Noutati

Concurs recrutare consilier asistent
Anunt concurs Sef Serviciu Juridic
Mesaj 1 Decembrie
Amenzi, somatii, titluri executorii
Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale
 Proiect reabilitare Colegiul Carol I
 actualizat: 2010-10-18 08:57 

 

ANUNT DE PRESA
 

 

TITLUL PROIECTULUI: ,,Consolidare, reabilitare Colegiul Pedagogic Carol I Câmpulung”, cod SMIS 11262
 
 1.     Num?r de referinț?: Contract nr. 802 din 05.08.2010
 2.     Data public?rii anunțului: 18.10.2010
 3.     Finanțat prin : Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritar? 3, Domeniul Major de Intervenție 3.4 Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesional? continu?
 4.     Autoritatea de Management: Ministerul Dezvolt?rii Regionale și Turismului.
 5.     Alte informații: pot fi obținute de la Compartimentul Investiții – Achiziții din cadrul  Prim?riei Municipiului Câmpulung, str. Negru Vod?, nr.127, jud.Argeș, cod poștal 115100.

 

 Note : Municipiul Câmpulung, județul Argeș, anunț? începerea activit?ților în cadrul proiectului ,,Consolidare, reabilitare Colegiul Pedagogic Carol I Câmpulung”, care are ca obiectiv îmbun?t?țirea calit?ții infrastructurii educaționale a Colegiului Pedagogic ,, Carol I” , pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene și asigurarea unui nivel crescut al competențelor profesionale în relația cu piața muncii de la nivel local și regional.

 

 Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2018-12-07 12:33