Informatii

POCU 2014 - 2020
Telefoane utile
Comunicate
Realizari
Anunturi
Achizitii publice
Impozite si taxe
Educatia, sansa noastra
Informatii L 52/L 544
Promovare Campulung
Reabilitare D. Golescu
Proiect Kretzulescu
Proiect Regenerare Urbana
Reabilitare Carol I
Finantari nerambursabile
Selectie partener ZMC
Asociatia GAL Campulung Muscel
SDL 2017 - 2022
Acorduri de mediu
Buget Local
Situatii financiare
POCA 2014 - 2020
GDPR

Noutati

Necrolog - Sorin Burtea
Situatii financiare 2020
Apel de selectie POR (2)
Anunt solicitare acord de mediu (2)
Publicatii de casatorie

  

 Anunt selectie parteneri - POCA 2014 -2020

ANUNT SELECTIE PARTENERI
IN CADRUL CERERII DE PROIECT POCA/661/2/1
(CP 13/2019 pentru regiunile mai puțin dezvotate)

Axa prioritară 2. Administratie publica si sistem judiciar accesibile si transparente

Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica locala
ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari in concordanta cu SCAP

 

Municipiului Câmpulung
Str. Negru Vodă, nr. 127, județul Argeş
Date de contact
Tel: 0248511034
Fax: 0248511036
E-mail: campulung@muscel.ro
Web: www.primariacampulung.ro

 

UAT Municipiului Câmpulung, judeţ Argeş, cu sediul în strada Negru Vodă nr. 127, Câmpulung, anunță organizarea unei proceduri de selecție a unui partener (instituție de învățământ superior acreditată) pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea depunerii şi implementării unui proiect în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA), Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

 

| Document oficial | | Anexa 1 | | Anexa 2 | | Anexa 3 | | Anexa 4
| Declaratie de eligibilitate | | Declaratie pe propria raspundere | | Anunt final |

ultima actualizare: 2020-01-28 13:40


Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2020-08-04 10:19