Noutati

Posada Rock 2019
Situatii financiare 2019
Zilele Municipiului Campulung 2019
Amenzi, somatii, titluri executorii
Anunt POCU - Selectie organizator tabere scolare
 Anunt de presa - Proiect Parc Kretzulescu
 actualizat: 2013-03-27 14:28 

 

TITLUL PROIECTULUI: ,,Dezvoltarea infrastructurii turistice a Municipiului Câmpulung prin reabilitarea zonei istorice și de agrement Complex Parc Kretzulescu”, cod SMIS 12940

 

1. Număr de referință: Contract nr. 1700/06.06.2011
2. Data publicării anunțului: 01.07.2011
3. Finanțat prin : Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5, Domeniul Major de Intervenție 5.1. Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/modernizarea infrastructurilor conexe
4. Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului.
5. Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia
6. Municipiul Câmpulung, județul Argeș, anunță începerea activităților în cadrul proiectului ,,Dezvoltarea infrastructurii turistice a Municipiului Câmpulung prin reabilitarea zonei istorice și de agrement Complex Parc Kretzulescu”, cod SMIS 12940, care are ca obiectiv dezvoltarea durabilă a turismului în Câmpulung, printr-un proces amplu de restaurare a clădirilor existente care au aparținut Băilor Kretzulescu, precum și reamenajarea traseului turistic de promenadă care leagă acest parc de Grădina Publică ,, Merci”, incluzând și Bulevardul ,,Pardon”. Valoarea totală a proiectului este de 64.303.285,42 lei din care valoarea finanațării nerambursabile este de 46.201.870,40 lei. Acest proiect are o durata de implementare de 30 de luni.
7. Mai multe informatii despre implementarea acestui proiect pot fi obținute de la Compartimentul Investiții – Achiziții din cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung, str. Negru Vodă, nr.127, jud.Argeș, cod poștal 115100, persoana de contact Ing. Popescu Bogdan.

Notă : Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
 

 


| Anunt de participare | | Caiet de sarcini | | Referat de oportunitate | | Formulare | | Model de contract |

 Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2019-08-13 07:16