Noutati

Compartiment Cadastru - Agricultura
Transparenta salariala
Certificate de urbanism - Septembrie 2018
Certificate de urbanism - August 2018
Autorizatii de construire - Septembrie 2018
 Scrisoare Viceprimar - Realizari 2015
 actualizat: 2016-02-01 11:53 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CAMPULUNG MUSCEL

Stimata doamna / Stimate domnule,
 

 

In conformitate cu prevederile H.G.1723/2004, art.5, va comunicam principalele activitati de interes public desfasurate în anul precedent, aprobate de Consiliul Local prin HCL nr. 11 din 12.02.2015 si 118 din 15.10.2015.
Multumindu-va pentru sprijinul acordat administratiei publice locale, va prezint în continuare realizarile noastre din anul 2015 :

 

1. ÎNVATAMÂNT

 • Scoala Gimnaziala „Oprea Iorgulescu” - reabilitare fatada scoala veche, împrejmuire si amenajare acces persoane cu handicap;
 • Scoala Gimnaziala „Theodor Aman” – amenajare loc de joaca;
 • Colegiul Tehnic Campulung - refacere hidroizolatie acoperis tip terasa + centrala termica;
 • Liceul cu Program Sportiv – DALI +PT reabilitare teren atletism si PT reabilitare sala atletism;
 • Gradinita cu Program Prelungit „Sf. Nicolae” – reabilitare cladire gradinita;
 • Scoala de muzica – achizitia a doua pianine;
 • Colegiul National Pedagogic „Carol I” – achizitionarea a 10 table interactive, expertiza tehnica si DALI reabilitare cladire biblioteca.

 

2. SANATATE

 • Remodelare – modernizare bloc operator, etaj I, corpurile B, C, D – zona I la Spitalul Municipal;
 • Co-finantare pentru achizitia unor dotari pentru Spitalul Municipal si Spitalul de Pneumoftiziologie.

 

3. INFRASTRUCTURA RUTIERA, PARCURI SI LOCURI DE JOACA  

 • s-au executat covoare asfaltice pe strazile: Gradiste, Colonie Pescareasa, Sculptor Baraschi, Prelungire Minerului, Șubești, Lt. Cepleanu, Bretea G-ral Simonescu – I.C. Bratianu, Prelungire Dumitru Lazea, Fundatura Bisericii, Fundatura Pravaț, Fundatura Predoiu, Fundatura Cuza-Voda, Prelungire Arh. Savulescu, Pictor Negulici, Șoseaua Veche (parțial), Parcare Bl. A10-A11 - Poenaru Bordea, Drumul Morii, Primaverii, Fundatura P. Zamfirescu, Prelungirea Carpați, Bretea Carpați-Gruiului (”Garaje”), incinta Spital Municipal, Fundatura Muzeul Fundeni, Fundatura Parcul Mirea, Fundatura Nae Leonard, G-ral Poșoiu (parțial), I.C. Bratianu (interiorul Bl. – 5-7-9) Anton Pann, Flamanda;
 • s-au executat covoare asfaltice la trotuare pe strazile: Lt. Radulescu, G. Toparceanu, E. Grigorescu, C.D. Aricescu, Sf. Ilie, Richard, Ana Doamna, Biserica de Lemn Vișoi, Traian, P. Țuțea, Muzeul Fundeni, alei parcuri Grui, Calea Magurii, Alexandru Voevod, G-ral Dragalina, Elena Doamna, Mr. Giurascu, Negru Voda (Colegiul Dinicu Golescu), Alexandru cel Bun, Revoluției;
 • s-au executat reparații cu asfalt (plombe) pe strazile din cartierele Gara, Centru, Schei, Flamanda, Piața, Grui, Valea Romanestilor, Visoi, Apa Sarata; 
 • s-au executat marcaje rutiere (axiale – longitudinale, transversale – pietonale);
 • s-au montat borduri noi si s-au ridicat la cota bordurile existente pe strazile: Richard, E. Grigorescu, C. D. Aricescu, Sf. Ilie, G. Toparceanu, Lt. Radulescu, Muzeul Fundeni, Calea Magurii, trotuar ”Monument” Valea Romaneștilor, Alexandru Voevod, Revoluției (TBC – curba), parcare D22 – Grui piața, Ana Doamna;
 • s-au executat lucrari de reparații la parcarile existente din cartierele Grui, Visoi si Centru; 
 • au fost realizate împietruiri cu calcar, refuz de ciur, balast, pietriș pe mai multe strazi nemodernizate din cartierele Valea Romanestilor, Apa Sarata, Grui, Visoi, Marcus; 
 • s-au executat lucrari de vopsire la lampadarele din Piata Centrala a Primariei;
 • s-au executat lucrari de reabilitare capela Cimitir Flamanda;
 • s-au executat lucrari de amplasare a unui totem la intrarea în municipiu dinspre Pitesti;
 • s-au executat lucrari dse ridicare la cota a capacelor si gurilor de scurgere de pe strazi din municipiu;
 • s-au efectuat DALI si PT pentru strazile: Valea Titii, Baloaica, Valea Ursului, Fundatura Richard, Gr. Alexandrescu – vechi, parcari pe strada Al. Cel Bun.

 

4. ALIMENTARE CU APA

 • montat hidranti pe strazile: Gr. Andreescu, Petre Zamfirescu; 
 • executie retea alimentare cu apa pe strazile: Petre Zamfirescu, Dracesti, Gr. Alexandrescu – Mircesti, Valea Barbusii; 
 • s-au reabilitat retelele de apa pe strazile: Griului – N. Popp, Al. Cel Bun, Emil Gîrleanu, Soseaua Nationala, Mihai Tican Rumano;

 

5. CANALIZARE

 • executie retele canalizare menajera pe strazile: Revolutiei, Dragalina veche, ;
 • executie retea canalizare menajera si statie pompare str. I.D. Negulici; 
 • refacere canalizare pluviala str. Mr. Giurescu;
 • refacere canalizare menajera pe str. Revolutiei.

 

6. URBANISM

 • au fost emise 195 Certificate de Urbanism si 167 Autorizatii de Construire;
 • au fost receptionate 62 de locuinte din care 45 locuinte noi în sector privat; 
 • au fost eliberate 190 autorizatii taxi;
 • au fost eliberate 90 de Certificate de Urbanism si 84 de Autorizatii de Constructii pentru bransamente la utilitati; 

 

7. MEDIU

 • au fost desfasurate actiuni de ecologizare cu ocazia Zilei Internationale a Mediului la care au participat elevii scolilor din municipiul Campulung;
 • s-au efectuat diferite controale împreuna cu institutiile abilitate în domeniul protectiei mediului.

 

8. POLITIA LOCALA 

 • la nivel de municipiu Politia Locala a desfasurat activitati conform atributiilor date de Legea nr. 155/2010 si Ordinul nr. 1332/2010, actionand pentru prevenirea si sanctionarea contraventionala a factorilor de tulburare a ordinii si linistii publice, a parcarilor ilegale, protectiei mediului, control comercial, disciplina în constructii si afisaj stradal:
 • a desfasurat activitati în comun cu celelalte structuri pentru asigurarea unui climat de ordine si liniste publica, fiind duse la îndeplinire un numar de 14 mandate de aducere la instanta competenta;
 • s-au aplicat un numar de 380 sanctiuni contraventionale din care 50 avertismente scrise, aproximativ 450 avertismente verbale precum si dispunerea a 12 masuri de sistarea unor lucrari fara autorizare.

 

9. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR 

 • a desfasurat activitati curente: înregistrare nasteri, casatorii, decese, transcrieri acte stare civila din strainatate, rectificari acte stare civila, divorturi, înscrieri de mentiuni pe marginea actelor de stare civila, schimbari de nume pe cale administrativa, schimbari de nume intervenite în strainatate, furnizari de date pentru institutii si persoane fizice, eliberari acte de identitate, aplicare mentiuni de resedinta, actualizare a S.N.I.E.P., eliberand un total de 12.167 certificate stare civila, acte de identitate, vize de resedinta, 2.559 mentiuni operate pe marginea actelor de stare civila, 109 carti de identitate produse pe baza de procura speciala obtinuta de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei în strainatate pentru cetatenii romani aflati temporar în strainatate si care nu se pot deplasa în Romania pentru solicitarea actului de identitate.

 

10. SERVICIUL PUBLIC DE ASITENTA SOCIALA

 • Anchete sociale: locuinte - 95, cf. Legii 416/2001 - 300, alocatii de sustinere - 536, handicap - 720, pentru copiii ai caror parinti sunt în strainatate - 204, pentru copiii aflati în plasament si în situatii de risc - 42, programe: „Bani de liceu” - 120 si altele în nr. de 2141 dosare;
 • asistenta sociala: dosare pentru locuinte, venit minim garantat, alocatii pentru sustinerea familiei, subventii pentru: gaze naturale, lemne si carbuni, ajutor încalzire pentru cei cu ajutor social, alocatii de stat, indemnizatii pentru cresterea copilului, indemnizatii pentru persoane cu handicap, asistenti personali, centre de zi – 1806 dosare;
 • plati pentru – asistenti personali si indemnizatii pentru persoane cu handicap grav: 1.817.854 lei;
  • ajutoare pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil solid: 17.881 lei;
  • ajutoare pentru încalzirea locuintei cu lemne, beneficiari VMG – 11.600 lei; 
  • ajutoare de urgenta în baza Legii 416/2001 – 7.400 lei; ajutoare de urgenta în baza Legii 272/2004 – 3.000 lei;
 • activitati de proximitate si alte activitati specifice serviciului;

11. AUTORITATE PUBLICA

 • proiectare sursa de rezerva alimentare cu apa;
 • proiectare si executie extindere retea de iluminat public;
 • achizitie instalatie de încalzire imobil str. Gr. Alexandrescu;
 • proiectare si demarare executie adapost caini;
 • lucrari de infrastructura pentru utilitati adapost caini;
 • modernizare strazi: Bucegi, Ion Rautescu, Ion Slavici, Nicolae nicolau, Walter Maracineanu, Gr. Alexandrescu;
 • lucrari noi de reabilitare strazi: Grigore Andreescu, Arh. Berechet, Gruiului, Richard, Valea Romanestilor, Ion Giurculescu, Calea Pietroasa (lot I), Drumul Godeni, Dracesti, Richard (lot II), Petre Zamfirescu, Carpati, Calea Magurii (lot III), Fundatura Richard;
 • executare covoare asfaltice pe strazile: Mirea, Baloleanu, Col. Stanescu, Dragalina veche – lot I, Oituz, Democratiei, Valea Unchiasului, Walter Maracineanu – lot II, Mircea cel Batran, 1 Decembrie, Dr. N. Falcoianu – lot III, Gh. Mitu, I. Giurculescu, M. T. Rumano – lot IV;
 • amenajare parcare strada Istrate Rizeanu;
 • proiectare sant beton pe strada Calea Targovistei;
 • proiectare I.B.U. pe DJ 43 Oraselul Minier – Valea Pechii – Loturi (DC 738, km 5+280 – 5+760), L=480 m liniari;
 • SF +PT extindere retele apa str. Valea Barbusii, platforma ridicatoare pentru persoane cu dizabilitati, actualizare PUG, studii hidrologice
 • au fost organizate activitatile în cadrul celui de al patrulea an de sustenabilitate al proiectului Promovarea activitatilor de marketing si a produselor specifice Municipiului Campulung Muscel, Judetul Arges”, COD SMIS 15861;
 • s-au acordat fonduri pentru unele lucrari de constructii si reparatii unor biserici din Municipiul Campulung;
 • s-au alocat fonduri pentru Asociatia „Sf. Elena Împarateasa” - Cantina saracilor;
 • au fost încheiate parteneriate si protocoale de colaborare cu unitatile de învatamant din Campulung în domeniul educational;
 • s-au emis si prelungit autorizatii de functionare pentru societati alimentatie publica (75 firme), comert si productie (620 firme)- suma încasata = 125.062 lei; taxa S.U. = 31.150 lei;

 

12. ACTIVITATI SPORTIVE SI CULTURALE:

 • au fost organizate evenimentele: „Împreuna pentru Campulung” – Zilele municipiului, editia a XVII-a, „Festivalul de unor Tudor Musatescu”, editia a XX-a si „Festivalul International de muzica rock Posada”;
 • organizatori ai Festivalului International de Folclor „Carpati 2015”, editia a XXXII-a;
 • co-organizatori ai Festivalului National de Romante „Nae Leonard” si Poezie „Rapsodii de Toamna – Ziua Internatioanla a persoanelor varstnice”, editia a X-a;
 • cu ocazia sarbatorii Valentine’s Day au fost aniversate cuplurile care au împlinit 50 ani de casatorie – 30 familii;
 • au fost organizate spectacole si activitati: de 8 Martie- Ziua Femeii, cu ocazia Sarbatorilor Pascale, cu ocazia Craciunului; 
 • au fost organizate întreceri sportive, concursuri de desen si pictura cu ocazia zilei Europei – 9 Mai, Zilei de 1 Iunie;
 • organizatori ai Atelierului de Arhitectura cu studenti din Spania; organizatori ai Taberei de matematica;
 • premierea sportivilor cu rezultate deosebite; s-au acordat burse de studii pentru elevii cu rezultate deosebite la învatatura; 
 • sprijin acordat pentru organizarea diferitelor competitii sportive la nivel national: box, judo, lupte, bob, volei, fotbal, street-ball. tenis de masa;
 • co-organizatori ai „Festivalului International de Muzica Usoara pentru Copii si Tineret – Stars of Song”;
 • co-organizarori la Concursul National al Rezolvitorilor din Gazeta Matematica;
 • co-organizatori ai evenimentelor culturale în colaborare cu Asociatia Multiculturala „Nicu Hagi” Carpati si Pind;
 • co-organizatori ai evenimentului „RIDERS CLUB – TROFEUL MUSCELULUI” – competitie de ciclism montan;
 • co-organizatori ai evenimentului „Muscel Adventure Trophy 2015” în asociere cu Asociatia Clubul Sportiv Extreme Sport Events, etapele a VII-a si a VIII-a ale Campionatului National 100 Tracks 2015; 
 • co-organizatori ai evenimentului “TROFEUL CÂMPULUNG MUSCEL 2015”, editia a IV-a, etapa a VII-a în cadrul Campionatului National de Viteza în Coasta în asociere cu Clubul Sportiv Brother Motorsport Campulung;
 • sprijin pentru clubul de fotbal si pentru clubul de baschet; 
 • au avut loc manifestari dedicate Zilei de 1 Decembrie; 
 • au fost oferite cadouri pentru copiii din gradinite si pachete pentru persoanele cu venituri mici; 
 • sprijin acordat Fundatiei pentru Copii si Tineret „ECOKIND” pentru realizarea revistei „C’Arte de la Curtea Veche” – editie lunara; 
 • în perioada 17.03 - 30.05.2015 Muzeul Municipal Campulung a organizat expozitia temporara „Dali si Marea Literatura a Lumii”; 

 

În derularea activitatilor alaturi de Primaria Municipiului Campulung au fost si S.P.A.D.P.P., Muzeul Municipal, Casa de Cultura „Tudor Musatescu”, Clubul Sportiv „MUSCELUL”, SC Piete Servicii Comunitare Muscel SRL, SC Edilul CGA SA, ca entitati coordonate de Administratia Locala.
Apreciind în mod deosebit contributia fiecaruia la aceste lucrari va doresc sanatate, bucurii si succese în toate domeniile de activitate. Multumesc în mod deosebit si sponsorilor care au sprijinit o parte din aceste activitati în anul 2015. 
 

Cu deosebita stima,

Viceprimar
Ioan Liviu TÂROIUContact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2018-10-22 11:11