Informatii

POCU 2014 - 2020
Telefoane utile
Comunicate
Realizari
Anunturi
Achizitii publice
Impozite si taxe
Educatia, sansa noastra
Informatii L 52/L 544
Promovare Campulung
Reabilitare D. Golescu
Proiect Kretzulescu
Proiect Regenerare Urbana
Reabilitare Carol I
Finantari nerambursabile
Selectie partener ZMC
Asociatia GAL Campulung Muscel
SDL 2017 - 2022
Acorduri de mediu
Buget Local
Situatii financiare
POCA 2014 - 2020
GDPR

Noutati

PV Sedinte Consiliul Local
Anunt public elaborare PUZ
Anunt public elaborare PUZ (2)
Convocari Consiliul Local
Impozite si taxe - informatii generale
 Acord de mediu 10.12.2019

ANUNT PUBLIC
PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRAREMUNICIPIUL CAMPULUNG, titular al proiectului ,, Construire bloc de locuinte sociale (D+P+4E) – 50 apartamente”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Arges, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,, Construire bloc de locuinte sociale (D+P+4E) – 50 apartamente”,propus a fi amplasat în Municipiul Campulung, str. Carpati, nr. 93, judetul Arges.
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la APM Arges, Municipiul Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50 A, judetul Arges,în zilele de luni –vineri, orele 10:00 - 13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

ultima actualizare: 2019-12-10 13:29

 Anunt mediu

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

 


MUNICIPIUL CAMPULUNG – CONSILIUL LOCAL, JUDETUL ARGES, titular al proiectului „Reabilitarea statie de epurare (linia apei) in municipiul Campulung, judetul Arges”, propus a fi amplasat in mun. Campulung, str. Morii, nr. 2, jud. Arges anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare –nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si nu se supune procedurii de evaluare adecvata.

1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Arges, din municipiul Pitesti, str. Egalitatii, nr.50A, in zilele de luni-vineri.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt

ultima actualizare: 2018-05-10 14:32

 Anunt solicitare acord de mediu

 

 

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

 

 

MUNICIPIUL CAMPULUNG – CONSILIUL LOCAL, judetul Arges anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru - Reabilitare statie epurare (linia alei) prin reechipare - propus a fi amplasat în mun. Câmpulung, str. Morii, nr. 2, jud Arges.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Arges , municipiul Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50A, judetul Arges, în zilele de luni- vineri , orele 8-13.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Arges municipiul Pitesti, str Egalitatii, nr. 50A, jud Arges

ultima actualizare: 2018-04-11 11:44


Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2020-07-05 09:13