Informatii

POCU 2014 - 2020
Telefoane utile
Comunicate
Realizari
Anunturi
Achizitii publice
Impozite si taxe
Educatia, sansa noastra
Informatii Publice
Promovare Campulung
Reabilitare D. Golescu
Proiect Kretzulescu
Proiect Regenerare Urbana
Reabilitare Carol I
Finantari nerambursabile
Selectie partener ZMC
Asociatia GAL Campulung Muscel
SDL 2017 - 2022

Noutati

Impozite si taxe - informatii generale
Dosare de insolvabilitate 2016
Amenzi, somatii, titluri executorii
Scrisoare Primar 2018
Informatii publice - Legea 52
 Proiect Buget Local 2018 - Municipiul Campulung

 

Proiectul bugetului local al Municipiului Campulung pe anul 2018 si estimari pe anii 2019 - 2021:

 

Primaria Municipiului Campulung, in conformitate cu prevderile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, propune:

 • Organizarea dezbaterii publice privind proiectul de act normativ: Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii al Municipiului Campulung pentru anul 2018

Dezbaterea publica va avea loc in data de 09.02.2018, ora 13:00, in Sala Mare a Primariei Municipiului Campulung.

Proiectul de buget a fost afisat pe site-ul institutie www.primariacampulung.ro si la sediul Primariei Municipiului Campulung, din strada Negru Voda, nr. 127, in data de 26.01.2018.

Precizam totodata ca recomandarile pe marginea proiectului de buget se primesc la sediul Primariei Municipiului Campulung - Registratura sau in format electronic pe adresa de e-mail campulung@muscel.ro, pana la data de 09.02.2018, ora 12:00.

La sedinta publica ce va avea loc la sediul Primariei Municipiului Campulung pentru dezbaterea publica a proiectului de act normativ sunt invitati sa participe toti cei interesati: cetateni, persoane fizice si juridice, organizatii ale societatii civile, organizatii neguvernamentale, reprezentanti ai institutiilor publice interesate.

Persoanele interesate se pot inscrie in vederea luarii cuvantului in cadrul sedintei la sediul Primariei Municipiului Campulung - persoana de contact Nestor Gheorghita, telefon 0248/511034, int. 105. In vederea confirmarii participarii la sedinta publica, persoanele interesate se pot adresa persoanei de contact. 

ultima actualizare: 2018-01-26 20:00

 Anunt recrutare - Asistenta Sociala

ANUNT


Serviciul Public de Asistenta Sociala Campulung organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de executie vacante:

 • inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Contabilitate, Informatica si Administrativ.


| Fisa postului | | Bibliografie |
 

ultima actualizare: 2018-01-25 11:16 citeste mai mult 

 Anunt public

Anunt public privind decizia etapei de incadrare


MUNICIPIUL CAMPULUNG MUSCEL – CONSILIUL LOCAL, titular al proiectului ,,Amenajare Piata Primariei”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, de catre APM Arges – nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul ,,Amenajare Piata Primariei”, propus a fi amplasat în municipiul Câmpulung, str. Negru Voda, nr. 127, jud Arges.
 

1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamentaeza pot fi consultate la APM Arges cu sediul in Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50, judetul Arges , în zilele de luni - vineri între orele 10-13, precum si la urmatoarea adresa de internet  http://apmag.anpm.ro
 

2. Publicul ineresat poate înainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de încadrare, la sediul APM Arges ,str. Egalitatii, nr. 50, judetul Arges, în termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

ultima actualizare: 2017-11-23 11:40

 Anunt public - Solicitare Acord Mediu

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

 

MUNICIPIUL CAMPULUNG MUSCEL – CONSILIUL LOCAL COMPARTIMENT INVESTITII-ACHIZITII cu sediul in mun Campulung, str. Negru Voda, nr. 127, jud Arges, titular al proiectului ,,Reabilitare pod str. Gen Iosif Teodorescu” propus a fi amplasat in mun Campulung, str. Gen Iosif Teodorescu, jud Arges, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, fara evaluare de impact si respectiv fara evaluare adecvata, de catre APM Arges.

1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamentaeza pot fi consultate la APM Arges cu sediul in Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50, judetul Arges , în zilele de 01.11.2017-06.11.2017(5 zile) între orele 10-14, precum si la urmatoarea adresă de internet   http://apmag.anpm.ro 

 

2. Publicul ineresat poate înainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de încadrare, la sediul APM Arges ,str. Egalitatii, nr. 50, judetul Arges, pana la data de 06.11.2017

 

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Arges cu sediul in Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50, judetul Arges
 

ultima actualizare: 2017-11-01 09:36

 Premiera cinematografica la Campulung Muscel

ultima actualizare: 2017-09-19 15:22

 Anunt - Concurs recrutare inspector SPCLEP

A N U N T
 

In conformitate cu prevederile H.G. nr.611/2008 - privind organizarea şi dezvoltarea carierei functionarilor publici, SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR AL MUNICIPIULUI CAMPULUNG organizeaza in data de 24.07.2017 ora 10,00 la sediul sau din strada Negru Voda, nr.127, concursul de recrutare pentru functia publica de executie temporar vacanta:

 •  inspector, cls.I, gradul profesional superior, gradatia 3, clasa de salarizare 56,


| Fisa postului | | Bibliografie |

ultima actualizare: 2017-07-06 11:21 citeste mai mult 

 Anunt umanitar

Anunt Umanitar


Primaria Municipiului Campulung anunta deschiderea campaniei umanitare de colectare de fonduri pentru victimele accidentului care a avut loc in localitatea Dambovicioara, jud. Arges, in noaptea zilei de 29.06.2017.
Cei care doresc sa doneze sume pentru ajutorarea victimelor, precum si a familiilor afectate de acest accident, pot face depuneri in lei, in contul deschis la Trezoreria Municipiului Campulung, cont IBAN: RO18TREZ04721370201XXXXX, cod fiscal 4122361 sau direct la casieria unitatii in fiecare zi intre orele 8:30 – 13:30.


Primar
Municipiul Campulung

Taroiu Ioan Liviu

ultima actualizare: 2017-06-30 15:23

 Anunt - Logan cu titlu gratuit

ANUNT


Primaria Municipiului Campulung pune la dispozitie, institutiilor publice interesate, conform HG nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice, un autoturism marca DACIA LOGAN BERLINA , nefunctional, an de fabricatie 2005, combustibil benzina.
Institutiile publice interesate vor depune cerere la registratura primariei pana la data 29.05.2017 ora 1200. În cazul în care se vor depune mai multe solicitari, se va lua in considerare prima cerere depusa.

      PRIMAR,                                   DIRECTOR EXECUTIV,
IOAN LIVIU TAROIU                         VIOLETA IARCA

ultima actualizare: 2017-05-24 10:01

 Anunt interviu

 

ANUNT INTERVIU

 

Avand in vedere prevederile art. 149 ale Hotararii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, Municipiului Campulung a anuntat ocuparea prin transfer la cerere, a functiei publice de executie vacante

 • consilier, cls.I, grad profesional superior - COMPARTIMETUL RESURSE UMANE, REGISTRATURA;

Deoarece au depus dosare mai multi candidati, conform prevederilor art. 149, alin. 5 ale Hotararii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare,
Municipiului Campulung va organiza in data de 22.05.2017, ora 10, un interviu cu functionarii publici solicitanti .
Interviul va avea loc la sediul Municipiului Campulung , in strada Negru Voda nr. 127, judetul Arges

 

ultima actualizare: 2017-05-11 16:29

 Anunt - Cielo cu titlu gratuit
ANUNT


Primaria Municipiului CAMPULUNG pune la dispozitie, institutiilor publice interesate, conform HG nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice, un autoturism marca DAEWOO tip TF 19 V CIELO EXECUTIVE , an de fabricatie 2001, combustibil benzina.
Institutiile publice interesate vor depune cerere la registratura primariei pana la data 12.05.2017 ora 1200. În cazul în care se vor depune mai multe solicitari, se va lua in considerare prima cerere depusa.

 

       PRIMAR                                       DIRECTOR EXECUTIV
Ioan Liviu Taroiu                                    Violeta Iarca

  

ultima actualizare: 2017-05-08 11:51

 Anunt executie lucrari de reparatii imobile


Primaria Municipiului Campulung intentioneaza sa execute lucrari de reparatii curente la o serie de imobile si apartamente pe care le are în proprietate. Potentialii ofertanti pot depune oferta de pret pana la data 09.05.2017 ora 11.00.
Oferta trebuie intocmita pentru unul sau pentru toate imobilele/apartamentele.
Valorile estimate fara TVA sunt:
- Apartament Bl.26, Sc.C , ap. 1 = 28.000 lei
- Apartament Bl.22, Sc.D , ap. 1 = 29.000 lei
- Apartament Bl.22, Sc.F , et 4 = 38.000 lei
- Imobil Str. I.D. Berechet , nr. 3 = 45.000 lei

Ofertele ( Formularele F3 conform HG 907/2016)se vor depune la registratura unitatii in plic inchis. Operatorul economic ofertant trebuie sa posede un certificat digital valid care sa ateste înregistrarea în Sistemul electronic de achizitii publice (SEAP).
Finalizarea achizitiei se va face prin cumparare directa din Catalogul Electronic SEAP de pe www.e-licitatie.ro.
Persoana de contact – Chirvasiu Cristina – tel. 0248 511034.    PRIMAR,                          COMPARTIMENT INVESTITII-ACHIZITII
Liviu Ioan Taroiu                        Ing. Popescu Bogdan

 

| Lista cu cantitati |

ultima actualizare: 2017-05-04 14:18

 Anunt ocupare post prin transfer

A N U N T


Municipiului Campulung, cu sediul in strada Negru Voda nr. 127, judetul Arges anunta, in vederea ocuparii prin transfer la cerere, in data de 22.05.2017, a functiei publice de executie vacanta

 • consilier, cls.I, grad profesional superior - COMPARTIMETUL RESURSE UMANE, REGISTRATURĂ;

Conditiile necesare pentru ocuparea functiei publice vacante:
Functionarii publici pot solicita, in conditiile legii, transferul intr-o alta autoritate sau institutie publica.
Autoritatile sau institutiile publice au obligatia de a afisa la sediu si pe site-ul de internet al acestora anuntul privind ocuparea prin transfer la cerere a functiei publice respective.
Transferul se poate face intr-o functie publica pentru care sunt indeplinite conditiile specifice prevazute in fisa postului.
Transferul la cerere se face intr-o functie publica de aceeasi categorie, clasa si grad profesional sau intr-o functie publica de nivel inferior, in urma aprobarii cererii de transfer a functionarului public de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice la care se solicita transferul. In acest caz, transferul poate avea loc numai intre autoritati sau institutii publice din administratia publica centrala, intre
autoritati administrative autonome ori, dupa caz, intre autoritati sau institutii publice din administratia publica locala.

Functionarii publici interesati vor depune cererile de transfer, insotite de un curriculum vitae, in termen de 20 de zile de la data afisarii anuntului, adica pana in data de 10.05.2017, ora 15.
In situatia in care doi sau mai multi functionari publici solicita ocuparea functiei publice vacante prin transfer la cerere, selectia se face pe baza de interviu.
Interviul va fi sustinut cu conducatorul autoritatii ori cu persoana desemnata de catre acesta. Data, ora si locul sustinerii interviului vor fi aduse la cunostinta solicitantilor.

 

| Fisa postului |

ultima actualizare: 2017-04-20 13:33

 Mesaj Paste 2017

 

Sfanta Sarbatoare a Invierii Mantuitorului sa va aduca fericire in casele si sufletele dumneavoastra, iar Lumina calauzitoare sa va indrume pasii catre realizarea tuturor idealurilor.

Hristos a inviat!

 

Primar                                  Viceprimar
    Ioan Liviu Taroiu                 Margarin Serban Blidaru

ultima actualizare: 2017-04-10 13:54

 Anunt participare licitatie

 ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Municipiul Campulung, cu sediul in str. Negru Voda , nr. 127, Campulung, jud. Arges, cod fiscal 4122361, in calitate de autoritate contractanta, va invita sa transmiteti oferta dvs. de pret/ora de serviciu prestat în vederea atribuirii contractului de achizitie publica de <<Servicii de arhitectura si servicii conexe >>

 

| Anunt licitatie |

ultima actualizare: 2017-04-06 12:57

 Anunt de participare la licitatie

 

ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIA PUBLICA DESCHISA
pentru concesionare
„Imobil Piata Visoi, teren si constructii”

 

 1. Denumire concendent: Municipiul Campulung
  Cod fiscal : 4122361,str. Negru Voda, nr. 127, cod 115100, Campulung Muscel, judetul Arges, telefon : 0248-511034, Fax : 0248-511036, email : campulung@muscel.ro
   
 2. Procedura aplicata: licitatie publica deschisa
 3. Tipul contractului: contract de concesiune.
 4. Obiectul concesiunii: „Imobil Piata Visoi, teren si constructii”
 5. Durata de concesionare : 15 ani.

 

ultima actualizare: 2017-03-19 17:27 citeste mai mult 


Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2018-02-06 13:56