Informatii

POCU 2014 - 2020
Telefoane utile
Comunicate
Realizari
Anunturi
Achizitii publice
Impozite si taxe
Educatia, sansa noastra
Informatii L 52/L 544
Promovare Campulung
Reabilitare D. Golescu
Proiect Kretzulescu
Proiect Regenerare Urbana
Reabilitare Carol I
Finantari nerambursabile
Selectie partener ZMC
Asociatia GAL Campulung Muscel
SDL 2017 - 2022
Acorduri de mediu
Buget Local
Situatii financiare
POCA 2014 - 2020
GDPR

Noutati

PV Sedinte Consiliul Local
Anunt public elaborare PUZ
Anunt public elaborare PUZ (2)
Convocari Consiliul Local
Impozite si taxe - informatii generale
 Anunt public elaborare PUZ (2)

 

ANUNŢ PUBLIC

 

În conformitate cu prevederile Ordinului nr.2701 din 30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, în perioada 24.06.2020 – 08.07.2020, zilnic în orele de program, publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri scrise, argumentate şi justificate privind intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal în cadrul etapei pregătitoare, pentru:

 • CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO SELF-SERVICE
 • Amplasament: Câmpulung, strada Revoluţiei, nr. 30A, județul Argeş
 • Beneficiar: S.C. OPTIM SERVICE DSG S.R.L.
 • Proiectant: S.C. IPA Proiect Argeş S.R.L.- urb. Suciu Ioan-Augustin

 

Consultarea documentaţiei poate fi făcută la sediul administraţiei publice, Compartimentul URBANISM, cam. 14, parter, în perioada 24.06.2020 – 08.07.2020, zilnic în orele de program.

 

Observaţiile vor putea fi transmise în scris, numai după consultarea documentaţiei, la Compartimentul Urbanism al Primăriei municipiului Câmpulung, str. Negru Vodă, nr.127, sau pe adresa de e-mail: campulung@muscel.ro.ro, până în data de 08.07.2020.
Răspunsul la observaţiile transmise va publicat pe pagina de internet a primăriei în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare a publicului.| PUZ - Intentie de elaborare | | Proces verbal incheiere (etapa 1) | | PUZ (etapa 2) |

ultima actualizare: 2020-06-24 10:03

 Necrolog

 

NECROLOG

 

Azi este o zi tristă pentru comunitatea noastră. Cu adâncă durere am aflat vestea trecerii în nefiinţă a părintelui Serafim Caiea, starețul Mănăstirii Negru Vodă. Cuvintele sunt prea puține și prea sărace pentru a descrie atât personalitatea părintelui cât și activitatea domniei sale.
Pe lângă activitatea bisericească, părintele a fost alături cei aflați în nevoie, cu ajutorul Asociației “Sfânta Elena Împărăteasa” aceste persoane beneficiind zilnic de o masă caldă.
Numele său va rămâne legat de demararea proiectului de reabilitare a Mănăstirii Negru Vodă, proiect pe care și l-a dorit atât mult, dar pe care, din păcate, nu îl va vedea finalizat.
Și sigur ni-l vom aminti toți cei care, fie am participat la o slujbă oficiată de domnia sa, fie vizitând mănăstirea, domnia sa ne-a prezentat o filă din istoria Țării Românești.
Azi am pierdut un prieten bun şi un om demn, iar comunitatea locală creștină un preot deosebit.
Cuvintele nu pot exprima sentimentele de compasiune pe care le încercăm în aceste momente de teribilă suferinţă pentru familie și pentru comunitatea monahală a Mănăstirii Negru Vodă.


Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Sincere condoleanţe!

 

 

PRIMAR,

Ioan Liviu ȚÂROIU

ultima actualizare: 2020-06-09 12:46

 Comunicat Rectificare Bugetara

 

COMUNICAT

 

Avand in vedere aparitia in spatiul public a unor informatii eronate cu privire la proiectul de hotarare introdus spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Campulung in sedinta din data de 28 mai 2020, facem urmatoarele precizari:
In lista de investitii pe anul 2020, actualizata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Campulung nr. 34/22.04.2020, au fost aprobate credite bugetare pentru finantarea cheltuielilor cu privire la achizitia de aparatura si echipamente medicale.
Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Campulung nr. 49/28.05.2020 s-a aprobat rectificarea bugetului Spitalului Municipal Campulung, in baza solicitarii transmise nr. 12678/26.05.2020, pentru suplimentarea creditelor bugetare pentru finantarea unor obiective deja existente in lista de investitii si finantarea unor obiective noi, dupa cum urmeaza:

 • Suplimentarea creditelor bugetare la:
  • ,,Hota biologica de inalta securitate” cu suma de 49,50 mii lei;
  • ,,Combina frigorifica” cu suma de 13,00 mii lei.
 • Finantarea unor obiective noi :
  • ,,Hota simpla PCR” cu suma de 22,80 mii lei;
  • ,,Ultracongelator-80 grade C” cu suma de 115,04 mii lei;
  • ,,Autoclav” cu suma de 30,00 mii lei.

Pentru finantarea obiectivelor de mai sus, s-a aprobat utilizarea sumei de 230,34 mii lei din excedentul bugetar al anilor precedenti inregistrat de spital.
Pentru finantarea cheltuielilor cu privire la achizitia unui ,,Aparat RT-PCR si kituri compatibile cu aparatul” a fost aprobata suma de 644,00 mii lei, iar pentru achizitia unui ,,Extractor automat acizi nucleici”, a fost aprobata suma de 155,00 mii lei, dand posibilitatea achizitionarii acestor aparate strict necesare in testarea si diagnosticarea COVID-19.
Atata timp cat prin bugetul aprobat pe anul 2020 au fost alocate sume pentru finantarea cheltuielilor privind achizitia de aparatura si echipamente necesare dotarii laboratorului, acestea pot fi utilizate de catre spital in acest scop.
Cum in lista de investitii a spitalului a fost cuprins numarul de aparate sau echipamente ce se finanteaza in anul 2020, nu exista niciun dubiu ca vor fi achizitionate echipamente de acelasi fel sau destinate aceluiasi scop, mai multe decat au fost prevazute in lista de investitii.
Punerea in functiune a laboratorului de testare si diagnosticare COVID-19 se va face numai dupa echiparea completa a acestuia.
Competenta configurarii laboratorului intra in sarcina Spitalului Municipal, acesta fiind direct responsabil de modul de configurare precum si de obtinerea tuturor avizelor, acordurilor, autorizatiilor, etc. care sa permita, din punct de vedere legal, functionarea in conditii optime si de siguranta a laboratorului.
Achizitiile publice pentru echipamentele si aparatura medicala prevazute in lista de investitii pe anul 2020 sunt atributul Spitalului Municipal Campulung, drept urmare, aceastea se realizeaza prin compartimentul propriu de achizitii publice al spitalului.

 

ultima actualizare: 2020-06-04 14:44

 Comunicat - Management Spital Municipiul Campulung

 

COMUNICAT DE PRESĂ
privind managementul Spitalului Municipal Câmpulung

 


Prin Ordonanța de Urgență nr. 40 din 2 aprilie 2020 privind întărirea capacității administrative a sistemului sanitar art. 1 ”Ministerul Sănătăţii coordonează organizarea şi funcţionarea tuturor unităţilor sanitare din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale şi exercită inclusiv atribuţia de numire, suspendare şi eliberare din funcţie a persoanelor care ocupă funcţii de conducere în cadrul acestor unităţi.” Începând cu data de 30.04.2020 domnul Alexe Nicolae a fost suspendat din funcția de manager al Spitalului Municipal Câmpulung pe durata stării de urgență prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 548/30.04.2020, pentru neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu – nouă nu ni s-au adus la cunoștință nici până la data prezentului comunicat documentele concrete care au stat la baza suspendării, lucru solicitat Direcției de Sănătate Publică Argeș prin adresa nr.12293/25.05.2020. Începând cu aceeași dată domnul Aron Andrei a fost numit în funcția de manager interimar al Spitalului Municipal pe perioada stării de urgență prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 549/30.04.2020.
Domnul Alexe Nicolae a câștigat în anul 2019 concursul pe postul de manager al Spitalului Municipal Câmpulung în acest sens încheindu-se cu Primarul municipiului Câmpulung contractul de management nr. 19967/20.06.2019. 

 

ultima actualizare: 2020-05-27 12:33 citeste mai mult 

 Comunicat

 

COMUNICAT


Având în vedere că începând cu data de 15 mai 2020 starea de urgenţă va fi înlocuită cu starea de alertă, iar măsurile de prevenire şi combatere a virusului COVID 19 vor continua, facem următoarele precizări:

 • se continuă dezinfecţia spaţiilor publice de pe raza municipiului (străzi, parcuri, locuri de joacă) cu substanţe care au rolul de a limita potenţialele riscuri de infecţie cu Coronavirus. Aceste măsuri vor fi puse în aplicare după un program săptămânal bine stabilit, începând cu data de 15.05.2020.
 • începând cu aceeaşi dată se va relua activitatea de dezinfectare a tuturor intrărilor în bloc, lifturilor şi casele scărilor aferente acestora, prin intermediul unei firme autorizate, în vederea protecţiei cetăţenilor. În funcţie de modul de organizare şi administrare a condominiilor preşedinţii/administratorii sau reprezetanţii locatarilor din imobilele supuse dezinfecţiei, au obligaţia de a semna documentul prezentat de firma prestatoare.
 • tot cu data de 15.05.2020 se redeschid parcurile din Municipiul Câmpulung, dar locurile de joacă vor rămâne închise.
 • începând cu data de 18.05.2020 se reia activitatea de transport persoane în regim de maxi-taxi, la 50% din capacitate, după un program ce va fi afişat în staţiile de plecare;
 • rămân în vigoare obligativitatea purtării măştii de protecţie în spaţii închise şi păstrarea distanţei sociale.

Fiţi responsabili! Dacă avem grijă de noi, avem grijă şi de cei din jurul nostru!

 

 

ultima actualizare: 2020-05-14 17:13

 Comunicat - Spitalul Municipal Campulung

 

COMUNICAT

 

 

În perioada imediat următoare Spitalul Municipal Câmpulung va achiziţiona o linie de testare Real Time PCR, beneficiind de alocarea financiară de la bugetul local al Municipiului Câmpulung şi sponsorizarea din partea societăţii Holcim (România) .

 

 

 

ultima actualizare: 2020-04-24 15:00

 Comunicat prelungire autorizatii taxi

 

COMUNICAT

 

 

Având în vedere dispoziţiile privind instituirea stării de urgenţă la nivel naţional, conform prevederilor Ordonanţei militare nr. 3/2020, art. 12:
“Documentele care expiră pe perioada stării de urgenţă, eliberate de autorităţile publice, pot fi preschimbate într-un termen de 90 de zile de la data încetării stării de urgenţă.”,

Primăria Municipiului Câmpulung face cunoscut tuturor deţinătorilor de autorizaţii taxi că termenul de valabilitate al autorizaţiilor taxi emise la data de 01.01.2020 cu termen până la 30.04.2020, se prelungeşte conform conţinutului articolului 12 mai sus rubricat. Fac excepţie autorizaţiile atribuite autoturismelor care în această perioadă au depăşit vechimea de 10 ani de la data fabricaţiei.
Pentru ridicarea noilor autorizaţii, deţinătorii vor fi înştiinţaţi prin mijloacele mass-media.

 

 

ultima actualizare: 2020-04-24 14:53

 Comunicat - Reguli pentru Sarbatorile Pascale

 

COMUNICAT
privind noile reguli pentru PAŞTE

 

 1. Pâinea binecuvântată, în formă de prescuri, stropită cu agheasmă şi vin, numită Paşti (sfinţită joi, 16 aprilie 2020), va fi distribuită la domiciliul credincioşilor din toate parohiile de către personalul clerical şi voluntarii din parohie, vineri, 17 aprilie 2020 şi sâmbătă, 18 aprilie 2020, în intervalul orar 08.00 – 17.00, şi în prima zi de Paşti, între orele 06.00 –12.00, la solicitarea credincioşilor.
 2. Sfânta Lumină va fi distribuită în parohii de către personalul clerical şi maximum 5 voluntari, sâmbătă, 18 aprilie 2020, începând cu ora 20.00.
 3. Clericii din fiecare parohie, ajutaţi de un număr de maximum 5 voluntari cu echipament de protecţie (mască şi mănuşi), în calitate de organizatori, vor asigura distribuirea Paştilor sau a Sfintei Lumini, respectând reglementările prevăzute în ordonanţele militare, având asupra lor cartea de identitate şi, ca semn distinctiv, banderolă albă pe braţ, precum şi un ecuson cu date de identificare, ştampilat de parohie.
 4. Credincioşii vor primi Paştile sau Sfânta Lumină din pragul casei ori de la fereastră, fără a ieşi în stradă, iar în zona locuinţelor multifamiliale acestea vor fi înmânate unui reprezentant desemnat de Asociaţia de proprietari sau de chiriaşi, care va purta echipament de protecţie (mască şi mănuşi).

 

ultima actualizare: 2020-04-16 11:15

 Comunicat - Distribuire masti de protectie

 

COMUNICAT

 

 

Primăria Municipiului Câmpulung anunţă distribuirea a 5.000 de măşti de protecţie către cetăţeni în zonele aglomerate (supermarketuri, pieţe etc.), prin intermediul echipajelor poliţiei locale, poliţiei municipale şi jandarmeriei.

Ne protejăm şi protejăm!

 

 

ultima actualizare: 2020-04-13 19:11

 Comunicat - CLSU

 

COMUNICAT

 

 

Urmare şedinţei extraordinare a Comitetului local pentru situaţii de urgenţă din 06.04.2020 în vederea stabilirii de măsuri suplimentare pentru prevenirea şi limitarea efectelor epidemiei noului coronavirus (COVID 19) s-a hotărât obligativitatea purtării măştii de protecţie atât în spaţiile aglomerate (supermarket, magazine, farmacii, pieţe etc.) cât şi pe durata şi itinerariile de deplasare.
De asemenea, facem apel la cetăţeni de a respecta intervalele orare pentru deplasări stabile prin ordonanţele militare, mai precis de a lăsa doar persoanele care au peste 65 ani să meargă la cumpărături în intervalul orar 11.00-13.00 pentru a evita aglomerarea spaţiilor comerciale, farmaciilor, pieţelor etc.

Păstrând distanţa socială obligatorie şi evitând aglomeraţiile ne protejăm şi îi protejăm pe cei apropiaţi.

 

 

 

ultima actualizare: 2020-04-07 18:13

 Cmunicat - Dezinfectie

COMUNICAT

 


Prin prezenta, va aducem la cunostinta ca in conformitate cu prevederile Ordonantei Militare nr.4 din 29 martie 2020, privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19, Primaria Municipiului Campulung va asigura dezinfectarea tuturor intrarilor in bloc, lifturilor si casele scarilor aferente acestora, prin intermediul unei firme autorizate, in vederea protectiei cetatenilor.
In functie de modul de organizare si administrare a condominiilor presedintii / administratorii sau reprezetantii locatarilor din imobilele supuse dezinfectiei, au obligatia de a semna documentul prezentat de firma prestatoare.

 

ultima actualizare: 2020-04-01 18:22

 Comunicat

 

COMUNICAT


Având în vedere măsurile urgente cu caracter excepţional, luate de România în vederea combaterii virulului COVID19, instituite prin hotărârile Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenşă şi prin Decretul nr.195/2020 al Preşedintelui României, privind instituirea stării de urgenşă pe teritoriul tării, facem apel la toţi cetăţenii municipiului Câmpulung să dea dovadă de înţelegere şi să respecte întocmai măsurile impuse de autorităţi.
În deverea limitării pe cât posibil atât a contaminării populaţiei cât şi a personalului de salubrizare care au obligativitatea de a asigura colectarea şi sortarea deşeurilor chiar şi în situaţia instituirii stării de urgenţă, rugăm toţi cetăţenii care nu se află în izolare la domiciliu sau in carantină, şi care utilizează măşti de protecţie şi mănuşi să NU le arunce în recipiente destinate colectării separate a deşeurilor reciclabile de plastic/metal sau hârtie /carton. Deşeurile reciclabile ajung în staţia de sortare, unde sunt separate manual de către lucrători, astfel existând riscul de expunere foarte mare. Dacă o singură mască sau mănuşă sunt contaminate, se poate declanşa un întreg lanţ de îmbolnăviri.
Prin urmare, mănuşile şi măştile se vor arunca în recipientul pentru colectarea deşeurilor reziduale şi nu în sacul cu reciclabil.
Totodată solicităm cetăţenilor de la case care manevrează pubelele de gunoi din curte în faţă porţii şi invers să utilizeze mănuşi de protecţie şă să dezinfecteze mânerele pubelelor.
Mănuşile folosite de operatorii de salubrizare nu protejează şi cetăţenii! Operatorii de salubritate manipulează un număr mare de pubele, astfel că riscul de contaminare este unul ridicat.

Fiţi responsabili, dacă avem grijă de noi, trebuie să avem grijă şi de cei din jurul nostru!

 

ultima actualizare: 2020-03-30 08:30

 Comunicat

 

COMUNICAT 

 

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei militare nr. 2 din 21.03.2020 şi a Ordonanţei militare nr. 3 din 24.03.2020, faţă de situaţia excepţională în care ne aflăm în această perioadă şi pentru limitarea răspândirii riscului de contaminare cu coronavirus prin orice mijloace, Primăria Municipiului Câmpulung face următoarele precizări:

 • se interzice accesul persoanelor în parcuri şi locuri de joacă;
 • suspendarea circulaţiei autovehiculelor în regim de maxi taxi care nu respectă condiţiile de siguranţă impuse de limitarea răspândirii riscului de contaminare cu coronavirus;

Persoanele în vârstă de peste 65 de ani, fără susţinători sau altă formă de ajutor, în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuinţelor pot suna la nr. de telefon 0248-531890 (L-V între orele 8.00-15.30, J între orele 8.00-18.00, sambata intre orele 9:00 - 15:00 si duminica orele 09:00 - 13:00) pentru a solicita sprijin în vederea asigurării cumpărăturilor necesare.

 

Operatorii economici au obligaţia de a marca zona destinată accesului cetăţenilor/clienţilor şi suprafaţa de relaţii cu publicul/vânzare cu semne vizibile care să orienteze persoanele în respectarea unei distanţe de siguranţă de minimum 1,5 metri.

 

De asemenea, facem apel la persoanele fizice şi juridice, ONG-uri care doresc să ne ajute ca voluntari pentru a le asigura persoanelor vulnerabile cumpărăturile necesare, să ne contacteze la nr. de telefon 0785229067 sau la adresa de mail campulung@muscel.ro .

 

ultima actualizare: 2020-03-30 08:28

 Comunicat

 

COMUNICAT

 

Grupul de Comunicare Strategică (GCS) al Guvernului a publicat modelul declarației pe propria răspundere, document cu care persoanele pot circula în conformitate cu noile decizii adoptate prin Ordonanța Militară nr. 2 din 21.03.2020. Declarația este necesară începând de luni, 23 martie, ora 22. Declarația pe proprie răspundere completată se va afla în posesia persoanei care efectuează deplasarea, împreună cu documentul de identitate, și va fi pusă la dispoziția reprezentanților Poliției Române, ai Jandarmeriei sau ai Poliției Locale la momentul legitimării persoanei.

În cazul celor care merg la serviciu, este necesară o adeverinţă permanentă din partea angajatorului care să ateste că prezenţa la locul de muncă este esenţială pentru activitatea organizaţiei şi nu poate fi organizată sub formă de telemuncă.

 

VĂ REAMINTIM:

 1. Respectati toate recomandarile autoritatilor!
 2. Stati in casa!
 3. Iesiti din locuinta numai pentru a merge la serviciu sau urgente!
 4. Suntem aici pentru sanatatea dumneavoastra!

 

| Model - declaratie pe propria raspundere | | Model - Adeverinta angajator |

ultima actualizare: 2020-03-26 12:19

 Comunicat - Autorizatii de functionare

 

COMUNICAT

 


Primaria municipiului Campulung face cunoscut tuturor persoanelor fizice si juridice care desfăşoară activităţi comerciale, de prestări servicii, alimentaţie publică, etc. că termenul pentru plata vizei anuale a Autorizaţiei de Funcţionare se prorogă (amână) pâna la data de 30 iunie 2020(conf.O.G.29/18.03.2020), fără a se percepe taxe suplimentare sau penalităţi de întârziere.
Menţionăm că această măsură va fi aplicată pentru Autorizaţiile de Funcţionare al căror termen de plată este scadent în perioada martie-iunie 2020.

 

ultima actualizare: 2020-03-24 11:45


Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2020-07-05 09:13