Noutati

Comunicat Impozite si Taxe
Festival Tudor Musatescu 2018
Concurs recrutare Directia de Asistenta Sociala
Titlul articolului
Anunt concurs recrutare Municipiul Campulung
 Comunicat de presa
 actualizat: 2010-07-14 11:04 

Comunicat de pres?
12 Iulie 2010

 

Reabilitarea stației de epurare din Municipiul Câmpulung
cu fonduri de la Uniunea European?


Consiliul Local al Municipiului Câmpulung, în calitate de beneficiar, anunț? finalizarea cu succes a implement?rii proiectului „Reabilitarea stației de epurare din municipiul Câmpulung Muscel, în vederea îmbun?t?țirii calitative a mediului înconjur?tor și a protecției acestuia”.
Contractul de finanțare nerambursabil? a fost semnat cu Ministerul Dezvolt?rii Regionale și Turismului în data de 10.09.2008 , în cadrul Programului Phare CES 2006 „Schema de investiții pentru sprijinirea inițiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu” și s-a derulat pe o perioad? de 22 luni.
Valoarea total? a proiectului a fost de 1.266.848 euro din care valoarea finanț?rii nerambursabile a fost de 1.000.000 euro .
Obiectivele generale ale proiectului:
1. Conformarea la reglement?rile naționale și ale Uniunii Europene prin constituirea unui sistem de gospod?rire a apelor uzate conform cu standardele UE;
2. Reabilitarea mediului și creșterea calit?ții vieții locuitorilor Municipiului Câmpulung și a celor din localit?ților aflate în aval;
3. Facilitatea dezvolt?rii economice a zonei.
Beneficiari finali: Consiliul Local al Municipiului Câmpulung, care prin realizarea proiectului îndeplinește obiectivele din strategia local? de dezvoltare, contribuind astfel la atingerea obiectivelor autorit?ților naționale și regionale definite în strategiile de mediu și în documentele programatice pentru mediu; Operatorul serviciilor de canalizare și epurare ape uzate, deținut în procent majoritar de Consiliul Local al Municipiului Câmpulung, care preia în exploatare Stația de epurare reabilitat? și modernizat?.
Proiectul a avut în vedere reabilitarea unui num?r de 11 obiective din stația de epurare și construirea unei hale de concentrare și deshidratare mecanic? pentru n?mol, instruirea personalului implicat în exploatarea stației și realizarea campaniei de conștientizare public? a populației din zon?.
Toate utilajele și instalațiile care au fost montate în stația de epurare sunt performante, de ultim? generație, cu grad ridicat de fiabilitate.

 

MANAGER DE PROIECT,
PRIMAR,
C?lin Ioan ANDREI

 

Pentru orice informații suplimentare:
Prim?ria Municipiului Câmpulung
Reprezentant: Elena Nica, Responsabil Tehnic, Compartimetul Investiții-Achiziții
Tel: 0248-511034
Fax: 0248-511036
E-mail: campulung@muscel.ro
 Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2018-11-12 06:45