Informatii

POCU 2014 - 2020
Telefoane utile
Comunicate
Realizari
Anunturi
Achizitii publice
Impozite si taxe
Educatia, sansa noastra
Informatii L 52/L 544
Promovare Campulung
Reabilitare D. Golescu
Proiect Kretzulescu
Proiect Regenerare Urbana
Reabilitare Carol I
Finantari nerambursabile
Selectie partener ZMC
Asociatia GAL Campulung Muscel
SDL 2017 - 2022
Acorduri de mediu
Buget Local
Situatii financiare

Noutati

Comunicat - Program de lucru casierie 16 - 17 august
Anunt concurs recrutare DAS
Amenzi, somatii, titluri executorii
Concurs recrutare - Consilier asistent
Concurs recrutare - Inspector superior
 Anunt concurs recrutare DAS

ANUNT

 

Directia de Asistenta Sociala Campulung organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de executie vacante de 

 • inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Achizitii, programe, proiecte.

 

| Fisa postului | | Bibliografie | | Model adeverinta | | Formular de inscriere |  

ultima actualizare: 2018-08-14 07:29 citeste mai mult 

 Concurs recrutare - Consilier asistent

 

ANUNT

 

Primaria Municipiului Campulung, judetul Arges, str. Negru Voda nr.127, anunta organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de :

 • consilier – clasa I, grad asistent – Compartiment investitii si achizitii publice


| Fisa postului | | Model adeverinta | | Formular de inscriere |

ultima actualizare: 2018-08-10 12:51 citeste mai mult 

 Concurs recrutare - Inspector superior

ANUNT

 

Primaria Municipiului Campulung, judetul Arges, str. Negru Voda nr.127, anunta organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de :

 • inspector – clasa I, grad superior – Directia Tehnica si urbanism – compartiment transport public local

| Fisa postului | | Model adeverinta | | Formular de inscriere |

 

ultima actualizare: 2018-08-10 12:29 citeste mai mult 

 Concurs recrutare - Consilier superior

ANUNT

Primaria Municipiului Campulung, judetul Arges, str. Negru Voda nr.127, anunța organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de :

 • consilier – clasa I, grad superior – Compartiment investitii si achizitii publice

Fisa postului | | Model adeverinta | | Formular de inscriere |

 
ultima actualizare: 2018-08-10 12:29 citeste mai mult 

 Invitatie PUG

INVITATIE


Primaria Municipiului Campulung va invita, in data de 25 iulie 2018, la orele 12.00, Sala Mare a Primariei Municipiului Campulung, la o intalnire prilejuita de inceperea lucrarilor pentru Planul Urbanistic General. Planul, realizat pentru teritoriul administrativ al municipiului, urmareste reglementarea dezvoltarii municipiului pentru urmatorii 10 ani.
Noul PUG urmareste stabilirea unei viziuni de dezvoltare a teritoriului si activitatilor in contextul schimbarilor economice, sociale si politice la care suntem martori. De aceea, consideram ca procesul de consultare a populatiei trebuie sa se desfasoare in paralel cu elaborarea documentatiei, astfel incat viziunea de dezvoltare sa reflecte cat mai fidel optiunile comunitatii locale.
Întalnirea este adresata persoanelor din administratie, invatamant, sanatate publica, asistenta publica, alte domenii de interes major, intelectualitatii umaniste si tehnice, oamenilor de afaceri si, in general, persoanelor interesate de dezvoltarea orasului.
Dupa prezentarea stadiului lucrarilor in legatura cu Planul Urbanistic General, se va organiza o dezbatere indreptata in urmatoarele directii:
- identificarea problemelor majore cu care se confrunta populatia si a disfunctiilor la nivel urban;
- identificarea oportunitatilor de dezvoltare.
Discutiile vor evidentia categorii de probleme (echipare edilitara, mediu, infrastructura rutiera si probleme de trafic, calitatea spatiului public, reabilitarea patrimoniului natural si construit, dezvoltarea teritoriala).
Primaria Municipiului va fi reprezentata de dl Ioan Liviu Ţaroiu, in calitate de primar al Municipiului Campulung si reprezentanti ai directiei, serviciilor si compartimentelor din cadrul Primariei Municipiului Campulung.
Echipa de elaborare a PUG va fi prezenta prin mai multi reprezentanti, printre care :
- Arh. Irina Popescu-Criveanu (Quattro Design - Arhitecti si urbanisti asociati – sef de proiect)
- Dr. ing. Ionut Mitroi (TTL Planning - coordonator al Planului de Mobilitate Urbana Durabila).

ultima actualizare: 2018-07-23 18:33

 Concurs recrutare - Municipiul Campulung

 


ANUNT

 

Primaria Municipiului Campulung, judetul Arges, str. Negru Voda nr.127, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de :

 •  inspector – clasa I, grad superior – Directia Tehnica si urbanism – compartiment transport public local


| Fisa postului | | Bibliografie |

ultima actualizare: 2018-07-06 09:51 citeste mai mult 

 Concurs recrutare - Compartiment Urbanism


ANUNT
 

Primaria Municipiului Campulung, judetul Arges, str. Negru Voda nr.127, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de :

 • consilier – clasa I, grad asistent – Directia Tehnica si Urbanism – Compartiment urbanism si amenajarea teritoriului

 

| Fisa postului | | Bibliografie | | Formular de inscriere |
| Model Anexa 2D |

ultima actualizare: 2018-06-29 12:16 citeste mai mult 

 Concurs recrutare - Compartiment Investitii


ANUNT

 

Primaria Municipiului Câmpulung, judetul Arges, str. Negru Voda nr.127, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de :

 • consilier – clasa I, grad asistent – Compartiment investitii si achizitii publice


| Fisa postului | | Bibliografie | | Formular de inscriere |
| Model Anexa 2D |
 

ultima actualizare: 2018-06-29 12:14 citeste mai mult 

 Concurs de recrutare - Municipiul Campulung

ANUNT


MUNICIPIUL CAMPULUNG, organizeaza concurs de recrutare, la sediul din strada Negru Voda nr. 127, pentru ocuparea functiei contractuale vacante

 • CONSILIER JURIDIC gradul II din cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local , pe perioada nedeterminata

 

| Fisa postului |

ultima actualizare: 2018-05-16 13:52 citeste mai mult 

 Concurs recrutare - Asistenta Sociala

A N U N T


Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Campulung din str. Matei Basarab nr.66, judetul Arges, partener în proiectul ”Schimba-ti viitorul! Dezvoltarea sociala si economica a persoanelor defavorizate din zona de nord a Municipiului Campulung” - Program Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 4 Incluziune Sociala si combaterea Saraciei, Contract de finantare identificat prin ID proiect POCU/20/4.2/103450 organizeaza concurs pentru ocuparea a doua posturi vacante corespunzatoare funcţiilor contractuale înfiintate pe perioada determinata de 24 luni cu timp partial de munca de 4 ore/zi, în perioada de implementare a proiectului de:

 •  Psiholog;

 

| Fisa postului | | Bibliografie |

ultima actualizare: 2018-05-15 13:47 citeste mai mult 

 Concurs recrutare - Compartiment Investitii


ANUNT

 

Primaria Municipiului Campulung – Muscel, judetul Arges, str. Negru Voda nr.127, organizeaza concurs recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de :

 • consilier, clasa I, grad asistent – Compartiment investitii si achizitii publice

 

 

| Fisa postului |  | Bibliografie |

ultima actualizare: 2018-03-16 11:22 citeste mai mult 

 Concurs recrutare - Compartiment Urbanism


ANUNT

Primaria Municipiului Campulung - Muscel, judetul Arges, str. Negru Voda nr.127, organizeaza concurs recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de:

 •  functie publica de executie vacanta – consilier – ID 107162 – clasa I, grad asistent – Directia Tehnica si Urbanism – Compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului


| Fisa postului | | Bibliografie |

ultima actualizare: 2018-03-16 11:17 citeste mai mult 

 Proiect Buget Local 2018 - Municipiul Campulung

 

Proiectul bugetului local al Municipiului Campulung pe anul 2018 si estimari pe anii 2019 - 2021:

 

Primaria Municipiului Campulung, in conformitate cu prevderile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, propune:

 • Organizarea dezbaterii publice privind proiectul de act normativ: Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii al Municipiului Campulung pentru anul 2018

Dezbaterea publica va avea loc in data de 09.02.2018, ora 13:00, in Sala Mare a Primariei Municipiului Campulung.

Proiectul de buget a fost afisat pe site-ul institutie www.primariacampulung.ro si la sediul Primariei Municipiului Campulung, din strada Negru Voda, nr. 127, in data de 26.01.2018.

Precizam totodata ca recomandarile pe marginea proiectului de buget se primesc la sediul Primariei Municipiului Campulung - Registratura sau in format electronic pe adresa de e-mail campulung@muscel.ro, pana la data de 09.02.2018, ora 12:00.

La sedinta publica ce va avea loc la sediul Primariei Municipiului Campulung pentru dezbaterea publica a proiectului de act normativ sunt invitati sa participe toti cei interesati: cetateni, persoane fizice si juridice, organizatii ale societatii civile, organizatii neguvernamentale, reprezentanti ai institutiilor publice interesate.

Persoanele interesate se pot inscrie in vederea luarii cuvantului in cadrul sedintei la sediul Primariei Municipiului Campulung - persoana de contact Nestor Gheorghita, telefon 0248/511034, int. 105. In vederea confirmarii participarii la sedinta publica, persoanele interesate se pot adresa persoanei de contact. 

ultima actualizare: 2018-01-26 20:00

 Anunt recrutare - Asistenta Sociala

ANUNT


Serviciul Public de Asistenta Sociala Campulung organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de executie vacante:

 • inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Contabilitate, Informatica si Administrativ.


| Fisa postului | | Bibliografie |
 

ultima actualizare: 2018-01-25 11:16 citeste mai mult 

 Anunt public

Anunt public privind decizia etapei de incadrare


MUNICIPIUL CAMPULUNG MUSCEL – CONSILIUL LOCAL, titular al proiectului ,,Amenajare Piata Primariei”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, de catre APM Arges – nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul ,,Amenajare Piata Primariei”, propus a fi amplasat în municipiul Câmpulung, str. Negru Voda, nr. 127, jud Arges.
 

1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamentaeza pot fi consultate la APM Arges cu sediul in Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50, judetul Arges , în zilele de luni - vineri între orele 10-13, precum si la urmatoarea adresa de internet  http://apmag.anpm.ro
 

2. Publicul ineresat poate înainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de încadrare, la sediul APM Arges ,str. Egalitatii, nr. 50, judetul Arges, în termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

ultima actualizare: 2017-11-23 11:40


Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2018-08-14 10:45