Noutati

Compartiment Cadastru - Agricultura
Transparenta salariala
Certificate de urbanism - Septembrie 2018
Certificate de urbanism - August 2018
Autorizatii de construire - Septembrie 2018
 Anunt de presa - Reabilitate CN Dinicu Golescu
 actualizat: 2011-06-27 13:03 

 

ANUNT DE PRESA

TITLUL PROIECTULUI: ,,REABILITARE COLEGIUL NAȚIONAL DINICU GOLESCU”, cod SMIS 11263

1. Număr de referință: Contract nr. 1644/01.06.2011
2. Data publicării anunțului: 28.06.2011
3. Finanțat prin : Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3, Domeniul Major de Intervenție 3.4 Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă
4. Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului.
5. Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia
6. Municipiul Câmpulung, județul Argeș, anunță începerea activităților în cadrul proiectului ,,Reabilitare Colegiul Național Dinicu Golescu”, cod SMIS 11263, care are ca obiectiv îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale a Colegiului Național Dinicu Golescu , pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene și asigurarea unui nivel crescut al competențelor profesionale în relația cu piața muncii de la nivel local și regional. ”. Valoarea totală a proiectului este de 3.681.668,59 lei din care valoarea finanațării nerambursabile este de 2.673.168,09 lei. Acest proiect are o durata de implementare de 12 de luni.
7. Mai multe informații despre implementarea acestui proiect pot fi obținute de la Compartimentul Investiții – Achiziții din cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung, str. Negru Vodă, nr.127, jud.Argeș, cod poștal 115100, persoana de contact Ing. Popescu Bogdan.


Note : Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
 Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2018-10-22 11:11