Informatii

POCU 2014 - 2020
Telefoane utile
Comunicate
Realizari
Anunturi
Achizitii publice
Impozite si taxe
Educatia, sansa noastra
Informatii L 52/L 544
Promovare Campulung
Reabilitare D. Golescu
Proiect Kretzulescu
Proiect Regenerare Urbana
Reabilitare Carol I
Finantari nerambursabile
Selectie partener ZMC
Asociatia GAL Campulung Muscel
SDL 2017 - 2022
Acorduri de mediu
Buget Local
Situatii financiare
POCA 2014 - 2020
GDPR

Noutati

Necrolog - Sorin Burtea
Situatii financiare 2020
Apel de selectie POR (2)
Anunt solicitare acord de mediu (2)
Publicatii de casatorie
 Politica de prelucrare a datelor cu caracter perso..


POLITICA PRIVIND SECURITATEA PRELUCRARII DATELOR
CU CARACTER PERSONAL


Incepand cu data de 25 mai 2018, a intrat in vigoare Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit in continuare „GDPR”), aplicabil in toate statele membre ale Uniunii Europene.
Luand in considerare:
• Cerintele Regulamentului nr. 679/2016/ GDPR;
• Cerintele de reglementare si obligatiile de asigurare a confidentialitatii informatiilor si datelor cu care operam.

 

Primaria Municipiului Campulung actualizeaza periodic principiile, masurile tehnice si organizatorice aplicabile securitatii datelor cu caracter personal, ce contin angajamentul nostru de a proteja confidentialitatea, integritatea, disponibilitatea datelor contribuabililor si partenerilor nostri, atat in cadrul online cat si in relatiile cu toate partile interesate.

Politica Primariei Municipiului Campulung privind securitatea datelor cu caracter personal explica modul in care primim datele cu caracter personal ce vizeaza persoana dumneavoastra si cum le gestionam din momentul in care le detinem.

Primaria Municipiului Campulung, cu sediul in str. Negru Voda nr.127, municipiul Campulung, jud. Arges, Cod Fiscal 4122361, telefon 0248511034, fax 0248511036, email campulung@muscel.ro, isi asuma angajamentul de a proteja datele cu caracter personal ale persoanelor vizate si de a se conforma prevederilor legale care reglementeaza protectia acestora.

Prelucram doar datele necesare pentru a furniza servicii pentru contribuabili/cetateni/petenti si activitati specifice administratiei publice.
În functie de compartimentul caruia se adreseaza persoana vizata, colectam urmatoarele categorii de date cu caracter personal ale persoanele vizate din exteriorul institutiei:

 • nume si prenume, adresa, CNP, serie si numar de buletin, date fiscale si date bunuri imobile, numarul de telefon mobil, adresa de e-mail, angajatori, date privind studiile si profesia, date privind infractiuni, condamnari penale, cazier, originea etnica, date de sanatate ale contribuabililor;
 • in cadrul partenerilor cu care avem colaborari pentru furnizarea de produse si servicii, colectam date cu caracter personal ale reprezentantilor legali sau delegati, functia detinuta, telefon mobil, adresa de email;
 • pentru asigurarea masurilor de ordine, a pazei si securitatii persoanelor (angajati, contribuabili, vizitatori, invitati etc.) si a bunurilor se realizeaza supravegherea video in spatiile apartinand Primariei Municipiului Campulung (parcari, intrari si holurile principale). Astfel, colectam imagini ale persoanelor care au acces in aceste spatii.


"Date cu caracter personal" inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (persoana vizata); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, propriei sale identitati fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Primaria Municipiului Campulung proceseaza datele cu caracter personal ale contribuabililor, ale partenerilor comerciali, ale vizitatorilor sediului, ale persoanelor care acceseaza website-ul nostru sau comunica cu noi pe diverse canale de comunicare (email, fax, posta, intalniri, participare la evenimente etc.), angajati si colaboratori, alte persoane fizice.

În cazul persoanelor enumerate mai sus, Primaria Municipiului Campulung prelucreaza datele cu caracter personal astfel:

 • obtinem date cu caracter personal in mod direct de la contribuabili / persoane fizice prin: contact direct in cadrul intalnirilor de la sediul institutiei, telefonic, primirea de date pe email/fax, trimiterea de cereri si completarea unor documente necesare furnizarii serviciilor admnistratiei publice locale, completarea unor formulare online, vizitarea sediului sau trimiterea de CV-uri pentru angajarea pe posturile vacante din cadrul institutiei;
 • putem obtine date cu caracter personal si indirect, din alte surse: prin dezvaluiri facute de alte institutii (transfer de date) efectuate in interesul dumneavoastra sau interes legitim, prin interogarea bazelor de date nationale unde avem acces reglementat legislativ, dezvaluiri ale altei persoane vizate dumneavoastra fiind initial parte terta, devenind prin prelucrare parte vizata. Aceste categorii de informatii pot cuprinde numele si datele de identificare ale dumneavoastra, adresa de e-mail, alte informatii aditionale despre dumneavoastra.


Prelucrarile de date cu caracter personal au la baza urmatoarele temeiuri legitime:

 • prelucrarile sunt necesare in vederea indeplinirii unor obligatii legale care ne revin, servesc interesului legitim si/sau servesc interesului public, sunt necesare pentru executarea unui contract (in interesul persoanei vizate);
 • consimtamant: atunci cand prelucrarea nu are la baza o obligatie legala sau nu decurge din indeplinirea obligatiilor legate de funizarea serviciilor noastre, numai in baza consimtamantului persoanei vizate;

Prin completarea formularelor, solicitantii isi dau acordul cu privire la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Primaria Municipiului Campulung.
Prelucrare inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.
Primaria Municipiului Campulung proceseaza date cu caracter personal pentru sprijinirea procesului de furnizare a serviciilor publice si derularea relatiilor comerciale cu toti partenerii nostri.

În continuare sunt enumerate cateva situatii:

 • procesarea datelor pentru furnizarea serviciilor publice;
 • colectarea datelor prin intermediul formularului de contact, prin e-mail, telefon si/sau fax referitoare la furnizarea serviciilor publice;
 • executarea unei operatiuni de plata; gestiune economico-financiara si administrativa;
 • solutionare petitii / sesizari; prelucrarea oricaror alte solicitari primite direct sau online, inclusiv formularea raspunsurilor la solicitari;
 • incheierea si executarea de contracte (spre exemplu: pentru incheierea unui contract de achzitie);
 • administrarea si intretinerea website-ului;
 • activitati de recrutare si selectie de candidati calificati, capabili sa ocupe posturile vacante din cadrul institutiei;
 • promovarea unor actiuni si evenimente;
 • evidenta populatiei si stare civila; constatarea si sanctionarea contraventiilor; prevenirea si combaterea infractionalitatii stradale; protectia si securitatea persoanelor si a bunurilor; protectie si asistenta sociala; servicii de consiliere legala si reprezentare in justitie; tranzactii spatii comerciale; gestionarea declaratiilor de avere si de interese;
 • pentru analize interne destinate imbunatatirii serviciilor publice;
 • indeplinirea altor obligatii legale specifice domeniului de activitate;
 • prelucrari statistice la nivel national; prelucrari in scop de cercetare stiintifica;
 • arhivare
 •  

Transferam date cu caracter personal atunci cand cerintele de reglementare ne impun acest lucru; ne conformam cerintelor legale ori de cate ori primim cereri legate de dvs. de la autoritati sau in cazul unui proces.
Atunci cand primim astfel de cereri, transmitem datele personale numai daca suntem convinsi, cu buna credinta, ca legea ne cere sa o facem. Nimic din aceasta informare nu vizeaza limitarea mijloacelor legale de aparare sau obiectiile pe care le-ati putea avea fata de solicitarea unui tert de a divulga informatiile dvs.
Transferam date cu caracter personal atunci cand credem ca este necesar a face aceasta pentru a impiedica prejudicierea dvs. sau a altor persoane.
Vom partaja cu dvs. informatii in aceasta maniera numai daca apreciem in mod rezonabil, cu buna credinta, ca este necesar pentru protejarea drepturilor, proprietatii si securitatii dvs. sau ale altor parteneri.
Putem sa comunicam date cu caracter personal unor terte parti in scopul imbunatatirii calitatii serviciilor publice pe care le oferim. Acesti terti au, la randul lor, obligatii similare cu ale Primariei Municipiului Campulung in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal.
Unii dintre acestia sunt terte parti care nu intentioneaza sa prelucreze datele, insa pot avea acces la acestea in indeplinirea sarcinilor sau in interactiunile lor cu noi, cum ar fi societati care asigura intretinere tehnica, auditori financiari, juridici sau privind sistemul de management al calitatii, organisme de certificare, autoritati ale statului.
În timpul navigarii dvs pe site-ul web si in scopuri referitoare la utilizarea cookie-urilor, putem transmite datele cu caracter personal catre furnizori de servicii de analiza si de motoare de cautare pentru ca acestia sa furnizeze servicii de intretinere a site-ului nostru web.

Nu transferam date in afara Spatiului Economic European SEE.
Putem transfera date cu caracter personal in SEE sau in afara SEE in situatia in care unii dintre partenerii Primariei Municipiului Campulung au sediul sau isi desfasoara activitatea in afara SEE.
Efectuam transferuri de date in afara SEE numai daca sunt oferite suficiente garantii privind securitatea datelor. În situatia in care in urma analizarii riscurilor consideram ca prelucrarea este afectata de riscuri mari vom informa ANSPDCP privind gasirea unei solutii.

În calitate de persoana vizata, aveti urmatoarele drepturi:

 • dreptul de a solicita un raport privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale dvs. aflate in posesia Primariei Municipiului Campulung;
 • de a va retrage consimtamantul cu privire la prelucrare, atunci cand prelucrarea are la baza consimtamantul, fara insa a afecta legalitatea activitatilor de prelucrare realizate pana in momentul respectiv;
 • dreptul la portabilitatea datelor, daca prelucrarea are la baza consimtamantul, un contract sau mijloace automate de luare a deciziilor, dreptul de a solicita Primariei Municipiului Campulung sa furnizeze datele cu caracter personal obtinute direct de la persoana vizata si, daca este posibil, sa transmita acele date direct altui operator;
 • dreptul de a solicita Primariei Municipiului Campulung sa rectifice orice date cu caracter personal inexacte sau care nu mai sunt de actualitate;
 • dreptul de a solicita ca datele cu caracter personal sa fie sterse in momentul in care nu mai sunt necesare / dreptul de a fi uitat;
 • in cazul unui litigiu cu privire la corectitudinea prelucrarii datelor cu caracter personal, dreptul de restrictionare a prelucrarii pana la clarificarea sau finalizarea litigiului;
 • daca prelucrarea se bazeaza pe interese legitime, dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor cu caracter personal (acolo unde se aplica).

Drepturile de mai sus pot fi exercitate in orice moment.

Pentru exercitarea acestor drepturi, ne puteti adresa o solicitare in scris, datata si semnata sau in format electronic la urmatoarea adresa:

 • Primaria Municipiului Campulung, str. Negru Voda nr.127, municipiul Campulung, jud. Arges,
 • Email: email campulung@muscel.ro.

Va este recunoscut dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal sau justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal care v-au fost incalcate.
Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, la adresa b-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, Bucuresti, Romania sau prin e-mail la anspdcp@dataprotection.ro.

Vom stoca datele cu caracter personal necesare furnizarii serviciilor publice conform obiectului de activitate, pentru a pastra legatura cu persoanele vizate si pentru a ne conforma obligatiilor legale aplicabile.
Vom stoca datele dumneavoastra cu caracter personal doar pe perioada de timp necesara pentru atingerea scopurilor de prelucrare expuse mai sus, cu respectarea in acelasi timp a cerintelor legale in vigoare si a interesului de protejare a drepturilor persoanelor vizate.
Daca Primaria Municipiului Campulung va stabili ca are un interes legitim sau o obligatie legala de a prelucra in continuare datele dumneavoastra cu caracter personal si in alte scopuri, veti fi informati in mod corespunzator in acest sens.
Nu pastram datele dvs. personale mai mult decat este necesar, astfel ca le pastram numai o perioada suficient de lunga pentru a indeplini scopul in care le-am colectat conform prevederilor legale aplicabile. De indata ce nu mai avem nevoie de ele, initiem actiuni de distrugere a acestora, cu exceptia cazului in care legislatia ne impune sa le pastram o perioada mai lunga de timp.
Odata ce perioada de prelucrare expira si Primaria Municipiului Campulung nu mai are motive legale sau legitime de a prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal, se vor aplica masuri care vizeaza stergerea, anonimizarea, arhivarea, distrugerea in conformitate cu procedurile legale aplicabile si cerintele de protejare a intereselor persoanelor vizate.

Ne angajam sa protejam datele cu caracter personal de indata ce suntem in posesia lor prin implementarea de masuri tehnice si organizatorice de securitate. În ciuda eforturilor noastre, in cazul in care vom identifica o bresa de securitate, vom lua masurile corective adecvate.
Chiar daca utilizam tehnologii si masuri de securitate pentru a proteja informatiile confidentiale si a oferi securitatea corespunzatoare, nu garantam ca informatia este securizata 100% sau ca anumite comunicari care vizeaza datele cu caracter personal nu vor fi intarziate, intrerupte, interceptate sau nu vor prezenta erori. Prelucarea si transmiterea de date cu caracter personal este un proces ce poate fi afectat de riscuri de securitate.
Primaria Municipiului Campulung utilizeaza procedurile de securitate si garantiile pe care le considera adecvate pentru protejarea datelor personale ale persoanelor vizate, contribuabili sau alte persoane care le furnizeaza institutiei. Scopul nostru este de a preveni accesul neautorizat, de a mentine acuratetea datelor, de a asigura utilizarea adecvata a datelor si de a proteja datele impotriva pierderii confidentilitatii, stergerii, utilizarii gresite sau modificarii informatiilor aflate sub controlul Primariei Municipiului Campulung.

Actualizarile prezentei politici vor fi publicate pe site-ul institutiei. Daca modificarile sunt substantiale, vom anunta actualizarea si prin canalele de comunicare obisnuite.
Continuarea utilizarii de catre dvs. a serviciilor publice oferite de Primaria Municipiului Campulung dupa data intrarii in vigoare a acestor actualizari constituie acceptarea de catre dvs. a acestor modificari.


Daca doriti sa corectati datele dvs. cu caracter personal sau alte informatii, sa modificati modul in care colaboram si prelucram aceste date sau daca doriti sa adresati intrebari despre politicile noastre aplicabile securitatii prelucrarii datelor cu caracter personal, va rugam sa ne contactati la datele de contact de mai jos:


Primaria Municipiului Campulung

 • Adresa: str. Negru Voda nr.127, municipiul Campulung, jud. Arges,
 • Email: email campulung@muscel.ro.

 

Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal – Cons. Juridic Ferigeanu-Moroe Maria-Clara

ultima actualizare: 2020-03-03 12:08


Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2020-08-04 10:19