Noutati

Compartiment Cadastru - Agricultura
Transparenta salariala
Certificate de urbanism - Septembrie 2018
Certificate de urbanism - August 2018
Autorizatii de construire - Septembrie 2018
 Campanie constientizare publica
 actualizat: 2008-12-30 09:37 

Achizitie prin cerere de oferta a contractului de servicii privind realizarea campaniei de constientizare publica aferenta proiectului "Reabilitarea statiei de epurare din municipiul Campulung Muscel in vederea imbunatatirii calitative a mediului inconjurator si a protectiei acestuia "


Autoritatea contractant? invit? ofertanții al c?ror obiect de activitate corespunde cerințelor documentației de atribuire anexat?, s? depun? oferta în scopul atribuirii contractului pentru prestarea serviciilor privind realizarea campaniei de conștientizare public? aferent? proiectului „Reabilitarea stației de epurare din Municipiul Câmpulung Muscel, în vederea îmbun?t?țirii calitative a mediului înconjur?tor și a protecției acestuia”.
Campania de conștientizare public? se va realiza prin: 4 conferințe de pres?, 4 articole pres?, materiale publicitare (90 postere, 10 bannere, 800 pliante, 100 broșuri), publicitate radio/tv, 1 sondaj de opinie.
Serviciile solicitate și detaliile tehnice sunt conform Caietului de sarcini – Secțiunea III din
Documentația de atribuire.
Cod CPV: 79341000-6; 79342200-5


Referat de oportunitate | Invitatie de participare | Informatii generale si fisa de date | Caiet de sarcini | Formulare | Contract de serviciiContact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2018-10-22 11:11