Noutati

Anunt de participare cu oferta
Anunt concurs recrutare DAS
Autorizatii de construire - Ian - Martie 2021
Certificate de urbanism - Ian - Martie 2021
Autorizatii de construire - Oct. - Dec. 2020
 Anunt consultare PMUD
 actualizat: 2020-10-28 15:16 

 

 

ANUNŢ PUBLIC


În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată și Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată și actualizată, Primăria Municipiului Câmpulung supune consultării publice Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Câmpulung.
În perioada 14.10.2020 - 13.11.2020, publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri scrise, argumentate şi justificate privind Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Câmpulung.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) este un instrument de planificare strategică teritorială, prin care sunt corelate dezvoltarea teritorială a municipiului Câmpulung cu nevoile de mobilitate și transport ale persoanelor, bunurilor și mărfurilor și are ca țintă principala imbunatatirea accesibilității locuitorilor, a mobilității acestora, precum și buna integrare a diferitelor moduri de transport.

Dezbaterea publica cu privire la Planul de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD) se va desfasura la o data care va fi anuntata ulterior pe site-ul institutiei!

Observaţiile şi propunerile vor putea fi transmise în scris, la sediul Primăriei municipiului Câmpulung, str. Negru Vodă, nr.127, sau pe adresa de e-mail: campulung@muscel.ro., până în data de 13.11.2020.


Răspunsul la observaţiile transmise va publicat pe pagina de internet a primăriei în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare a publicului.

 

 | Plan de Mobilitate Urbana Durabila |Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2021-05-06 06:43