Noutati

Anunt de participare cu oferta
Anunt concurs recrutare DAS
Autorizatii de construire - Ian - Martie 2021
Certificate de urbanism - Ian - Martie 2021
Autorizatii de construire - Oct. - Dec. 2020
 Comunicat - Deseuri
 actualizat: 2020-10-23 11:13 

 

COMUNICAT

 

 

Primăria municipiului Câmpulung aduce la cunoştinţă că în conformitate cu prevederile Legii nr.211/2011 art. 17, pentru reducerea cantităţii de deşeuri reciclabile care se pierd prin nevalorificare, cât şi pentru atingerea obiectivului anual cu 50%, de reducere a cantităţilor de deşeuri depozitate, cetăţenii şi agenţii economici de pe raza municipiului au obligaţia de a asigura precolectarea separată la sursă în recipiente distincte.
Astfel locuitorii de la bloc, au obligaţia de a depune separat deşeurile, respectiv deşeuri reciclabile (hârtie-carton, plastic, sticlă) în containere colorate inscriptionate, iar deşeurile reziduale (menajere) în containere gri (tablă), containere existente la platformele de colectare. Colectarea acestora se realizează zilnic.
Cetăţenii care locuiesc la case vor lăsa la poartă sacul cu reciclabil în PENULTIMA/ULTIMA VINERE DIN LUNĂ, care va fi ridicat de către operatorul de salubrizare SC FINANCIAR URBAN.
Totodată menţionăm că pentru deşeurile de mari dimensiuni (resturi de mobilier, saltele, aparatură electrocasnică veche - DEEE), acestea se vor aduce la Centrul de colectare din cadrul Staţiei de Transfer, Str. Nicolae Popp, Câmpulung de Luni -Vineri între orele 8:00 – 15:00.
In caz de nerespectare se vor sancţiona cu amendă de la 100 la 300 lei conform Lg. Nr.101/2006 Legea serviciului de salubrizare a localităţilor.

PRIMAR,
ELENA VALERICA LĂSCONI
 Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2021-05-06 06:43