04.2020– Lansarea Proiectului “Bugetare participativa in Municipiul Campulung”
 • 01.04.2020-15.05.2020 – Depunerea proiectelor. Fiecare cetățean poate formula una sau mai multe propuneri de proiecte
 • 18.05.2020-30.06.2020 – Verificarea proiectelor depuse de către Comisia de specialitate a Primăriei Municipiului Campulung
 • Proiectele propuse vor face obiectul unei analize tehnice şi legale ce va fi realizată de către departamentele din cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung. În urma acestei verificări, se va stabili lista proiectelor care sunt eligibile. Fiecare persoană al cărei proiect a fost declarat neeligibil poate primi, la cerere, un răspuns scris cuprinzând motivele pentru care propunerea a fost declarată neeligibilă. Toate proiectele declarate eligibile urmează să fie supuse votului cetăţenilor.
 • 01.07.2020-15.07.2020 – Voting on-line. In aceasta perioada cetăţenii sunt invitaţi să voteze proiectele eligibile pe site-ul Municipiului Campulung.
 • 16.07.2020 – Afişarea proiectelor câştigătoare.

Notă: Calendarul va putea suferi modificări, care vor fi aduse la cunoștință publică în timp util.


9. TERMENI ȘI CONDIȚII

 
Prin folosirea platformei/site-ului, acceptați că sunteți de acord cu Termenii și condițiile de funcționare a acesteia. Acești termeni pot fi modificați de către Primăria Câmpulung, fără o notificare prealabilă, pentru îmbunătățirea/optimizarea platformei sau a serviciului.
Platforma poate fi utilizată exclusiv de către cetățenii Municipiului Câmpulung.
Responsabilitatea corectitudinii datelor înregistrate în platformă aparține fiecărui utilizator în parte, pentru datele sale.
Municipiul Câmpulung își rezervă dreptul de a nu publica proiectele care prezintă conținut neadecvat, injurios sau de natură să lezeze demnitatea persoanelor, ori să afecteze în orice mod viața privată a unor persoane sau categorii de persoane.
Municipiul Câmpulung își rezervă dreptul de a elimina conturile multiple create de către o singură persoană, fără notificarea prealabilă a acesteia.
Prin utilizarea platformei sunteți de acord cu Prelucrarea de către Primăria Câmpulung a datelor dumneavoastră cu caracter personal (nume, prenume, adresă, adresă de email, număr de telefon). Primăria Câmpulung asigură confidențialitatea datelor dumneavoastră, în conformitate cu legislația națională și europeană în vigoare.
Prin utilizarea platformei sunteți de acord ca proiectele depuse de dumneavoastră să fie afișate publicului larg.
Toate drepturile de proprietate intelectuală aferente platformei inclusiv logo-uri, imagini, texte, etc, aparțin Municipiului Câmpulung și nu pot fi reutilizate fără acordul acestuia.
Proiectele și orice documente încărcate devin proprietatea Municipiului Câmpulung și pot fi reutilizate în mod liber de către acesta.

 

  | Formular de inscriere |Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2021-02-23 12:42