Informatii

POCU 2014 - 2020
Telefoane utile
Comunicate
Realizari
Anunturi
Achizitii publice
Impozite si taxe
Educatia, sansa noastra
Informatii Publice
Promovare Campulung
Reabilitare D. Golescu
Proiect Kretzulescu
Proiect Regenerare Urbana
Reabilitare Carol I
Finantari nerambursabile
Selectie partener ZMC

Noutati

Comunicat - Agenti economici
Comunicat - Asociatii de proprietari
Anunt recrutare - Compartiment Investitii
Anunt recrutare - Compartiment Urbanism
Premiera cinematografica la Campulung Muscel
 Anunt recrutare - Compartiment Urbanism

ANUNT

 

Primaria Municipiului Câmpulung - Muscel, judetul Arges, str. Negru Voda nr.127, organizeaza concurs recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de:

 • functie publica de executie vacanta – consilier – ID 107162 – clasa I, grad superior – Directia Tehnica si Urbanism – Compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului

 

| Fisa postului | | Bibliografie

ultima actualizare: 2017-09-21 08:43 citeste mai mult 

 Premiera cinematografica la Campulung Muscel

ultima actualizare: 2017-09-19 15:22

 Anunt concurs consilier principal - Cadastru

ANUNT

 

Primaria Municipiului Câmpulung - Muscel, judetul Arges, str. Negru Voda nr.127, organizeaza concurs recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de:

 • consilier – clasa I, gradul principal – Directia Tehnica si Urbanism – Compartimentul Cadastru

 

| Fisa postului | | Bibliografie |

ultima actualizare: 2017-07-28 08:51 citeste mai mult 

 Anunt concurs inspector I asistent - Agricultura

ANUNT

 

Primaria Municipiului Câmpulung – Muscel, judetul Arges, str. Negru Voda nr.127, organizeaza concurs recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de :

 • inspector – clasa I, grad asistent – Serviciul Juridic, Administratie Publica – Compartiment Agricultura

 

| Fisa postului | | Bibliografie |

ultima actualizare: 2017-07-28 08:44 citeste mai mult 

 Anunt concurs Inspector I asistent - Urbanism

ANUNT

 

Primaria Municipiului Câmpulung - Muscel, judetul Arges, str. Negru Voda nr.127, organizeaza concurs recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de:

 • inspector – clasa I, grad asistent – Directia Tehnica si Urbanism – Compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului


| Fisa postului | | Bibliografie |
 

ultima actualizare: 2017-07-28 08:43 citeste mai mult 

 Anunt - Concurs recrutare inspector SPCLEP

A N U N T
 

In conformitate cu prevederile H.G. nr.611/2008 - privind organizarea ┼či dezvoltarea carierei functionarilor publici, SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR AL MUNICIPIULUI CAMPULUNG organizeaza in data de 24.07.2017 ora 10,00 la sediul sau din strada Negru Voda, nr.127, concursul de recrutare pentru functia publica de executie temporar vacanta:

 •  inspector, cls.I, gradul profesional superior, gradatia 3, clasa de salarizare 56,


| Fisa postului | | Bibliografie |

ultima actualizare: 2017-07-06 11:21 citeste mai mult 

 Anunt umanitar

Anunt Umanitar


Primaria Municipiului Campulung anunta deschiderea campaniei umanitare de colectare de fonduri pentru victimele accidentului care a avut loc in localitatea Dambovicioara, jud. Arges, in noaptea zilei de 29.06.2017.
Cei care doresc sa doneze sume pentru ajutorarea victimelor, precum si a familiilor afectate de acest accident, pot face depuneri in lei, in contul deschis la Trezoreria Municipiului Campulung, cont IBAN: RO18TREZ04721370201XXXXX, cod fiscal 4122361 sau direct la casieria unitatii in fiecare zi intre orele 8:30 – 13:30.


Primar
Municipiul Campulung

Taroiu Ioan Liviu

ultima actualizare: 2017-06-30 15:23

 Anunt - Logan cu titlu gratuit

ANUNT


Primaria Municipiului Campulung pune la dispozitie, institutiilor publice interesate, conform HG nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice, un autoturism marca DACIA LOGAN BERLINA , nefunctional, an de fabricatie 2005, combustibil benzina.
Institutiile publice interesate vor depune cerere la registratura primariei pana la data 29.05.2017 ora 1200. În cazul în care se vor depune mai multe solicitari, se va lua in considerare prima cerere depusa.

      PRIMAR,                                   DIRECTOR EXECUTIV,
IOAN LIVIU TAROIU                         VIOLETA IARCA

ultima actualizare: 2017-05-24 10:01

 Anunt interviu

 

ANUNT INTERVIU

 

Avand in vedere prevederile art. 149 ale Hotararii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, Municipiului Campulung a anuntat ocuparea prin transfer la cerere, a functiei publice de executie vacante

 • consilier, cls.I, grad profesional superior - COMPARTIMETUL RESURSE UMANE, REGISTRATURA;

Deoarece au depus dosare mai multi candidati, conform prevederilor art. 149, alin. 5 ale Hotararii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare,
Municipiului Campulung va organiza in data de 22.05.2017, ora 10, un interviu cu functionarii publici solicitanti .
Interviul va avea loc la sediul Municipiului Campulung , in strada Negru Voda nr. 127, judetul Arges

 

ultima actualizare: 2017-05-11 16:29

 Anunt - Cielo cu titlu gratuit
ANUNT


Primaria Municipiului CAMPULUNG pune la dispozitie, institutiilor publice interesate, conform HG nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice, un autoturism marca DAEWOO tip TF 19 V CIELO EXECUTIVE , an de fabricatie 2001, combustibil benzina.
Institutiile publice interesate vor depune cerere la registratura primariei pana la data 12.05.2017 ora 1200. În cazul în care se vor depune mai multe solicitari, se va lua in considerare prima cerere depusa.

 

       PRIMAR                                       DIRECTOR EXECUTIV
Ioan Liviu Taroiu                                    Violeta Iarca

  

ultima actualizare: 2017-05-08 11:51

 Anunt executie lucrari de reparatii imobile


Primaria Municipiului Campulung intentioneaza sa execute lucrari de reparatii curente la o serie de imobile si apartamente pe care le are în proprietate. Potentialii ofertanti pot depune oferta de pret pana la data 09.05.2017 ora 11.00.
Oferta trebuie intocmita pentru unul sau pentru toate imobilele/apartamentele.
Valorile estimate fara TVA sunt:
- Apartament Bl.26, Sc.C , ap. 1 = 28.000 lei
- Apartament Bl.22, Sc.D , ap. 1 = 29.000 lei
- Apartament Bl.22, Sc.F , et 4 = 38.000 lei
- Imobil Str. I.D. Berechet , nr. 3 = 45.000 lei

Ofertele ( Formularele F3 conform HG 907/2016)se vor depune la registratura unitatii in plic inchis. Operatorul economic ofertant trebuie sa posede un certificat digital valid care sa ateste înregistrarea în Sistemul electronic de achizitii publice (SEAP).
Finalizarea achizitiei se va face prin cumparare directa din Catalogul Electronic SEAP de pe www.e-licitatie.ro.
Persoana de contact – Chirvasiu Cristina – tel. 0248 511034.    PRIMAR,                          COMPARTIMENT INVESTITII-ACHIZITII
Liviu Ioan Taroiu                        Ing. Popescu Bogdan

 

| Lista cu cantitati |

ultima actualizare: 2017-05-04 14:18

 Anunt ocupare post prin transfer

A N U N T


Municipiului Campulung, cu sediul in strada Negru Voda nr. 127, judetul Arges anunta, in vederea ocuparii prin transfer la cerere, in data de 22.05.2017, a functiei publice de executie vacanta

 • consilier, cls.I, grad profesional superior - COMPARTIMETUL RESURSE UMANE, REGISTRATUR─é;

Conditiile necesare pentru ocuparea functiei publice vacante:
Functionarii publici pot solicita, in conditiile legii, transferul intr-o alta autoritate sau institutie publica.
Autoritatile sau institutiile publice au obligatia de a afisa la sediu si pe site-ul de internet al acestora anuntul privind ocuparea prin transfer la cerere a functiei publice respective.
Transferul se poate face intr-o functie publica pentru care sunt indeplinite conditiile specifice prevazute in fisa postului.
Transferul la cerere se face intr-o functie publica de aceeasi categorie, clasa si grad profesional sau intr-o functie publica de nivel inferior, in urma aprobarii cererii de transfer a functionarului public de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice la care se solicita transferul. In acest caz, transferul poate avea loc numai intre autoritati sau institutii publice din administratia publica centrala, intre
autoritati administrative autonome ori, dupa caz, intre autoritati sau institutii publice din administratia publica locala.

Functionarii publici interesati vor depune cererile de transfer, insotite de un curriculum vitae, in termen de 20 de zile de la data afisarii anuntului, adica pana in data de 10.05.2017, ora 15.
In situatia in care doi sau mai multi functionari publici solicita ocuparea functiei publice vacante prin transfer la cerere, selectia se face pe baza de interviu.
Interviul va fi sustinut cu conducatorul autoritatii ori cu persoana desemnata de catre acesta. Data, ora si locul sustinerii interviului vor fi aduse la cunostinta solicitantilor.

 

| Fisa postului |

ultima actualizare: 2017-04-20 13:33

 Mesaj Paste 2017

 

Sfanta Sarbatoare a Invierii Mantuitorului sa va aduca fericire in casele si sufletele dumneavoastra, iar Lumina calauzitoare sa va indrume pasii catre realizarea tuturor idealurilor.

Hristos a inviat!

 

Primar                                  Viceprimar
    Ioan Liviu Taroiu                 Margarin Serban Blidaru

ultima actualizare: 2017-04-10 13:54

 Anunt participare licitatie

 ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Municipiul Campulung, cu sediul in str. Negru Voda , nr. 127, Campulung, jud. Arges, cod fiscal 4122361, in calitate de autoritate contractanta, va invita sa transmiteti oferta dvs. de pret/ora de serviciu prestat în vederea atribuirii contractului de achizitie publica de <<Servicii de arhitectura si servicii conexe >>

 

| Anunt licitatie |

ultima actualizare: 2017-04-06 12:57

 Anunt de participare la licitatie

 

ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIA PUBLICA DESCHISA
pentru concesionare
„Imobil Piata Visoi, teren si constructii”

 

 1. Denumire concendent: Municipiul Campulung
  Cod fiscal : 4122361,str. Negru Voda, nr. 127, cod 115100, Campulung Muscel, judetul Arges, telefon : 0248-511034, Fax : 0248-511036, email : campulung@muscel.ro
   
 2. Procedura aplicata: licitatie publica deschisa
 3. Tipul contractului: contract de concesiune.
 4. Obiectul concesiunii: „Imobil Piata Visoi, teren si constructii”
 5. Durata de concesionare : 15 ani.

 

ultima actualizare: 2017-03-19 17:27 citeste mai mult 


Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2017-09-21 17:03