Noutati

Comunicat Impozite si Taxe
Festival Tudor Musatescu 2018
Concurs recrutare Directia de Asistenta Sociala
Titlul articolului
Anunt concurs recrutare Municipiul Campulung
 Scrisoare Primar - Realizari 2013
 actualizat: 2014-01-17 13:11 


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MUSCEL

Stimată doamnă / Stimate domnule,

 

Mulțumindu-vă pentru sprijinul acordat administrației publice locale, vă prezint în continuare realizările noastre din anul 2013:
 

1. ÎNVĂȚĂMÂNT
 

 • Colegiul Național Pedagogic “Carol I” – sunt în curs de finalizare lucrările pentru consolidarea și reabilitarea colegiului – proiect cu finanțare externă; a fost achiziționată o tabelă electronică la Sala de Sport;
 • Colegiul Național „Dinicu Golescu”– s-a organizat licitația și au fost demarate lucrările privind reabilitarea liceului; Liceul Național cu Program de Atletism – s-au finalizat lucrările de reabilitare a centralei termice și s-au executat lucrări de hidroizolații la Sala de Sport ;
 • Grup Școlar Tehnologic – s-au continuat lucrările la proiectul „Edificare și construire campusuri școlare”;
 • Școala Gimnazială nr. 7 „Theodor Aman” – au fost executate reparații interioare și a fost executată rampă de acces persoane cu handicap;
 • Școala Gimnazială nr. 3 „Nanu Muscel” – au fost executate reparatii și dotări;
 • Grădinița nr. 9 „Sf. Nicolae” – Căminul nr. 4 – au fost executate reparații interioare și exterioare;
 • Grădinița nr. 2 „Sf. Marina” – Căminul nr. 3 – au fost executate reparații la acoperișul cantinei;

 

2. SĂNĂTATE
 

 • S-au finalizat lucrările de remodelare și modernizare la Blocul de nașteri al secției de Obstetrică-Ginecologie, s-a întocmit SF și PT pentru remodelare și modernizare Bloc Operator, contribuții la dotări (cazan abur + mașină de spălat) în valoare totală de 663.000 lei;
 • Au fost efectuate reparații interioare la Spitalul de Pneumoftiziologie și dotări în valoare totală de 147.000 lei;

 

3. INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ, PARCURI ȘI LOCURI DE JOACĂ
 

 • S-au executat covoare asfaltice: Lt. Oncica, Dragoș Vodă, Aleea Uleia, Mr. Brașoveanu, G-ral Poșoiu, B.P. Hașdeu, Vl. Bărbușii, Aleea Plopilor, Horia, Avram Iancu, C. A. Rosetti, Calea Pietroasă, Șt. cel Mare, Eroilor, Ana Doamna – 20.014 mp;
 • S-au executat reparații cu asfalt (plombe) pe străzile din cartierele: Gară, Centru, Schei, Flămânda, Piață, Grui, Vl. Româneștilor, Vișoi, Apa Sărată, reprezentând – 4.800 mp; s-au executat marcaje rutiere (axiale-longitudinale, transversale-pietonale);
 • S-au montat borduri noi și s-au ridicat la cotă bordurile existente pe străzile: Lascăr Catargiu, Matei Basarab, Carpa?i – pia?ă, Elena Doamna, Simonescu, Alee Pictor Grigorescu, G-ral Dragalina, Drăce?ti, Traian, G-ral Po?oiu, Caragiale, Mără?ti, Dr. Fălcoianu, Lt. Oncica, parcare bl. 9 ?i bl. 11 G-ral Simonescu, trepte complex Rotunda– 2.312 ml;
 • S-au executat lucrări de reparații la parcările existente din cartierele Grui, Vișoi și Centru.
 • S-au executat covoare asfaltice la trotuare pe străzile: I.L. Caragiale, Lt. Oncica, Matei Basarab, Mără?ti, Dr. N. Fălcoianu, G-ral Po?oiu, L. Catargiu, Traian, Dragalina, Elena Doamna, I. Rizeanu, Carpa?i, Gruiului, Simonescu, Mihalache, Gr. Grecescu – 8500mp;
 • Au fost realizate împietruiri cu refuz de ciur, balast, calcar pe mai multe străzi nemodernizate din cartierele Vl. Româneștilor, Apa Sărată, Grui, Vișoi, Mărcuș – 7780 t;
 • S-au executat lucrări de amenajare parcare incintă Policlinică;
 • S-au montat semafoare în intersec?ia B-dul Ion Mihalache – Mărășești – Mărăști – G-ral Iosif Teodorescu;
 • S-au executat lucrări de amenajare urbanistică a parcului ?tefănescu;

 

4. ALIMENTARE CU APĂ
 

 • S-au reabilitat rețelele de apă pe străzile: Șos. Națională - Bloc A3 – Grădiște, Frații Golești, Șos. Națională – Podul Anei – popasul „Poiana”, Col. Alexandrescu – Dr. N. Fălcoianu, Izvorului și Republicii – 1230 ml;
 • Sectorizare pe str. Gruiului, Șos. Națională – Drum Poienari, Gruiului – Parcul Mirea, Carpați – Bl. S2
 • Montat hidrant pe str. Gh. Doja;
 • Execuție rețea apă pe str. Ion Barbu, Zăvoiului și Gr. Andreescu – 110 ml;

 

5. CANALIZARE

 

 • Finalizare lucrări extindere rețea canalizare menajeră pe str. Dr. N. Fălcoianu și Gh. Mitu
 • Execuție canalizare menajeră pe str. Eroilor – 150 ml;
 • Refacere canalizare pluvială pe str. Mărăști – 30 ml;
 • Refacere canalizare menajeră pe str. Frații Golești – Bl. A6A, Dragalina, Pictor Grigorescu, refacere tronson canalizare str. Rahovei – Bl. 3 și Emil Gîrleanu – Bl. 19 – 140 ml;
 • Execuție cămin vizitare str. Muzeul Fundeni, C. Popescu, N. Rizeanu;
 • Au fost ridicate la cotă căminele de vizitare pe str. Cpt. Becleanu, Aleea Uleia, Ion Mihalache, Dr. Costea, Ana Doamna, I.C. Brătianu, Piața Jurământului
 • Realizare by-pass colector principal pe str. Ion Mihalache – 50 ml;

 

6. URBANISM
 

 • Au fost emise 141 Certificate de Urbanism și 144 Autorizații de Construire;
 • Au fost recepționate 50 de locuințe din care 42 locuințe noi;
 • Au fost eliberate 198 autorizații taxi care deservesc populația municipiului;
 • A fost concesionat pe o perioadă de 3 ani serviciul public de transport local în regim de maxi-taxi
 • Au fost eliberate 73 de Certificate de Urbanism și 69 de Autorizații de Construcții pentru branșamente la utilități;

 

7. MEDIU
 

 • S-a continuat organizarea de campanii – de salubrizare organizate pe raza municipiului Câmpulung;
 • S-a continuat organizarea de campanii – de ecologizare cu ocazia „Săptămâna curațeniei”, „Ziua mediului”, „Let’s Do It Romania – Curățenie în toată țara într-o singură zi” la care au participat elevii școlilor din Câmpulung;

 

8. DEȘEURI

 • S-a continuat colectarea Deșeurilor de Echipamente Electrice și Electronice în baza unui parteneriat între Primăria Municipiului Câmpulung și S.C. Edilul C.G.A. S.A., punctul de colectare fiind la stația de transfer din cadrul Municipiului Câmpulung;

 

9. POLIȚIA LOCALĂ

 • A desfășurat activități de prevenire și combatere a faptelor anti-sociale, a acționat pentru prevenirea și sancționarea contravențiilor în domeniul rutier privind parcările ilegale, protecția mediului, control comercial, disciplina în construcții și afișaj stradal, a contribuit la fluența circulației auto și pietonale, la combaterea cerșetoriei, a asigurat paza și protecția obiectivelor de interes public și privat având ca prioritate zonele limitrofe unităților de învățământ, a lăcașelor de cult și a celorlate zone cu vulnerabilitate crescută. A participat cu efective sporite la toate evenimentele culturale și sportive. Au fost soluționate 393 de sesizări fiind aplicate 147 sancțiuni.

 

10. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

 • A desfășurat activități curente: înregistrare nașteri, căsătorii, decese, transcrieri acte stare civilă din străinătate, rectificări acte stare civilă, divorțuri, înscrieri de mențiuni pe marginea actelor de stare civilă, schimbări de nume pe cale administrativă, schimbări de nume intervenite în străinătate, furnizări de date pentru instituții și persoane fizice, eliberări cărți de identitate, aplicare mențiuni de reședință, actualizare a Registrului Național pentru Evidența persoanelor, eliberând un total de 14.267 de documente;

 

11. SERVICIUL PUBLIC DE ASITENȚĂ SOCIALĂ
 

 • Prestații sociale: locuințe - 238, cf. Legii 416/2001 - 224, alocații complementare - 420, alocații de susținere - 120, handicap - 500, pentru copiii ai căror părinți sunt în străinătate - 198, pentru copiii aflați în plasament și în situații de risc - 40), programe: „Bani de liceu” - 120 și altele în nr. de 1502 dosare;
 • Asistență socială: dosare pentru locuințe, venit minim garantat, alocații pentru susținerea familiei, subvenții pentru: gaze naturale, lemne și cărbuni, ajutor încălzire pentru cei cu ajutor social, alocații de stat, indemnizații pentru creșterea copilului, indemnizații pentru persoane cu handicap, asistenți personali, centre de zi – 2807dosare;
 • Plăți pentru:
  • – asistenți personali și indemnizații pentru persoane cu handicap grav: 1.471.278 lei;
  • – ajutoare pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibil solid: 60.350 lei;
  • – ajutoare de urgență în baza Legii 416/2001 – 6.400 lei;
 • Distribuire alimente acordate de Comunitatea Europeană: 100 tone;
 • Activități de proximitate și alte activități specifice serviciului;

 

12. AUTORITATE PUBLICĂ
 

 • Au fost demarate lucrările în cadrul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii turistice a Municipiului Câmpulung prin reabilitarea zonei istorice și de agrement Complex Parc Kretzulescu”, cod SMIS 12940, care are ca obiectiv dezvoltarea turismului în Câmpulung;
 • Au fost organizate activitățile în cadrul celui de al doilea an de sustenabilitate al proiectului Promovarea activităților de marketing și a produselor specifice Municipiului Câmpulung Muscel, Județul Argeș”, COD SMIS 15861;
 • S-au terminat lucrările pentru construirea unui bazin de înot acoperit în cartierul Grui, inclusiv lucrări exterioare aferente: racord apă, canal, gaze, împrejmuire gard și executare parcare;
 • S-au acordat fonduri pentru unele lucrări de construcții și reparații unor biserici din Municipiul Câmpulung;
 • S-au alocat fonduri pentru Asociația „Sf. Elena Împărăteasa” - Cantina săracilor;
 • Au fost încheiate parteneriate și protocoale de colaborare cu unitățile de învățământ din Câmpulung în domeniul educațional;
 • Au început cursurile în cadrul celor patru secții externe ale Școlii Populare de Arte și Meserii Pitești: pictură, chitară, fotografie și sculptură în lemn;

 

13. ACTIVITĂȚI SPORTIVE ȘI CULTURALE:
 

 • Au fost organizate evenimentele: „Împreună pentru Câmpulung” – Zilele municipiului, ediția a XV-a, „Festivalul de unor Tudor Mușatescu”, ediția a XVIII-a și „Festivalul internațional de muzică rock Posada”;
 • Organizatori ai Festivalului Internațional de Folclor „Carpați 2013”, ediția a XXIX-a;
 • Organizatori ai și Festivalul Național de Romanțe „Nae Leonard” și Poezie „Rapsodii de Toamnă – Ziua Internațioanlă a persoanelor vârstnice”, ediția a VIII-a;
 • Cu ocazia sărbătorii Valentine’s Day au fost aniversate cuplurile care au împlinit 50 ani de căsătorie;
 • Au fost organizate spectacole și activități: de 8 Martie- Ziua Femeii, cu ocazia Sărbătorilor Pascale, cu ocazia Crăciunului;
 • Au fost organizate întreceri sportive, concursuri de desen și pictură cu ocazia zilei Europei – 9 Mai, Zilei de 1 Iunie;
 • Organizatori ai Atelierului de Arhitectură cu studenți din Spania; organizatori ai Taberei de matematică;
 • Premierea sportivilor cu rezultate deosebite; s-au acordat burse de studii pentru elevii cu rezultate deosebite la învățătură;
 • Sprijin acordat pentru organizarea diferitelor competiții sportive la nivel național: box, judo, lupte, bob, volei;
 • Co-organizatori ai „Festivalul Internațional de Muzică Ușoară pentru Copii și Tineret – Stars of Song”;
 • Co-organizarori la Concursul Național al Rezolvitorilor din Gazeta Matematică;
 • Co-organizatori ai evenimentelor culturale în colaborare cu Asociația Multiculturală „Nicu Hagi” Carpați și Pind;
 • Co-organizatori ai evenimentului „RIDERS CLUB – TROFEUL MUSCELULUI” – competiție de ciclism;
 • Co-organizatori ai turneelor de tenis de câmp în asociere cu Asociația „Club Sportiv CERAMUS”;
 • Co-organizatori ai evenimentului „Muscel Adventure Trophy 2013” în asociere cu Asociația Club Sportiv Off Road Adventure România, etapă a Campionatului Național de Off Road 2013;
 • Co-organizatori ai evenimentului „Trofeul Câmpulung Muscel 2013”, ediția a II-a, etapa a VI-a a Campionatului Național de Viteză în Coastă DUNLOP în asociere cu Clubul Sportiv Brother Motorsport Câmpulung;
 • Co-organizatori ai competiției de automobilism – etapa a IV-a în Campionatul Național de Rally Cross;
 • Sprijin pentru clubul de fotbal și pentru clubul de baschet;
 • Au avut loc manifestări dedicate Zilei de 1 Decembrie;
 • Au fost oferite cadouri pentru copiii din grădinițe și pachete pentru persoanele cu venituri mici;
 • Sprijin acordat Fundației pentru Copii și Tineret „ECOKIND” pentru realizarea revistei „C’Arte de la Curtea Veche” – ediție lunară;
 • S-a realizat harta Municipiului Câmpulung actualizată atât în format electronic cât și pe hârție;


În derularea activităților alături de Primăria Municipiului Câmpulung au fost Muzeul Municipal. Casa de Cultură a Sindicatelor „C.D. Aricescu”, Casa de Cultură „Tudor Mușatescu”, Clubul Sportiv „MUSCELUL”, SC Piețe Servicii Comunitare Muscel SRL, SC Edilul CGA SA.


Apreciind în mod deosebit contribuția fiecăruia la aceste lucrări vă doresc sănătate, bucurii și succese în toate domeniile de activitate. Mulțumesc în mod deosebit și sponsorilor care au sprijinit o parte din aceste activități în anul 2013.

 

Cu deosebită stimă,

PRIMAR
Călin Ioan ANDREI

 Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2018-11-12 06:45