Informatii

POCU 2014 - 2020
Telefoane utile
Comunicate
Realizari
Anunturi
Achizitii publice
Impozite si taxe
Educatia, sansa noastra
Informatii L 52/L 544
Promovare Campulung
Reabilitare D. Golescu
Proiect Kretzulescu
Proiect Regenerare Urbana
Reabilitare Carol I
Proiect Iluminat Public
Finantari nerambursabile
Selectie partener ZMC
Asociatia GAL Campulung Muscel
SDL 2017 - 2022
Acorduri de mediu
Buget Local
Situatii financiare
POCA 2014 - 2020
GDPR
Reabilitare Cladire Primarie

Noutati

Anunt Concurs recrutare SPADPP
Anunt Concurs Recrutare
Anunt - PUZ BIOFUCT
Comunicat - Dispozitie Secretar de Stat DSU
Comunicat
 SDL Campulung 2017 - 2022


Strategia de Dezvoltare Locala a municipiului Campulung reprezinta instrumentul de planificare strategica si orientare de perspectiva, pe termen mediu si lung, incluzand obiective tinta, masuri de implementare si evaluare a surselor de finantare, realiste, pentru orizontul anilor 2017-2022.

Ea vizeaza dezvoltarea realista si realizabila prin atingerea obiectivelor si masurilor stabilite în urma analizei situatiei existente. Acest document implica principiile dezvoltarii durabile ale comunitatii, finalizand cerintele actuale si oferind generatiilor viitoare posibilitatea realizarii propriilor obiective de dezvoltare. Prin obiectivele propuse, strategia respecta directiile de dezvoltare ale municipiului Campulung si se încadreaza în documentele programatice judetene, regionale, nationale si europene.

Scopul urmarit în elaborarea Strategiei de Dezvoltare a municipiului Campulung vizeaza îndeplinirea urmatoarelor necesitati de dezvoltare locala, în context national/ regional/ judetean:

  • Formularea unei viziuni adecvate contextului extern si intern pentru dezvoltarea durabila a microregiunii pe termen mediu;
  • Stabilirea unui sistem de obiective si masuri asociate, corelate cu viziunea formulata;
  • Crearea unui parteneriat consistent pentru validarea strategiei si implementarea acesteia;
  • Indeplinirea rolului de document cadru pentru atragerea de fonduri necesare dezvoltarii durabile a orasului si a zonei.

Obiectivul strategiei îl reprezinta dezvoltarea municipiului Campulung pe o perioada de 5 ani prin încorporarea principiilor si practicilor dezvoltarii durabile în ansamblul programelor si politicilor publice ale Romaniei.

 

Dorinta noastra este de a asigura o buna comunicare intre Primarie si cetateni. Tocmai de aceea, pentru orice fel de informatii va punem la dispozitie adresa noastra de email: campulung@muscel.ro.

 

| SDL Campulung 2017 - 2022

ultima actualizare: 2017-11-21 17:42


Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2021-08-04 17:57