Informatii

POCU 2014 - 2020
Telefoane utile
Comunicate
Realizari
Anunturi
Achizitii publice
Impozite si taxe
Educatia, sansa noastra
Informatii Publice
Promovare Campulung
Reabilitare D. Golescu
Proiect Kretzulescu
Proiect Regenerare Urbana
Reabilitare Carol I

Noutati

Galerie foto - 8 martie 2017
Comunicat - impozite si taxe
Anunt de participare la licitatie
Informatii publice - Legea 52
Impozite si taxe - informatii generale
 Anunt de participare la licitatie

 

ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIA PUBLICA DESCHISA
pentru concesionare
„Imobil Piata Visoi, teren si constructii”

 

 1. Denumire concendent: Municipiul Campulung
  Cod fiscal : 4122361,str. Negru Voda, nr. 127, cod 115100, Campulung Muscel, judetul Arges, telefon : 0248-511034, Fax : 0248-511036, email : campulung@muscel.ro
   
 2. Procedura aplicata: licitatie publica deschisa
 3. Tipul contractului: contract de concesiune.
 4. Obiectul concesiunii: „Imobil Piata Visoi, teren si constructii”
 5. Durata de concesionare : 15 ani.

 

ultima actualizare: 2017-03-19 17:27 citeste mai mult 

 Anunt - Concurs recrutare Sef Serviciu SPCLEP

 

 

ANUNT

 

ANFP organizeaza concurs pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de sef serviciu al Serviciului Public Comunitar de Evidenta Persoanelor al Municipiului Campulung, judetul Arges.

 

Pentru mai multe detalii accesati pagina anuntului: http://www.anfp.gov.ro

 

ultima actualizare: 2017-02-20 13:03

 Anunt - Lucrari de reparatii

 

ANUNT
 

Primaria Municipiului Campulung intentioneaza sa execute lucrari de reparatii curente la o serie de imobile si apartamente pe care le are în proprietate. Potentialii ofertanti pot depune oferta de pret pâna la data 17.01.2017 ora 15.00 oferta trebuie întocmita pentru toate imobilele/apartamentele.
Vizitarea amplasamentelor este obligatorie si se va face in data 16.01.2017 ora 10.00
Persoana de contact – Chirvasiu Cristina – tel. 0248 511034.

Ofertele se vor transmite pe fax la nr. 0248511036 sau pe e-mail la adresa investitii_pmc@yahoo.com. sau se pot depune la registratura unitatii. Operatorul economic ofertant trebuie sa posede un certificat digital valid care sa ateste înregistrarea în Sistemul electronic de achizitii publice (SEAP).Finalizarea achizitiei se va face prin cumparare directa din Catalogul Electronic SEAP de pe www.e-licitatie.ro.

 

| Imobile de reparat | | Anunt anulare procedura |

ultima actualizare: 2017-01-17 14:11

 Anunt concurs - consilier juridic


A N U N T


MUNICIPIULUI CAMPULUNG organizeaza concurs de recrutare, la sediul din strada Negru Voda nr. 127, pentru ocuparea functiei contractuale vacante:

 • CONSILIER JURIDIC gradul II din cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local, pe perioada nedeterminata, cu urmatoarele conditii:

 

 

| Fisa postului | | Bibliografie |

ultima actualizare: 2016-12-15 09:52 citeste mai mult 

 Concurs ANFP - Arhitect Sef

 

ANUNT

Agentia Nationala a Functionarilor Publici organizeaza in data de 16.01.2017 concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de arhitect sef al municipiului Câmpulung. Pentru mai multe informatii va rugam sa accesati pagina ANFP cu detaliile concursului: 

 

Concurs de recrutare arhitect sef - Municipiul Campulung

 

ultima actualizare: 2016-12-13 15:36

 Anunt public de mediu


ANUNT PUBLIC
privind decizia etapei de incadrareMunicipiul Campulung – Compartimentul Investitii-Achizitii cu sediul in municipiul Campulung, str. Negru Voda, nr.127, jud. Arges, titular al proiectului „Extindere retea de canalizare ape uzate menajere pe strazile: Carpati, Ion Ticaloiu si Zavoiului”, propus a fi amplasat in municipiul Campulung, strazile Carpati, Ion Ticaloiu, Zavoiului, jud. Arges, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de incadrare, fara evaluare de impact si respectiv fara evaluare adecvata, de catre APM Arges.
1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la APM Arges cu sediul in Pitesti, str. Egalitatii, nr.50, jud. Arges, in zilele de 15÷19.11.2016 (5 zile) intre orele 10 ÷ 14, precum si la urmatoarea adresa de internet http://arpmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare, la sediul APM Arges, str. Egalitatii, nr.50, jud. Arges, pana la data de 19.11.2016.

Data afisarii anuntului la sediul Primariei Municipiului Campulung si publicarii acestuia pe site-ul www.primariacampulung.ro : 15.11.2016.PRIMAR,
Ioan-Liviu TAROIU

ultima actualizare: 2016-11-15 14:45

 Anunt emitere acord de mediu


ANUNT PUBLIC
privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu


Municipiul Campulung – Compartimentul Investitii-Achizitii cu sediul în municipiul Campulung, str. Negru Voda, nr.127, jud. Arges, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Extindere retea de canalizare ape uzate menajere pe strazile: Carpati, Ion Ticaloiu si Zavoiului”, propus a fi amplasat în municipiul Campulung, strazile Carpati, Ion Ticaloiu, Zavoiului, jud. Arges.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Arges, str. Egalitatii, nr.50, jud. Arges si la sediul titularului de proiect, Municipiul Campulung – Compartimentul Investitii-Achizitii, str. Negru Voda, nr.127, jud. Arges, în zilele de luni-vineri (5 zile) între orele 8 ÷ 13.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Arges, str. Egalitatii, nr.50, jud. Arges.

Data afisarii anuntului la sediul Primariei Municipiului Campulung si publicarii acestuia pe site-ul www.primariacampulung.ro : 02.11.2016.

 

 

PRIMAR,
Ioan-Liviu TAROIU

ultima actualizare: 2016-11-02 11:16

 Concurs de recrutare SPCLEP

 

A N U N TSERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR AL MUNICIPIULUII CAMPULUNG organizeaza la sediul sau din strada Negru Voda, nr.127, concursul de recrutare pentru functia publica de executie vacanta:

 • Consilier juridic – clasa.I, gradul profesional asistent – Compartimentul Evidenta Persoanelor;

 

| Fisa postului | | Bibliografie |

ultima actualizare: 2016-10-28 11:02 citeste mai mult 

 Concurs de recrutare SPCLEP

A N U N TSERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR AL MUNICIPIULUII CAMPULUNG organizeaza la sediul sau din strada Negru Voda, nr.127, concursul de recrutare pentru functia publica de executie vacanta:

 • consilier – clasa.I, gradul profesional principal – Compartimentul Evidenta Persoanelor;

 

| Fisa postului | | Bibliografie |

ultima actualizare: 2016-10-18 10:23 citeste mai mult 

 Anunt vanzare deseuri reciclabile

ANUNT


UAT Municipiul Campulung, judetul Arges, cu sediul în strada Negru Voda nr. 127, Campulung, scoate la vanzare conform HCL nr.24 din 28.07.2016, deseuri reciclabile ( fier vechi) rezultat din casarea echipamentelor si instalatiilor aferente centralei termice „RAULUI” (Fratii Golesti) din Municipiul Campulung, judetul Arges. Cantitatea estimata este de aproximativ 5000 kg.
Operatorii economici interesati, vor depune oferta de pret exprimata în lei/to la sediul Primariei Municipiului Campulung din strada Negru Voda nr.127 (registratura) pana la data de 12.10.2016 ora 15,30.
Cheltuielile cu dezmembrarea, manevrarea si transportul deseurilor vor intra în sarcina cumparatorului si vor fi incluse în pretul ofertat.
Oferta va fi însotita de documente care sa faca dovada ca operatorul economic are ca obiect de activitate colectarea si valorificarea de deseuri reciclabile.

 

PRIMAR
Ioan Liviu TAROIU

ultima actualizare: 2016-10-07 13:12

 Anunt alimente - Asistenta Sociala
ANUNT
 
Incepand cu data de 20.09.2016, va incepe distribuirea ajutoarelor alimentare prin programul POAD 2015/2016 pe lista de suplimentare.
 
Programul de distribuire va fi urmatorul:
- marti, intervalul orar: 08.30-14.30,
a) beneficiari ASF
si VMG;
b) somerii care beneficiaza de indemnizatie de somaj in cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale de pana la 450 lei, inclusiv;
c)
persoanele fara venituri sau ale caror venituri nete lunare realizate sunt de pana la 450 lei/luna/persoana, inclusiv, si nu se incadreaza in niciuna dintre categoriile prevazute la lit. a)-g), stabilite prin dispozitie a primarului.
 - joi, intervalul orar: 08.30-14.30,
a)
persoanele cu handicap grav si accentuat, adulti si copii, neinstitutionalizate;
b) pensionarii sistemului public de pensii ale caror drepturi, obtinute din pensie sau, dupa caz, din pensii cumulate, sunt pana la 450 lei/luna, inclusiv, pensionarii sistemului public de pensii beneficiari de indemnizatia sociala pentru pensionari, ale caror venituri sunt pana la 450 lei/luna, inclusiv;
 
 

 

ultima actualizare: 2016-09-19 12:47 citeste mai mult 

 Asistenta Sociala - Anunt distribuire alimente

ANUNT

 
Începand cu data de 26.08.2016, se modifica programul de distribuire a ajutoarelor alimentare prin programul POAD 2015/2016.
 
Programul de distribuire va fi urmatorul:
marti, intervalul orar: 11.00-14.30, pentru toate categoriile de beneficiari;
joi, intervalul orar: 11.00-14.30, pentru toate categoriile de beneficiari.
 
 
 
ultima actualizare: 2016-08-29 08:59 citeste mai mult 

 Anunt achizitionare servicii scenotehnica


ANUNT
privind achizitionare de servicii de scenotehnica profesionala

 

Municipiul Câmpulung intentioneaza sa achizitioneze, cu ocazia organizarii Festivalului International de Folclor „CARPATI”, editia a XXXIII-a la Câmpulung, servicii de scenotehnica profesionala pentru o zi în data de 13 august 2016, în cadrul carora prestatorul trebuie sa asigure urmatoarele:
 

Scena acoperita: 11m x 9m


- Deschidere totala de 11m,
- Schela aluminiu cu dimensiunea de aproximativ 11m x 9m,
- Podium 10m x 8m, reglabil 1m x 1,8m,
- Înaltime acoperiƟ – maxim 6m,
- Fundal gri, 8m x 6m,
- Scara - Nivoflex

 

| Document oficial |

ultima actualizare: 2016-08-01 16:05 citeste mai mult 

 Concurs de recrutare - Sef Politia Locala

A N U N T

 

Municipiului Campulung, judetul Arges, str. Negru Voda nr.127, organizeaza concurs recrutare pentru ocuparea functiei publice specifice de conducere vacanta de :

 • Sef serviciu – gradul profesional II – Serviciul Politiei Locale a Municipiului Campulung

 

| Fisa postului | | Bibliografie |

ultima actualizare: 2016-06-21 10:12 citeste mai mult 

 Concurs recrutare - arhitect sef
ultima actualizare: 2016-06-15 10:12


Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2017-03-30 13:52