Monitorul Oficial Local

Hotararile autoritatii deliberative
Statutul unitatii administrativ teritoriale
Regulamente privind procedurile administrative
Dispozitiile autoritatii executive
Documente si informatii financiare
Alte documente

Noutati

Convocari Consiliul Local
Comunicat - Sedinta de tragere poligon Magura
Amenzi, somatii, titluri executorii
Comunicat - Acoperisuri fara autorizatie
Procese Verbale / Hotarari - CLSU/CJSU
 Procese Verbale / Hotarari - CLSU/CJSU

 

------------------------------2022-------------------------------------------

 

------------------------------2021------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------

 

ultima actualizare: 2022-01-20 08:10

 PV Sedinte Consiliul Local
 
-------------------------Procese verbale 2021 ---------------------------
ultima actualizare: 2021-12-29 08:32

 Dezbatere taxe si impozite 2022


ANUNT


In conformitate cu dispozitiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, se supune dezbatarii publice proiectul de hotarare cu privire la aprobarea nivelului impozitelor si taxelor locale pe anul 2022.
Proiectul de act normativ mentionat, insotit de Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Campulung, inregistrat sub nr. 27693 / 16.09.2021 si Raportul de specialitate al Directiei economice si fiscale - Serviciul de Administrare Venituri inregistrat sub nr. 27694 / 16.09.2021, impreuna cu anexele nr. 1-17, poate fi consultat la sediul UAT Campulung din strada Negru Voda nr. 127 si pe site-ul institutiei www.primariacampulung.ro.
La proiectul de hotarare, persoanele fizice si juridice interesate, pot transmite si depune in scris, pana la data de 12.10.2021, propuneri, sugestii sau opinii, direct la registratura institutiei sau pe adresa de email a primariei primarie@primariacampulung.ro cu mentiunea ,,Propuneri, sugestii, recomandari la proiectul de hotarare cu privire la stabilirea nivelului impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022”.

 

| Proiecte de hotarare | | Referat de aprobare | | Raport de specialitate

 

ultima actualizare: 2021-09-27 15:09

 Comunicat Directia Sanitar Veterinara Arges

 

COMUNICAT

 

Va comunicam mai jos, adresa nr. 19943/01.09.2021 de la Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Arges cu privire la confirmarea Pestei Porcine Africane in exploatatii nonprofesionale.

 


| Adresa DSVSA Arges |

 

ultima actualizare: 2021-09-06 12:18

 Comunicat - Dispozitie Secretar de Stat DSU

 

COMUNICAT

 

Va transmitem mai jos Dispozitia Secretarului de Stat sef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta, nr. 955, din 28.07.2021, in vederea identificarii si dispunerii masurilor specifice combaterii efectelor cauzate de cresterea de temperatura.

 

 

VIcepresedinte CJSU Arges
Inspector Sef
Colonel

Olar Bogdan

 

| Dispozitia nr. 955/28.07.2021 |

 

 

ultima actualizare: 2021-07-29 11:31

 Rapoarte de activitate - Consilieri Locali
ultima actualizare: 2021-05-27 15:27

 Publicatii de casatorie
 
ultima actualizare: 2021-03-17 13:25

 Proiecte de Hotarari ale Consiliului Local
ultima actualizare: 2021-02-12 17:03

 Buget Participativ

 


Bugetare Participativă la nivelul Municipiului Câmpulung in anul 2020

 

1. CINE POATE DEPUNE PROIECTE


Cetăţenii care locuiesc, muncesc sau studiază în Câmpulung şi au împlinit vârsta de cel puţin 18 ani.
Depunerea unui proiect, precum si votarea celor eligibile se vor putea face exclusiv online prin intermediul site-ului primăriei Câmpulung.
Persoanele care vor utiliza platforma online a bugetării participative, acceptă termenii şi condiţiile în care aceasta funcţionează.

 

2. CARE SUNT DOMENIILE PENTRU CARE POT FI DEPUSE PROIECTE

 

Primăria Municipiului Câmpulung propune următoarele domenii de interes:

  • Domeniul Invatamant
  • Domeniul Amenajare urbanistica

 

 | Formular de inscriere |

 

ultima actualizare: 2020-04-01 19:20 citeste mai mult 


Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2022-01-25 21:45