Noutati

Compartiment Cadastru - Agricultura
Transparenta salariala
Certificate de urbanism - Septembrie 2018
Certificate de urbanism - August 2018
Autorizatii de construire - Septembrie 2018
 Educatia, sansa noastra
 actualizat: 2012-03-20 09:08 

Proiect: „Educația, șansa noastrã pentru un viitor mai bun!”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 (POSDRU/23/2.2/G/ 31040),”Investește in oameni”

 

      Autoritatea contractantã invitã ofertanții al cãror obiect de activitate corespunde cerințelor documentației de atribuire anexatã, sã depunã oferta în scopul atribuirii contractului pentru prestarea serviciilor privind realizarea campaniei de informare și publicitate media aferentã proiectului : ,, Educația, șansa noastrã pentru un viitor mai bun! ”. Campania de conștientizare publicã se va realiza prin: conferințe de presã, articole de presã, materiale publicitare (postere, bannere, rolapuri, pliante, broșuri, mape, ecusoane, invitații), publicitate radio/TV
Serviciile solicitate și detaliile tehnice sunt conforme cu cerintele din Caietul de sarcini – Secțiunea III din Documentația de atribuire.
Cod CPV: 79341000-6; 79342200-5


| Anunt publicitar achizitie publicitate | | Invitatie de participare | | Raport de oportunitate |    | Contract | | Caiet de sarcini | | Fisa de date | | Formulare | | Anunt selectie experti pe termen scurt | | Anunt publicitar achizitie materiale consumabile| | Anunt publicitar achizitie birotica | | Anunt atribuire materiale consumabile| | Anunt publicitar achizitie IT | | Anunt atribuire publicitate | | Anunt atribuire birotica | | Anunt atribuire contract multiplicare | | Anunt publicitar achizitie multiplicare | |Anunt publicitar achizitie lucrari de renovare | | Anunt atribuire contract IT | | Comunicat de presa | | Anunt publicitar achizitie mobilier scolar | | Anunt atribuire contract renovare-modernizare | | Anunt atribuire contract mobilier |  | Comunicat de presa | | Anunt publicitar achizitie cablare-conectare | | Anunt participare audit financiar | | Anunt atribuire contracte cablare/conectare | Anunt atribuire contract de audit | Anunt de selectie experti strategii | | Anunt selectie consilier juridic | | Anunt selectie responsabil financiar | | Anunt selectie consilier juridic | | Raport campanie de publicitate | | Comunicat de presa | | Invitatie conferinta | | Strategie locala pentru prevenirea si combaterea abandonului scolar | Strategie locala pentru prevenirea si combaterea abandonului scolar - finala | | Plan local de actiune | | Plan local de actiune - final | | Bugetul proiectului | | Chestionare | | Comunicat de presa |Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2018-10-22 11:11