Noutati

Convocari Consiliul Local
Comunicat - Sedinta de tragere poligon Magura
Amenzi, somatii, titluri executorii
Comunicat - Acoperisuri fara autorizatie
Procese Verbale / Hotarari - CLSU/CJSU
 Educatia, sansa noastra
 actualizat: 2011-06-22 15:35 

Proiect: „Educația, șansa noastrã pentru un viitor mai bun!”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 (POSDRU/23/2.2/G/ 31040),”Investește in oameni”


Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, cu numãrul de contract POSDRU/23/2.2/G/31040, perioada de implementare 01.04.2010 - 31.03.2012, valoare: 1841550 lei.
Obiectivul general al proiectului este prevenirea și corectarea fenomenului de pãrãsire timpurie a școlii prin promovarea parteneriatului școalã – comunitate – pãrinți, prin adoptarea unei strategii locale în domeniul prevenirii și combaterii abandonului școlar la nivel local, în vederea sprijinirii persoanelor din categoriile vulnerabile.
Proiectul își propune:
- creșterea ponderii elevilor cu risc de abandon școlar care beneficiazã de educație și pregãtire suplimentarã;
- creșterea ponderii persoanelor reintegrate în educație;
- creșterea ponderii persoanelor informate, din comunitate, privind fenomenul de pãrãsire a școlii și pericolul reprezentat de acest fenomen în perspectiva unei dezvoltãri locale durabile și implicarea acestora în corectarea fenomenului;
- creșterea ponderii personalului format, implicat în dezvoltarea și implementarea programelor destinate prevenirii și combaterii abandonului școlar.
Proiectul are un rol important în creșterea nivelului de educație și de pregãtire, dobândire de aptitudini, competențe, abilitãți, aducându-și contribuția la dezvoltarea capitalului uman și la creșterea competivitãții.
Activitãțile proiectului vor fi implementate în parteneriat cu : Comuna Lerești, Comuna Bughea de Jos, Comuna Dragoslavele, Casa Corpului Didactic Argeș, Agenția Naționalã pentru Romi și Asociația PAKIV România.

 

       Primar,                                                               Manager de proiect,
Calin Ioan Andrei                                                        George Radu
                                                                                 Telefon: 0723203772


  | Comunicat de presa | | Spot video | | Galerie de imagini |Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2022-01-25 21:45