Informatii

POCU 2014 - 2020
Telefoane utile
Comunicate
Realizari
Anunturi
Achizitii publice
Impozite si taxe
Educatia, sansa noastra
Informatii L 52/L 544
Promovare Campulung
Reabilitare D. Golescu
Proiect Kretzulescu
Proiect Regenerare Urbana
Reabilitare Carol I
Proiect Iluminat Public
Finantari nerambursabile
Selectie partener ZMC
Asociatia GAL Campulung Muscel
SDL 2017 - 2022
Acorduri de mediu
Buget Local
Situatii financiare
POCA 2014 - 2020
GDPR
Reabilitare Cladire Primarie

Noutati

Anunt Concurs recrutare SPADPP
Anunt Concurs Recrutare
Anunt - PUZ BIOFUCT
Comunicat - Dispozitie Secretar de Stat DSU
Comunicat
 Buget Local Municipiul Campulung

 Buget Local Municipiul Campulung:

--------------------------------------------------

 

2020

--------------------------------------------------

2019

--------------------------------------------------

2018

-------------------------------------------------

2017

-------------------------------------------------

2016

-------------------------------------------------

 2015

-------------------------------------------------

 2014

-------------------------------------------------

 2013

-------------------------------------------------

 2012

 

 

ultima actualizare: 2021-01-12 11:27

 Datoria publica

 

Datoria publica - Municipiul Campulung

------------------------------------------------------------

Datoria publica 2020

 

 ------------------------------------------------------------

Datoria publica 2019

 

------------------------------------------------------------

Datoria publica 2018

 
------------------------------------------------------------

 
ultima actualizare: 2021-01-12 10:11

 Proiect buget local 2020

 

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, se aduce la cunoștința cetatenilor Municipiului Campulung, PROIECTUL DE BUGET AL MUNICIPIULUI CAMPULUNG PE ANUL 2020.
Proiectul afişat conţine sumele estimate a face parte din bugetul anului 2020, pe clasificaţia funcţională, și, în forma în care va fi supus aprobării, va cuprinde și sumele care urmează a mai fi repartizate potrivit prevederilor art. 4, lit. b) şi e) din Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5 din 6 ianuarie 2020, precum și alte surse.
Locuitorii Municipiului Câmpulung pot depune propuneri în scris cu privire la proiectul de buget pe anul 2020 la sediul instituției din Municipiul Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș - registratură, până la data de 13.02.2020, ora 12.00 cu mențiunea „Propuneri la proiectul de buget local al Municipiului Câmpulung pe anul 2020”.
În vederea acceptării sau respingerii propunerilor depuse la proiectul de buget, acestea vor fi analizate de Consiliul local, in prezenta persoanelor interesate, la o data ce va fi stabilita ulterior.
Termenul maxim de aprobare a bugetului local este de 45 de zile de la data publicării Legii nr. 5 / 06.01.2020.

 

 

Primaria Municipiului Campulung, în conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, propune:

  • Prezentarea proiectului de buget al Municipiului Campulung pe anul 2020.

Prezentarea va avea loc în data de 13.02.2020, ora 13:00, în Sala Mare a Primariei Municipiului Campulung.
Proiectul de buget a fost afisat pe site-ul institutiei www.primariacampulung.ro si la sediul Primariei Municipiului Campulung, din strada Negru Voda, nr. 127, în data de 30.01.2020.
La sedinta publica sunt invitati sa participe toti cei interesati: cetateni, persoane fizice si juridice, organizatii ale societatii civile, organizatii neguvernamentale, reprezentanti ai institutiilor publice interesate.
 

| Anunt buget |

 

ultima actualizare: 2020-02-10 15:20


Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2021-08-04 17:57