Noutati

PV Sedinte Consiliul Local
Anunt public elaborare PUZ
Anunt public elaborare PUZ (2)
Convocari Consiliul Local
Impozite si taxe - informatii generale
 Anunt public elaborare PUZ (2)
 actualizat: 2020-06-24 10:03 

 

ANUNŢ PUBLIC

 

În conformitate cu prevederile Ordinului nr.2701 din 30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, în perioada 24.06.2020 – 08.07.2020, zilnic în orele de program, publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri scrise, argumentate şi justificate privind intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal în cadrul etapei pregătitoare, pentru:

  • CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO SELF-SERVICE
  • Amplasament: Câmpulung, strada Revoluţiei, nr. 30A, județul Argeş
  • Beneficiar: S.C. OPTIM SERVICE DSG S.R.L.
  • Proiectant: S.C. IPA Proiect Argeş S.R.L.- urb. Suciu Ioan-Augustin

 

Consultarea documentaţiei poate fi făcută la sediul administraţiei publice, Compartimentul URBANISM, cam. 14, parter, în perioada 24.06.2020 – 08.07.2020, zilnic în orele de program.

 

Observaţiile vor putea fi transmise în scris, numai după consultarea documentaţiei, la Compartimentul Urbanism al Primăriei municipiului Câmpulung, str. Negru Vodă, nr.127, sau pe adresa de e-mail: campulung@muscel.ro.ro, până în data de 08.07.2020.
Răspunsul la observaţiile transmise va publicat pe pagina de internet a primăriei în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare a publicului.| PUZ - Intentie de elaborare | | Proces verbal incheiere (etapa 1) | | PUZ (etapa 2) |Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2020-07-05 09:13