Noutati

Anunt Concurs recrutare SPADPP
Anunt Concurs Recrutare
Anunt - PUZ BIOFUCT
Comunicat - Dispozitie Secretar de Stat DSU
Comunicat
 Comunicat - Management Spital Municipiul Campulung
 actualizat: 2020-05-27 12:33 

 

COMUNICAT DE PRESĂ
privind managementul Spitalului Municipal Câmpulung

 


Prin Ordonanța de Urgență nr. 40 din 2 aprilie 2020 privind întărirea capacității administrative a sistemului sanitar art. 1 ”Ministerul Sănătăţii coordonează organizarea şi funcţionarea tuturor unităţilor sanitare din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale şi exercită inclusiv atribuţia de numire, suspendare şi eliberare din funcţie a persoanelor care ocupă funcţii de conducere în cadrul acestor unităţi.” Începând cu data de 30.04.2020 domnul Alexe Nicolae a fost suspendat din funcția de manager al Spitalului Municipal Câmpulung pe durata stării de urgență prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 548/30.04.2020, pentru neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu – nouă nu ni s-au adus la cunoștință nici până la data prezentului comunicat documentele concrete care au stat la baza suspendării, lucru solicitat Direcției de Sănătate Publică Argeș prin adresa nr.12293/25.05.2020. Începând cu aceeași dată domnul Aron Andrei a fost numit în funcția de manager interimar al Spitalului Municipal pe perioada stării de urgență prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 549/30.04.2020.
Domnul Alexe Nicolae a câștigat în anul 2019 concursul pe postul de manager al Spitalului Municipal Câmpulung în acest sens încheindu-se cu Primarul municipiului Câmpulung contractul de management nr. 19967/20.06.2019. 
Conform art. 21 din O.U.G. nr. 70 din 14 mai 2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 202, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 ”Ministerul Sănătății coordonează organizarea și funcționarea tuturor unităților sanitare din subordinea autorităților administrației publice locale și exercită inclusiv atribuția de numire, suspendare și eliberare din funcție a persoanelor care ocupă funcții de conducere în cadrul acestor unități”. 
Potrivit art. 1 din Hotărârea Comitetului Național de Urgență nr. 24/2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național, începând cu data de 15.05.2020, a fost declarată starea de alertă la nivel național, pentru o perioadă de 30 de zile. În data de 15.05.2020 s-a emis de către Ministerul Sănătății Ordinul nr. 671/15.05.2020 prin care domnul Alexe Nicolae a fost suspendat din funcția de manager pe perioada instituirii stării de alertă la nivel național. Domnul Alexe Nicolae a solicitat prin adresa nr. 11778/18.05.2020 emiterea unui act administrativ în sensul reluării efectelor contractului de management, Primăria Câmpulung solicitând în acest sens prin adresa nr. 12081/21.05.2020 Ministerului Sănătății ”să ia măsurile care se impun pentru înlăturarea eventualelor blocaje instituționale și, după caz, restabilirea contractului de management”.
În data de 20.05.2020 Parlamentul României a emis Hotărârea nr. 5/2020 pentru încuviințarea stării de alertă şi a măsurilor instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 în care la anexa nr. 1, după articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins: ” Autorităţile publice locale, pentru unităţile sanitare din subordine, exercită atribuţia de numire, suspendare şi eliberare din funcţie a persoanelor care ocupă funcţii de conducere în cadrul acestor unităţi în condiţiile legii.” Din analiza actelor normative cu putere de lege, respectiv O.U.G nr. 70/2020 și Legea nr.55/2020, Ministerul Sănătății nu mai deține atribuția de eliberare din funcție a persoanelor care ocupă funcție de conducere în cadrul unităților sanitare din subordinea autorităților administrației publice locale. Astfel în baza acestora s-a emis Dispoziția nr. 196/25.05.2020 cu privire la încetarea numirii domnului dr. Andrei Aron din funcția de manager interimar la Spitalul Municipal Câmpulung și Dispoziția nr. 197/25.05.2020 privind încetarea suspendării contractului de management nr. 19967/20.06.2019 încheiat între domnul Țâroiu Ioan-Liviu în calitate de primar al Municipiului Câmpulung și domnul Alexe Nicolae în calitate de manager al Spitalului Municipal Câmpulung. 
Am solocitat Direcției de Sănătate Publică și Instituției Prefectului – Județul Argeș, cea care a făcut solicitarea de suspendare a managerului spitalului, să ne comunice motivele concrete care au stat la baza suspendării din funcție a domnului Alexe Nicolae și încă le așteptăm. Deoarece luna viitoare dlomnul Alexe Nicolae, care a ocupat postul de manager al spitalului prin concurs, are evaluarea anuală credem că este important de știut aceste motive pentru a avea o imagine corectă a activității dânsului. Dacă se vor constata neregului în activitatea domnului Alexe Nicolae în mod sigur va fi demis din funcție și va fi organizat un nou concurs unde se poate înscrie, dacă va dori, și domnul dr. Aron Andrei. Cât despre numirea domnului dr. Aron Andrei de către domnul ministru Nelu Tătaru nu pot să afirm decât că fie activitatea domnului dr. Aron Andrei este foarte cunoscută de domnul ministru, fie domnul doctor este o persoană cunoscută de domnul ministru, pentru că altfel nu îmi explic această numire, cu atât mai mult cu cât domnul dr. activează în privat, iar toate celelalte perosane numite la conducerea diferitelor spitale din țară, în acestă perioadă, au venit de la spitale militare sau publice. 
Dacă ne referim la activitatea domnului dr.Aron Andrei în cele 24 de zile cât s-a aflat la conducerea Spitalului Municipal Câmpulung, putem afirma că dumnealui a continuat activitățile și măsurile demarate de domnul Alexe Nicolae. După cum știți alocarea financiară de la bugetul local și diligențele pentru primirea sponsorizării de la Holcim pentru achiziționarea aparatului de testare de tip PCR, inclusiv achiziția acestuia s-au făcut în perioada când manager al spitalului era domnul Alexe Nicolae. 
Despre proiectele de milioane de euro pe care domnul dr. Aron Andrei afirma că le avea în vedere pentru spital nu am informații, dar pot să vă spun că atât Spitalul Municipal Câmpulung cât și Spitalul TBC pregătesc depunerea unui proiect pentru recuperarea cheltuielilor făcute pe echipamente și materiale de protecție împotriva COVID 19 cât și pentru achiziționarea altor echipamente și materiale de protecție ce vor fi folosite în același scop. Proiectele vor fi depuse spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, Axa Prioritară 9, Obiectivul Specific 9.1. 

 Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2021-08-04 17:57