Informatii

POCU 2014 - 2020
Telefoane utile
Comunicate
Realizari
Anunturi
Achizitii publice
Impozite si taxe
Educatia, sansa noastra
Informatii L 52/L 544
Promovare Campulung
Reabilitare D. Golescu
Proiect Kretzulescu
Proiect Regenerare Urbana
Reabilitare Carol I
Proiect Iluminat Public
Finantari nerambursabile
Selectie partener ZMC
Asociatia GAL Campulung Muscel
SDL 2017 - 2022
Acorduri de mediu
Buget Local
Situatii financiare
POCA 2014 - 2020
GDPR
Reabilitare Cladire Primarie

Noutati

Anunt Concurs recrutare SPADPP
Anunt Concurs Recrutare
Anunt - PUZ BIOFUCT
Comunicat - Dispozitie Secretar de Stat DSU
Comunicat
 Anunt public mediu - Landmark

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

 

LANDMARK MANAGEMENT SRL anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediulu de către APM Argeş pentru proiectul „Desfiinţare corp administrativ compus din C81,C82,C84,C85,C198", în mun.Campulung, str.Traian, nr.223, jud.Argeş
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arges din municipiul Pitesti, str. Egalitatii, nr.50A, în zilele de luni-vineri, între orele 800 - 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

ultima actualizare: 2020-11-26 12:41

 Anunt mediu - SC Gladiola SRL

 

ANUNŢ PUBLIC – AVIZ DE MEDIU

 

 

S.C. GLADIOLA SRL având sediul in Str. Calea Braşovului nr.18A, Câmpulung titular a planului/programului PLAN URBANISTIC DE DETALIU (PUD) PENTRU SUPRAETAJARE CONSTRUCŢIE EXISTENTĂ CU DOUĂ NIVELURI (D+P+2E) AVÂND FUNCŢIUNEA DE SPAŢII COMERCIALE ŞI MICĂ PRODUCŢIE MANUFACTURIALĂ (CARMANGERIE), localitatea Câmpulung, str. Calea Braşovului nr.18A, jud. Argeş, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru planul/programul menţionat şi declanşarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului/programului poate fi consultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Argeş, din localitatea Piteşti, str. Egalităţii nr.50A, jud. Argeş, de luni până joi intre orele 9-11.
Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul APM Argeş, in termen de 18 zile de la data publicării anunţului.

NOTĂ: ANUNŢ LA DEPUNEREA NOTIFICĂRII – art.9 alin1 şi art.29 alin 2.

 

ultima actualizare: 2020-10-23 11:16

 Acord de mediu - S.C. LANDMARK MANAGEMENT

 

Anunt public privins depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

 

 

LANDMARK MANAGEMENT SRL anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Desfiinţare corp administrativ compus din C81,C82,C84,C85,C198", în mun.Campulung, str.Traian, nr.223, jud.Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Arges municipiul Pitesti, str. Egalitatii, nr.50A, jud. Arges şi la sediul SC LANDMARK MANAGEMENT SRL in zilele de luni – vineri, orele 8-13.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Argeş, municipiul Pitesti, str. Egalitatii, nr.50A, jud. Arges.

ultima actualizare: 2020-10-22 11:26

 Anunt solicitare acord de mediu (2)

 

 

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

 

Vasiloiu V. Daniela I.F. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:

  • Construire platforma colectare gunoi grajd

propus a fi amplasat in Municipiul Campulung, str. Dracesti, nr. 39, (punct "Acasa" si "La Maior"), jud. Arges -  titular Vasiloiu V. Daniela I.F. 

Informatiile privind proiectul proprus pot fi consultate la sediul APM Arges, Municipiul Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50A, jud. Arges, in zilele de luni - vineri, orele 8 - 13 si la sediul Vasiloiu V. Daniela I.F. Municipiul Campulung, str. Dracesti, nr. 39, jud. Arges, in zilele de luni - vineri orele 8 - 13. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Arges Municipiul Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50A, jud. Arges.

 

ultima actualizare: 2020-07-29 08:44

 Acord de mediu 10.12.2019

ANUNT PUBLIC
PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRAREMUNICIPIUL CAMPULUNG, titular al proiectului ,, Construire bloc de locuinte sociale (D+P+4E) – 50 apartamente”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Arges, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,, Construire bloc de locuinte sociale (D+P+4E) – 50 apartamente”,propus a fi amplasat în Municipiul Campulung, str. Carpati, nr. 93, judetul Arges.
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la APM Arges, Municipiul Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50 A, judetul Arges,în zilele de luni –vineri, orele 10:00 - 13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

ultima actualizare: 2019-12-10 13:29

 Anunt mediu

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

 


MUNICIPIUL CAMPULUNG – CONSILIUL LOCAL, JUDETUL ARGES, titular al proiectului „Reabilitarea statie de epurare (linia apei) in municipiul Campulung, judetul Arges”, propus a fi amplasat in mun. Campulung, str. Morii, nr. 2, jud. Arges anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare –nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si nu se supune procedurii de evaluare adecvata.

1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Arges, din municipiul Pitesti, str. Egalitatii, nr.50A, in zilele de luni-vineri.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt

ultima actualizare: 2018-05-10 14:32

 Anunt solicitare acord de mediu

 

 

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

 

 

MUNICIPIUL CAMPULUNG – CONSILIUL LOCAL, judetul Arges anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru - Reabilitare statie epurare (linia alei) prin reechipare - propus a fi amplasat în mun. Câmpulung, str. Morii, nr. 2, jud Arges.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Arges , municipiul Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50A, judetul Arges, în zilele de luni- vineri , orele 8-13.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Arges municipiul Pitesti, str Egalitatii, nr. 50A, jud Arges

ultima actualizare: 2018-04-11 11:44


Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2021-08-04 17:57