Informatii

POCU 2014 - 2020
Telefoane utile
Comunicate
Realizari
Anunturi
Achizitii publice
Impozite si taxe
Educatia, sansa noastra
Informatii L 52/L 544
Promovare Campulung
Reabilitare D. Golescu
Proiect Kretzulescu
Proiect Regenerare Urbana
Reabilitare Carol I
Proiect Iluminat Public
Finantari nerambursabile
Selectie partener ZMC
Asociatia GAL Campulung Muscel
SDL 2017 - 2022
Acorduri de mediu
Buget Local
Situatii financiare
POCA 2014 - 2020
GDPR
Reabilitare Cladire Primarie

Noutati

Anunt Concurs recrutare SPADPP
Anunt Concurs Recrutare
Anunt - PUZ BIOFUCT
Comunicat - Dispozitie Secretar de Stat DSU
Comunicat
 Anunt Concurs recrutare SPADPP

 

ANUNŢ

 

Serviciul Public de Administrarea Domeniului Public şi Privat, cu sediul în str. Maior Gâldău, nr. 9, Câmpulung, județul Argeș organizează concurs de angajare, pentru ocuparea posturilor vacante contractuale pe perioadă nedeterminată, astfel:

În vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de înscriere care va conține în mod obligatoriu:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului ( pentru posturile de muncitor calificat)
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Actele se depun la secretatul comisiei de concurs – Dumitrescu Dragoș din cadrul S.P.A.D.P.P., tel. 0248.530.040, sediul S.P.A.D.P.P., Câmpulung, str. Mr. Gâldău, nr. 9.


Conditii specifice:

 

 • 1 post Inspector de specialitate gr. II ( specializarea peisagist )
 • 3 posturi muncitor calificat tr.III – specializarea: tâmplar, drujbist, conducător auto – tractorist

  

 

ultima actualizare: 2021-08-04 17:57 citeste mai mult 

 Anunt Concurs Recrutare

 

ANUNŢPrimăria Municipiului Câmpulung, judeţul Argeş, str. Negru Vodă nr.127, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de :

 • 1 funcţie publică specifică de execuție vacantă - consilier, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Serviciului Politici Publice, Comunicare și IT.

 

| Fisa postului | | Bibliografie | | Formular de inscriere |

ultima actualizare: 2021-07-30 14:38 citeste mai mult 

 Anunt - PUZ BIOFUCT

 

ANUNŢ PUBLIC

 

În conformitate cu prevederile Ordinului nr.2701 din 30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, în data de 05.08.2021, ora 14,00 în sala mare a Primăriei Câmpulung se va organiza o şedinţă publică având pe ordinea de zi prezentarea planului urbanistic zonal pentru:

 

INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN – ÎNFIINȚARE UNITATE DE PROCESARE FRUCTE

Amplasament: Câmpulung, strada TÂRGOVIȘTEI, punct Fârțana – Borogani și Fârțana, județul Argeş
Beneficiar: S.C. BIOFRUCT AG COOPERATIVĂ AGRICOLĂ
Proiectant: S.C. CONSULTING URBAN PROIECT GRUP S.R.L. – Urb. Arh. Mariana Dascălu

 

 

Consultarea documentaţiei poate fi făcută la sediul administraţiei publice, Compartimentul Gestionare Documentaţii de Urbanism şi Cadastru, cam. 14, parter, în perioada 20.07.2021 – 04.08.2021, zilnic în orele de program.

 

Observaţiile vor putea fi transmise în scris, numai după consultarea documentaţiei, la Compartimentul Gestionare Documentaţii de Urbanism şi Cadastru al Primăriei municipiului Câmpulung, str. Negru Vodă, nr.127, sau pe adresa de e-mail: primarie@primariacampulung.ro, până în data de 04.08.2021.
Răspunsul la observaţiile transmise va publicat pe pagina de internet a primăriei în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare a publicului.

 

 

 | Memoriu prezentare | | Plansa 01 | | Plansa 02 | | Plansa 03 | | Plansa 04 | | PV incheiere etapa I |

ultima actualizare: 2021-07-30 13:40

 Anunt redeschidere bazin de inot

 

 

ANUNT
Redeschidere bazin înot începând cu data de 26.07.2021

 

 

Începând de luni, 26.07.2021, ora 11:00, se reia activitatea Bazinului de înot și se pot achiziționa bilete de intrare (de la casieria bazinului), moment în care se fac și programările privind accesul cu respectarea normelor pandemice și a regulamentului adoptat prin HCL Nr. 105 și HCL Nr. 106 din 19 iulie 2021.

 

 

 

ultima actualizare: 2021-07-23 18:03

 Anunt - Contractare proiect

 

ANUNȚ


Denumire contract: Reabilitare interioara Primarie
Data limita depunere oferta: 14.07.2021 ora 11:00
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Lucrari
Cod si denumire CPV: 45453000-7 - Lucrări de reparaţii generale şi de renovare (Rev.2)
Valoare estimata: 94.000 RON

 

Descriere contract:
Cladirea Primariei din Municipiul Campulung, dateaza din anul 1934 si este situata pe str. Negru Voda nr.127, Campulung, judetul Arges.
Cladirea este un monument istoric de interes local, fiind inscris in lista monumentelor istorice publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.113 bis/15.II.2016, la pozitia nr.346 si are cod LMI: AG-II-m-13556.

 

| Documentatie | | Proces verbal |

ultima actualizare: 2021-07-20 07:42 citeste mai mult 

 Concurs recrutare - Municipiul Campulung

 

ANUNŢPrimăria Municipiului Câmpulung, judeţul Argeş, str. Negru Vodă nr.127, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de :

 • 1 funcţie publică specifică de execuție vacantă - consilier juridic, clasa I, gradul profesional asistent – Compartiment Juridic și Administrație Publică din cadrul Serviciului Juridic, Administrație Publică și Agricol.

 

| Fisa postului | | Bibliografie | | Formular de inscriere | | Rezultate finale

ultima actualizare: 2021-07-19 08:41 citeste mai mult 

 Anunt comercianti eveniment Concert 500

 

Anunt

 

Comercianții câmpulungeni care doresc să participe alături de noi la evenimentul “Concert 500 – Zilele Municipiului Câmpulung” din cadrul proiectului cultural „Câmpulung 500- Capitala Scrisului Românesc”, ce se va desfășura in perioada 23 – 25 iulie 2021, sunt invitați să depună cerere în vederea obținerii unui amplasament pentru vânzare, până cel târziu marți 20.07.2021 la registratura instituției sau online la adresa de email primarie@primariacamplung.ro.

 

 

ultima actualizare: 2021-07-16 09:47

 Anunt concurs recrutare arhitect sef

 

ANUNŢPrimăria Municipiului Câmpulung, județul Argeș, str. Negru Vodă nr.127, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de:

 • Arhitect Șef, clasa I, grad profesional II – Direcția Tehnică, Urbanism și Situații de Urgență

 

| Fisa postului | | Bibliografie si tematica | | Formular de inscriere

 

ultima actualizare: 2021-07-12 09:49 citeste mai mult 

 PUZ Creativ General Imobiliar

 

ANUNŢ PUBLIC

 

În conformitate cu prevederile Ordinului nr.2701 din 30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, în perioada 08.07.2021 – 22.07.2021, zilnic în orele de program, publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri scrise, argumentate şi justificate privind elaborarea Planului Urbanistic Zonal în cadrul etapei propuneri preliminare, pentru:

 

 • ,,CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL – UN TRONSON PARTER – CONSTRUCȚIE CU DESTINAȚIE MIXTĂ: COMERȚ, BIROURI ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, TOTEM CU PILONI DE SUSȚINERE ȘI SIGNALISTICĂ LA SOL ȘI PENTRU CONSTRUCȚII, ÎMPREJMUIRE "
 • Amplasament: Câmpulung, strada I. C. Brătianu, nr. 4, județul Argeş
 • Beneficiar: S.C. CREATIV GENERAL IMOBILIAR S.R.L.
 • Proiectant: S.C. DATA MAP S.R.L. – arh. urb. Dumitru BARBU

Consultarea documentaţiei poate fi făcută la sediul administraţiei publice, Compartimentul Gestionare Documentaţii de Urbanism şi Cadastru, cam. 14, parter, în perioada 08.07.2021 – 22.07.2021, zilnic în orele de program.

Observaţiile vor putea fi transmise în scris, numai după consultarea documentaţiei, la Compartimentul Gestionare Documentaţii de Urbanism şi Cadastru al Primăriei municipiului Câmpulung, str. Negru Vodă, nr.127, sau pe adresa de e-mail: primarie@primariacampulung.ro, până în data de 22.07.2021.

Răspunsul la observaţiile transmise va publicat pe pagina de internet a primăriei în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare a publicului.


 

| RLU Mall Campulung | | Plansa 01 | | Plansa 02a | | Plansa 02b | | Plansa 03 | | Plansa 04 | | Plansa 05

ultima actualizare: 2021-07-08 08:56

 Informare - Impadurire

 

INFORMARE DE INTERES PUBLIC

 

 

Avand în vedere că la nivelul Municipiului Campulung, există posibilitatea de efectuare a unor lucrări de împădurire de către o asociatie (în mod gratuit),vă rugăm să ne contactați pentru informații suplimentare și soluționarea cererilor dumneavoastră.

ultima actualizare: 2021-07-02 06:53

 Concurs de Proiecte Management - Biblioteca

 


ANUNȚ PUBLIC
CONCURS DE PROIECTE DE MANAGEMENT ORGANIZAT PENTRU
BIBLIOTECA MUNICIPALĂ CÂMPULUNG

 


Municipiul Câmpulung organizează la sediul său din Municipiul Câmpulung, str. Negru Vodă nr. 127 concurs de proiecte de management pentru Biblioteca Municipală Câmpulung.
Concursul de proiecte de management se desfășoară conform următorului calendar:

 • 22.05.2021 - data limită pentru aducerea la cunoștința publică, inclusiv prin anunț în presa locală, a condițiilor de participare la concurs, caietului de obiective, bibliografiei, prezentului regulament, precum și a datelor de depunere a mapelor de concurs, a proiectelor de management și desfășurarea etapelor concursului;
 • 22.06.2021 - data limită pentru depunerea proiectelor de management de către candidați;
 • 23 - 24.06.2021 - selecția dosarelor;
 • 02.07.2021 - data limită pentru analiza proiectelor de management și comunicarea rezultatelor - prima etapă;
 • 12.07.2021 - susținerea proiectelor de management în cadrul interviului înregistrat audio - a doua etapă.

 

| Bibliografie | | Regulament de organizare si desfasurare concurs |
| Comunicare rezultat analiza proiecte management |

ultima actualizare: 2021-07-01 16:07 citeste mai mult 

 Anunt Concurs Recrutare - Sef Serviciu Juridic

 

ANUNŢPrimăria Municipiului Câmpulung, judeţul Argeş, str. Negru Vodă nr.127, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea:

 • unei funcţii publice specifice de conducere vacantă - ȘEF SERVICIU, gradul profesional II, din cadrul SERVICIULUI JURIDIC, ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI AGRICOL.

 

 

| Fisa postului | | Bibliografie si tematica | | Formular de inscriere

ultima actualizare: 2021-06-17 10:00 citeste mai mult 

 Anunt participare licitatie publica

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIA PUBLICĂ
pentru concesionarea Islazului “ Valea Unchiaşului punct Valea Grajdului”

 

1.Denumire concendent: Municipiul Câmpulung,Cod fiscal : 4122361,str. Negru Vodă, nr. 127, Cod 115100, Câmpulung Muscel, judeţul Argeş, telefon : 0248-511034, Fax : 0248-510055, e-mail : primarie@primariacampulung.ro, persoană de contact Safta Daniel, tel. 0248/511034.
2. Informaţii generale privind obiectul licitaţiei: Proprietate publică imobiliară de tip teren extravilan. Obiectul este terenul situat în municipiul Câmpulung, Islazul „Valea Unchiaşului - punct Valea Grajdului”, teren păşune S= 375000 mp”, înscris în C.F.nr.cad.86908 a municipiului Câmpulung.
3. Natura şi cerinţele de execuţie: asigurarea păşunatului bovinelor, ovinelor şi caprinelor proprietatea locuitorilor din municipiul Câmpulung şi a locuitorilor riverani ai islazului.
4. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Documentaţia de atribuire se ridică de la Primăria Municipiului Câmpulung, Serviciul Juridic, Administraţie Publică şi Arhivă. Costul documentaţiei este de 100 lei şi poate fi achitat prin depunere la casieria unităţii sau prin virament bancar.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor referitoare la documentaţia solicitată este 28.05.2021, ora 1300.
5. Informaţii privind ofertele:
a) Data limită pentru depunerea ofertelor :07.06.2021, ora 12.00;
b) Adresa unde se depun ofertele : Primăria Câmpulung, str. Negru Vodă, nr.127, cod 115100, judeţul Argeş, registratură.
c) Oferta se depun în 1 ex. original şi 1 ex. original.
6. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 07.06.2021, ora 13:00, Primăria Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 127, judeţul Argeş
 

 
| Anunt de atribuire |

ultima actualizare: 2021-06-11 05:10 citeste mai mult 

 Concursuri SPADPP

 

ANUNŢ


Serviciul Public de Administrarea Domeniului Public şi Privat, cu sediul în str. Maior Gâldău, nr. 9, Câmpulung, județul Argeș organizează concurs de angajare, pentru ocuparea posturilor vacante contractuale pe perioadă nedeterminată.

În vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de înscriere care va conține în mod obligatoriu:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului ( pentru posturile de muncitor calificat)
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Actele se depun la secretatul comisiei de concurs – Dumitrescu Dragoș din cadrul S.P.A.D.P.P., tel. 0248.530.040, sediul S.P.A.D.P.P., Câmpulung, str. Mr. Gâldău, nr. 9.

 

| Bibliografie peisagist |

ultima actualizare: 2021-05-26 06:19 citeste mai mult 

 Instructiune CNCAV - Operatori economici

 

 

ANUNT

 

Avand in vedere Instructiunea CNCAV nr. 141 din 21.04.2021, privind masurile pentru organizarea vaccinarii impotriva COVID-19 prin intermediul operatorilor economici va transmite, conditiile de vaccinare pentru toti agentii economici de pe raza Municipiului Campulung.
Pentru a vizualiza instructiunile va rugam sa accesati link-ul de mai jos.

 

| Instructiune CNCAV si masuri organizatorice |

ultima actualizare: 2021-05-11 05:29


Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2021-08-04 17:57