Informatii

POCU 2014 - 2020
Telefoane utile
Comunicate
Realizari
Anunturi
Achizitii publice
Impozite si taxe
Educatia, sansa noastra
Informatii L 52/L 544
Promovare Campulung
Reabilitare D. Golescu
Proiect Kretzulescu
Proiect Regenerare Urbana
Reabilitare Carol I
Finantari nerambursabile
Selectie partener ZMC
Asociatia GAL Campulung Muscel
SDL 2017 - 2022
Acorduri de mediu
Buget Local
Situatii financiare

Noutati

Situatii financiare 2018
Amenzi, somatii, titluri executorii
Anunt vaccinare antirabica obligatorie
Comunicat Impozite si Taxe
Festival Tudor Musatescu 2018

 GAL - Intrunire publica
ultima actualizare: 2017-11-27 12:11

 Flyer-e GAL

 

    

  

ultima actualizare: 2017-11-21 16:36

 Anunt concurs GAL - Manager


Asociatia Grupul de Actiune Locala
Campulung Muscel


ANUNTA


Organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de Manager GAL pe perioada determinata, in vederea implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala plasata sub responsabilitatea comunitatii.


Cerinte generale pentru ocuparea postului:

 • Are cetatenia romana, cetatenia a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • Cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • Are varsta minima prevazuta de normele in vigoare;
 • Are capacitate deplina de exercitiu;
 • Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 • Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 • Nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

 

ultima actualizare: 2017-11-21 16:36 citeste mai mult 

 Anunt concurs GAL - Facilitator comunitar

 Asociatia Grupul de Actiune Locala 
Campulung Muscel


ANUNTA


Organizarea concurs pentru ocuparea postului vacant de Facilitator comunitar pe perioada determinata, în vederea implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala plasata sub responsabilitatea comunitatii.

Cerinte generale pentru ocuparea postului:

 • Are cetatenia romana, cetatenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul în Romania;
 • Cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • Are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 • Are capacitate deplina de exercitiu;
 • Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 • Îndeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 • Nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care împiedica înfaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea.
   
ultima actualizare: 2017-11-21 16:26 citeste mai mult 

 Anunt concurs GAL - Asistent Manager

Asociatia Grupul de Actiune Locala
Campulung Muscel


ANUNTA


Organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de Asistent administrativ pe perioada determinata, în vederea implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala plasata sub responsabilitatea comunitatii.


Cerinte generale pentru ocuparea postului:

 • Are cetatenia romana, cetatenia a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul în Romania;
 • Cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • Are varsta minima prevazuta de normele în vigoare;
 • Are capacitate deplina de exercitiu;
 • Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 • Îndeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 • Nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care împiedica înfaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea.
ultima actualizare: 2017-11-21 16:23 citeste mai mult 

 Anunt selectie parteneri GAL - Sector Privat

Strategia de Dezvoltare Locala plasata sub Responsabilitatea Comunitatii AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1.

 

Anunt de selectie membri fondatori in vederea infiintarii GAL pentru sectorul privat

 

În conformitate cu PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN, Axa prioritara 5 - Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare,
Prioritatea de investitii 9.vi: Strategii de dezvoltare locala elaborate la nivelul comunitatii, Obiectivul specific 5.1: Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (roma si non-roma) din orase/ municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populatie apartinand minoritatii roma, prin implementarea de masuri/ operatiuni integrate in contextul mecanismului DLRC.

Municipiul Campulung, Judetul Arges, anunta organizarea unei proceduri de selectie a membrilor pentru incheierea unui Acord de colaborare in vederea realizarii Activitatii cadrul I: Înfiintarea noului GAL conform cerintelor DLRC pentru perioada de programare 2014-2020, din cadrul AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1.

Avand intentia de a infiinta un GAL plasat sub responsabilitatea comunitatii locale, conform Ghidului solicitantului, Primaria Municipiului Campulung organizeaza selectia de reprezentanti ai sectorului privat precum operatori economici (persoane fizice autorizate, asociatii familiale, intreprinderi individuale, profesii libere, microintreprinderi, firme mici, mijlocii sau mari) si organizatii de reprezentare ale acestora, camere de comert, cooperative, entitati de economie sociala, intreprinderi sociale de insertie, furnizori de servicii etc. cu activitate relevanta in comunitate.


Anunt selectie | | Anexa 1 | | Anexa 2 |

ultima actualizare: 2017-11-21 16:10

 Anunt selectie partener GAL - Societate Civila

Strategia de Dezvoltare Locala plasata sub Responsabilitatea Comunitatii AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1.

 

Anunt de selectie membri fondatori in vederea infiintarii GAL pentru Societati civile

 

In conformitate cu PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN, Axa prioritara 5 - Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare,
Prioritatea de investitii 9.vi: Strategii de dezvoltare locala elaborate la nivelul comunitatii, Obiectivul specific 5.1: Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (roma si non-roma) din orase/ municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populatie apartinând minoritatii roma, prin implementarea de masuri/ operatiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC.

Municipiul Câmpulung, Judetul Arges, anunta organizarea unei proceduri de selectie a membrilor pentru incheierea unui Acord de colaborare in vederea realizarii Activitatii cadrul I: Infiintarea noului GAL conform cerintelor DLRC pentru perioada de programare 2014-2020, din cadrul AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1.

Având intentia de a infiinta un GAL plasat sub responsabilitatea comunitatii locale, conform Ghidului solicitantului, Primaria Municipiului Câmpulung organizeaza selectia de reprezentanti ai societatii civile precum: ONG-uri, asociatii, inclusiv asociatii de locatari, fundatii, furnizori de serviciisociale in conditiile legii, unitati de cult etc., cu activitate relevanta in comunitate.

 

Anunt selectie | | Anexa 1 | | Anexa 2 |

ultima actualizare: 2017-11-21 16:09

 POCU - Anunt selectie parteneri

ANUNT SELECTIE PARTENERI
în cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 – 2020 (POCU)

 


Municipiului Campulung 
Str. Negru Voda, nr. 127, judetul Arges 
Date de contact: 
Tel: 0248511034
Fax: 0248511036
E-mail: campulung@muscel.ro 
Web: www.primariacampulung.ro

 

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2016.
UAT Municipiului Campulung, judet Arges, cu sediul în strada Negru Voda nr. 127, Campulung, anunta organizarea unei proceduri de selectie a partenerilor nationali/transnationali pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entitati publice sau de drept privat, în vederea depunerii si implementarii unui proiect în cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa Prioritara 5: Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare, Prioritatea de investitii 9.vi: Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii, Obiectivul specific 5.1: Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, din comunitatile marginalizate (roma si non-roma) din orase cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populatie apartinand minoritatii roma, prin implementarea de masuri/operatiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

 

Anunt de selectie | |Anexa 1| |Anexa 2| |Anexa 3| |Anexa 4|
Declaratie eligibilitate | | Declaratie contributie proprie |
Raspuns clarificari 1 | | Raspuns clarificari 2 | 
Prelungire evaluare oferte | | Anunt final selectie parteneri | 
Anunt final selectie dupa contestatii | | Comunicat anulare selectie |

ultima actualizare: 2017-11-21 16:07

 Anunt selectie parteneri

ANUNT SELECTIE PARTENERI
în cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 – 2020 (POCU)

 


Municipiului Campulung 
Str. Negru Voda, nr. 127, judetul Arges 
Date de contact: 
Tel: 0248511034
Fax: 0248511036
E-mail: campulung@muscel.ro 
Web: www.primariacampulung.ro

 

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2016.
UAT Municipiului Campulung, judet Arges, cu sediul în strada Negru Voda nr. 127, Campulung, anunta organizarea unei proceduri de selectie a partenerilor nationali/transnationali pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entitati publice sau de drept privat, în vederea depunerii si implementarii unui proiect în cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa Prioritara 5: Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare, Prioritatea de investitii 9.vi: Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii, Obiectivul specific 5.1: Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, din comunitatile marginalizate (roma si non-roma) din orase cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populatie apartinand minoritatii roma, prin implementarea de masuri/operatiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

 

Anunt de selectie | | Anexa 1 | | Anexa 2 | | Anexa 3 | | Anexa 4 |
Declaratie eligibilitate | | Declaratie contributie proprie |
| Raspuns clarificare depunere documente | | Anunt rezultat selectie |
Anunt final |

ultima actualizare: 2017-11-21 16:05


Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2018-11-20 12:25