Noutati

Concurs recrutare consilier asistent
Anunt concurs Sef Serviciu Juridic
Mesaj 1 Decembrie
Amenzi, somatii, titluri executorii
Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale
 Scrisoare primar - 2012
 actualizat: 2012-02-15 14:05 

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CAMPULUNG MUSCEL
Stimata doamna / Stimate domnule
 

 Mulțumindu-vă pentru sprijinul acordat administrației publice locale, vă prezint în continuare realizările noastre din anul 2011:

 

1. ÎNVĂȚĂMÂNT
• Colegiul Național Pedagogic “Carol I” – s-a semnat contractul de execuție și în luna ianuarie 2012 au fost demarate lucrările pentru consolidarea și reabilitarea liceului.Valoarea totală a proiectului este de 12.449.657,26 lei
• Colegiul Național „Dinicu Golescu”– a fost lansată licitația privind reabilitarea liceului. Valoarea totală a proiectului este de 3.681.668,59 lei din care valoarea finanțării nerambursabile este de 2.673.168,09 lei;
• Liceul Național cu Program de Atletism – au fost executate lucrări de reabilitare a împrejmuirii liceului și lucrări de hidroizolație a internatului în valoare de 108.000 lei.; • Școala Națională ”Oprea D. Iorgulescu” – au fost executate lucrări de reparații la acoperișul corpului vechi în valoare de 60.000 lei;
• Școala Generală nr.2 – au fost executate lucrări de reabilitare a fațadei clădirii în valoare de 75.000 lei;
• Școala Generală nr.7 - au fost executate lucrări de reabilitare a fațadei clădirii în valoare de 75.000 lei;
• Grădinița cu Program Prelungit nr. 4 – au fost executate lucrări de înlocuire a tâmplăriei în valoare de 80.000 lei;
• Grădinița cu Program Normal nr.13 – au fost executate lucrări de hidroizolații în valoare de 50.000 lei;
• Căminul nr.3 – au fost executate lucrări de instalație gaze și încălzire centrală în valoare de 45.000 lei;


2. SĂNĂTATE
• s-au finalizat lucrările de reabilitare a instalațiilor și a grupurilor sanitare comune precum și amenajarea de saloane cu confort sporit dotate cu grupuri sanitare proprii în valoare de 740.000 lei; modernizare secția Neonatologie; S-au montat 2 cazane noi în C.Termică.
• sunt în curs de finalizare lucrările de amenajare a corpurilor A și B parter în Blocul Central pentru realizarea serviciului de internări pediatrie, OG și garderobă pacienți, amenajare spații vestiare personal în demisol în valoare 496.000 lei;
 

3. INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ, PARCURI ȘI LOCURI DE JOACĂ
• s-au executat covoare asfaltice pe străzile: Carpați, 13 Septembrie, Măgurii, Poligonului, Col. Alexandrescu, Frații Săndescu, Șubești, Mz. Fundeni, Mr. Gâldău, Gh. Doja, V. Alecsandri, Sf. Gheorghe, G. Topârceanu, Cpt. Ion Becleanu, Ana Doamna, Bucovinei, Eroilor, Maior Giurăscu, lărgire intersecție Liceul Dan Barbilian – 36732 mp;
• s-au executat reparații cu asfalt (plombe) pe străzile din cartierele: Gară, Centru, Schei, Flămânda, Piață, Grui, Vl. Româneștilor, Vișoi, Apa Sărată, reprezentând – 6125 mp; S-au executat covoare din beton pe str. Gruiului: carosabil – 400 mp;
• s-au montat borduri noi și s-au ridicat la cotă bordurile existente pe străzile: Fr. Golești, Dragoș Vodă, Nae Leonard. Mr. Gâldău, Alimănișteanu, intersecția. Dan Barbilian, D. Lazea, Cimitir Flămânda, C. Brâncoveanu, Matei Basarab, parcare Bl. D 24 – 25 și parcare Bl. D28 – 29 – 1790 ml; S-au executat marcaje rutiere (axiale-longitudinale, transversale-pietonale);
• s-au executat lucrări de reparații la parcările existente din cartierele Grui, Vișoi- str.Alex.cel Bun, Centru.
• s-au executat covoare asfaltice la trotuare pe străzile: Matei Basarab, Frații Golești, Mr.Gâldău , D. Lazea, Alexandru cel Bun, Mz. Fundeni, Șubești, Sf. Gheorghe, Col. Alexandrescu, Cpt. Ion Becleanu, Ion Mihalache – 6625 mp;
• au fost realizate împietruiri cu refuz de ciur, balast, calcar pe mai multe străzi nemodernizate din cartierele Valea Româneștilor, Apa Sărată, Grui, Vișoi, Mărcuș – 7100 to; S-au executat lucrări de consolidare maluri pârâu Vl.Româneștilor.
• s-au reparat pavajele din bolovani pe străzile: Lt. Baloleanu, Richard, P. Zamfirescu, Vl. Ursului, Col. Stănescu, Dragalina Veche, Drăcești; S-au montat stații maxi-taxi : Piața Centrală, Frații Golești, Colegiul Tehnic, Kaufland;
• S-a executat extinderea rețelei de iluminat public – cartier Chilii; S-a executat împrejmuirea incintei fostei școli din Vl.Româneștilor.
• au fost amenajate 3 noi locuri de joacă (Cartier Flămânda, cartier Vișoi – zona Grădinița nr.13, cartier Vișoi – interior blocuri, Alexandru cel Bun) și au fost reparate locurile de joacă din cartierele Vișoi, Grui, Centru și parcurile Kretzulescu și Grădina Publică;
 

4. ALIMENTARE CU APĂ
• s-au reabilitat rețelele de apă pe străzile: Maior Gâldău, Eroilor, Bucovinei, Gheorghe Doja;
• schimbare conductă strada Bucovinei;
• execuție cămin BY – PASS strada Doctor Fălcoianu;
• execuție rețea apă Calea Pietroasă;
 

5. CANALIZARE
• extindere canalizare menajeră pe străzile Calea Pietroasă și Walter Mărăcineanu;
• au fost reabilitate rețelele de canalizare pluvială pe strada Gheorghe Doja;
• au fost ridicate la cotă căminele de vizitare și guri Geiger pe străzile: Alexandru cel Bun, Decebal și Richard;
 

6. MEDIU
• s-au organizat campanii – de salubrizare organizate cu școlile de pe raza municipiului Câmpulung;
– de ecologizare „Let’s Do It Romania – Curățenie în toată țara într-o singură zi” la care au participat peste 820 de voluntari;
• s-au recoltat probe de apă pentru efectuarea analizelor fizico-chimice și bacteriologice pentru sursele de apă din Câmpulung;
• s-au realizat plantări de arbori pe raza municipiului;
 

7. DEȘEURI
• sunt în curs de selectare operatorii economici care vor deservi stația de transfer de la Câmpulung și stația de colectare Albota;
• s-a continuat colectarea Deșeurilor de Echipamente Electrice și Electronice în baza unui parteneriat între Primăria Municipiului Câmpulung și S.C. Edilul C.G.A. S.A., punctul de colectare fiind stabilit la societatea Edilul;
 

8. AUTORITATE PUBLICĂ
• este în derulare proiectul „Educația, șansa noastră pentru un viitor mai bun!”, în valoare de 1.841.550 lei;
• a fost semnat contractul de finanțare nerambursabilă, în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, pentru proiectul „Dezvoltarea infrastructurii turistice a Municipiului Câmpulung prin reabilitarea zonei istorice și de agrement Complex Parc Kretzulescu în valoare de 64.303.285,42 lei care are ca obiectiv dezvoltarea turismului în Câmpulung;
• în perioada 5 – 10 iulie 2011 s-a desfășurat la Câmpulung cel de-al cincilea eveniment intitulat „Târgul internațional pentru turism eco și cultural la Câmpulung” în cadrul proiectului „Rețea pentru cultură, sport și turism” organizat de Municipiul Popovo – Bulgaria în parteneriat cu municipiile Câmpulung, Dve Mogili – Bulgaria, Negotino și Berevo – Macedonia și Powiat Trzebnicki – Polonia,
• a fost derulat proiectul „Regenerare urbană pornind de la patrimoniul construit pentru municipiul Câmpulung”, proiect co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național și care a avut ca obiect editarea „Ghidului de bune practici” și a Codului pentru patrimoniul construit, în vederea reabilitării clădirilor din centrul istoric al municipiului Câmpulung;
• a fost demarat proiectul de semnalizare a 118 imobile de patrimoniu din municipiul Câmpulung cu plăcuțe trilingve;
• a fost implementat și finalizat proiectul Promovarea activităților de marketing și a produselor specifice Municipiului Câmpulung Muscel, Județul Argeș”, COD SMIS 15861, Operațiunea „Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice";
• A fost elaborat studiul de fezabilitate în vederea construirii unui bazin de înnot acoperit în cartierul Grui și a fost lansată licitația pentru proiectarea și execuția acestuia; A fost elaborat studiul de fezabilitate și Proiectul tehnic pentru modernizare strada Cuza Vodă și Neagoe Basarab și consolidare în zona alunecărilor de teren strada Drăcești, cartier Mărcuși;
• a fost semnat contractul de finanțare nerambursabilă privind „Înființare parc și îmbunătățirea calității spațiilor verzi din cartierul Grui, municipiul Câmpulung” Județul Argeș;
• s-au acordat fonduri pentru unele lucrări de construcții și reparații unor biserici din Municipiul Câmpulung;
• s-au alocat fonduri pentru Cantina săracilor „Sf. Elena Împărăteasa”;
 

9. POLIȚIA COMUNITARĂ
• a desfășurat multiple activități de prevenire și combatere a faptelor anti-sociale, a acționat pentru prevenirea și sancționarea contravențiilor în domeniul rutier privind parcările ilegale, protecția mediului, control comercial, disciplina în construcții și afișaj stradal, a contribuit la fluența circulației auto și pietonale, la combaterea cerșetoriei, a asigurat paza și protecția obiectivelor de interes public și privat , Au fost aplicate 283 sancțiuni în sumă de 35.025 lei;
 

10. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
• a desfășurat activități curente: înregistrare nașteri, căsătorii, decese, transcrieri acte stare civilă din străinătate, rectificări acte stare civilă, divorțuri, înscrieri de mențiuni pe marginea actelor de stare civilă, furnizări de date pentru instituții și persoane fizice, soluționare cereri de acordare a sprijinului financiar la constituirea familiei, eliberări cărți de identitate, aplicare mențiuni de reședință, actualizare a Registrului Național pentru Evidența persoanelor, eliberând un total de 29.850 de documente;
 

12. SOCIAL
• anchete sociale (locuințe, cf. Legii 416/2001, alocații complementare, alocații de susținere, handicap, pentru minori în dosare de divorț, pentru copiii ai căror părinți sunt în străinătate, pentru copiii aflați în plasament și în situații de risc), programe: bani de liceu, calculatoare, after-school și altele în nr. de 3.300 dosare;
• dosare pentru locuințe, venit minim garantat, alocații pentru susținerea familiei, subvenții pentru: gaze naturale, lemne și cărbuni, ajutor încălzire pentru cei cu ajutor social, alocații de stat, indemnizații pentru creșterea copilului, indemnizații pentru persoane cu handicap, asistenți personali, centre de zi – 8.075 dosare;
• plăți pentru – asistenți personali și indemnizații pentru persoane cu handicap grav: 1.171.527 lei
– ajutoare pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibil solid: 99.419 lei
• distribuire alimente acordate de Comunitatea europeană: 100 tone
 

13. ACTIVITĂȚI SPORTIVE ȘI CULTURALE:
• au fost organizate evenimentele: „Împreună pentru Câmpulung” – Zilele municipiului, ediția a XIII-a, „Festivalul de unor Tudor Mușatescu”, ediția a XIII-a și „Festivalul de muzică rock Posada”
• cu ocazia sărbătorii Valentine’s Day au fost aniversate cuplurile care au împlinit 50 ani de căsătorie;
• au fost organizate spectacole și activități: de 8 Martie- Ziua Femeii, cu ocazia Sărbătorilor Pascale, cu ocazia Crăciunului;
• coorganizatori ai Campionatului Național de Viteză în Coastă – etapa I și II, 29.04-01.05.2011;
• coorganizatori la „Off Road Adventure” – 25.10.2011, etapa a VII-a a Campionatului Național de Off Road 2011;
• sprijin acordat echipei de ciclism Olimpic Team Autoconstrct pentru participarea la întrecerile naționale și internaționale, promovând astfel imaginea municipiului Câmpulung;
• au fost organizate întreceri sportive, concursuri de desen și pictură cu ocazia zilei Europei – 9 Mai, Zilei de 1 Iunie;
• coorganizatori ai Festivalului de romanțe „Rapsodii de toamnă”, ediția a VI-a;
• organizatori ai Festivalului Internațional de Folclor „Carpați 2011”, ediția a XXVII-a;
• s-a realizat albumul „Artă Istorie Cultură” – albumul taberelor de pictură 2009-2010 organizate de Primăria Muniicpiului Câmpulung împreună cu ALZIAR și Casa de Cultură „Tudor Mușatescu”; a fost reeditată cartea „Monumente istorice ale României. Tipuri din județele Argeș și Muscel. Anul 1893”, autor Ioan Niculescu cu sprijinul domnului Adrian Săvoiu
• sprijin acordat pentru organizarea diferitelor competiții sportive la nivel național: box, judo, lupte, bob, volei;
• premierea sportivilor cu rezultate deosebite; s-au acordat burse de studii pentru elevii cu rezultate deosebite la învățătură;
• au fost oferite cadouri pentru copiii din grădinițe și pachete pentru persoanle cu venituri mici;
• organizatori ai Atelierului de Arhitectură cu studenți din Spania; organizatori ai Taberei de Pictură;
• coorganizarori la Concursul Național al Rezolvitorilor din Gazeta Matematică, Concursul de informatică „Dan Barbilian”;
• au avut loc manifestări dedicate Zilei de 1 Decembrie;
Apreciind în mod deosebit contribuția fiecăruia la aceste lucrări vă doresc sănătate, bucurii și succese în toate domeniile de activitate. Mulțumesc în mod deosebit și sponsorilor care au sprijinit o parte din aceste activități în anul 2011.
 


Cu deosebită stimă,
PRIMAR
Călin Ioan ANDREI

 Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2018-12-07 12:33