Informatii

POCU 2014 - 2020
Telefoane utile
Comunicate
Realizari
Anunturi
Achizitii publice
Impozite si taxe
Educatia, sansa noastra
Informatii Publice
Promovare Campulung
Reabilitare D. Golescu
Proiect Kretzulescu
Proiect Regenerare Urbana
Reabilitare Carol I
Finantari nerambursabile
Selectie partener ZMC
Asociatia GAL Campulung Muscel
SDL 2017 - 2022

Noutati

Certificate de urbanism - Octombrie 2017
Certificate de urbanism - Septembrie 2017
Autorizatii de construire - Octombrie 2017
Autorizatii de construire - Septembrie 2017
Amenzi, somatii, titluri executorii
 Scrisoare Primar 2017

PRIMARIA MUNICIPIULUI CAMPULUNG MUSCEL

Stimata doamna / Stimate domnule,
 

 

Intocmirea si publicarea raportului Primarului Municipiului Campulung privind activitatea anului precedent, in acest caz anul 2016, a devenit ceva firesc pentru autoritatea locala, in contextul preocuparii pentru o reala deschidere si transparenta a institutiei noastre.

Raportul contine informatii despre activitatea aparatului de specialitate al Primarului si a serviciilor publice din subordinea acestuia. Consider ca datele prezentate in raport pot oferi cetatenilor municipiului o imagine generala asupra activitatii noastre in anul care a trecut, asupra modului si eficientei rezolvarii problemelor comunitatii locale.

Actiunile care au fost intreprinse in anul 2016 au vizat toate sectoarele de activitate din sfera administratiilor locale, respectiv investitii de interes local, asistenta sociala, educatie, sanatate, cultura, tineret, sport, ordine publica, protectia si refacerea mediului, dezvoltare urbana, evidenta populatiei, administrarea domeniului public si privat al Municipiului Campulung, servicii de utilitate publica, activitati de administratie social-comunitara.

 

ultima actualizare: 2017-02-06 10:07 citeste mai mult 

 Scrisoare Viceprimar - Realizari 2015

PRIMARIA MUNICIPIULUI CAMPULUNG MUSCEL

Stimata doamna / Stimate domnule,
 

 

In conformitate cu prevederile H.G.1723/2004, art.5, va comunicam principalele activitati de interes public desfasurate în anul precedent, aprobate de Consiliul Local prin HCL nr. 11 din 12.02.2015 si 118 din 15.10.2015.
Multumindu-va pentru sprijinul acordat administratiei publice locale, va prezint în continuare realizarile noastre din anul 2015 :

 

1. ÎNVATAMANT

 • Scoala Gimnaziala „Oprea Iorgulescu” - reabilitare fatada scoala veche, împrejmuire si amenajare acces persoane cu handicap;
 • Scoala Gimnaziala „Theodor Aman” – amenajare loc de joaca;
 • Colegiul Tehnic Campulung - refacere hidroizolatie acoperis tip terasa + centrala termica;
 • Liceul cu Program Sportiv – DALI +PT reabilitare teren atletism si PT reabilitare sala atletism;
 • Gradinita cu Program Prelungit „Sf. Nicolae” – reabilitare cladire gradinita;
 • Scoala de muzica – achizitia a doua pianine;
 • Colegiul National Pedagogic „Carol I” – achizitionarea a 10 table interactive, expertiza tehnica si DALI reabilitare cladire biblioteca.
ultima actualizare: 2016-02-01 11:53 citeste mai mult 

 Scrisoare Primar - Realizari 2014


PRIMARIA MUNICIPIULUI CAMPULUNG MUSCEL

Stimata doamna / Stimate domnule,
 

 

In conformitate cu prevederile H.G.1723/2004, art.5, va comunicam principalele activitati de interes public desfasurate în anul precedent.
Multumindu-va pentru sprijinul acordat administratiei publice locale, va prezint în continuare realizarile noastre din anul 2014 :

 

1. ÎNVATAMANT

 • Colegiul National Pedagogic “Carol I” – au fost finalizate lucrarile pentru consolidarea si reabilitarea colegiului – proiect cu finantare externa; – executie SF ntru amenajare camin; – a fost amenajat amfiteatrul;
 • Colegiul National „Dinicu Golescu”– a fost dotat un laborator de informatica cu 30 posturi; - a fost amenajat amfiteatrul;
 • Colegiul Tehnic – reabilitare acoperis tip terasa la Sala sport;reparatii capitale instalatii încalzire ateliere,sala sport;
 • Liceul Teoretic „Dan Barbilian” – au fost executate reparatii la instalatia de încalzire a Salii de Sport;
 • Liceul cu Program Sportiv – executie SF pentru reabilitarea Salii de Sport;
 • Liceul Tehnologic Auto – s-au continuat lucrarile;
 • Au fost finantate lucrari de reparatii în mai multe unitati de învatamant;
 • S-au asigurat burse si cheltuieli pentru diverse activitati complementare;

 

ultima actualizare: 2015-01-22 15:08 citeste mai mult 

 Scrisoare Primar - Realizari 2013

 


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MUSCEL

Stimată doamnă / Stimate domnule,
 

 

Mulțumindu-vă pentru sprijinul acordat administrației publice locale, vă prezint în continuare realizările noastre din anul 2013:

 

1. ÎNVĂȚĂMÂNT:

 • Colegiul Național Pedagogic “Carol I” – sunt în curs de finalizare lucrările pentru consolidarea și reabilitarea colegiului – proiect cu finanțare externă; a fost achiziționată o tabelă electronică la Sala de Sport;
 • Colegiul Național „Dinicu Golescu”– s-a organizat licitația și au fost demarate lucrările privind reabilitarea liceului; Liceul Național cu Program de Atletism – s-au finalizat lucrările de reabilitare a centralei termice și s-au executat lucrări de hidroizolații la Sala de Sport ;
 • Grup Școlar Tehnologic – s-au continuat lucrările la proiectul „Edificare și construire campusuri școlare”;
 • Școala Gimnazială nr. 7 „Theodor Aman” – au fost executate reparații interioare și a fost executată rampă de acces persoane cu handicap;
 • Școala Gimnazială nr. 3 „Nanu Muscel” – au fost executate reparatii și dotări;
 • Grădinița nr. 9 „Sf. Nicolae” – Căminul nr. 4 – au fost executate reparații interioare și exterioare;
 • Grădinița nr. 2 „Sf. Marina” – Căminul nr. 3 – au fost executate reparații la acoperișul cantinei;

 

ultima actualizare: 2014-01-17 13:11 citeste mai mult 

 Scrisoare Primar - Realizari 2012

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MUSCEL

Stimată doamnă / Stimate domnule,

 

 

 

 

Mulțumindu-vă pentru sprijinul acordat administrației publice locale, vă prezint în continuare realizările noastre din anul 2012:

 

1. ÎNVĂȚĂMÂNT
 

 • Colegiul Național Pedagogic “Carol I” – au fost demarate lucrările pentru consolidarea și reabilitarea colegiului;
 • Colegiul Național „Dinicu Golescu”– s-a organizat licitația și au fost demarate lucrările privind reabilitarea liceului; s-au executat și lucrări de reabilitare a sălii de sport (schimbare podea);
 • Liceul Național cu Program de Atletism – au început lucrările de reabilitare a centralei termice;
 • Colegiul Tehnic Auto – au continuat lucrările în cadrul proiectului „Edificare și construire campusuri școlare”;
 • Școala Națională ”Oprea Iorgulescu” – au fost executate lucrări de reabilitare a sălii de sport;
 • Școala Gimnazială „Theodor Aman” - au fost executate lucrări de reabilitare;
 • Grădinița cu Program Prelungit nr. 2 „Sf. Marina” – au fost executate lucrări de reabilitare a locului de joacă în parteneriat cu Holcim Ciment România;
 • Grădinița cu Program Prelungit nr. 4 – au fost executate lucrări de reabilitare;

 

ultima actualizare: 2013-01-23 14:35 citeste mai mult 

 Scrisoare primar - 2012

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CAMPULUNG MUSCEL
Stimata doamna / Stimate domnule
 

 Mulțumindu-vă pentru sprijinul acordat administrației publice locale, vă prezint în continuare realizările noastre din anul 2011:

 

1. ÎNVĂȚĂMÂNT
• Colegiul Național Pedagogic “Carol I” – s-a semnat contractul de execuție și în luna ianuarie 2012 au fost demarate lucrările pentru consolidarea și reabilitarea liceului.Valoarea totală a proiectului este de 12.449.657,26 lei
• Colegiul Național „Dinicu Golescu”– a fost lansată licitația privind reabilitarea liceului. Valoarea totală a proiectului este de 3.681.668,59 lei din care valoarea finanțării nerambursabile este de 2.673.168,09 lei;
• Liceul Național cu Program de Atletism – au fost executate lucrări de reabilitare a împrejmuirii liceului și lucrări de hidroizolație a internatului în valoare de 108.000 lei.; • Școala Națională ”Oprea D. Iorgulescu” – au fost executate lucrări de reparații la acoperișul corpului vechi în valoare de 60.000 lei;
• Școala Generală nr.2 – au fost executate lucrări de reabilitare a fațadei clădirii în valoare de 75.000 lei;
• Școala Generală nr.7 - au fost executate lucrări de reabilitare a fațadei clădirii în valoare de 75.000 lei;
• Grădinița cu Program Prelungit nr. 4 – au fost executate lucrări de înlocuire a tâmplăriei în valoare de 80.000 lei;
• Grădinița cu Program Normal nr.13 – au fost executate lucrări de hidroizolații în valoare de 50.000 lei;
• Căminul nr.3 – au fost executate lucrări de instalație gaze și încălzire centrală în valoare de 45.000 lei;

ultima actualizare: 2012-02-15 14:05 citeste mai mult 

 Scrisoare contribuabil 2011

PRIM?RIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MUSCEL

Stimat? doamn? / Stimate domnule,
 Mulțumindu-v? pentru sprijinul acordat administrației publice locale, v? prezint în continuare realiz?rile noastre din anul 2010:
 

ultima actualizare: 2011-04-13 11:19 citeste mai mult 

 Scrisoare contribuabil - 2010


PRIM?RIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MUSCEL

Stimat? doamn? / Stimate domnule,

 

Mulțumindu-v? pentru sprijinul acordat administrației publice locale, v? prezint în continuare realiz?rile noastre din anul 2009:

 

ultima actualizare: 2010-02-01 14:01 citeste mai mult 

 Scrisoare contribuabil - 2009

PRIM?RIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MUSCEL

Stimat? doamn? / Stimate domnule,
 

Mulțumindu-v? pentru sprijinul acordat administrației publice locale, v? prezint în continuare realiz?rile noastre din anul 2008:

ultima actualizare: 2009-03-04 09:23 citeste mai mult 

 Realizari 2007

   PRIMAR Calin Ioan ANDREI: Multumindu-va pentru sprijinul acordat administratiei publice locale, va prezint în continuare realizarile noastre din anul 2007. Apreciind în mod deosebit contributia fiecaruia la aceste lucrari va doresc sanatate, bucurii si succese în toate domeniile de activitate. Multumesc în mod deosebit si sponsorilor care au sprijinit o parte din aceste activitati în anul 2007.

ultima actualizare: 2008-04-08 14:15 citeste mai mult 


Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2017-11-23 16:10