Informatii

POCU 2014 - 2020
Telefoane utile
Comunicate
Realizari
Anunturi
Achizitii publice
Impozite si taxe
Educatia, sansa noastra
Informatii L 52/L 544
Promovare Campulung
Reabilitare D. Golescu
Proiect Kretzulescu
Proiect Regenerare Urbana
Reabilitare Carol I
Proiect Iluminat Public
Finantari nerambursabile
Selectie partener ZMC
Asociatia GAL Campulung Muscel
SDL 2017 - 2022
Acorduri de mediu
Buget Local
Situatii financiare
POCA 2014 - 2020
GDPR
Reabilitare Cladire Primarie

Noutati

Anunt Concurs recrutare SPADPP
Anunt Concurs Recrutare
Anunt - PUZ BIOFUCT
Comunicat - Dispozitie Secretar de Stat DSU
Comunicat
 Raport Primar 2020

 

RAPORT PRIMAR 2020

 

Prezentul raport cu privire la starea economică, socială și de mediu a municipiului Câmpulung s-a întocmit în contextul preocupării pentru o reală deschidere şi transparenţă a instituţiei noastre, în conformitate cu prevederile art. 155, alin.(3), litera „a”, din Ordonanța de urgență numărul 57/2019 privind Codul Administrativ.
Materialul pe care îl supunem atenției dumneavoastră a fost conceput într-o actuală perioadă de mare preocupare și incertitudine, având în fată provocări fară precedent.
Sunt convinsă că împreună putem depăși încercările la care suntem supuși și că vom găsi pârghiile necesare construirii unui viitor mai bun, pentru creșterea calității vieții fiecărui câmpulungean.
Mulțumesc pe aceasta cale Consiliului Local, Executivului, autorităților și instituțiilor publice pentru buna colaborare. Aș dori să vă asigur pe toți că voi rămâne în slujba cetățenilor și a intereselor acestora, cu tenacitate, curaj, iubire, perseverență și credință.
Raportul conţine informaţii despre activitatea aparatului de specialitate al Primarului şi a serviciilor publice din subordinea acestuia. Datele prezentate în raport pot oferi cetăţenilor municipiului, dar nu numai, o imagine generală asupra activităţii instituţiei în anul care a trecut şi asupra modului rezolvării problemelor comunităţii locale.
Acţiunile care au fost întreprinse în anul 2020 au fost în primul rând marcate de contextul pandemic internațional, astfel încât mare parte din activitățile sociale au fost limitate, iar instituția a fost nevoită să implementeze măsuri care să garanteze protecția cetățenilor. În al doilea rând, 2020 a fost un an electoral de mare importanță, întrucât au avut loc atât alegerile locale cât și cele parlamentare. Ambele au generat schimbări administrative, iar ultimele 2 luni de mandat au fost puternic impactate de aceste schimbări.
S-a încercat şi reuşit în cea mai mare măsură mediatizarea tuturor acţiunilor iniţiate sau găzduite de primărie, prin publicarea de informaţii pe site-ul oficial al primariei: www.primariacampulung.ro, anunţuri afişate în zonele centrale şi comunicate prin mijloace mass-media (presă scrisă şi online, radio şi TV).

 

| Raport Primar 2020 |

 

 

ultima actualizare: 2021-04-28 13:13

 Scrisoare Primar 2019

RAPORT DE ACTIVITATE
al Primarului pe anul 2019

 

Întocmirea şi publicarea raportului Primarului Municipiului Câmpulung privind activitatea anului precedent, în acest caz anul 2019, a devenit ceva firesc pentru autoritatea locală, în contextul preocupării pentru o reală deschidere şi transparenţă a instituţiei noastre.
Raportul conţine informaţii despre activitatea aparatului de specialitate al Primarului şi a serviciilor publice din subordinea acestuia, conform articolului 63 din Legea nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Consider că datele prezentate în raport pot oferi cetăţenilor municipiului o imagine generală asupra activităţii noastre în anul care a trecut, asupra modului şi eficienţei rezolvării problemelor comunităţii locale.
Acţiunile care au fost întreprinse în anul 2019 au vizat toate sectoarele de activitate din sfera administraţiilor locale, respectiv investiţii de interes local, asistenţă socială, educaţie, sănătate, cultură, tineret, sport, ordine publică, protecţia şi refacerea mediului, dezvoltare urbană, evidenţa populaţiei, administrarea domeniului public şi privat al Municipiului Câmpulung, servicii de utilitate publică, activităţi de administraţie social-comunitară.
S-a încercat şi reuşit în cea mai mare măsură mediatizarea tuturor acţiunilor iniţiate sau găzduite de primărie, prin publicarea de informaţii pe site-ul oficial www.primariacampulung.ro, anunţuri afişate în zonele centrale şi comunicate prin mijloace mass-media (presă scrisă şi online, radio şi TV).
În anul 2019, continuând trendul ascendent al ultimilor ani, s-au înregistrat un număr de 42527 documente înregistrate, 204 petiţii şi 34 de cereri formulate în baza Legii nr. 544/2001.
În intervalul analizat am convocat un număr de 18 şedinţe ale Consiliului Local – 12 şedinţe ordinare, 2 de îndată şi 4 extraordinare, am iniţiat un număr de 155 proiecte de hotărâri care au fost supuse spre dezbatere Consiliului Local, dintre care 145 au fost aprobate, 5 amânate şi 5 retrase, colaborarea excelentă existentă între Primar şi Consiliul local având impact în rezultatele întregii instituţii.
Tot în această perioadă, am discutat în cadrul audienţelor săptămânale cu un număr aproximativ de 445 cetăţeni ai oraşului, căutând o rezolvare pentru fiecare problemă expusă. Am avut o preocupare permanentă pentru promovarea imaginii localităţii noastre şi obţinerea de proiecte de finanţare din fondurile nerambursabile.
Prin evenimentele şi activităţile organizate s-a asigurat atât continuitatea celor care sunt deja tradiţionale cât şi promovarea celor noi, căutând ca fiecare sărbătoare să fie aniversată într-un mod specific implicând în aceste activităţi o paletă cât mai largă din rândul cetăţenilor, punându-se accent pe tinerii din Municipiul Câmpulung, în special elevii de la şcoli şi licee.
În continuare permiteţi-mi să vă prezint rezultatele instituţiei, pe principalele compartimente şi domenii de activitate.

ultima actualizare: 2021-04-28 13:11 citeste mai mult 

 Scrisoare Primar 2019


             RAPORT DE ACTIVITATE
al primarului pentru anul 2018
 

 

 

Intocmirea si publicarea raportului Primarului Municipiului Campulung privind activitatea anului precedent, in acest caz anul 2018, a devenit ceva firesc pentru autoritatea locala, in contextul preocuparii pentru o reala deschidere si transparenta a institutiei noastre.
Raportul contine informatii despre activitatea aparatului de specialitate al Primarului si a serviciilor publice din subordinea acestuia, conform articolului 63 din Legea nr.215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare. Consider ca datele prezentate in raport pot oferi cetatenilor municipiului o imagine generala asupra activitatii noastre in anul care a trecut, asupra modului si eficientei rezolvarii problemelor comunitatii locale.
Actiunile care au fost intreprinse in anul 2018 au vizat toate sectoarele de activitate din sfera administratiilor locale, respectiv investitii de interes local, asistenta sociala, educatie, sanatate, cultura, tineret, sport, ordine publica, protectia si refacerea mediului, dezvoltare urbana, evidenta populatiei, administrarea domeniului public si privat al Municipiului Campulung, servicii de utilitate publica, activitati de administratie social-comunitara.

 

| Raport de activitate primar pe anul 2018

ultima actualizare: 2019-02-13 11:46

 Scrisoare Primar 2018

PRIMARIA MUNICIPIULUI CAMPULUNG MUSCEL

Stimata doamna / Stimate domnule,
 

 

In conformitate cu prevederile H.G. nr. 1723/2004, art.5, va comunicam principalele activitati de interes public desfasurate in anul precedent, aprobate de Consiliul Local prin HCL nr. 27 din 30.03.2017. Multumindu-va pentru sprijinul acordat administratiei publice locale, va prezint in continuare realizarile noastre din anul 2017:


1. INVATAMANT

 

 • Scoala Gimnaziala "Oprea Iorgulescu" – achizitionare centrala termica, reabilitare sistem de incalzire scoala veche, extindere sistem de suprveghere audio-video, amenajare grup sanitar pentru persoanele cu dizabilitati;
 • Scoala Gimnaziala "C.D. Aricescu" – imprejmuire scoala si achizitionare tabla interactiva;
 • Scoala Gimnaziala "Nanu Muscel" – achizitionare centrala termica, realizare DALI + PT amenajare sala festivitati, elaborare documentatie pentru eliberare autorizatie ISU Sala de sport, proiectare si executie construire imprejmuire;
 • Scoala Gimnaziala "Theodor Aman" – achizitionare table interactive si mobilier modular pentru clasele step by step, amenajare grup sanitar pentru persoanele cu dizabilitati;
 • Colegiul Tehnic Câmpulung – dotare cabinet informatica, amenajare grup sanitar pentru persoanele cu dizabilitati, elaborare documentatie pentru eliberare autorizatie ISU pentru Camin str. Brasovului nr. 1;
 • Liceul cu Program Sportiv – proiectare si executie reparatii capitale sali clasa, DALI amenajare sala de forta, proiectare si executie – reabilitare si amenajare sala de forta;
 • Colegiul National Pedagogic "Carol I" – achizitionare table interactive, proiectare si executie alee pietonala cu iluminat stradal, proiect executie gard str. Marasesti;
 • Liceul "Dan Barbilian" – achizitionare table interactive, proiectare si executie-reabilitare teren sport;
 • Colegiul National "Dinicu Golescu" – modernizare si reabilitare internat, proiectare si executie imprejmuire gard, extindere sistem supraveghere video, realizare rampa acces persoane cu dizabilitati, achizitionare sistem antiefractie si table interactive.
 • Gradinita cu Program Prelungit "Sf. Nicolae" – amenajare loc de joaca, realizare documentatie pentru eliberare autorizatie ISU, achizitionare centrale termice – 2 buc, achizitie instalatie semnalizari interioare si instalatie electrica de securitate;
 • Gradinita cu Program Prelungit "Sf. Marina" – realizare imprejmuire;
 • Scoala de muzica – achizitionare pianina;

 

| Raport de activitate al primarului pe anul 2017 |

ultima actualizare: 2018-02-02 11:52 citeste mai mult 

 Scrisoare Primar 2017

PRIMARIA MUNICIPIULUI CAMPULUNG MUSCEL

Stimata doamna / Stimate domnule,
 

 

Intocmirea si publicarea raportului Primarului Municipiului Campulung privind activitatea anului precedent, in acest caz anul 2016, a devenit ceva firesc pentru autoritatea locala, in contextul preocuparii pentru o reala deschidere si transparenta a institutiei noastre.

Raportul contine informatii despre activitatea aparatului de specialitate al Primarului si a serviciilor publice din subordinea acestuia. Consider ca datele prezentate in raport pot oferi cetatenilor municipiului o imagine generala asupra activitatii noastre in anul care a trecut, asupra modului si eficientei rezolvarii problemelor comunitatii locale.

Actiunile care au fost intreprinse in anul 2016 au vizat toate sectoarele de activitate din sfera administratiilor locale, respectiv investitii de interes local, asistenta sociala, educatie, sanatate, cultura, tineret, sport, ordine publica, protectia si refacerea mediului, dezvoltare urbana, evidenta populatiei, administrarea domeniului public si privat al Municipiului Campulung, servicii de utilitate publica, activitati de administratie social-comunitara.

 

ultima actualizare: 2017-02-06 10:07 citeste mai mult 

 Scrisoare Viceprimar - Realizari 2015

PRIMARIA MUNICIPIULUI CAMPULUNG MUSCEL

Stimata doamna / Stimate domnule,
 

 

In conformitate cu prevederile H.G.1723/2004, art.5, va comunicam principalele activitati de interes public desfasurate în anul precedent, aprobate de Consiliul Local prin HCL nr. 11 din 12.02.2015 si 118 din 15.10.2015.
Multumindu-va pentru sprijinul acordat administratiei publice locale, va prezint în continuare realizarile noastre din anul 2015 :

 

1. ÎNVATAMANT

 • Scoala Gimnaziala „Oprea Iorgulescu” - reabilitare fatada scoala veche, împrejmuire si amenajare acces persoane cu handicap;
 • Scoala Gimnaziala „Theodor Aman” – amenajare loc de joaca;
 • Colegiul Tehnic Campulung - refacere hidroizolatie acoperis tip terasa + centrala termica;
 • Liceul cu Program Sportiv – DALI +PT reabilitare teren atletism si PT reabilitare sala atletism;
 • Gradinita cu Program Prelungit „Sf. Nicolae” – reabilitare cladire gradinita;
 • Scoala de muzica – achizitia a doua pianine;
 • Colegiul National Pedagogic „Carol I” – achizitionarea a 10 table interactive, expertiza tehnica si DALI reabilitare cladire biblioteca.
ultima actualizare: 2016-02-01 11:53 citeste mai mult 

 Scrisoare Primar - Realizari 2014


PRIMARIA MUNICIPIULUI CAMPULUNG MUSCEL

Stimata doamna / Stimate domnule,
 

 

In conformitate cu prevederile H.G.1723/2004, art.5, va comunicam principalele activitati de interes public desfasurate în anul precedent.
Multumindu-va pentru sprijinul acordat administratiei publice locale, va prezint în continuare realizarile noastre din anul 2014 :

 

1. ÎNVATAMANT

 • Colegiul National Pedagogic “Carol I” – au fost finalizate lucrarile pentru consolidarea si reabilitarea colegiului – proiect cu finantare externa; – executie SF ntru amenajare camin; – a fost amenajat amfiteatrul;
 • Colegiul National „Dinicu Golescu”– a fost dotat un laborator de informatica cu 30 posturi; - a fost amenajat amfiteatrul;
 • Colegiul Tehnic – reabilitare acoperis tip terasa la Sala sport;reparatii capitale instalatii încalzire ateliere,sala sport;
 • Liceul Teoretic „Dan Barbilian” – au fost executate reparatii la instalatia de încalzire a Salii de Sport;
 • Liceul cu Program Sportiv – executie SF pentru reabilitarea Salii de Sport;
 • Liceul Tehnologic Auto – s-au continuat lucrarile;
 • Au fost finantate lucrari de reparatii în mai multe unitati de învatamant;
 • S-au asigurat burse si cheltuieli pentru diverse activitati complementare;

 

ultima actualizare: 2015-01-22 15:08 citeste mai mult 

 Scrisoare Primar - Realizari 2013

 


PRIMRIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MUSCEL

Stimat doamn / Stimate domnule,
 

 

Mulumindu-v pentru sprijinul acordat administraiei publice locale, v prezint în continuare realizrile noastre din anul 2013:

 

1. ÎNVMÂNT:

 • Colegiul Naional Pedagogic “Carol I” – sunt în curs de finalizare lucrrile pentru consolidarea i reabilitarea colegiului – proiect cu finanare extern; a fost achiziionat o tabel electronic la Sala de Sport;
 • Colegiul Naional „Dinicu Golescu”– s-a organizat licitaia i au fost demarate lucrrile privind reabilitarea liceului; Liceul Naional cu Program de Atletism – s-au finalizat lucrrile de reabilitare a centralei termice i s-au executat lucrri de hidroizolaii la Sala de Sport ;
 • Grup colar Tehnologic – s-au continuat lucrrile la proiectul „Edificare i construire campusuri colare”;
 • coala Gimnazial nr. 7 „Theodor Aman” – au fost executate reparaii interioare i a fost executat ramp de acces persoane cu handicap;
 • coala Gimnazial nr. 3 „Nanu Muscel” – au fost executate reparatii i dotri;
 • Grdinia nr. 9 „Sf. Nicolae” – Cminul nr. 4 – au fost executate reparaii interioare i exterioare;
 • Grdinia nr. 2 „Sf. Marina” – Cminul nr. 3 – au fost executate reparaii la acoperiul cantinei;

 

ultima actualizare: 2014-01-17 13:11 citeste mai mult 

 Scrisoare Primar - Realizari 2012

 

PRIMRIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MUSCEL

Stimat doamn / Stimate domnule,

 

 

 

 

Mulumindu-v pentru sprijinul acordat administraiei publice locale, v prezint în continuare realizrile noastre din anul 2012:

 

1. ÎNVMÂNT
 

 • Colegiul Naional Pedagogic “Carol I” – au fost demarate lucrrile pentru consolidarea i reabilitarea colegiului;
 • Colegiul Naional „Dinicu Golescu”– s-a organizat licitaia i au fost demarate lucrrile privind reabilitarea liceului; s-au executat i lucrri de reabilitare a slii de sport (schimbare podea);
 • Liceul Naional cu Program de Atletism – au început lucrrile de reabilitare a centralei termice;
 • Colegiul Tehnic Auto – au continuat lucrrile în cadrul proiectului „Edificare i construire campusuri colare”;
 • coala Naional ”Oprea Iorgulescu” – au fost executate lucrri de reabilitare a slii de sport;
 • coala Gimnazial „Theodor Aman” - au fost executate lucrri de reabilitare;
 • Grdinia cu Program Prelungit nr. 2 „Sf. Marina” – au fost executate lucrri de reabilitare a locului de joac în parteneriat cu Holcim Ciment România;
 • Grdinia cu Program Prelungit nr. 4 – au fost executate lucrri de reabilitare;

 

ultima actualizare: 2013-01-23 14:35 citeste mai mult 

 Scrisoare primar - 2012

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CAMPULUNG MUSCEL
Stimata doamna / Stimate domnule
 

 Mulumindu-v pentru sprijinul acordat administraiei publice locale, v prezint în continuare realizrile noastre din anul 2011:

 

1. ÎNVMÂNT
• Colegiul Naional Pedagogic “Carol I” – s-a semnat contractul de execuie i în luna ianuarie 2012 au fost demarate lucrrile pentru consolidarea i reabilitarea liceului.Valoarea total a proiectului este de 12.449.657,26 lei
• Colegiul Naional „Dinicu Golescu”– a fost lansat licitaia privind reabilitarea liceului. Valoarea total a proiectului este de 3.681.668,59 lei din care valoarea finanrii nerambursabile este de 2.673.168,09 lei;
• Liceul Naional cu Program de Atletism – au fost executate lucrri de reabilitare a împrejmuirii liceului i lucrri de hidroizolaie a internatului în valoare de 108.000 lei.; • coala Naional ”Oprea D. Iorgulescu” – au fost executate lucrri de reparaii la acoperiul corpului vechi în valoare de 60.000 lei;
• coala General nr.2 – au fost executate lucrri de reabilitare a faadei cldirii în valoare de 75.000 lei;
• coala General nr.7 - au fost executate lucrri de reabilitare a faadei cldirii în valoare de 75.000 lei;
• Grdinia cu Program Prelungit nr. 4 – au fost executate lucrri de înlocuire a tâmplriei în valoare de 80.000 lei;
• Grdinia cu Program Normal nr.13 – au fost executate lucrri de hidroizolaii în valoare de 50.000 lei;
• Cminul nr.3 – au fost executate lucrri de instalaie gaze i înclzire central în valoare de 45.000 lei;

ultima actualizare: 2012-02-15 14:05 citeste mai mult 

 Scrisoare contribuabil 2011

PRIM?RIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MUSCEL

Stimat? doamn? / Stimate domnule,
 Mulumindu-v? pentru sprijinul acordat administraiei publice locale, v? prezint în continuare realiz?rile noastre din anul 2010:
 

ultima actualizare: 2011-04-13 11:19 citeste mai mult 

 Scrisoare contribuabil - 2010


PRIM?RIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MUSCEL

Stimat? doamn? / Stimate domnule,

 

Mulumindu-v? pentru sprijinul acordat administraiei publice locale, v? prezint în continuare realiz?rile noastre din anul 2009:

 

ultima actualizare: 2010-02-01 14:01 citeste mai mult 

 Scrisoare contribuabil - 2009

PRIM?RIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MUSCEL

Stimat? doamn? / Stimate domnule,
 

Mulumindu-v? pentru sprijinul acordat administraiei publice locale, v? prezint în continuare realiz?rile noastre din anul 2008:

ultima actualizare: 2009-03-04 09:23 citeste mai mult 

 Realizari 2007

   PRIMAR Calin Ioan ANDREI: Multumindu-va pentru sprijinul acordat administratiei publice locale, va prezint în continuare realizarile noastre din anul 2007. Apreciind în mod deosebit contributia fiecaruia la aceste lucrari va doresc sanatate, bucurii si succese în toate domeniile de activitate. Multumesc în mod deosebit si sponsorilor care au sprijinit o parte din aceste activitati în anul 2007.

ultima actualizare: 2008-04-08 14:15 citeste mai mult 


Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2021-08-04 17:57