Informatii

POCU 2014 - 2020
Telefoane utile
Comunicate
Realizari
Anunturi
Achizitii publice
Impozite si taxe
Educatia, sansa noastra
Informatii L 52/L 544
Promovare Campulung
Reabilitare D. Golescu
Proiect Kretzulescu
Proiect Regenerare Urbana
Reabilitare Carol I
Proiect Iluminat Public
Finantari nerambursabile
Selectie partener ZMC
Asociatia GAL Campulung Muscel
SDL 2017 - 2022
Acorduri de mediu
Buget Local
Situatii financiare
POCA 2014 - 2020
GDPR
Reabilitare Cladire Primarie

Noutati

Comunicat - oprire circulatie
Campionatul National de Viteza in Coasta 2021
Procese Verbale / Hotarari - CLSU/CJSU
Anunt - Gasca Zurli la Campulung
Comunicat Directia Sanitar Veterinara Arges
 Detalii Proiect Iluminat Public

 

Descrie proiect

Titlu proiect: Reabilitarea sistemului de iluminat public în Municipiul Câmpulung
Beneficiar: UAT Municipiul Câmpulung

 

Obiective proiect


Obiectivul general al proiectului vizeaza cresterea eficientei energetice in iluminatul public prin reabilitarea sistemului de iluminat public, cu sisteme de iluminat noi, avand surse de lumina cu eficienta energetica ridicata tip LED, cu durata mare de viata, si, sistem de control de la distanta, tip telegestiune.
Prin obiectivele sale specifice, cresterea eficientei energetice prin reabilitarea sistemului de iluminat public, scaderea consumului anual specific de energie primara in iluminat public, scaderea anuala a gazelor cu efect de sera, proiectul propus isi propune sa contribuie la atingerea obiectivelor specifice ale Programul Operational Regional 2014-2020, Axei prioritare 3: Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în cladirile publice, si în sectorul locuintelor, Operatiunea C – Iluminat public.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Cresterea eficientei energetice prin reabilitare sistemului de iluminat public
  2. Scaderea consumului anual de energie electrica, fata de sistemele clasice de iluminat, ce utilizeaza surse de lumina tip HID
  3. Scaderea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera, pe întreaga durata de viata a sistemului de iluminat. Aceste reduceri ale gazelor cu efect de sera au ca sursa chiar procesul de fabricare a corpurilor de iluminat, continua cu energia electrica consumata de acestea si se finalizeaza cu operatiunile de reciclare/distrugere ale corpurilor la sfarsitul vietii
  4. Cresterea vizibilitatii si publicitatii proiectelor finantate din fonduri europene in conformitate cu Manualul de Identitate Vizuala pentru Programul Operational Regional 2014-2020

 

Rezultate proiect:

 

1. Scaderea consumului anual de energie primara in iluminat public (kwh/an) - 894500 kwh/an

• Valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 1582000 kwh/an
• Valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului: 687500 kwh/an

 

2. Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echiv. tone de CO2): 279,08 tone CO2

• Valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 493,584 tone CO2
• Valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului: 214,5 tone CO2

 

3. Indicatorii de performanta ai investitiei sunt:


• Lungime sistem de iluminat public reabilitat (schimbat corpuri de iluminat): 112000 ml
• Valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 0
• Valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului: 112000 ml
• Iluminarea carosabilului 15 lx
• Valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 0,099 lx
• Valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului: 15 lx
• Iluminarea trotuarelor 6,25 lx
• Valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 0,099 lx
• Valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului: 6,25 lx
• Nivel de luminanþa medie menþinuta minima 1,45 cd/m2
• Valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 0,8 cd/m2
• Valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului: 1,45 cd/m2
• Numarul de corpuri de iluminat instalate prin proiect (schimbate) 3871 buc
• Valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 0
• Valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului: 3871 buc
• Numarul de puncte luminoase controlate prin telegestiune: 3871 buc
• Valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 0
• Valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului: 3871 buc
• Sistem telegestiune: 1 buc
• Valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 0
• Valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului: 1 buc
• Numar de stalpi instalati prin proiect: 0 buc
• Val. ind. la inceputul implementarii proiectului: 0 buc
• Val ind. la finalul implementarii proiectului: 0 buc

 

Prin proiect se vor monta 3871 corpuri de iluminat și se va implementa un sistem de telegestiune.
Valoarea totală a proiectului este de 5,802,833.50 RON, din care 5,616,804.83 RON reprezintă cheltuieli totale nerambursabile, (4,871,718.48 FEDR și 745,086.35 buget de stat).
Data începerii Proiectului: 01.06.2018
Perioada de implementare a Proiectului: 25.09.2020- 31.12.2021
Data finalizării Proiectului: 31.12.2021

 

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați: www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

 


 

 

ultima actualizare: 2021-01-26 09:11

 Proiect Iluminat Public

 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020
AXA PRIORITARĂ 3- Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute scăzute de carbon
PRIORITATEA DE INVESTIŢII 3.1 – Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor.
OPERAŢIUNEA C- Iluminat public
TITLUL PROIECTULUI: Reabilitarea sistemului de iluminat public în Municipiul Câmpulung
Cod SMIS 2014+: 127042
 

| Anunt public | | Caiet de sarcini |

ultima actualizare: 2020-12-22 12:38


Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2021-09-16 17:57