Noutati

Compartiment Cadastru - Agricultura
Transparenta salariala
Certificate de urbanism - Septembrie 2018
Certificate de urbanism - August 2018
Autorizatii de construire - Septembrie 2018
 Scrisoare Primar - Realizari 2012
 actualizat: 2013-01-23 14:35 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MUSCEL

Stimată doamnă / Stimate domnule,

 

 

 

 

Mulțumindu-vă pentru sprijinul acordat administrației publice locale, vă prezint în continuare realizările noastre din anul 2012:

 

1. ÎNVĂȚĂMÂNT

 • Colegiul Național Pedagogic “Carol I” – au fost demarate lucrările pentru consolidarea și reabilitarea colegiului;
 • Colegiul Național „Dinicu Golescu”– s-a organizat licitația și au fost demarate lucrările privind reabilitarea liceului; s-au executat și lucrări de reabilitare a sălii de sport (schimbare podea);
 • Liceul Național cu Program de Atletism – au început lucrările de reabilitare a centralei termice;
 • Colegiul Tehnic Auto – au continuat lucrările în cadrul proiectului „Edificare și construire campusuri școlare”;
 • Școala Națională ”Oprea Iorgulescu” – au fost executate lucrări de reabilitare a sălii de sport;
 • Școala Gimnazială „Theodor Aman” - au fost executate lucrări de reabilitare;
 • Grădinița cu Program Prelungit nr. 2 „Sf. Marina” – au fost executate lucrări de reabilitare a locului de joacă în parteneriat cu Holcim Ciment România;
 • Grădinița cu Program Prelungit nr. 4 – au fost executate lucrări de reabilitare;

 

2. SĂNĂTATE

 • s-au finalizat lucrările de „Amenajare corp A și B” în blocul central pentru realizarea serviciului de internări-pediatrie, O.G. și garderoba pacienți; amenajare spații vestiare personal în demisol;
 • a fost elaborat Proiectul Tehnic și s-a organizat licitația pentru „Remodelare-modernizare Bloc de Nașteri”;

 

3. ALTE PROIECTE

 • s-a încheiat implementarea proiectului „Educația, șansa noastră pentru un viitor mai bun!”,(„Școală după școală” și „A doua șansă”);
 • au fost organizate licitațiile pentru atribuirea contractelor în cadrul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii turistice a Municipiului Câmpulung prin reabilitarea zonei istorice și de agrement Complex Parc Kretzulescu”;
 • a fost derulat și finalizat proiectul de semnalizare a 118 imobile de patrimoniu din municipiul Câmpulung cu plăcuțe trilingve;
 • au fost organizate activitățile în cadrul primului an de sustenabilitate al proiectului Promovarea activităților de marketing și a produselor specifice Municipiului Câmpulung Muscel, Județul Argeș”, COD SMIS 15861;
 • au fost demarate lucrările pentru construirea unui bazin de înot acoperit în cartierul Grui;
 • au fost finalizate lucrările de extindere a rețelei de apă pe strada Dr. Fălcoianu;
 • au fost executate lucrări de modernizare a str. Cuza Vodă;
 • s-a executat covor asfaltic, montat borduri și reabilitare trotuar pe str. Lt. N. Popp în colaboare cu Consiliul Județean Argeș;
 • au început lucrările de consolidare în zona alunecărilor de teren strada Drăcești, cartier Mărcuși;
 • au fost finalizate lucrările în cadrul proiectului „Înființare parc și îmbunătățirea calității spațiilor verzi din cartierul Grui, municipiul Câmpulung” Județul Argeș co-finanțat de Ministerul Mediului;
 • s-au acordat fonduri pentru unele lucrări de construcții și reparații unor biserici din Municipiul Câmpulung;
 • s-au alocat fonduri pentru Cantina săracilor „Sf. Elena Împărăteasa”;
 • colaborare pentru editarea albumului „Schițe pentru o monografie arhitecturală. Câmpulung Muscel” editat la inițiativa Igloomedia.

 

4. INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ, PARCURI ȘI LOCURI DE JOACĂ

 • s-au executat covoare asfaltice totale sau parțiale pe străzile: George Ulieru, Richard, Gruiului, Dr. Fălcoianu, Lt. Baloleanu, Lt. Cepleanu, Carpați (zona Piața Grui), Vlad Țepeș, Emilian Paveliu, Nanu Muscel, laterale pe G-ral Simonescu, Parcul Ștefănescu, Mr. Giurăscu, Minerului, Decebal, Izvorului, Plevnei, Neagoe Basarab – 21.630 mp;
 • s-au executat reparații cu asfalt (plombe) pe străzile din cartierele: Gară, Centru, Schei, Flămânda, Piață, Grui, Vl. Româneștilor, Vișoi, Apa Sărată, reprezentând – 9436 mp; s-au executat marcaje rutiere (axiale-longitudinale, transversale-pietonale);
 • s-au executat covoare din beton pe str. Dan Barbilian: carosabil – 445 mp;
 • s-au montat borduri noi și s-au ridicat la cotă bordurile existente pe străzile: Al. Cel Bun, G-ral Simonescu, Mr. Giurăscu, Dr. Fălcoianu, Topârceanu-Brătianu, Flămânda, parcare Bl. P7 Grui, Bl. 17-18 Vișoi, str. Al. Cel Bun – 1025 ml;
 • s-au executat lucrări de reparații la parcările existente din cartierele Grui, Vișoi și Centru.
 • s-au executat covoare asfaltice la trotuare pe străzile: Mr. Giurăscu, Negru Vodă, G-ral Dragalina, Al. Cel Bun, Dr. Fălcoianu, Dumitru Lazea, Emil Gârleanu, C. Brâncoveanu, I.C. Brătianu, G-ral Simonescu, Pod Fierari și alei blocuri Grui – 4935 mp;
 • au fost realizate împietruiri cu refuz de ciur, balast, calcar pe mai multe străzi nemodernizate din cartierele Vl. Româneștilor, Apa Sărată, Grui, Vișoi, Mărcuș – 5170 to;
 • s-au executat lucrări de consolidare maluri pârâu Vl.Româneștilor și lucrări de amenajare canal pereat și prag deversor pe Dr. Godeni;
 • s-au executat extinderi ale rețelei de iluminat public în cartierul Vișoi și pe str. Minerului;

 

5. ALIMENTARE CU APĂ

 • s-au reabilitat rețelele de apă pe străzile: Emil Gârleanu – Bl. 17, Negru Vodă nr. 195-199, legătură str. I. Țicăloiu-Carpați-Gruiului;
 • sectorizare pe str. Gruiului-Iezer; Gruiului-G-ral Dragalina
 • contorizare: Bl. 30 – str. G-ral Simonescu; Bl. C3 – Lt- D. Lazea; Bl. P14 – str. Gruiului; Bl. P33 – str. Carpați;
 • execuție rețea apă pe str. Nanu Muscel, B.P. Hașdeu, Decebal, Ion Barbu, Drumul Godeni și Ion Creangă;

 

6. CANALIZARE

 • extindere canalizare menajeră pe străzile Eroilor și Parcul Mirea;
 • execuție canalizare pluvială pe str. Carpați – Bl. S1-S3 și Frații Golești (zona Iezer);
 • au fost ridicate la cotă căminele de vizitare, guri Geiger și înlocuire plăci carosabile pe străzile: I.C. Brătianu, I. Mihalache, Th. Aman, Ana Doamna, M. Eminescu, N. Rizeanu, I.L. Caragiale, N. Iorga, I. Rizeanu, Pictor Grigorescu, Lt. D. Lazea, G. Topârceanu, Cpt. Becleanu și G-ral Dragalina;

 

7. URBANISM

 • au fost emise 175 Certificate de Urbanism și 137 Autorizații de Construire, din acestea 28 sunt pentru locuințe noi, 3 hale producție, 2 hale de servicii;
 • au fost recepționate 53 de locuințe din care 47 locuințe noi;
 • au fost eliberate 207 autorizații taxi care deservesc populația municipiului;

 

8. MEDIU

 • s-au organizat campanii – de salubrizare organizate pe raza municipiului Câmpulung; de ecologizare „Let’s Do It Romania – Curățenie în toată țara într-o singură zi” la care au participat elevii școlilor din Câmpulung;
 • s-au realizat plantări de arbori pe raza municipiului;

 

9. DEȘEURI

 • a fost desemnat operatorul economic care va deservi stația de transfer din Municipiul Câmpulung și stația de colectare Albota;
 • s-a continuat colectarea Deșeurilor de Echipamente Electrice și Electronice în baza unui parteneriat între Primăria Municipiului Câmpulung și S.C. Edilul C.G.A. S.A., punctul de colectare fiind stabilit la societatea Edilul;

 

10. POLIȚIA LOCALĂ

 • a desfășurat multiple activități de prevenire și combatere a faptelor anti-sociale, a acționat pentru prevenirea și sancționarea contravențiilor în domeniul rutier privind parcările ilegale, protecția mediului, control comercial, disciplina în construcții și afișaj stradal, a contribuit la fluența circulației auto și pietonale, la combaterea cerșetoriei, a asigurat paza și protecția obiectivelor de interes public și privat având ca prioritate zonele limitrofe unităților de învățământ, a lăcașelor de cult și a celorlate zone cu vulnerabilitate crescută. A participat cu efective sporite la toate evenimentele culturale și sportive. Au fost aplicate 160 sancțiuni.

 

11. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

 • a desfășurat activități curente: înregistrare nașteri, căsătorii, decese, transcrieri acte stare civilă din străinătate, rectificări acte stare civilă, divorțuri, înscrieri de mențiuni pe marginea actelor de stare civilă, furnizări de date pentru instituții și persoane fizice, eliberări cărți de identitate, aplicare mențiuni de reședință, actualizare a Registrului Național pentru Evidența persoanelor, eliberând un total de 13.720 de documente;

 

12. SOCIAL

 • anchete sociale (locuințe, cf. Legii 416/2001, alocații complementare, alocații de susținere, handicap, pentru minori în dosare de divorț, pentru copiii ai căror părinți sunt în străinătate, pentru copiii aflați în plasament și în situații de risc), programe: bani de liceu, calculatoare, after-school și altele în nr. de 4.600 dosare;
 • dosare pentru locuințe, venit minim garantat, alocații pentru susținerea familiei, subvenții pentru: gaze naturale, lemne și cărbuni, ajutor încălzire pentru cei cu ajutor social, alocații de stat, indemnizații pentru creșterea copilului, indemnizații pentru persoane cu handicap, asistenți personali, centre de zi – 8.200 dosare;
 • plăți pentru – asistenți personali și indemnizații pentru persoane cu handicap grav: 1.333.251 lei
 • ajutoare pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibil solid: 53.759 lei
 • distribuire alimente acordate de Comunitatea europeană: 125,4 tone
 • activități de proximitate

 

13. ACTIVITĂȚI SPORTIVE ȘI CULTURALE:

 • au fost organizate evenimentele: „Împreună pentru Câmpulung” – Zilele municipiului, ediția a XIV-a, „Festivalul de unor Tudor Mușatescu”, ediția a XVII-a și „Festivalul de muzică rock Posada”;
 • cu ocazia sărbătorii Valentine’s Day au fost aniversate cuplurile care au împlinit 50 ani de căsătorie;
 • au fost organizate spectacole și activități: de 8 Martie- Ziua Femeii, cu ocazia Sărbătorilor Pascale, cu ocazia Crăciunului;
 • au fost organizate întreceri sportive, concursuri de desen și pictură cu ocazia zilei Europei – 9 Mai, Zilei de 1 Iunie;
 • organizatori ai Festivalului Internațional de Folclor „Carpați 2012”, ediția a XXVIII-a;
 • organizatori ai Festivalului de romanțe „Nae Leonard – Toamna Musceleană – Ziua Internațioanlă a persoanelor vârstnice”;
 • au avut loc manifestări dedicate Zilei de 1 Decembrie;
 • au fost oferite cadouri pentru copiii din grădinițe și pachete pentru persoanele cu venituri mici;
 • premierea sportivilor cu rezultate deosebite; s-au acordat burse pentru elevii cu rezultate deosebite la învățătură;
 • sprijin acordat pentru organizarea diferitelor competiții sportive la nivel național: box, judo, lupte, bob, volei;
 • organizatori ai Atelierului de Arhitectură cu studenți din Spania și România;
 • organizatori ai Taberei de Pictură și ai Taberei de matematică;
 • co-organizarori la Concursul Național al Rezolvitorilor din Gazeta Matematică;
 • co-organizatori ai Campionatului Național de Viteză în Coastă – etapa XI și XII, 01-02.09.2012;
 • co-organizatori la „Muscel Adventure Trophy” – 04.10.2012, etapă a Campionatului Național de Off Road 2012;
 • a fost editat albumul „Prin Câmpulung și pe muscelele lui”, autori Adrian Săvoiu, Gheorghe Chița, Ioan Crăciun, fotografii de Nicolae Th. Ștefănescu; a fost editată cartea „Câmpulungul medieval și premodern”, autor Claudiu Neagoe.Apreciind în mod deosebit contribuția fiecăruia la aceste lucrări vă doresc sănătate, bucurii și succese în toate domeniile de activitate. Mulțumesc în mod deosebit și sponsorilor care au sprijinit o parte din aceste activități în anul 2012.


Cu deosebită stimă,

 

PRIMAR
Călin Ioan ANDREI
 

 Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2018-10-22 11:11