Consiliul Local

Comisii
Lista consilieri locali
Institutii si Servicii Publice

Noutati

Publicatii de casatorie
Certificate de urbanism - Aprilie - Mai 2020
Certificate de urbanism - Ian - Mar 2020
Autorizatii de construire - Aprilie - Mai 2020
Autorizatii de construire - Aprilie - Mai 2020

COMISIA NR.1.


COMISIA DE STUDII, PROGNOZE ECONOMICO-SOCIALE, BUGET FINANTE SI ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC
SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI

 

1. BADESCU ANDREEA - NORA - PRESEDINTE 
2.  STANCIU MARIN -SECRETAR
3. SIRBU GHOERGHE - MEMBRU
4. DUMITRESCU ANCA - FLORENTINA - MEMBRU
5. CRETU CONSTANTIN - CRISTINEL - MEMBRU
 

 

 

COMISIA NR.2.

COMISIA DE ORGANIZARE SI DEZVOLTARE URBANISTICA, REALIZAREA LUCRARILOR PUBLICE, PROTECTIA MEDIULUI ÎNCONJURATOR, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE SI DE ARHITECTURA

 

1. BLIDARU MARGARIN-SERBAN - PRESEDINTE
2. ZENOVIE MANUEL - SECRETAR
3. DUMITRESCU NICOLAE - DUMITRU - MEMBRU
4. BAJAN CORNEL - MEMBRU
5. IONESCU LUCIAN - MIHAI - MEMBRU

 


COMISIA NR.3.

COMISIA PENTRU SERVICII PUBLICE SI COMERT, AGRICULTURA SI INDUSTRIE

 

1. PANA FLORIN - PRESEDINTE
2. DUMITRACHE IONEL - SECRETAR
3. MANESCU EMILIAN - SILVIU - MEMBRU

 

 
COMISIA NR.4.

COMISIA PENTRU ACTIVITATI STIINTIFICE , INVATAMÂNT, SANATATE, CULTURA, PROTECTIE SOCIALA, SPORTIVE SI DE AGREMENT

 

1. CICU SERGIU - VALERIU - PRESEDINTE
2. STAMOIU ESTERA - SECRETAR
3. DAVID BOGDAN - ANGELIN - MEMBRU

 

 

COMISIA NR.5.


COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA, JURIDICA, APARAREA ORDINII PUBLICE, RESPECTAREA DREPTURILOR AI A LIBERTATII CETATENILOR

 

1. STAICU GHEORGHE - CONSTANTIN - PRESEDINTE
2. STATE IONEL - SECRETAR
3. ILIESCU ION - MEMBRU
 


Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2020-07-15 12:54