Consiliul Local

Comisii
Lista consilieri locali
Institutii si Servicii Publice

Noutati

Publicatii de casatorie
Certificate de urbanism - Aprilie - Mai 2020
Certificate de urbanism - Ian - Mar 2020
Autorizatii de construire - Aprilie - Mai 2020
Autorizatii de construire - Aprilie - Mai 2020
 SPCLEP

 

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR (SPCLEP)

 

Date de contact:
Câmpulung, Str. Negru Voda nr. 127
Tel: 0248-511034 int 118
0248-510660
Fax:0248-511036
e-mail:campulung@muscel.ro
Mogosan Marinela - sef serviciu public local

 

Atributiile serviciului public comunitar local pe linie de evidenta a persoanelor si eliberare a actelor de identitate:

 • organizeaza activitatea de eliberare a actelor de identitate si a cartilor de alegator;
 • înregistreaza toate cererile în registrele corespunzatoare fiecarei categorii de lucrari în conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;
 • desfasoara activitati de primire, examinare si rezolvare a petitiilor cetatenilor;

Atributiile serviciului public comunitar local pe linie de stare civila:

 • întocmeste la cerere sau din oficiu, potrivit legii, acte de nastere, de casatorie sau de deces si elibereaza certificatele doveditoare;
 • elibereaza extrase de pe actele de stare civila la cererea autoritatilor precum si dovezi privind înregistrarea unui act de stare civila, la cererea persoanelor fizice;
 • întocmeste buletinele statistice de nastere, de casatorie si de deces, în conformitate cu normele Institutului National de Statistica, pe care le comunica lunar directiei de statistica;
 • ia masuri de reconstituire sau întocmire ulterioara a actelor de stare civila, în cazurile prevazute de lege;
 • la solicitarea instantelor efectueaza verificari cu privire la nularea, completarea, rectificarea si modificarea actelor actelor de stare civila, declararea disparitiei sau a mortii pe cale judecatoreasca si înregsitrarea tardiva a nasterii;
 • desfasoara activitati de primire, examinare, evidenta si rezolvare a petitiilor cetatenilor.

Programul de lucru cu publicul
Starea Civilã
Primãria Municipiului Câmpulung

 

PRIMIM ACTE: ELIBERAM ACTE:

Luni
Marti
Miercuri
Joi
Vineri

8:30 - 10:30
8:30 - 10:30
8:30 - 10:30
8:30 - 10:30
8:30 - 10:30
Luni
Marti
Miercuri
Joi
Vineri
14:00 - 15:30
14:00 - 15:30
14:00 - 15:30
14:00 - 15:30
14:00 - 15:30

 

DECLARATII DE AVERE 2013

Gheorghe Ion Iulian
Istodor Olguta
Matei Cornelia
Mogosan Marinela
Nistor Crina Florina
Vasile Veronica
Verde Virgilia

 

DECLARATII DE AVERE 2014

Banuta Daniela Elena
Gheorghe Ion Iulian

Istodor Olguta
Matei Cornelia
Mogosan Marinela
Nistor Crina Florina
Predescu Roxana Georgeta
Vasile Veronica
Verde Virgilia

 

DECLARATII DE AVERE 2015

Gheorghe Ion Iulian
Istodor Olguta
Matei Cornelia
Mogosan Marinela
Nistor Crina Florina
Predescu Roxana Georgeta
Vasile Veronica
Verde Virgilia


DECLARATII DE AVERE 2016

Bastea Cristina
Gheorghe Ion Iulian
Istodor Olguta
Matei Cornelia
Mogosan Marinela
Nistor Crina Florina
Predescu Roxana Georgeta
Savu Ionela Cristina
Vasile Veronica
Verde Virgilia


DECLARATII DE AVERE 2017

Bastea Cristina
Gheorghe Ion Iulian
Istodor Olguta
Matei Cornelia
Miritoiu Andreea 
Mogosan Marinela
Nistor Crina Florina
Predescu Roxana Georgeta
Savu Ionela Cristina
Vasile Veronica 

 

DECLARATII DE AVERE 2019

Bastea Cristina
Braga Roxana Maria
Istodor Olguta
Lixandru Roxana
Madularea Mariana Cristina
Matei Cornelia
Minciuna Camelia
Miritoiu Andreea 
Nistor Crina Florina
Savu Ionela Cristina
Trandafir Sorina
Vasile Veronica 

 ---------------------------------------------------------------

Transparenta salariala:

ultima actualizare: 2019-09-20 08:21

 Casa de Cultura
ultima actualizare: 2019-09-13 08:12

 Biblioteca Municipala

BIBLIOTECA MUNICIPALA "ION BARBU"

 

Date de contact:

Campulung, str. Negru Voda, nr. 61

Tel. 0248-512626

Director: Stefan STEFANESCU
Dispozitie rezultat evaluare anuala - 2015
Dispozitie rezultat evaluare anuala - 2016


Declaratii de avere:

Stefanescu Fanel

ultima actualizare: 2016-04-01 08:58

 Muzeul Municipal Campulung

MUZEUL MUNICIPAL CAMPULUNG

 

Date de contact:

Câmpulung, str. Negru Voda nr. 119,

Tel. 0248-512034

Director: Oprea N. Alexandru
Dispozitie rezultat evaluare anuala -2015 
Dispozitie rezultat evaluare anuala - 2016


Declaratii de avere:

Oprea Alexandru

ultima actualizare: 2016-04-01 08:55

 Serviciul Public de Asistenta Sociala

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA

 

Date de contact:
Câmpulung, Str. Matei Basarab, nr. 66, Cod 115100
Tel: 0248-531890

Badita Catalin - director executiv al serviciului

 

Activitati principale:

 • efectueaza platile privind ajutorul social, alocatia pentru nou nascuti, ajutoarele de urgenta, ajutoarele de deces, indemnizatiile pentru persoanele cu handicap, salariile asistentilor personali si salariile îngrijitorilor
 • primeste, verifica si înregistreaza dosarele de ajutor social
 • efectueaza anchetele sociale privind acordarea ajutoarelor sociale si a ajutoarelor de urgenta
 • primeste, verifica si înregistreaza dosarele privind plata alocatiei pentru nou nascuti
 • primeste, verifica si înregistreaza dosarele privind plata ajutorului pentru încalzire
 • primeste, verifica, înregistreaza si trimite la D.M.S.S. Arges cererile de acordare a alocatiei de stat pentru copii
 • întocmeste lunar lista persoanelr beneficiare de ajutor social care au dreptul la asistenta medicala gratuita
 • elibereaza adeverinte si alte documente solicitate de beneficiarii de ajutor social
 • evalueaza starea de dependenta sociala a persoanelor cu handicap si întocmeste ancheta sociala necesara pentru completarea dosarului de încadrare într-un grad de handicap, atât pentru bolnavii minori cât si pentru bolnavii adulti
 • primeste, verifica si înregistreaza dosarele de încadrare în functia de asistent persoanl
 • asigura îngrijirea temporara sau permanenta la domiciliul persoanelor vârstnice
 • acorda consiliere juridica si administrativa
 • monitorizeaza situatia copiilor si identificacopiii aflati în dificultate luând masuri de protectie a lor
 • actioneaza pentru prevenirea abandonului copilului, clarificarea situatiei juridice a acestuia, inclusiv nasterea
 • exercita dreptul de a reprezenta copilul si de a administra bunurile acestuia în conditiile prevazute de lege
 • organizeaza si sustine dezvoltarea de servicii alternative de tip familial
 • acorda sprijin familiilor cu copii în întretinere
 • sprijina accesul în institutii de asistenta sociala destinate mamei si copilului.
ultima actualizare: 2013-07-18 15:10

 Institutii subordonate si tertiari

I.  Invatamant

 • Centrul Bugetar "Carol I"
 • Centrul Bugetar Camine Nr.1 Campulung
 • Colegiul National "Dinicu Golescu"
 • Colegiul Tehnic Campulung
 • Grupul Scolar Tehnologic Campulung Muscel
 • Liceul "Dan Barbilian"
 • Liceul National cu Program de Atletism

II.  Alti tertiari:

III.   Regii autonome si societati comerciale

 • S.C. Edilul Campulung

 

ultima actualizare: 2008-11-23 11:30

 SPADPP

Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public si Privat (SPADPP)

 

Date de contact:

Câmpulung, str. Maior Gâldau, nr. 9, Cod 115100
Tel/fax: 0248/530040
e-mail: spadpp_campulung@yahoo.com
Popescu Liviu-Daniel - director

 

Numarul de personal conform organigramei aprobate 145 salariati din care :

 • conducerea unitatii : 1
 • alt personal de conducere (sefi sectie si sefi compartimente): 7
 • personal de specialitate: 4
 • personal deservire : 30
 • personal muncitor: 103

Activitati principale:

 • întretinere si reparatii strazi;
 • producerea de asfalt si prefabricate necesare întretinerii si repararii strazilor;
 • amenajarea si întretinerea spatiilor verzi;
 • efectuarea salubritatii publice;
 • reparatii si întretinere cladiri din fondul locativ apartinând domeniului public si privat al localitatii;
 • administrarea cimitirelor;
 • iluminatul public;
 • serviciul de ecarisaj

Organigrama SPADPP 

ultima actualizare: 2008-09-16 09:37


Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2020-07-15 12:54