Informatii

POCU 2014 - 2020
Telefoane utile
Comunicate
Realizari
Anunturi
Achizitii publice
Impozite si taxe
Educatia, sansa noastra
Informatii Publice
Promovare Campulung
Reabilitare D. Golescu
Proiect Kretzulescu
Proiect Regenerare Urbana
Reabilitare Carol I
Finantari nerambursabile
Selectie partener ZMC

Noutati

Comunicat - Agenti economici
Comunicat - Asociatii de proprietari
Anunt recrutare - Compartiment Investitii
Anunt recrutare - Compartiment Urbanism
Premiera cinematografica la Campulung Muscel
 Comunicat - Agenti economici

COMUNICAT


Primaria Municipiului Campulung aduce la cunostinta agentilor economici si persoanelor fizice autorizate, proprietari ai mijloacelor de publicitate (panou publicitar, firma, banner, totem, mash publicitar) ca au obligatia de a verifica si a urmari comportarea în timp a acestor constructii, astfel evitându-se posibile accidente provocate de aparitia unor fenomene meteo extreme.
In caz de neconformare veti fi direct raspunzatori de eventualele prejudicii cauzate de aceste fenomene (pierderi de vieti omenesti, vatamare grava a integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, distrugerea totala sau partiala a unor bunuri ori alte consecinte deosebit de grave).

 

 

PRIMAR,
Ioan Liviu TAROIU

ultima actualizare: 2017-09-21 17:03

 Comunicat - Asociatii de proprietari

COMUNICAT

 


Primaria Municipiului Campulung aduce la cunostinta Asociatiilor de Proprietari si proprietarilor individuali din cladirile colective de locuit (blocuri de locuinte) care au executat acoperisuri tip sarpanta, ca au obligatia de a proceda la autorizarea acestora cât si urmarirea comportarii în timp, întrucât constituie un real pericol în cazul aparitiei unor fenomene meteo extreme.
In caz de neconformare veti fi direct raspunzatori de eventualele prejudicii cauzate de aceste fenomene (pierderi de vieti omenesti, vatamare grava a integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, distrugerea totala sau partiala a unor bunuri ori alte consecinte deosebit de grave).

 

 

PRIMAR,
Ioan Liviu TAROIU

ultima actualizare: 2017-09-21 17:02

 Schema ajutor minimis


C O M U N I C A T

 

Prin H.C.L. 88 din data de 03.08.2017, privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis pentru acordarea de scutiri de la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente impozitelor si taxelor locale, datorate bugetului local, de catre persoanele fizice autorizate, persoanele juridice, intreprinderile individuale si asociatiile familiale, care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Municipiului Campulung si prin H.C.L.89 din data de 03.08.2017, privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis pentru acordarea de scutiri de la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente obligatiilor bugetare constand in chirii, redevente, datorate conform legii, bugetului local, de catre persoanele fizice autorizate, persoanele juridice, intreprinderile individuale si asociatiile familiale, care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Municipiului Campulung, s-au aprobat schemele de ajutor de minimis pentru acordarea de scutiri de la plata majorarilor aferente obligatiilor restante la bugetul local.

Modalitati de implementare a schemei:

1. Pentru a beneficia de scutire, contribuabilii mai sus mentionati trebuie sa achite obligatiile bugetare principale datorate pe intreg anul fiscal, inclusiv amenzile contraventionale, pana la data de 15.09.2017 si sa depuna cerere pana la data de 15.09.2017

2. Cererea va fi insotita de urmatoarele documente:

 • dovada platii tuturor obligatiilor principale;
 • codul unic de inregistrare fiscala;
 • situatiile financiare pentru perioada 2014-2016; (copie)
 • declaratie pe proprie raspundere, data de reprezentantul legal al intreprinderii, autentificata la notar, privind faptul ca nu au facut obiectul unei decizii a Comisiei Europene /Consiliului Concurentei sau a unui furnizor, de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis sau, in cazul in care a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuparata;
 • declaratie pe proprie raspundere, data de reprezentantul legal al intreprinderii, autentificata la notar, privind faptul ca nu se afla in stare de insolventa sau lichidare, afacerea sa nu fie condusa de un administrator judiciar, sa nu aiba restrictii asupra activitatilor sale comerciale, iar aceasta sa nu fie pusa la dispozitia creditorilor;
 • declaratie pe proprie raspundere, data de reprezentantul legal al intreprinderii, autentificata la notar, privind faptul ca nu va finanta activitati sau domenii exceptate de prezenta schema, nici ca obiect principal si nici ca obiect secundar de activitate;
 • declaratie pe proprie raspundere, data de reprezentantul legal al intreprinderii, autentificata la notar, privind orice alt ajutor de minimis primit pe perioada ultimilor 2 ani fiscali anteriori anului, in care se solicita ajutorul de minimis si a anului curent, primit de toate intreprinderile care constituie intreprinderea unica;
 • declaratie pe proprie raspundere, data de reprezentantul legal al intreprinderii, autentificata la notar, privind faptul ca nu a fost constatata o fapta ce constituie infractiune de evaziune fiscala, pentru care s-a pronuntat o hotarare judecatoreasca definitiva;

Declaratiile notariale enuntate mai sus pot fi cuprinse intru-un singur inscris notarial.

3. Cuantumul scutirii pentru fiecare beneficiar este reprezentat de cuantumul majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitului taxei, redeventei sau altei obligatii, achitate integral, in intervalul cuprins, intre data depunerii cererii si 15.09.2017.

4. In cazul in care entitatea nu este eligibila raportata la contidiile mai sus mentionate, va fi instiintata in acest sens.

5. Cererile se vor depune la registratura institutiei noastre, de luni pana vineri, intre orele 08-15, iar pentru relatii suplimentare va veti adresa Serviciului Administrare Venituri Persoane Fizice si Juridice.

 

ultima actualizare: 2017-08-17 11:36

 Comunicat - impozite si taxe

COMUNICAT
 

Reamintim contribuabililor persoane fizice si juridice ca, termenul de plata al impozitelor la bugetul local pentru semestrul I 2017, este 31 martie.
Dupa aceasta data se calculeaza majorari de intarziere.
Nivelul majorarii de intarziere este de 1% din cuantumul obligatiilor fiscale principale, neachitate in termen, majorare calculata pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepind cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.
De asemenea, facem cunoscut ca sumele de plata de pâna la 50 lei, aferente fiecarui tip de impozit/taxa se platesc integral pâna la primul termen respectiv 31.03.2017.
Contribuabilii care achita integral obligatiile datorate bugetului local pentru întreg anul 2017 pâna la data 31 martie 2017 inclusiv, beneficiaza de bonificatia de 10%, bonificatie ce se acorda atat persoanelor fizice cat si persoanelor juridice.
Totodata, aducem la cunostinta contribuabililor ca in zilelede 29,30,31 martie 2017, programul de functionare al casieriei a fost prelungit si functioneaza intre orele 8.00-17.00.
Pentru plata, cetatenii au la dispozitie casieriile Serviciului Administrare Venituri din cadrul Primariei Municipiului Campulung, plata cu cardul bancar, cat si online, prin intermediul www.ghiseul.ro.

ultima actualizare: 2017-03-29 12:17

 Comunicat Impozite si Taxe - Plata online

                         

COMUNICAT  
plata impozite si taxe locale prin www.ghiseul.ro

 

Va informam ca incepand cu data de 20.02.2017 impozitele si taxele locale aferente Municipiului Campulung pot fi platite si online prin intermediul www.ghiseul.ro.
Pentru a putea efectua plata cu cardul prin intermediul ghiseul.ro este nevoie de obtinearea datelor de acces prin completarea informatiilor de la rubrica Solicitare date de acces parcurgand urmatorii pasi*:

 • Verificare CNP (se vor completa toate datele personale solicitate)
 • Validare card (se vor completa datele aferente cardului prin intermediul caruia se va efectua plata)
 • Trimitere e-mail cu datele de logare

*(pentru mai multe detalii va rugam sa parcurgeti manualul de utilizare al portalului, de mai jos).


ATENTIE
: CNP – ul introdus trebuie sa fie acelasi cu CNP – ul titularului de rol de impozite si taxe înregistrat in baza noastra de date (pentru mai multe detalii va rugam sa apelati 0248/511034 interior 117)

Pentru obtinerea credentialelor de la Municipiul Campulung este necesara descarcarea, completarea si depunerea la registratura a cererii de mai jos. Persoanele doritoare vor fi contactate telefonic pentru a stabili detaliile primirii acestor credentiale.
 

| Manual de utilizare | | Cerere obtinere credentiale |

ultima actualizare: 2017-03-05 13:08

 Proiect Buget Local 2017

 

 

Proiectul de buget pe anul 2017 al Primariei Municipiului Campulung:

 

Dezbatearea publica va avea loc in data de 20 martie 2017, ora 14:00, in Sala Mare a Primariei.

ultima actualizare: 2017-03-03 17:25

 Comunicat - Taxa salubritate

Comunicat
 

Aducem la cunostiinta contribuabililor care beneficiaza de Serviciul local de salubritate al Municipiului Campulung ca prin HCL nr. 98/28.12.2017 s-a instituit taxa speciala de colectare, transport si depozitare gunoi menajer , taxa ce se incaseaza incepind cu 01.02.2017, la casieria institutiei noastre.
Nivelul taxei speciale de colectare, transport si depozitare gunoi menajer este de 7.50 lei/luna/persoana, iar platitori sunt persoanele fizice care detin locuinte/case de vacanta in Campulung si beneficiaza de serviciul de colectare, transport si depozitare, care au avut sau nu incheiat un contract de prestari servicii cu SC Financiar Urban SRL .
Taxa speciala de colectare ,transport si depozitare gunoi menajer , se instituie incepind cu data de 01.01.2017 in baza declaratiei de impunere depusa de contribuabil pina in data de 31.03.2017.
In cazul nedepunerii declaratiei de impunere obligatia de plata a taxei va fi stabilita din oficiu.
Taxa speciala de colectare, transport si depozitare gunoi menajer se plateste trimestrial astfel:

 • pentru trimestrul I – termen de plata 31.03.2017;
 • pentru trimestrul II – termen de plata 30.06.2017;
 • pentru trimestrul III – termen de plata 30.09.2017;
 • pentru trimestrul IV – termen de plata 20.12.2017;

Pentru neachitarea taxei taxei speciale de colectare, transport si depozitare gunoi menajer la termenele scadente de plata, contribuabilii datoreaza dupa acest termen majorari de intarziere in procent de 1% pe luna, pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepind cu ziua imediat urmatoare a termenului scadent, pana la data achitarii sumei datorate inclusiv.
Plata taxei se poate face la casieria institutiei, atat in numerar cat si prin intermediul cardurilor bancare.
Taxa speciala de colectare, transport si depozitare gunoi menajer nu se datoreaza de catre :
a) veteranii de razboi, vaduvele de razboi si vaduvele nerecasatorite ale veteranilor de razboi;
b) persoanele prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, si persoanele fizice prevazute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate si reprezentantii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor încadrati în gradul I de invaliditate.
Scutirea se acorda persoanelor în cauza, dupa ce depun declaratia de impunere, insotita de documentele care dovedesc una din situatiile de mai sus.
Refuzul contribuabililor de a se prezenta la sediul organul fiscal, in vederea depunerii declaratiei privind stabilirea taxei speciale de colectare ,transport si depozitare gunoi menajer de salubrizare, se sanctioneaza cu amenda , conform prevederilor legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal.
Modelul declaratiei de impunere se regaseste anexat prezentului comunicat si se depune la regitratura institutiei.

 

| Declaratie de impunere |

ultima actualizare: 2017-02-03 09:46

 Comunicat - Registrul Agricol


COMUNICAT

 

Potrivit Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate prin Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, ministrului finantelor publice si al presedintelui Institutului National de Statistica, nr. 734 din 29.04.2015, urmatoarele categorii:

 • persoane fizice cu domiciliul fiscal în Campulung;
 • persoane fizice cu domiciliul fiscal în alte localitati, care detin pe raza municipiului Campulung bunuri ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol, precum terenuri agricole (inclusiv gradini din intravilan, pomi fructiferi, vita-de vie etc.) sau silvice, animale domestice si/sau animale salbatice crescute în captivitate (bovine, ovine, caprine, porcine, cabaline, iepuri, animale de blana, pasari, familii de albine etc.), utilaje si instalatii pentru agricultura si silvicultura, constructii etc.;
 • persoanele juridice cu domiciliul fiscal în Campulung (societati comerciale, societati/asociatii agricole, unitati de învatamant, sanatate, culte, industrie, transport, constructii, administratie publica etc., cu exceptia unitatilor apartinand Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Justitiei si Serviciul Roman de Informatii);
 • persoanele juridice cu domiciliul fiscal în alte localitati, care detin pe raza municipiului Campulung bunuri ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol, precum terenuri agricole (inclusiv gradini din intravilan, pomi fructiferi, vita-de vie etc.) sau silvice, animale domestice si/sau animale salbatice crescute în captivitate (bovine, ovine, caprine, porcine, cabaline, iepuri, animale de blana, pasari, familii de albine etc.), utilaje si instalatii pentru agricultura si silvicultura, constructii etc.,ompartimentul Agricultura (camera 30, la parter), începand cu data de 16.01.2017, între orele 8,30 - 13,30, în vederea declararii datelor mai sus mentionate,
ultima actualizare: 2017-01-25 12:49 citeste mai mult 

 Comunicat Impozite si Taxe 2017

 

Comunicat


Impozitul pe cladiri, impozitul pe terenuri si impozitul pe mijloacele de transport datorate de contribuabili persoane fizice si juridice pentru anul fiscal 2017, se poate plati în doua rate egale pana la data de:

 • 31 martie 2017, inclusiv;
 • 30 septembrie 2017, inclusiv.

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, impozitului pe terenuri, impozitului pe mijloacele de transport, datorat pentru întregul an fiscal 2017, de catre persoanele fizice si jurice, pana la data de 31 martie 2017 inclusiv, se acorda o bonificatie de 10%.
Prin plata cu anticipatie se întelege stingerea obligatiei de plata a impozitului datorat aceluiasi buget local în anul fiscal 2017, integral, pana la data de 31 martie 2017 inclusiv.
Impozitul anual, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.
Totodata aducem la cunostiinta contribuabililor ca pot efectua plata impozitelor, taxelor, amenzile, chiriile si accesoriile acestora si prin intermediul cardurilor bancare.

 

ultima actualizare: 2017-01-13 12:28

 Comunicat TAXI 2017


COMUNICAT
 

Primaria Municipiului Campulung face cunoscut tuturor detinatorilor de autorizatii taxi ca în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare, functionare si autorizare a serviciului public de transport persoane în regim de taxi si a Legii nr. 38/2003 cu modificarile ulterioare, în perioada 16.01.2017 – 31.01.2017, au obligatia depunerii documentelor în vederea reautorizarii.


Documentele necesare:
a) Cerere de preschimbare a autorizatiilor taxi vizata la Serviciul Impozite si Taxe al Primariei Campulung (Cam. 30);
b) Certificatul de înregistrare ca transportator si Certificatul Constatator eliberate de Oficiul Registrulului Comertului Arges;
c) Cazierul fiscal al transportatorului eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice Arges;
d) Certificatul de competenta profesionala a managerului de transport în regim de taxi pentru transportatorul persoana juridica sau asociatie familiala;
e) certificatele de cazier judiciar ale conducatorilor auto si, dupa caz, ale managerului de transport în regim de taxi, din care sa rezulte ca aceasta nu a fost condamnata pentru: infractiuni contra sigurantei pe drumurile publice, infractiuni privind traficul si consumul de droguri, infractiuni contra vietii, sanatatii si integritatii corporale, infractiuni privind traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, infractiuni contra libertatii si integritatii sexuale, infractiuni contra patrimoniului;
f) Autorizatia de transport public de persoane în regim de taxi;
g) Cartea de identitate a autovehiculului;
h) Certificatul de înmatriculare al autovehiculului cu inspectia tehnica periodica valabila;
i) Certificatul de agreare eliberat de RAR, privind utilizarea autovehiculului;
j) Buletin verificare metrologica;
k) Contractul de leasing (daca este cazul);
l) Asigurare calatori si bagajele acestora;
m) Asigurare de raspundere civila auto;
n) Contract prestari servicii de dispecerat taxi;
o) Pentru soferii angajati: Contract individual de munca cu numarul din REVISAL, Certificat de atestare profesionala a conducatorului auto, Permis de conducere, Act de identitate;
p) Adeverinta eliberata de Directia Generala a Finantelor Publice Arges din care sa reiasa ca nu a avut activitatea suspendata în anul 2016 si nu exista o astfel de solutionare în curs;
q) Raport tarife emis de aparatul de marcat electronic fiscal.

 

Documentele vor fi prezentate într-un dosar de încopciat, din carton, zilnic, între orele 830 - 1330 , stampilate si semnate pentru conformitate.
În caz de neconcordanta între documentele prezentate precum si lipsa unui document din cele solicitate, sau în cazul în care documentele prezentate nu sunt în termenele de valabilitate precizate în lege, autorizatiile taxi respective si ecusoanele aferente se suspenda conform legii.
Dupa data limita stabilita pentru depunerea documentelor, autorizatiile taxi pentru care nu s-au depus documentele solicitate, acestea vor fi de asemenea suspendate de autoritatea de autorizare, conform prevederilor legale.
Relatii suplimentare se pot obtine de la Compartimentul de Transport Public Local (Cam 14).

 

PRIMAR,

Ioan-Liviu TAROIU

 

| Cerere preschimbare PFA | | Cerere preschimbare PJ |

ultima actualizare: 2017-01-05 15:13

 Comunicat tichete sarbatori

COMUNICAT
 

Avand în vedere completarea HCL nr 92/14.12.2016, in sedinta Consiliului Local Campulung din data de 28.12.2016, va informam ca se vor acorda tichete sociale cu valoare nominala de 50 lei, cu ocazia Sarbatorilor de Craciun beneficiarilor de venit minim garantat (titular dosar si membrii familiei).

Tichetele se vor distribui în data de 29.12.2016, pana la ora 14.00 la sediul Serviciului Public de Asistenta Sociala Campulung.

 


           Primar,                                         Director executiv,
  Liviu Ioan Taroiu                                     Catalin Badita
 

ultima actualizare: 2016-12-29 09:45

 Comunicat - Tichete sociale


COMUNICAT
 

Prin prezenta va informam ca în conformitate cu HCL nr. 92 din 14.12.2016, cu ocazia Sarbatorilor de Craciun, se vor acorda tichete sociale în valoare nominala de 50 de lei.
Beneficiarii sunt persoane cu probleme sociale cu domiciliul în municipiul Campulung care îndeplinesc urmatoarele conditii la data acordarii:

 • persoane fara niciun venit (cu exceptia beneficiarilor de venit minim garantat si alocatie pentru sustinerea familiei);
 • pensionari – persoane singure ale caror venituri cumulate sunt mai mici sau egale cu suma de 500 lei;
 • copii cu handicap grav, accentuat si mediu;
 • someri neindemnizati.

Cererile de acordare se gasesc la sediul Serviciului Public Asistenta Sociala din str. Matei Basarab, nr.66, Campulung.
La depunere, cererile vor fi însotite de urmatoarele documente:

 • persoane fara niciun venit (cu exceptia beneficiarilor de venit minim garantat si alocatie pentru sustinerea familiei) – adeverinta ANAF si copie act identitate;
 • pensionari – persoane singure ale caror venituri cumulate sunt mai mici sau egale cu suma de 500 lei – cupon pensie si copie act identitate;
 • copii cu handicap grav, accentuat si mediu – certificat încadrare în grad de handicap si copie act identitate copil si reprezentant legal al acestuia;
 • someri neindemnizati – adeverinta ALOFM Campulung si copie act identitate.

Distribuirea tichetelor se va face prin Serviciul Public de Asistenta Sociala Campulung, în limita numarului aprobat prin HCL nr.92/14.12.2016, respectiv 600 de tichete sociale.

 

          Primar,                                    Director executiv,
Liviu Ioan Taroiu                               Catalin Badita
 

ultima actualizare: 2016-12-19 12:45

 Comunicat scutire majorari

 

COMUNICAT


Aducem la cunostiinta contribuabililor persoane fizice cu domiciliul in Municipiul Campulung, ca prin H.C.L. nr.75 din data de 28.11.2016, s-a aprobat scutirea de la plata majorarilor/penalitatilor aferente obligatiilor restante la bugetul local, respectiv impozite si taxe , chirii si redevente.
Astfel, contribuabilii care la aceasta data figureaza inscrisi in evidentele fiscale cu majorari si penalitati de intarziere pentru neplata la termenele scadente a impozitelor si taxelor locale, a redeventelor si chiriilor, pot beneficia de scutirea de la plata a majorari/ penalitati de intarziere la bugetul local al municipiului Campulung daca:

 • fac dovada stingerii integrale a obligatiilor principale constand in impozite si taxe locale, precum si chirii, redevente, amenzi datorate bugetului local al municipiului Campulung, cu termen scadent de plata la data de 20.12.2016;
 • depun cererea pentru scutire de majorari si penalitati de intarziere, conform modelului aprobat prin hotararea consiliului local pina in data de 20.12.2016;
 • nu a mai fost beneficiarul unei alte scutiri sau facilitati fiscale acordate de consiliul local al Municipiului Campulung;
 • fac dovada ca au domiciliul in Municipiul Campulung.

Scutirea la plata a majorarilor si penalitatilor de intarziere, se va acorda dupa ce se achita toate obligatiile fiscale principale datorate, inclusiv debitele din amenzi contraventionale.
Scutirea se aplica in perioada 01.12.2016 – 20.12.2016 .

 

ultima actualizare: 2016-12-05 12:06

 Comunicat prelungire contracte inchiriere ANL

 

COMUNICAT

 

Prin HCL nr.73/28.11.2016 s-a aprobat prelungirea cu un an a duratei contractelor de inchiriere pentru locuintele ANL , prin act aditional, in conformitate cu art. 8 alin. 5) din Legea nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care precizeaza ,,dupa expirarea perioadei contractuale initiale, prelungirea contractului de închiriere pentru locuintele ANL, se face, succesiv, pe perioade de cate un an“.


 

ultima actualizare: 2016-12-05 12:03 citeste mai mult 

 Comunicat - Ziua Armatei

 


Mesajul domnului primar Ioan Liviu TAROIU cu prilejul sarbatorii
„ZILEI ARMATEI ROMANE” – 25 Octombrie

 

 

Ziua Armatei Romaniei imi ofera placuta ocazie de a va adresa un salut calduros si aprecierea deosebita fata de daruirea si profesionalismul cu care, dumneavoastra, militarii de toate gradele aflati in slujba tarii, sub drapelul tricolor, va indepliniti sarcinile constitutionale de aparare a patriei, de garant al securitatii nationale, a libertatii poporului roman.
Recunoasterea importantei zilei de 25 octombrie 1944 pentru istoria Armatei Romane si istoria nationala, in ansamblul ei, a determinat declararea sa ca Zi a Fortelor Armate ale Romaniei, simbol al tuturor bataliilor si eroilor neamului romanesc.
Ne inclinam cu recunostiinta in fata memoriei celor care s-au jertfit pe campurile de onoare pentru tara si aducem un sincer omagiu tuturor veteranilor de razboi pentru care, credinta, datoria si onoarea in slujirea idealurilor de libertate si independenta au reprezentat crezul suprem.
Romania parcurge astazi o etapa marcata de profunde transformari, de consolidare a democratiei, de accelerare a progresului si modernizarii, de redefinire a profilului sau european si international.
În contextul acestor eforturi, Armatei Romane ii revin responsabilitati majore. Ea si-a dobandit deja, un binemeritat loc in randul armatelor caracterizate printr-o inalta calitate profesionala si morala ale Aliantei Nord-Atlantice, ca participant activ la eforturile comunitatii democratice internationale pentru contracararea noilor riscuri si amenintari, ca mesager al pacii si reconstructiei.
Pentru toate acestea si pentru tot ceea ce faceti zi de zi, la ceas aniversar, doresc sa va adresez tuturor calde felicitari si urari de succese in nobila dumneavoastra misiune de aparatori ai patriei.

 

 

LA MULTI ANI!


Ioan Liviu TAROIU
Primarul Municipiului Campulung

ultima actualizare: 2016-10-24 15:01


Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2017-09-21 17:03