Noutati

Procese Verbale / Hotarari - CLSU/CJSU
SPCLEP
Comunicat Distribuire Alimente 2021
Impozite si taxe - informatii generale
Comunicat - Distribuire produse igiena (POAD)
 Anunt - Achizitie servicii spalatorie auto
 actualizat: 2021-01-18 09:30 


ANUNȚ
achizitie servicii de spalare a automobilelor

 


Primaria Municipiului Campulung intentioneaza sa achizitioneze servicii de spalare auto interior – exterior, Cod CPV 50112300-6 – Servicii de spălare a automobilelor si servicii similare prin achiziție directă, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (5), din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art.43 din H.G. nr. 395/2016.
Valoare totala estimata a contractului este de 6 000 Ron fara TVA.
Achiziția se va finaliza prin încheierea unui contract de servicii. Durata contractului de servicii va fi până la data de 31.12.2021.
Oferta dumneavoastră de pret va cuprinde tarifele pentru urmatoarele categorii de servicii spalare auto dupa cum urmeaza :

  • spalat interior- ....lei/ buc,
  • spalat exterior- ....lei/buc,
  • spalat interior – exterior – .....lei/buc

Oferta va fi depusa până la data de 20.01.2021 la Registratura Primariei Campulung.
Va fi declarata castigatoare oferta ale carui tarife pentru fiecare categorie de spalari auto are „pretul cel mai scazut” prin insumarea preturilor unitare.

 

 Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2021-02-23 12:42