Informatii

POCU 2014 - 2020
Telefoane utile
Comunicate
Realizari
Anunturi
Achizitii publice
Impozite si taxe
Educatia, sansa noastra
Informatii L 52/L 544
Promovare Campulung
Reabilitare D. Golescu
Proiect Kretzulescu
Proiect Regenerare Urbana
Reabilitare Carol I
Finantari nerambursabile
Selectie partener ZMC
Asociatia GAL Campulung Muscel
SDL 2017 - 2022
Acorduri de mediu
Buget Local
Situatii financiare

Noutati

Posada Rock 2019
Situatii financiare 2019
Zilele Municipiului Campulung 2019
Amenzi, somatii, titluri executorii
Anunt POCU - Selectie organizator tabere scolare
 Concurs recrutare urbanism - Municipiul Campulung

 

ANUNT

 

Primaria Municipiului Campulung, judetul Arges, str. Negru Voda nr.127, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de :

 • consilier – clasa I, grad superior – Directia Tehnica si Urbanism – Compartiment Urbanism si Amenajarea Teritoriului

 

| Bibliografie

ultima actualizare: 2019-07-08 06:38 citeste mai mult 

 Concurs recrutare SPADPP

 

ANUNT

Serviciul Public de Administrarea Domeniului Public si Privat, cu sediul in str. Maior Galdău, nr. 9, Campulung, judetul Arges organizează concurs de angajare, pentru ocuparea postului vacant contractual pe perioadă nedeterminată:

 • Muncitor necalificat in cadrul Formatiei Salubritate.

 

ultima actualizare: 2019-06-25 12:00 citeste mai mult 

 Anunt concurs recrutare SPADPP (2)

 

ANUNT


Serviciul Public de Administrarea Domeniului Public si Privat, cu sediul in str. Maior Galdau, nr. 9, Campulung, judetul Arges organizeaza concurs de angajare, pentru ocuparea postului vacant contractual pe perioada nedeterminata:

 • Inspector de specialitate gradul II – 1 post in cadrul Compartimentului Contabilitate, Resurse Umane Achizitii Publice, Laborator;

 

| Fisa postului |

ultima actualizare: 2019-04-10 09:39 citeste mai mult 

 Anunt concurs recrutare SPADPP (1)


ANUNT


Serviciul Public de Administrarea Domeniului Public si Privat, cu sediul in str. Maior Galdau, nr. 9, Campulung, judetul Arges organizeaza concurs de angajare, pentru ocuparea postului vacant contractual pe perioada nedeterminata:

 • Inspector de specialitate gradul II – 1 post in cadrul Compartimentului Contabilitate, Resurse Umane Achizitii Publice, Laborator;

 

| Fisa postului |

ultima actualizare: 2019-04-10 09:34 citeste mai mult 

 Anunt de participare la licitatie pub. deschisa


ANUNT DE PARTICIPARE
LA LICITATIA PUBLICA DESCHISA
in vederea concesionarii, a islazului din punctul <<Loturi>>

 

 

 1. Denumire concendent: Municipiul Campulung, Cod fiscal: 4122361,str. Negru Voda, nr. 127, Cod postal 115100, Campulung Muscel, judetul Arges, telefon: 0248-511034, Fax : 0248-511036, e-mail: campulung@muscel.ro
 2. Procedura aplicata: licitatie publica deschisa..

Pentru anuntul detaliat va rugam accesati link-ul de mai jos


| Anunt de participare |

ultima actualizare: 2019-04-09 11:32

 Proiect buget 2019 - Municipiul Campulung

 

 

Proiectul bugetului pe anul 2019 al Municipiului Campulung:

 

Primaria Municipiului Campulung, in conformitate cu prevderile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, propune:

 • Organizarea dezbaterii publice privind proiectul de act normativ: Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii al Municipiului Campulung pentru anul 2019

Dezbaterea publica va avea loc in data de 15.04.2019, ora 13:00, in Sala Mare a Primariei Municipiului Campulung.

Proiectul de buget a fost afisat pe site-ul institutie www.primariacampulung.ro si la sediul Primariei Municipiului Campulung, din strada Negru Voda, nr. 127, in data de 29.03.2019.
Precizam totodata ca recomandarile pe marginea proiectului de buget se primesc la sediul Primariei Municipiului Campulung - Registratura sau in format electronic pe adresa de e-mail campulung@muscel.ro, pana la data de 12.04.2019, ora 12:00.

La sedinta publica ce va avea loc la sediul Primariei Municipiului Campulung pentru dezbaterea publica a proiectului de act normativ sunt invitati sa participe toti cei interesati: cetateni, persoane fizice si juridice, organizatii ale societatii civile, organizatii neguvernamentale, reprezentanti ai institutiilor publice interesate.
Persoanele interesate se pot inscrie in vederea luarii cuvantului in cadrul sedintei la sediul Primariei Municipiului Campulung, la secretariatul Consiliului Local.
 

 

ultima actualizare: 2019-03-29 22:23

 Concurs recrutare Sef Serviciu Juridic


ANUNTPrimaria Municipiului Campulung, judetul Arges, str. Negru Voda nr.127, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de :

 • 1 functie publica specifica de conducere vacanta - sef serviciu – gradul profesional II – Serviciul Juridic, Administrație Publica

 

| Fisa postului | | Bibliografie | | Programa analitica IT |

ultima actualizare: 2019-03-15 08:03 citeste mai mult 

 Anunt concurs recrutare consilier debutant


ANUNT

 

Primaria Municipiului Campulung, judetul Arges, str. Negru Voda nr.127, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de :

 • consilier – clasa I, grad debutant – Directia Tehnica si Urbanism – Compartiment Urbanism si Amenajarea Teritoriului| Fisa postului | | Bibliografie

ultima actualizare: 2019-03-12 08:57 citeste mai mult 

 Anunt de participare licitatie publica deschisa

ANUNT DE PARTICIPARE

la licitatia publica deschisa cu strigare

 

Inchirierea spatiului comercial situat in Campulung, judetul Arges, str.Republicii nr.20-22

 

 1. Denumirea organizatorului licitatiei: Municipiul Campulung, Cod fiscal: 4122361,str. Negru Voda, nr. 127, cod 115100, Campulung Muscel, judetul Arges,telefon: 0248-511034, Fax : 0248-511036, email: campulung@muscel.ro
 2. Procedura aplicata: licitatie publica cu strigare
 3. Obiectul licitatiei “Inchirierea spatiului comercial situat in Campulung, judetul Arges, str.Republicii nr.20-22” cu o suprafata S= 8.42 mp
 4. Criteriul de atribuire : Pretul cel mai mare oferit lei/luna.
 5. Data limita pentru depunerea ofertelor : 14.03.2019, ora 1300. Ofertele se depun la Primaria Campulung, str. Negru Voda, nr.127, cod 115100, judetul Arges, registratura.
 6. Data desfasurarii licitatiei : 14.03.2019, ora 1330. Licitatia se va desfasura la Primaria Campulung, str. Negru Voda, nr.127, cod 115100, judetul Arges.
 7. Documentele de participare/caietul de sarcini si alte informatii suplimentare se pot obtine de la Primaria Municipiului Campulung, Compartiment investitii achizitii , persoana de contact ing. Roxana Tatulescu, tel. 0248/511034; 0248/510410

 

ultima actualizare: 2019-02-14 15:56

 Concurs recrutare Municipiul Campulung

ANUNT


MUNICIPIUL CAMPULUNG, organizează concurs de recrutare, la sediul din strada Negru Vodă nr. 127, pentru ocuparea functiei contractuale vacante

 • CONSILIER JURIDIC  gradul II din cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local , pe perioadă nedeterminată, cu următoarele conditii:

 

| Fisa postului |

ultima actualizare: 2019-02-04 09:41 citeste mai mult 

 Concurs recrutare SPCLEP


ANUNT

 

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al Municipiului Câmpulung, Str. Negru Voda, nr.127 organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarei functii publice de executie vacante de :

 • inspector – cls. I ,gradul asistent – Compartimentul Evidenta Persoanelor in cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor al Municipiului Câmpulung, Compartiment Evidenta Persoanelor.

 

| Fisa postului | | Bibliografie |

ultima actualizare: 2019-01-15 13:57 citeste mai mult 

 Anunt recrutare DAS
A N U N Ţ
 
       Directia de Asistenta Sociala Campulung cu sediul în str. Matei Basarab nr. 66, judetul Arges, partener în proiectul ”Schimba-ti viitorul! Dezvoltarea sociala si economica a persoanelor defavorizate din zona de nord a Municipiului Campulung” - Program Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 4 Incluziune Sociala si combaterea Saraciei, Contract de finantare identificat prin ID proiect POCU/20/4.2/103450 organizeaza concurs pentru ocuparea postului înfiintat în afara organigramei, pe perioada determinata, cu timp partial de munca de 4 ore/zi, pentru perioada de implementare a proiectului, de:
 • Maseur


| Anunt recrutare | | Fisa postului |

ultima actualizare: 2019-01-11 10:30

 Mesaj de sarbatori - Municipiul Campulung


ultima actualizare: 2018-12-18 09:48

 Concurs recrutare consilier asistent

ANUNT


Primaria Municipiului Campulung, judetul Arges, str. Negru Voda nr.127, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de :

 •  consilier – clasa I, grad asistent – Directia Tehnica si Urbanism – Compartiment urbanism si amenajarea teritoriului

 

| Fisa postului | | Bibliografie |

ultima actualizare: 2018-12-07 12:33 citeste mai mult 

 Anunt concurs Sef Serviciu Juridic


ANUNTPrimaria Municipiului Campulung, judetul Arges, str. Negru Voda nr.127, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de :

 • 1 functie publica specifica de conducere vacanta - sef serviciu – gradul profesional II – Serviciul Juridic, Administratie Publica


| Fisa postului | | Bibliografie | | Programa IT
| Formular de inscriere | | Model adeverinta

 

 

ultima actualizare: 2018-12-07 10:44 citeste mai mult 


Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2019-08-13 07:16