Noutati

Impozite si taxe - informatii generale
Anunt - Achizitie servicii spalatorie auto
Anunt dezbateri publice PUG
Comunicat Impozite si Taxe - Termene de plata
Planul anual de achizitii publice
 Invitatie de participare Servicii Juridice
 actualizat: 2021-01-12 13:54 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Achiziţionare servicii în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică
având ca obiect: SERVICII JURIDICE

 


In temeiul prevederilor art.7 alin.(5) din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, Municipiul Câmpulung, cu sediul în Câmpulung, str. Negru Vodă nr 127, cod poştal:115100, telefon:0248-511034, fax:0248-511036, E-mail:campulung@muscel.ro, în calitate de Autoritate Contractantă, intenţionează să achiziţioneze SERVICII JURIDICE conform cerinţelor solicitate.
Hotărârea Consiliului Local nr.120 din 28.10.2020
Hotărârea Consiliului Local nr. 144 din 26.11.2020

Cod clasificare CPV: 79100000-5 - “Servicii juridice“
Modalitatea de atribuire: Procedură Operaţională privind Achiziţia de servicii juridice
Sursa de finanţare: Buget local

 

Detalii Invitaţie de participare:
Date de identificare ale beneficiarului serviciilor juridice: MUNICIPIUL CÂMPULUNG
Locul de prestare a serviciilor juridice: Raza teritorială a instanţelor de judecată
Valoarea totală estimată a achiziţiei publice: 22.000,00 lei lei fără TVA

 

| Invitatie de participare |Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2021-01-18 10:13