Informatii

POCU 2014 - 2020
Telefoane utile
Comunicate
Realizari
Anunturi
Achizitii publice
Impozite si taxe
Educatia, sansa noastra
Informatii L 52/L 544
Promovare Campulung
Reabilitare D. Golescu
Proiect Kretzulescu
Proiect Regenerare Urbana
Reabilitare Carol I
Finantari nerambursabile
Selectie partener ZMC
Asociatia GAL Campulung Muscel
SDL 2017 - 2022
Acorduri de mediu
Buget Local
Situatii financiare

Noutati

Amenzi, somatii, titluri executorii
Anunt concurs GAL
Transparenta salariala
Anunt concurs recrutare SPADPP (2)
Anunt concurs recrutare SPADPP (1)
 Finantari nerambursabile - Sport

ANUNT

 

 

Primaria Municipiului Campulung anunta deschiderea finantarii pentru anul 2018 pentru structurile sportive cu sediul in Municipiul Campulung, in conformitate cu prevederile Legii nr.69/2000 privind educatia fizica si sportul, cu modificarile si completarile ulterioare precum si cu Hotararea Consiliului Local nr. 134 din 30.10.2017 si a Regulamentului privind asocierea Municipiului Campulung prin Consiliul Local al Municipiului Campulung cu structurile sportive din Municipiul Campulung pentru sprijinirea financiara de la bugetul local a unor activitati desfasurate de acestea.
Structurile sportive interesate de obtinerea de finantare de la bugetul local al Municipiului Campulung pot depune solicitarile la Registratura Primariei pana la data de 12.06.2018. 

 

| Anunt | | HCL Regulament | | Anexa 1 | |Anexa 2 | | Anexa 3

ultima actualizare: 2018-06-05 11:50 citeste mai mult 

 Finantari nerambursabile 2018

 


ANUNT DE PARTICIPARE

 

 

Autoritatea finantatoare Municipiul Campulung, cu sediul in Campulung, str. Negru Voda nr. 127, cod postal 115100, telefon 0248-511034, fax 0248-511036, e-mail: campulung@muscel.ro , face cunoscuta intentia de a atribui contracte de finantare nerambursabila pentru anul de executie financiara 2018.
În perioada 17 aprilie – 7 mai 2018, Primaria Municipiului Campulung lanseaza sesiunea de selectie a proiectelor care vor beneficia de finantare nerambusabila de la bugetul local al Municipiului Campulung pe anul 2018, in baza Legii nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general.
Acordarea finantarii nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Campulung este reglementata de Ghidul solicitantului privind regimul finantarilor alocate de la bugetul local al Municipiului Campulung pentru activitati nonprofit de interes local in anul 2018, aprobat prin HCL nr. 37/29.03.2018 si care poate fi consultat pe site-ul Primariei Municipiului Campulung www.primariacampulung.ro, sectiunea „Finantari nerambusabile” sau la sediul primariei. Auntul privind lansarea sesiunii de proiecte cu finantare nerambursabila de la bugetul local pentru anul 2018 a fost publicat in partea a VI-a a Monitorul Oficial nr. 67 din 12.04.2018 sub nr. 216.828.
Ghidul se aplica solicitantilor persoane fizice sau persoane juridice fara scop patrimonial – asociatii sau fundatii constituite conform legii – care depun propuneri de proiecte in conformitate cu domeniile si obiectivele prevazute in Programul anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Campulung.
Din bugetul local al Municipiului Campulung vor fi finantate proiecte de interes public in domeniile tineret, cultura si social.
Cererile de finantare, intocmite conform modelului prevazut in Ghidul solicitantului, impreuna cu celelalte documente solicitate se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Campulung, str. Negru Voda nr. 127, Campulung, judet Arges, cod postal 115100.
Durata proiectelor se va incadra in perioada 1 iunie – 31 decembrie 2018, perioada ce va cuprinde si efectuarea platilor finale in cadrul acestor proiecte.
Termenul limita de depunere a proiectelor pentru care se solicita finantare nerambursabila de la bugetul local al Municipiului Campulung este 7 mai 2018, ora 15.00.
Selectia si evaluarea proiectelor va avea loc in perioada 8 - 14 mai 2018. Conform art. 20, alin. (3), motivul accelerarii de selectie se datoreaza necesitatii de demarare a proiectelor asociatilor si fundatiilor care solicita finantare de la bugetul local.
Selectia si evaluarea proiectelor depuse in vederea finantarii nerambursabile se va face de catre comisia de evaluare, lista finala a castigatorilor urmand sa fie aprobata prin Hotarare a Consiliului Local al Municipiului Campulung.
Informatii suplimentare cu privire la procedura de selectie a proiectelor pot fi obtinute la sediul Primariei Municipiului Campulung, Comp. Programe-Prognoze, telefon 0248 511034.
 

| Program anual | | Anunt de participare | | Ghid de finantare |
| Anexa 1 | | Anexa 2 | | Anexa 3 | | Anexa 4 | | Anexa 5 | | Anexa 6 |
| Anexa 7 | | Anexa 8 | | Anexa 9 | | Anunt rezultat sesiune selectie |
| Anunt rezultat selectie dupa contestatii |

ultima actualizare: 2018-05-23 11:01

 Anunt de participare - Finantari nerambursabile
ANUNT DE PARTICIPARE
 
 
Autoritatea finantatoare Municipiul Campulung, cu sediul în Campulung, str. Negru Voda nr. 127, cod postal 115100, telefon 0248-511034, fax 0248-511036, e-mail: campulung@muscel.ro , face cunoscuta intentia de a atribui contracte de finantare nerambursabila pentru anul de executie financiara 2017. 
În perioada 10 aprilie – 2 mai 2017, Primaria Municipiului Campulung lanseaza sesiunea de selectie a proiectelor care vor beneficia de finantare nerambusabila de la bugetul local al Municipiului Campulung pe anul 2017, în baza Legii nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general. 
Acordarea finantarii nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Campulung este reglementata de Ghidul solicitantului privind regimul finantarilor alocate de la bugetul local al Municipiului Campulung pentru activitati nonprofit de interes local în anul 2017, aprobat prin HCL nr. 28/30.03.2017 si care poate fi consultat pe site-ul Primariei Municipiului Campulung www.primariacampulung.ro , sectiunea „Finantari nerambusabile” sau la sediul primariei. 
Ghidul se aplica solicitantilor persoane fizice sau persoane juridice fara scop patrimonial – asociatii sau fundatii constituite conform legii – care depun propuneri de proiecte în conformitate cu domeniile si obiectivele prevazute în Programul anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Campulung.
 
 
| Anexa 1 | | Anexa 2 | | Anexa 3 | | Anexa 4 | | Anexa 5 | 
ultima actualizare: 2017-06-09 11:32 citeste mai mult 


Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2019-04-17 06:24