Informatii

POCU 2014 - 2020
Telefoane utile
Comunicate
Realizari
Anunturi
Achizitii publice
Impozite si taxe
Educatia, sansa noastra
Informatii L 52/L 544
Promovare Campulung
Reabilitare D. Golescu
Proiect Kretzulescu
Proiect Regenerare Urbana
Reabilitare Carol I
Finantari nerambursabile
Selectie partener ZMC
Asociatia GAL Campulung Muscel
SDL 2017 - 2022
Acorduri de mediu
Buget Local
Situatii financiare
POCA 2014 - 2020
GDPR

Noutati

PV Sedinte Consiliul Local
Anunt public elaborare PUZ
Anunt public elaborare PUZ (2)
Convocari Consiliul Local
Impozite si taxe - informatii generale
 Anunt public elaborare PUZ

 

ANUNŢ PUBLIC

 

În conformitate cu prevederile Ordinului nr.2701 din 30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, în data de 07.07.2020, ora 13,00, în sala mare a Primăriei Câmpulung se va organiza o şedinţă publică având pe ordinea de zi prezentarea planului urbanistic zonal pentru:

 • CONSTRUIRE CLINICĂ MEDICALĂ
 • Amplasament: Câmpulung, strada Mărăşti, nr. 4 (în realitate accesul se va realiza din str. Izvor, nr. 2A ), județul Arges
 • Beneficiar: S.C. NEPHROROC S.R.L.
 • Proiectant: S.C. LORIDAN PROIECT 2004 S.R.L. – urb. Ioan-Augustin SUCIU

 

Consultarea documentaţiei poate fi făcută la sediul administraţiei publice, Compartimentul URBANISM, cam. 14, parter, în perioada 25.06.2020 – 06.07.2020, zilnic în orele de program.

 

Observaţiile vor putea fi transmise în scris, numai după consultarea documentaţiei, la Compartimentul Urbanism al Primăriei municipiului Câmpulung, str. Negru Vodă, nr.127, sau pe adresa de e-mail: campulung@muscel.ro.ro, până în data de 06.07.2020.

 

 

| Intentie de elaborare PUZ | | PV incheiere (etapa I) | | Panou propuneri preliminare | | PV incheiere (etapa 2) |
| PUZ (propuneri finale) |

 

ultima actualizare: 2020-06-24 10:15

 Anunt - Anulare concursuri

 

A N U N Ț

 

Având în vedere:

 • măsurile referitoare la desfășurarea activității angajaților, în scopul prevenirii răspândirii noului tip de Coronavirus (COVID-19);
 • art. 3 alin. 2 din Ordonanța militară nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 prin care se interzice formarea unui grup mai mare de 3 persoane;

se anulează toate concursurile organizate de Primăria Municipiului Câmpulung după cum urmează:

 • șef serviciu, clasa I, gradul profesional II din cadrul Serviciului Juridic, Administrație Publică și Arhivă care a avut proba scrisă pentru data de 24.03.2020 amânată până în data de 08.04.2020;
 • consilier juridic, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Serviciului Juridic, Administrație Publică și Arhivă care a avut proba scrisă pentru data de 31.03.2020 amânată până în data de 14.04.2020;
 • inspector, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Direcției Economică și Fiscală – Serviciul Buget, Contabilitate și Execuție Bugetară care avea proba scrisă în data de 28.04.2020.

 

ultima actualizare: 2020-04-06 11:13

 Anunt - Amanare concurs

 

A N U N Ț

 

Având în vedere:
- măsurile referitoare la desfășurarea activității angajaților, în scopul prevenirii răspândirii noului tip de Coronavirus (COVID-19);
- art. 3 alin. 2 din Ordonanța militară nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 prin care se interzice formarea unui grup mai mare de 3 persoane;
- art. 471 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ prin care se poate amâna un concurs cu 15 zile
se amână susținerea probei scrise pentru concursul organizat pentru data de 31.03.2020 – consilier juridic, gradul profesional asistent din cadrul Serviciului Juridic, Administrație Publică și Arhivă până în data de 14.04.2020.

 

ultima actualizare: 2020-03-30 07:32

 Concurs recrutare - Municipiul Campulung

 

ANUNŢPrimăria Municipiului Câmpulung, judeţul Argeş, str. Negru Vodă nr.127, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de :

 • inspector, clasa I, grad profesional superior – Direcția Economică și Fiscală – Serviciul Buget, Contabilitate, Informatică

 

| Fisa post | | Bibliografie | | Model Adeverinta | | Formular de insriere |

ultima actualizare: 2020-03-27 10:23 citeste mai mult 

 Anunt - Amanare concurs

 

A N U N Ț

 

Având în vedere:

 • măsurile referitoare la desfășurarea activității angajaților, în scopul prevenirii răspândirii noului tip de Coronavirus (COVID-19);
 • art. 3 alin. 2 din Ordonanța militară nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 prin care se interzice formarea unui grup mai mare de 3 persoane;
 • art. 471 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ prin care se poate amâna un concurs cu 15 zile

se amână susținerea probei scrise pentru concursul organizat pentru data de 24.03.2020 – șef serviciu din cadrul Serviciului Juridic, Administrație Publică și Arhivă până în data de 08.04.2020.

 

ultima actualizare: 2020-03-23 09:12

 Municipiul Campulung - Concurs recrutare

 

ANUNTPrimăria Municipiului Câmpulung, judeţul Argeş, str. Negru Vodă nr.127, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de :

 • 1 funcţie publică de execuție vacantă - consilier juridic gradul profesional asistent – Compartiment Juridic, Administrație Publică din cadrul Serviciului Juridic, Administrație Publică și Arhivă.

 

| Fisa postului | | Bibliografie | | Adeverinta - model | | Formular de inscriere |

ultima actualizare: 2020-02-28 10:28 citeste mai mult 

 Concurs recrutare - Sef Serviciu Juridic

 

ANUNTPrimăria Municipiului Câmpulung, judeţul Argeş, str. Negru Vodă nr.127, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de :

 •  funcţie publică specifică de conducere vacantă - şef serviciu – gradul profesional II –Serviciul Juridic, Administrație Publică, Arhivă

 

| Fisa postului | | Bibliografie | | Adeverinta - model | | Formular de inscriere |

ultima actualizare: 2020-02-21 06:46 citeste mai mult 

 Concurs de recrutare - Municipiul Campulung

 

ANUNTPrimaria Municipiului Campulung, judetul Arges, str. Negru Voda nr.127, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de :

 • inspector, clasa I, grad profesional superior – Directia Economica și Fiscala – Serviciul Buget, Contabilitate, Informatica

 

| Fisa postului |

 

ultima actualizare: 2020-01-31 15:35 citeste mai mult 

 Anunt - Aviara

 

A N U N T


Ca urmare a Procesului verbal nr.192/30.01.2020, cu privire la obligatiile ce le revin crescatorilor de pasari pentru a preveni aparitia Bolii de Newcastle si Influentei Aviare, aducem la cunostinta populatiei masurile dispuse de Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Arges, in vederea preintampinarii aparitiei de noi focare de influenta aviara si detectarea timpurie a acestei boli la pasarile din exploatatiile nonprofesionale.
Avem obligatia de a informa crescatorii de pasari privind obligativitatea mentinerii pasarilor in adaposturi adecvate, astfel incat sa se evite contactul cu pasarile salbatice in contextul Deciziei CE nr.1136/2018:
- Se interzice accesul pasarilor domestice la luciul de apa, lacuri, rauri si orice alta amenajare hidrologica artificiala sau naturala.
- În masura posibilitatilor, in cadrul gospodariei sa fie separate ratele si gastele de celelalte pasari domestice din exploatatie.
- Se interzice cresterea pasarilor domestice in aer liber.
- Se interzice adaparea pasarilor domestice cu apa din rezervoarele de apa de suprafata, accesibile pasarilor salbatice.
- Se interzice depozitarea hranei pentru pasarile domestice si s pasarilor captive intr-un mod neprotejat de pasarile salbatice sau alte animale.
- Prevenirea contactului cu alte specii de mamifere, inclusiv rozatoare si alte animale de companie.
- Se vor aplica masuri suplimentare de evitare a introducerii / sau diseminarii unei eventuale infectii prin folosirea de incaltaminte diferita in spatiul de exploatare a pasarilor domestice.
Toate masurile mai sus mentionate au caracter obligatoriu pentru crescatorii de pasari din exploatatiile nonprofesionale.

ultima actualizare: 2020-01-30 14:09

 Anunt - Cupluri 50 de ani

   
A N U N Ţ

 

 

A devenit tradiţie ca în luna februarie cele mai longevive cupluri câmpulungene să fie sărbătorite într-un cadru festiv de către Primăria Municipiului Câmpulung.
Îi invităm pe cei care împlinesc anul acesta 50 de ani de la căsătorie să depună la secretariatul primăriei copie după Certificatul de Căsătorie şi Carte/Buletin de Identitate.
Termenul de depunere al actelor: 11 Februarie 2020.
 

ultima actualizare: 2020-01-15 13:00

 Comunicat - Impozite si taxe 2020

 

COMUNICAT


În conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal,cu modificarile si completarile ulterioare , impozitele si taxele locale pentru anul fiscal 2020 s-au indexat tinand cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, respectiv 2019, atât pentru contribuabili persoane fizice, cât și pentru contribuabili persoane juridice si au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Campulung nr.46/2019.

Impozitul pe clădiri, impozitul pe terenuri şi impozitul pe mijloacele de transport datorate de contribuabili persoane fizice si juridice pentru anul fiscal 2020, se poate plăti în două rate egale până la data de:

 • 31 martie 2020, inclusiv;
 • 30 septembrie 2020, inclusiv.

Pentru plata cu anticipaţie a:

 • impozitului pe clădiri;
 • impozitului pe terenuri;
 • impozitului pe mijloacele de transport, datorat pentru întregul an fiscal 2020, de către persoanele fizice si persoanele jurice, până la data de 31 martie 2020 inclusiv, se acordă o bonificaţie de 10%.

Prin plata cu anticipaţie se înţelege stingerea obligaţiei de plată a impozitului datorat aceluiaşi buget local în anul fiscal 2020, integral,până la data de 31 martie 2020 inclusiv.


Impozitul anual, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.


Totodata aducem la cunostiinta contribuabililor ca pot efectua plata impozitelor, taxelor, amenzile, chiriile si accesoriile acestora si online, accesând site-ul www.ghiseul.ro.

ultima actualizare: 2020-01-14 09:26

 Anunt de participare la licitatie (3)

 

 

ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIA PUBLICA DESCHISA
pentru concesionare

“Proprietate imobiliara de tip teren intravilan si constructie centrala termica fluidizare,
situat in mun. Campulung, str.Marasti nr 19 B, judetul Arges’’.

 

 

1. Denumire concendent: Municipiul Campulung,Cod fiscal : 4122361,str. Negru Voda, nr. 127, cod
115100, Campulung Muscel, judeţul Arges, telefon: 0248-511034, Fax: 0248-511036, email : campulung@muscel.ro, persoana de contact ing. Roxana Tatulescu, tel. 0248/511034.

 

2. Informatii generale privind obiectul licitatiei: Proprietatea imobiliara de tip teren intravilan si constructie centrala termica fluidizare . Acesta este situat in intravilanul Municipiului Campulung, judetul Arges, str.Marasti nr 19 B, judetul Arges, este înscris în cartea funciara nr.85895 Campulung numarul cadastral nr.4150, este inregistrat la OCPI Arges sub nr.14097/29.09.2017.

 

 

 

ultima actualizare: 2020-01-14 08:55 citeste mai mult 

 Anunt de participare la licitatie (2)

 

ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIA PUBLICA DESCHISA

pentru inchirierea spatiului situat la parterul imobilului din Municipiul Campulung, judetul Arges,
str. Negru Voda, nr. 107 (fost spatiu Cina)

 

 


1. Denumire concendent: Municipiul Campulung, Cod fiscal : 4122361, str. Negru Voda, nr. 127, cod
115100, Campulung Muscel, judetul Arges,telefon : 0248-511034, Fax: 0248-511036, email : campulung@muscel.ro , persoana de contact ing. Roxana Tatulescu, tel. 0248/511034.

 

2. Informatii generale privind obiectul licitatiei : Spatiul care se propune a se inchiria se afla situat la parterul imobilului situat in Municipiul Campulung, judetul Arges, str. Negru Voda, nr. 107 si se afla in zona centrala a Municipiului Campulung.

 

ultima actualizare: 2020-01-09 09:52 citeste mai mult 

 Anunt de participare la licitatie (1)

 

ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIA PUBLICA DESCHISA

pentru inchirierea spatiului situat la parterul imobilului din Municipiul Campulung, judetul Arges,
str. Negru Voda, nr. 107 ( fost spatiu asigurari)

 

 


1. Denumire concendent: Municipiul Campulung,Cod fiscal : 4122361,str. Negru Voda, nr. 127, cod
115100, Campulung Muscel, judeţul Arges, telefon : 0248-511034, Fax: 0248-511036, email : campulung@muscel.ro , persoana de contact ing. Roxana Tatulescu, tel. 0248/511034.

 

2. Informatii generale privind obiectul licitatiei : Spatiul care se propune a se inchiria se afla situat la parterul imobilului situat in Municipiul Campulung, judetul Arges, str. Negru Voda, nr. nr. 107 ( fost spatiu asigurari) si se afla in zona centrala a Municipiului Campulung.

 

 

ultima actualizare: 2020-01-09 09:49 citeste mai mult 

 Anunt acord de mediu

 

ANUNT PUBLIC
PRIVIND DEPUNEREA SOLICITARII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIUMUNICIPIUL CAMPULUNG anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,, Construire bloc de locuinte sociale (D+P+4E) – 50 apartamente”, propus a fi amplasat în Municipiul Campulung, str. Carpati, nr. 93, judetul Arges.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Arges, Municipiul Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50 A, judetul Arges, în zilele de luni –vineri, orele 8:00 - 13:00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Argeș, Municipiul Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50A ,Judetul Arges.

 

 

ultima actualizare: 2019-11-12 10:34


Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2020-07-05 09:13