Noutati

Compartiment Cadastru - Agricultura
Transparenta salariala
Certificate de urbanism - Septembrie 2018
Certificate de urbanism - August 2018
Autorizatii de construire - Septembrie 2018
 Scrisoare contribuabil - 2009
 actualizat: 2009-03-04 09:23 

PRIM?RIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MUSCEL

Stimat? doamn? / Stimate domnule,
 

Mulțumindu-v? pentru sprijinul acordat administrației publice locale, v? prezint în continuare realiz?rile noastre din anul 2008:


1. ÎNV???MÂNT

- Colegiul Național „Dinicu Golescu” – prin finanțare PHARE s-au continuat lucr?rile de reabilitarea cl?dirii (410.000 Euro) și s-au efectuat lucr?ri de reabilitare a s?lii de sport și a internatului – lucr?ri în execuție (400.000 lei) și au fost finalizate lucr?rile de reabilitare a terenului de sport și de montare a gazonului sintetic(150.000 lei);
- Colegiului Național Pedagogic “Carol I” - s-au efectuat lucr?ri de consolidare-reabilitare a cl?dirii corp B și C în valoare de 1.170.000 lei, s-a construit o nou? sal? de sport cu 150 de locuri (2.673.953 lei)
- Colegiului Tehnic Câmpulung – s-au efectuat lucr?ri de înlocuire a tâmpl?riei interioare la imobilul din str. Negru Vod? nr. 145 (180.000 lei);
- Liceul “Dan Barbilian” – s-a executat lucr?ri de refacere a fațadei (150.000 lei);
- Grupul ?colar Tehnologic – au fost finalizate lucr?rile de reabilitare internat, cantin? ( 3 000 000 lei) și sunt în curs de finalizare lucr?rile de reabilitare a atelierului și a grupurilor sanitare
- Liceului Național cu Program de Atletism – s-au executat lucr?ri de refacere a instalației de înc?lzire din cl?direa liceului și lucr?ri de renovare a holurilor (zugr?veli, lambris?ri etc.)(400.000 lei), s-au început lucr?rile de reabilitare a s?lii de sport
- ?coala General? nr.1 “Oprea Iorgulescu” – au fost realizate lucr?ri de reabilitare a instalației electrice și sanitare în ambele corpuri ale școlii în valoare de 80.000 lei, au fost finalizate lucr?rile de reabilitare a terenului de sport și de montare a gazonului sintetic (170.000 lei); s-au executat lucr?ri de montare a tâmpl?riei exterioare la corpul vechi în valoare de 221.000 lei
- ?coala General? nr. 3 “Nanu Muscel” – au fost executate lucr?ri de reabilitare a grupurilor sanitare (70 000 lei)
- ?coala General? nr. 5 – s-au executat lucr?ri de refacere a acoperișului (150 000 lei)
- ?coala General? nr. 7 – s-au executat lucr?ri de reabilitare a grupurilor sanitare (120 000 lei) și au fost amenajate 2 s?li de clas? pentru gr?diniț?
- Gr?dinița cu Program Prelungit nr. 2 – au fost realizate lucr?ri de reabilitare (850.000 lei), refacerea instalațiilor termice, electrice, sanitare, înlocuirea tâmpl?riei, recompartimentarea spațiilor, zugr?veli, plac?ri cu gresie, faianț? și lambriu, termoizolarea fațadei și cl?dire nou? pentru centrala termic? și sunt în curs de finalizare lucr?rile pentru montarea unui sistem de supraveghere video;
- Gr?dinița cu Program Prelungit nr. 4 – s-a realizat expertiza tehnic? pentru reabilitarea cl?dirii;
- Gr?dinița cu Program Normal nr. 13 – au fost finalizate lucr?rile de montarea unui sistem de supraveghere video

2. S?N?TATE
- au fost executate lucr?ri de reparații la acoperiș la imobil - fosta maternitate.
- este în execuție Unitatea de Primire Urgențe
- a fost înlocuit? instalația de distribuție ap? potabil? și pentru stins incendii la Spitalul Municipal.
- au fost realizate lucr?ri de reabilitare a instalației termice la Spitalul municipal;

3. INFRASTRUCTUR? RUTIER?, PARCURI ?I LOCURI DE JOAC?

-executare covoare asfaltice pe str?zile: Dragoș B?jan, Constanțiu Popescu, Rahovei, Mihai Eminescu, Piața Jur?mântului, Spiru Haret, Eremia Grigorescu, Gheorghe Laz?r, Cpt. Becleanu, Iezer însumând o lungime de 2.270 m
- executare covor asfaltic pe ?os. Național? și Negru Vod? tronsonul I insumand 3200 m (2.300.000 lei)
- sunt în curs de finalizare lucr?rile de amenajare a parcului ?tef?nescu (580.000 lei)
- s-au executat covoare asfaltice parțiale pe str?zile: Dr?cești, Alim?nișteanu, Negulici – Zlatian, Carpați, Fdt. D. Lazea, V. Unchiașului, Maramureș etc. – 19.500 mp.
- s-au executat reparații pe str?zile din cartierele Gar?, Centru, Schei, Fl?mânda, Piaț?, Grui, Valea Româneștilor, Vișoi, Apa S?rat? reprezentând 6.850 mp de str?zi reabilitate;
- s-au montat borduri pe str?zile Negru Vod? și I. Mihalache – 2.000 ml.
- s-a executat covoare asfaltice pe trotuarele str?zilor: M. Basarab, M. Eminescu, Alexandru cel Bun, N. Iorga, N. Vod?, Revoluției, Gruiului, I. Mihalache – 11.300 mp.
- s-au amenajat parc?ri în cartierul Vișoi (bl. 5, bl. 6, bl. 3, str. Simonescu, bl. Turn), cartier Grui.
- au fost realizate împietruiri cu calcar pe mai multe str?zi din cartierele Valea Româneștilor, Apa S?rat?, Grui, Vișoi;
- s-a turnat carosabil din beton pe strada V. B?rbușii – 275 mc.
- au fost amplasate dou? sisteme de semaforizare în intersecțiile “Turn” și “Autogar?” pentru fluidizarea traficului în aceste zone;
- amenajare locuri de joac? prin montarea unor module în cartierele Grui – parc Prichindel, Gr?dinița nr. 2, parc Bl. 1-2 Centru, Cartier Vișoi – Biserica.
- s-au executat pavaje pe str?zile Richard, Dr?cești, P. Zamfirescu.
- a fost achiziționat? în cadrul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Câmpulung o autobasculant? tip MAN.

4. ALIMENTARE CU AP?
- au fost finalizate lucr?rile de extindere rețele ap? pe str?zile Richard, Fund?tura Richard și Gruiului cu finanțare de la Guvern, prin Ordonanța nr.7/2006;
- sunt în curs de execuție lucr?rile de extinderea rețelei de ap? pe str?zile Dr. F?lcoianu valoarea contractului fiind de 800.266 lei
- sunt în curs de finalizare lucr?rile de extindere retea de ap? pe str. Gh. Mitu (345.000 lei)
- au fost finalizate lucr?rile de extindere reța de ap? pe strada F?tulești (45.000 lei)


5. CANALIZARE

- sunt în curs de finalizare lucr?rile pentru realizarea rețelei de canalizare menajer? și meteoric? pe str. Cuza Vod?, Al. cel Bun și Neagoe Basarab;
(2 034 550 lei)

6. DE?EURI
- în parteneriat cu Consiliul Județean Argeș și alte consilii locale din județ, în cadrul Programului ISPA, este în derulare proiectul „Managementul integrat al deșeurilor solide din județul Argeș”, în care municipiul Câmpulung figureaz? cu realizarea unei stații de transfer, pentru care s-a demarat lucr?rile de închidere a rampei de gunoi existente;
- s-a început colectarea Deșeurilor de Echipamente Electrice și Electronice în baza unui parteneriat între Prim?ria Municipiului Câmpulung și S.C. Edilul C.G.A. S.A., punctul de colectare fiind stabilit la societatea Edilul;

7.SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRA?IA PIE?ELOR
- înlocuire tâmpl?rie bazar și spatii administrative ( 18.000 lei)
- reparații spații administrative magazie cântare și birou ( 20.000 lei)
- expertiz? hal? metalic? ( 15.000 lei )
- expertiz? complex comercial ( 12.000 lei)
- montare central? termic? în spațiu administrativ (20.000 lei )
- reparatii electrice sector lactate si magazie cântare (9.000 lei )
- achizitii c?suțe lemn pentru comercianți ( 26.000 lei)

8. AUTORITATE PUBLIC?
- se continu? lucr?rile de reabilitare a Casei de Cultur? “Tudor Mușatescu”;
- sunt în curs de finalizare lucr?rile de reabilitare a imobilului din str. Matei Basarab nr. 66 ( 350.000 lei);
- a fost înființat serviciul de Poliție Comunitar? , în cadrul c?ruia au fost angajate 30 de persoane pe perioad? nedeterminat? și pentru care au fost achiziționate 2 autoturisme(60.000 lei )
- a fost executat? instalația de înc?lzire central? la Muzeul de Etnografie
- Consiliul Local al Municipiului Câmpulung a obținut o finanțare nerambursabil? de 1.000.000 euro pentru realizarea proiectului „Reabilitarea stației de epurare din Municipiul Câmpulung Muscel, în vederea îmbun?t?țirii calitative a mediului înconjur?tor și a protecției acestuia”, în cadrul Programului Phare CES 2006 „Schema de investiții pentru sprijinirea inițiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”. Contractul de finanțare nerambursabil? a fost semnat cu Ministerul Dezvolt?rii, Lucr?rilor Publice și Locuințelor în data de 10.09.2008 și se va derula pe o perioad? de 13 luni.

9. SOCIAL
- au fost depuse 1413 dosare pentru subvenția la înc?lzirea cu lemne și c?rbune (253.310 lei) și 4073de dosare pentru înc?lzirea cu gaze (162.792,37 lei);
- au fost acordate ajutoare sociale în valoare de 207.335 lei (70 dosare noi);
- pentru tinerii c?s?toriți au fost acordate subvenții (200 Euro/familie pentru 176 de familii), au fost alocate fonduri pentru trusoul nou-n?scuți ( 211 nou-n?scuți) și au fost distribuite pachete pentru copiii și persoanele cu probleme sociale;

10. ACTIVIT??I SPORTIVE ?I CULTURALE:
sunt în curs de finalizare lucr?rile de reabilitare a parterului Bl. D22 Grui pentru amenajarea unei biblioteci (110. 000 lei);
- coorganizatori la Marele Premiu Vitez? Traseu Montan care a avut loc în perioada 3-6 mai;
- coorganizatori la Trialul 4x4 din 1-3 iunie;;
- au fost s?rb?torite cuplurile care au împlinit 50 de ani de la c?s?torie, cu ocazia s?rb?torii Sf. Valentin;
- au fost organizate întreceri sportive, concursuri de desen și pictur? cu ocazia Zilei Europei – 9 Mai și Zilei de 1 Iunie;
- preg?tirea și s?rb?torirea „Zilelor Municipiului Câmpulung ”, ediția a-X-a; în deschiderea manifest?rilor primele trei zile au fost dedicate Festivalului Internațional de Film Turistic și Ecologic “Document.Art” ediția a XII-a, 17 -20 iulie 2007. Cu ocazia Zilelor Municipiului au avut loc concerte de muzic? popular? (ansamblurile folclorice locale și invitații Marioarei Mur?rescu și muzic? ușoar?;
- sprijin acordat pentru editarea c?rții “Câmpulung în m?rturiile vremii” a domnului Adrian S?voiu;
- sprijin acordat în organizarea expoziției de fotografie de pres?;
- Prim?ria Municipiului Câmpulung a participat la organizarea Festivalului de umor “Tudor Mușatescu”, ediția a X-a;
- coorganizatori ai Festivalului de romanțe „Rapsodii de toamn?”, ediția a III-a;
- coorganizatori ai Festivalului Internațional de Folclor “Carpați 2007”, ediția a-XXIV-a;
- în urma concursului “Te iubesc, Câmpulung!” destinat școlarilor s-a realizat un calendar cu picturi reprezentând portul popular din Muscel;
- organizarea s?rb?torilor de iarn?
- sprijin acordat pentru organizarea diferitelor competiții sportive la nivel național: box, lupte, bob, ciclism, volei precum și premierea sportivilor cu rezultate deosebite;

Apreciind în mod deosebit contribuția fiec?ruia la aceste lucr?ri și acțiuni, v? felicit și v? doresc s?n?tate, bucurii și succese în toate domeniile de activitate. Mulțumesc în mod deosebit și sponsorilor care au sprijinit o parte din aceste activit?ți în anul 2008.

Cu deosebit? stim?,


PRIMAR
C?lin Ioan ANDREI
 Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2018-10-22 11:11