Noutati

Concurs recrutare consilier asistent
Anunt concurs Sef Serviciu Juridic
Mesaj 1 Decembrie
Amenzi, somatii, titluri executorii
Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale
 Raport de evaluare impact
 actualizat: 2011-11-29 14:50 

JUDEȚUL ARGEȘ APROBAT,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG PRIMAR,
Compartiment Investiții-Achiziții Călin Ioan ANDREI
Nr.38121/29.11.2011

 

RAPORT DE EVALUARE
a impactului privind achiziția publică a serviciilor de publicitate media
pentru proiectul cu titlul
„Promovarea activităților de marketing și a produselor specifice Municipiului Câmpulung Muscel, Județul Argeș”, Cod SMIS 15861

 


MUNICIPIUL CÂMPULUNG, cu sediul în Câmpulung, județul Argeș, str.Negru Vodă nr.127, cod poștal 115100, cod fiscal 4122361, telefon 0248 511034, fax 0248 511036, e-mail: investitii_pmc@yahoo.com, pagina de internet: www.primariacampulung.ro, a atribuit, ca urmare a derulării procedurii de „Cerere de ofertă pe loturi” cu fază finală de licitație electronică privind: Serviciile de promovare și publicitate a proiectului „Promovarea activităților de marketing și a produselor specifice Municipiului Câmpulung Muscel, Județul Argeș”, Cod SMIS 15861, următoarele contracte:

 •  LOTUL 1: - Contract de servicii de publicitate media nr.7615 din data 09.03.2011 privind: Realizarea materialelor pentru publicitatea și informarea proiectului „Promovarea activităților de marketing și a produselor specifice Municipiului Câmpulung Muscel, Județul Argeș” Cod SMIS 15861, COD CPV: - 22462000-6, -79341000-6
 • LOTUL 2: - Contract de servicii de publicitate media nr.9931 din data 30.03.2011
  privind: Realizare machete și printare materiale promoționale machetate, inclusiv afișare materiale promoționale outdoor pentru promovarea produselor turistice aferente proiectului „Promovarea activităților de marketing și a produselor specifice Municipiului Câmpulung Muscel, Județul Argeș” Cod SMIS 15861 COD CPV: - 22462000-6, -79341000-6
 • LOTUL 3: - Contract de servicii de publicitate media nr.7616 din data 09.03.2011
  privind: Realizare machete și difuzare spoturi audio aferente proiectului „Promovarea activităților de marketing și a produselor specifice Municipiului Câmpulung Muscel, Județul Argeș” Cod SMIS 15861 COD CPV: - 22462000-6, -79341000-6.
 • LOTUL 4: - Contract de servicii de publicitate media nr.11030 din data 08.04.2011
  privind: Realizare machete și difuzare spoturi video aferente proiectului „Promovarea activităților de marketing și a produselor specifice Municipiului Câmpulung Muscel, Județul Argeș” Cod SMIS 15861 COD CPV: - 22462000-6, -79341000-6.
 • LOTUL 5: - Contract de servicii de publicitate media nr.11034 din data 08.04.2011
  privind: Creare portal turism aferent proiectului „Promovarea activităților de marketing și a produselor specifice Municipiului Câmpulung Muscel, Județul Argeș” Cod SMIS 15861 COD CPV:-72413000-8.

către SC MILENIUM RIB COMPANY S.R.L, cu sediul în Câmpulung, județul Argeș, str.Negru Vodă, nr.121, cod poștal 115100, telefon/fax 0248501710, e-mail bracasanu@yahoo.com.

Caracteristicile generale ale serviciilor prestate au fost următoarele:

Realizarea de materiale publicitare pentru informarea și publicitatea proiectului și realizarea de materiale promoționale pentru promovarea la nivel național a 13 produse turistice specifice Municipiului Campulung. Cele 13 resurse turistice sunt componente ale mediului natural și antropic din zona Câmpulung Muscel și sunt reprezentate de:

• Resurse turistice antropice: Mânăstirea Negru-Vodă, Ansamblul Bisericii Catolice „Sfântul Iacob”Bărăția, Biserica Domnească, Muzeul Municipal de Istorie și Artă, Muzeul de etnografie și artă populară din Câmpulung Muscel, Primăria Orașului Câmpulung, Mânăstirea Nămăiești, Casa memorială „George Topârceanu”, Monumentul eroilor de la Mateiaș, Mânăstirea Cetățuia, Castrul roman Jidava
• Resurse turistice naturale: Stațiunea balneoclimaterică Bughea de Sus, Grădina publică „Merci”
Promovarea celor 13 produse turistice s-a făcut prin organizarea a 3 evenimente cu specific local și prin participarea la 2 târguri de turism.


Cele 3 evenimente au fost:
• Evenimentul „Împreună pentru Câmpulung” desfășurat în perioada 18 – 24 iulie 2011;
• Evenimentul „Festivalul de Umor«Tudor Mușatescu»” desfășurat în perioada 01-04 sept 2011;
• Evenimentul „Festivalul de muzica rock Posada” desfășurat în perioada 22 - 25 sept. 2011;


Cele 2 târguri de turism la care s-a participat au fost:
• Targul Internațional de turism „Holiday Market”, locația: Palatul Parlamentului București, desfășurat în perioada: 17-20 martie 2011;
• Târgul de turism al României, locația: Romexpo București, desfășurat în perioada: 31 martie-03 aprilie 2011.


Serviciile dorite au fost:
• Conceptualizare, machetare, tiparire , livrare materiale pentru publicitatea și informarea proiectului;
• Conceptualizare, machetare, tiparire, livrare materiale promoționale,inclusiv afișare materiale promoționale outdoor, pentru promovarea produselor turistice;
• Conceptualizare, machetare și difuzare spot audio cu durata de 30” la un post de radio regional și un post de radio național;
• Conceptualizare, machetare și difuzare spot video cu durata de 30” la un post televiziune național;
• Crearea unui portal cu informații despre turism.

Prețul pentru serviciile prestate au fost de:
• pentru lotul 1: 7.720,00 lei la care se adaugă 1.852,80 lei TVA
• pentru lotul 2: 214.800,00 lei la care se adaugă 51.552,00 lei TVA
• pentru lotul 3: 22.720,00 lei la care se adaugă 5.452,80 lei TVA
• pentru lotul 4: 26.675,00 lei la care se adaugă 6.402,00 lei TVA
• pentru lotul 5: 3.912,00 lei la care se adaugă 938,88 lei TVA

Obiectivul urmărit pentru prestarea serviciilor de publicitate în media a fost acela de:
• asigurarea transparenței modului de utilizare a fondurilor obținute din POR de Municipiul Câmpulung în calitate de beneficiar al proiectului cu titlul: „Promovarea activităților de marketing și a produselor specifice Municipiului Câmpulung Muscel, Județul Argeș” Cod SMIS 15861
• asigurarea vizibilității maxime a rezultatelor obținute în implementarea POR la nivel național
• realizarea unei campanii de informare și publicitate publică unitare și profesioniste, cu respectarea Manualului de Indentitate Vizuală care a condus la promovarea la nivel local, regional și național a 13 produse specifice existente pe plan local.

Promovarea și publicitatea proiectului s-a făcut prin:
• Realizarea și distribuirea/publicarea a 908 materiale de informare și publicitate a proiectului, compuse din:
o 100 mape de presă; 2 bannere; 50 afișe format A3; 750 pliante
o realizare și publicarea a 2 anunțuri de presă în mass-madia locală
o realizare și publicarea a 2 comunicate de presă în mass-media locală și regională
o organizarea și desfășurarea a 2 conferințe de presă, de lansare și finalizare a proiectului
• Realizarea și distribuirea/afișarea a 22.543 materiale promoționale, compuse din:
o 5.000 fluturași; 1.300 afișe; 5.000 pliante; 600 mape de prezentare; 2.500 plicuri și foi cu antet personalizate; 1.600 broșuri; 500 vederi; 2.000 albume; 500 hărți; 1.500 baloane, steaguri și suveniruri magnetice; 500 ecusoane; 200 CV/DVD-uri; 300 cataloage turistice; 1.000 suveniruri magnetice; 6 bannere roll-up; 16 bannere; 1 panou de dimensiuni mari cu harta orașului; 8 bannere de mari dimensiuni de tip „mesh”,12 afișe pentru panouri luminoase (de dimensiuni mari) tip „citylights”.
• Realizarea a 6 spoturi audio/video
• 30 difuzări a spoturilor audio la posturile de televiziune regională și națională
• 15 difuzări a spoturilor video la posturile de televiziune națională
• 1 portal turism creat

Urmare a prestării serviciilor de publicitate media, obiectivul urmărit a fost atins în proporție de 100%.

Acest lucru se justifică prin realizările obținute în urma finalizării contractului, față de ceea ce s-a propus a se realiza, după cum urmează:

 

Indicator
Propus
Realizat
Procent realizat %
Anunțuri de presă -locală 
2 buc
    2 buc
100%
Comunicate de presă-locală/regională
2 buc
     2 buc
100%
Conferințe de presă
2 buc
     2 buc
100%
Mape de presă
100 buc
     100 buc
100%
Bannere
2 buc
     2 buc
100%
Afișe format A3
50 buc
    50 buc
100%
Pliante
750 buc
      750 buc
100%
Fluturași
5.000 buc
   5.000 buc
100%
Afișe
1.300 buc
   1.300 buc
100%
Pliante
5.000 buc
   5.000 buc
100%
Mape de prezentare
600 buc
      600 buc
100%
Plicuri și foi cu antet personalizate
2.500 set
   2.500 set
100%
Broșuri
1.600 buc
   1.600 buc
100%
Vederi
500 buc
      500 buc
100%
Albume
2.000 buc
   2.000 buc
100%
Hărți
500 buc
      500 buc
100%
Baloane, steaguri și suveniruri magnetice
1.500 set
   1.500 set
100%
Ecusoane
500 buc
      500 buc
100%
CV/DVD-uri
200 buc
      200 buc
100%
Cataloage turistice
300 buc
      300 buc
100%
Suveniruri magnetice
1.000 buc
   1.000 buc
100%
Bannere roll-up
6 buc
         6 buc
100%
Bannere
16 buc
       16 buc
100%
Panou de dimensiuni mari cu harta orașului
1 buc
         1 buc
100%
Bannere de mari dimensiuni de tip „mesh”,
8 buc
         8 buc
100%
Afișe pentru panouri luminoase 
(de dimensiuni mari) tip „citylights”
12 buc
        12 buc
100%
Difuzări spot audio regional/național
30 apariții
 30 apariții
100%
Difuzări spot video național
15 apariții
 15 apariții
100%
Creare portal turism
1 buc
         1 buc
100%

Realizările care arată că obiectivele au fost atinse în proporție de 100% se regăsesc în:
• procese verbale de distribuire a materialelor publicitare în cadrul participării la cele 2 târguri de turism;
• rapoartele intermediare ale furnizorului de servicii;
• tabel privind distribuția materialelor de informare, publicitate și promovare aferente implementării proiectului.

Impactul preconizat al utilizării serviciilor de promovare și publicitate a proiectui a fost acela de consolidare a imaginii zonei Câmpulung Muscel ca destinație turistică unică pentru România, prin promovarea la nivel național a celor 13 resurse turistice specifice zonei.

Impactul obținut în urma utilizării serviciilor a fost creșterea vizibilității și îmbunătățirea imaginii destinației turistice Câmpulung Muscel la nivel național. Având în vedere că în urma derulării serviciilor de promovare și publicitate au fost distribuite foarte multe materiale publicitare la nivel local și național, produsele turistice și obiectivele turistice reprezentative pentru Câmpulung Muscel au devenit cunoscute pentru turiști datorită campaniilor publicitare realizate.

Indicatorul de măsurare a impactului obținut, îl reprezintă numărul de turiști sosiți în Municipiul Câmpulung astfel:
-3.876 turiști în anul 2010
-4.221 turiști până la data de 31.10.2011.
Datele ne-au fost furnizate de către Institutul Național de Statistică și de Institutul Județean de Statistică Argeș la solicitarea Primăriei Municipiului Câmpulung.

Prezentul Raport de evaluare poate fi descărcat de pe pagina de Internet proprie www.primariacampulung.ro și din sisitemul informatic de utilitate publică, accesibil prin Internet, la adresa www.publicitatepublica.ro.

 

Compartiment Investiții-Achiziții,
Ing. Popescu Bogdan
 Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2018-12-07 12:33