Informatii

POCU 2014 - 2020
Telefoane utile
Comunicate
Realizari
Anunturi
Achizitii publice
Impozite si taxe
Educatia, sansa noastra
Informatii L 52/L 544
Promovare Campulung
Reabilitare D. Golescu
Proiect Kretzulescu
Proiect Regenerare Urbana
Reabilitare Carol I
Finantari nerambursabile
Selectie partener ZMC
Asociatia GAL Campulung Muscel
SDL 2017 - 2022
Acorduri de mediu
Buget Local
Situatii financiare

Noutati

Anunt Achizitie Servicii de Catering POCU
Amenzi, somatii, titluri executorii
Anunt achizitie - Servicii Medicale POCU
Anunt achizitie Servicii Medicale POCU
Concurs recrutare - Municipiul Campulung
 Comuincat oprire circulatie

COMUNICAT 


Primaria Municipiului Campulung aduce la cunostinta cetatenilor ca incepand cu data de 09.05.2018 circulatia rutiera pe str. Republicii, tronsonul cuprins intre magazinul AKTA si Colegiul National „Dinicu Golescu”, se inchide complet pentru o perioada de timp de aproximativ 6 luni.
Pe aceasta portiune se vor executa lucrari de ,,Amenajare urbanistica pe str. Negru Voda si str. Republicii intre B-dul Pardon si intersectia str. Negru Voda cu str. G-ral Teodorescu”.
In intervalul mentionat, traficul rutier va fi redirectionat pe ruta ocolitoare str. Petre Zamfirescu si str. Matei Basarab.
Astfel, sensul de mers de pe str. Petre Zamfirescu, care in prezent este de la str. Nicolae Iorga spre str. Republicii va fi modificat, urmand sa se deruleze de la str. Republicii spre str. Nicolae Iorga.
Ne cerem scuze pentru disconfortul creat si rugam conducatorii auto sa se conformeze restrictiilor temporare de circulatie.
Anexam harta cu rutele ocolitoare.

 

| Harta rute ocolitoare |

ultima actualizare: 2018-05-09 12:26

 Comunicat - Parcari Municipiul Campulung


COMUNICAT

 

In perioada 20 aprilie 2018 - 30 iunie 2018 se pot depune CERERILE, IMPREUNA CU DOCUMENTELE DOVEDITOARE, in vederea atribuirii locului de parcare, la asociatia de proprietari din care faceti parte.
Pentru blocurile unde nu este constituita asociatie de proprietari, acestea vor fi depuse la seful de scara, sau la persoana delegata de catre locatari sa primeasca solicitarile impreuna cu documentele doveditoare, sau la sediul Primariei - camera 14.

 

| Cerere tip | | Documente doveditoare | | Regulament parcari |

ultima actualizare: 2018-04-18 13:47

 Comunicat - impozite si taxe

COMUNICAT

 

 • Primaria Municipiului Campulung, aduce la cunostinta contribuabililor ca pana la data de 02.04.2018 se pot achita impozitele si taxele datorate bugetului local aferente primului semestru fara majorari de întarziere.Totodata, reamintim ca, atat contribuabilii persoane fizice cat si contribuabilii persoane juridice care achita integral pana la data de 02.04.2018, debitele aferente anului fiscal 2018, debite provenite din impozite pe cladiri, teren si mijloace de transport, beneficiaza de o bonificatie de 10% pentru plata integrala a impozitelor în conformitate cu prevederile Hotararii de Consiliu Local nr. 2 din data de 05.01.2018.
ultima actualizare: 2018-03-16 10:04 citeste mai mult 

 Comunicat impozite si taxe 2018

COMUNICAT
 

Impozitul pe cladiri, impozitul pe terenuri si impozitul pe mijloacele de transport datorate de contribuabili persoane fizice si juridice pentru anul fiscal 2018, se poate plati in doua rate egale pana la data de:

 • 31 martie 2018, inclusiv;
 • 30 septembrie 2018, inclusiv.

Pentru plata cu anticipatie a:

 • impozitului pe cladiri;
 • impozitului pe terenuri;
 • impozitului pe mijloacele de transport,

datorat pentru intregul an fiscal 2018, de catre persoanele fizice si persoanele jurice, pana la data de 31 martie 2018 inclusiv, se acorda o bonificatie de 10%.

Prin plata cu anticipatie se intelege stingerea obligatiei de plata a impozitului datorat aceluiasi buget local în anul fiscal 2018, integral, pana la data de 31 martie 2018 inclusiv.
Impozitul anual, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pâna la primul termen de plata.
Totodata aducem la cunostiinta contribuabililor ca pot efectua plata impozitelor, taxelor, amenzile, chiriile si accesoriile acestora si online, prin intermediul www.ghiseul.ro .
 

ultima actualizare: 2018-01-08 12:30

 Ajutor de incalzire - Sezon 2017-2018

COMUNICAT

Incepand cu data de 16 octombrie 2017, Serviciul Public de Asistenta Sociala Campulung, preia cererile si declaratiile pe propria raspundere, însotite de actele doveditoare pentru acordarea ajutorului de încalzire a locuintei cu gaze naturale, combustibili solizi si petrolieri sau energie electrica, conform O.U.G nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala în perioada sezonului rece, cu modificarile si completarile ulterioare. Acestea se depun la sediul, Serviciului Public de Asistenta Sociala Campulung, din str. Matei Basarab, nr. 66.

Formularele tip pot fi procurate de la sediul Serviciului Public de Asistenta Sociala Campulung, cam. 2( registratura), precum si de pe site-urile Primariei Municipiului Campulung, al Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala, Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala Arges.

Facem precizarea ca, titularul ajutorului pentru încalzirea locuintei este reprezentantul familiei sau, dupa caz, persoana singura care îndeplineste conditiile legale de acordare a ajutorului si care poate fi, dupa caz: proprietarul locuintei, succesorul de drept al acestuia, persoana care a înstrainat locuinta în baza unui contract de vanzare – cumparare cu clauza de întretinere sau drept de habitatie, titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune al acesteia ori alt membru de familie major si împuternicit de proprietarul locuintei sau de titularul contractului de închiriere ori, dupa caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit varsta de 16 ani.

Pot beneficia de acest drept, familiile sau persoanele singure, care realizeaza venituri nete lunare, pe membru de familie, de pana la 615 lei, inclusiv.

 

| Acte necesare | | Cerere - Anexa 1 | | Cerere - Anexa 2 |
| Declaratie |

ultima actualizare: 2017-10-05 14:03

 Cumunicat - Zilele Recoltei

C O M U N I C A T

 

 

In perioada 5-8 octombrie 2017 va avea loc in Municipiul Campulung evenimentul „Zilele Recoltei” organizat de SC Comori Ardelenesti SRL in zona pietonala a Bulevardului Pardon (aleea centrala).
La acest eveniment vor participa producatori din toata tara cu legume ┼či fructe specifice toamnei, dar si producatori si comercianti de articole textile de sezon si incaltaminte.
Vor participa, de asemeni, producatori de cozonac secuiesc si o terasa traditionala.
Pentru informatii: 0741588724, Dana Munteanu

ultima actualizare: 2017-10-03 14:11

 Comunicat - Agenti economici

COMUNICAT


Primaria Municipiului Campulung aduce la cunostinta agentilor economici si persoanelor fizice autorizate, proprietari ai mijloacelor de publicitate (panou publicitar, firma, banner, totem, mash publicitar) ca au obligatia de a verifica si a urmari comportarea în timp a acestor constructii, astfel evitându-se posibile accidente provocate de aparitia unor fenomene meteo extreme.
In caz de neconformare veti fi direct raspunzatori de eventualele prejudicii cauzate de aceste fenomene (pierderi de vieti omenesti, vatamare grava a integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, distrugerea totala sau partiala a unor bunuri ori alte consecinte deosebit de grave).

 

 

PRIMAR,
Ioan Liviu TAROIU

ultima actualizare: 2017-09-21 17:03

 Comunicat - Asociatii de proprietari

COMUNICAT

 


Primaria Municipiului Campulung aduce la cunostinta Asociatiilor de Proprietari si proprietarilor individuali din cladirile colective de locuit (blocuri de locuinte) care au executat acoperisuri tip sarpanta, ca au obligatia de a proceda la autorizarea acestora cât si urmarirea comportarii în timp, întrucât constituie un real pericol în cazul aparitiei unor fenomene meteo extreme.
In caz de neconformare veti fi direct raspunzatori de eventualele prejudicii cauzate de aceste fenomene (pierderi de vieti omenesti, vatamare grava a integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, distrugerea totala sau partiala a unor bunuri ori alte consecinte deosebit de grave).

 

 

PRIMAR,
Ioan Liviu TAROIU

ultima actualizare: 2017-09-21 17:02

 Schema ajutor minimis


C O M U N I C A T

 

Prin H.C.L. 88 din data de 03.08.2017, privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis pentru acordarea de scutiri de la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente impozitelor si taxelor locale, datorate bugetului local, de catre persoanele fizice autorizate, persoanele juridice, intreprinderile individuale si asociatiile familiale, care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Municipiului Campulung si prin H.C.L.89 din data de 03.08.2017, privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis pentru acordarea de scutiri de la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente obligatiilor bugetare constand in chirii, redevente, datorate conform legii, bugetului local, de catre persoanele fizice autorizate, persoanele juridice, intreprinderile individuale si asociatiile familiale, care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Municipiului Campulung, s-au aprobat schemele de ajutor de minimis pentru acordarea de scutiri de la plata majorarilor aferente obligatiilor restante la bugetul local.

Modalitati de implementare a schemei:

1. Pentru a beneficia de scutire, contribuabilii mai sus mentionati trebuie sa achite obligatiile bugetare principale datorate pe intreg anul fiscal, inclusiv amenzile contraventionale, pana la data de 15.09.2017 si sa depuna cerere pana la data de 15.09.2017

2. Cererea va fi insotita de urmatoarele documente:

 • dovada platii tuturor obligatiilor principale;
 • codul unic de inregistrare fiscala;
 • situatiile financiare pentru perioada 2014-2016; (copie)
 • declaratie pe proprie raspundere, data de reprezentantul legal al intreprinderii, autentificata la notar, privind faptul ca nu au facut obiectul unei decizii a Comisiei Europene /Consiliului Concurentei sau a unui furnizor, de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis sau, in cazul in care a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuparata;
 • declaratie pe proprie raspundere, data de reprezentantul legal al intreprinderii, autentificata la notar, privind faptul ca nu se afla in stare de insolventa sau lichidare, afacerea sa nu fie condusa de un administrator judiciar, sa nu aiba restrictii asupra activitatilor sale comerciale, iar aceasta sa nu fie pusa la dispozitia creditorilor;
 • declaratie pe proprie raspundere, data de reprezentantul legal al intreprinderii, autentificata la notar, privind faptul ca nu va finanta activitati sau domenii exceptate de prezenta schema, nici ca obiect principal si nici ca obiect secundar de activitate;
 • declaratie pe proprie raspundere, data de reprezentantul legal al intreprinderii, autentificata la notar, privind orice alt ajutor de minimis primit pe perioada ultimilor 2 ani fiscali anteriori anului, in care se solicita ajutorul de minimis si a anului curent, primit de toate intreprinderile care constituie intreprinderea unica;
 • declaratie pe proprie raspundere, data de reprezentantul legal al intreprinderii, autentificata la notar, privind faptul ca nu a fost constatata o fapta ce constituie infractiune de evaziune fiscala, pentru care s-a pronuntat o hotarare judecatoreasca definitiva;

Declaratiile notariale enuntate mai sus pot fi cuprinse intru-un singur inscris notarial.

3. Cuantumul scutirii pentru fiecare beneficiar este reprezentat de cuantumul majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitului taxei, redeventei sau altei obligatii, achitate integral, in intervalul cuprins, intre data depunerii cererii si 15.09.2017.

4. In cazul in care entitatea nu este eligibila raportata la contidiile mai sus mentionate, va fi instiintata in acest sens.

5. Cererile se vor depune la registratura institutiei noastre, de luni pana vineri, intre orele 08-15, iar pentru relatii suplimentare va veti adresa Serviciului Administrare Venituri Persoane Fizice si Juridice.

 

ultima actualizare: 2017-08-17 11:36

 Comunicat - impozite si taxe

COMUNICAT
 

Reamintim contribuabililor persoane fizice si juridice ca, termenul de plata al impozitelor la bugetul local pentru semestrul I 2017, este 31 martie.
Dupa aceasta data se calculeaza majorari de intarziere.
Nivelul majorarii de intarziere este de 1% din cuantumul obligatiilor fiscale principale, neachitate in termen, majorare calculata pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepind cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.
De asemenea, facem cunoscut ca sumele de plata de pâna la 50 lei, aferente fiecarui tip de impozit/taxa se platesc integral pâna la primul termen respectiv 31.03.2017.
Contribuabilii care achita integral obligatiile datorate bugetului local pentru întreg anul 2017 pâna la data 31 martie 2017 inclusiv, beneficiaza de bonificatia de 10%, bonificatie ce se acorda atat persoanelor fizice cat si persoanelor juridice.
Totodata, aducem la cunostinta contribuabililor ca in zilelede 29,30,31 martie 2017, programul de functionare al casieriei a fost prelungit si functioneaza intre orele 8.00-17.00.
Pentru plata, cetatenii au la dispozitie casieriile Serviciului Administrare Venituri din cadrul Primariei Municipiului Campulung, plata cu cardul bancar, cat si online, prin intermediul www.ghiseul.ro.

ultima actualizare: 2017-03-29 12:17

 Comunicat Impozite si Taxe - Plata online

                         

COMUNICAT  
plata impozite si taxe locale prin www.ghiseul.ro

 

Va informam ca incepand cu data de 20.02.2017 impozitele si taxele locale aferente Municipiului Campulung pot fi platite si online prin intermediul www.ghiseul.ro.
Pentru a putea efectua plata cu cardul prin intermediul ghiseul.ro este nevoie de obtinearea datelor de acces prin completarea informatiilor de la rubrica Solicitare date de acces parcurgand urmatorii pasi*:

 • Verificare CNP (se vor completa toate datele personale solicitate)
 • Validare card (se vor completa datele aferente cardului prin intermediul caruia se va efectua plata)
 • Trimitere e-mail cu datele de logare

*(pentru mai multe detalii va rugam sa parcurgeti manualul de utilizare al portalului, de mai jos).


ATENTIE
: CNP – ul introdus trebuie sa fie acelasi cu CNP – ul titularului de rol de impozite si taxe înregistrat in baza noastra de date (pentru mai multe detalii va rugam sa apelati 0248/511034 interior 117)

Pentru obtinerea credentialelor de la Municipiul Campulung este necesara descarcarea, completarea si depunerea la registratura a cererii de mai jos. Persoanele doritoare vor fi contactate telefonic pentru a stabili detaliile primirii acestor credentiale.
 

| Manual de utilizare | | Cerere obtinere credentiale |

ultima actualizare: 2017-03-05 13:08

 Proiect Buget Local 2017

 

 

Proiectul de buget pe anul 2017 al Primariei Municipiului Campulung:

 

Dezbatearea publica va avea loc in data de 20 martie 2017, ora 14:00, in Sala Mare a Primariei.

ultima actualizare: 2017-03-03 17:25

 Comunicat - Taxa salubritate

Comunicat
 

Aducem la cunostiinta contribuabililor care beneficiaza de Serviciul local de salubritate al Municipiului Campulung ca prin HCL nr. 98/28.12.2017 s-a instituit taxa speciala de colectare, transport si depozitare gunoi menajer , taxa ce se incaseaza incepind cu 01.02.2017, la casieria institutiei noastre.
Nivelul taxei speciale de colectare, transport si depozitare gunoi menajer este de 7.50 lei/luna/persoana, iar platitori sunt persoanele fizice care detin locuinte/case de vacanta in Campulung si beneficiaza de serviciul de colectare, transport si depozitare, care au avut sau nu incheiat un contract de prestari servicii cu SC Financiar Urban SRL .
Taxa speciala de colectare ,transport si depozitare gunoi menajer , se instituie incepind cu data de 01.01.2017 in baza declaratiei de impunere depusa de contribuabil pina in data de 31.03.2017.
In cazul nedepunerii declaratiei de impunere obligatia de plata a taxei va fi stabilita din oficiu.
Taxa speciala de colectare, transport si depozitare gunoi menajer se plateste trimestrial astfel:

 • pentru trimestrul I – termen de plata 31.03.2017;
 • pentru trimestrul II – termen de plata 30.06.2017;
 • pentru trimestrul III – termen de plata 30.09.2017;
 • pentru trimestrul IV – termen de plata 20.12.2017;

Pentru neachitarea taxei taxei speciale de colectare, transport si depozitare gunoi menajer la termenele scadente de plata, contribuabilii datoreaza dupa acest termen majorari de intarziere in procent de 1% pe luna, pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepind cu ziua imediat urmatoare a termenului scadent, pana la data achitarii sumei datorate inclusiv.
Plata taxei se poate face la casieria institutiei, atat in numerar cat si prin intermediul cardurilor bancare.
Taxa speciala de colectare, transport si depozitare gunoi menajer nu se datoreaza de catre :
a) veteranii de razboi, vaduvele de razboi si vaduvele nerecasatorite ale veteranilor de razboi;
b) persoanele prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, si persoanele fizice prevazute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate si reprezentantii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor încadrati în gradul I de invaliditate.
Scutirea se acorda persoanelor în cauza, dupa ce depun declaratia de impunere, insotita de documentele care dovedesc una din situatiile de mai sus.
Refuzul contribuabililor de a se prezenta la sediul organul fiscal, in vederea depunerii declaratiei privind stabilirea taxei speciale de colectare ,transport si depozitare gunoi menajer de salubrizare, se sanctioneaza cu amenda , conform prevederilor legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal.
Modelul declaratiei de impunere se regaseste anexat prezentului comunicat si se depune la regitratura institutiei.

 

| Declaratie de impunere |

ultima actualizare: 2017-02-03 09:46

 Comunicat - Registrul Agricol


COMUNICAT

 

Potrivit Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate prin Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, ministrului finantelor publice si al presedintelui Institutului National de Statistica, nr. 734 din 29.04.2015, urmatoarele categorii:

 • persoane fizice cu domiciliul fiscal în Campulung;
 • persoane fizice cu domiciliul fiscal în alte localitati, care detin pe raza municipiului Campulung bunuri ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol, precum terenuri agricole (inclusiv gradini din intravilan, pomi fructiferi, vita-de vie etc.) sau silvice, animale domestice si/sau animale salbatice crescute în captivitate (bovine, ovine, caprine, porcine, cabaline, iepuri, animale de blana, pasari, familii de albine etc.), utilaje si instalatii pentru agricultura si silvicultura, constructii etc.;
 • persoanele juridice cu domiciliul fiscal în Campulung (societati comerciale, societati/asociatii agricole, unitati de învatamant, sanatate, culte, industrie, transport, constructii, administratie publica etc., cu exceptia unitatilor apartinand Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Justitiei si Serviciul Roman de Informatii);
 • persoanele juridice cu domiciliul fiscal în alte localitati, care detin pe raza municipiului Campulung bunuri ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol, precum terenuri agricole (inclusiv gradini din intravilan, pomi fructiferi, vita-de vie etc.) sau silvice, animale domestice si/sau animale salbatice crescute în captivitate (bovine, ovine, caprine, porcine, cabaline, iepuri, animale de blana, pasari, familii de albine etc.), utilaje si instalatii pentru agricultura si silvicultura, constructii etc.,ompartimentul Agricultura (camera 30, la parter), începand cu data de 16.01.2017, între orele 8,30 - 13,30, în vederea declararii datelor mai sus mentionate,
ultima actualizare: 2017-01-25 12:49 citeste mai mult 

 Comunicat Impozite si Taxe 2017

 

Comunicat


Impozitul pe cladiri, impozitul pe terenuri si impozitul pe mijloacele de transport datorate de contribuabili persoane fizice si juridice pentru anul fiscal 2017, se poate plati în doua rate egale pana la data de:

 • 31 martie 2017, inclusiv;
 • 30 septembrie 2017, inclusiv.

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, impozitului pe terenuri, impozitului pe mijloacele de transport, datorat pentru întregul an fiscal 2017, de catre persoanele fizice si jurice, pana la data de 31 martie 2017 inclusiv, se acorda o bonificatie de 10%.
Prin plata cu anticipatie se întelege stingerea obligatiei de plata a impozitului datorat aceluiasi buget local în anul fiscal 2017, integral, pana la data de 31 martie 2017 inclusiv.
Impozitul anual, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.
Totodata aducem la cunostiinta contribuabililor ca pot efectua plata impozitelor, taxelor, amenzile, chiriile si accesoriile acestora si prin intermediul cardurilor bancare.

 

ultima actualizare: 2017-01-13 12:28


Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2018-06-18 07:16