Informatii

POCU 2014 - 2020
Telefoane utile
Comunicate
Realizari
Anunturi
Achizitii publice
Impozite si taxe
Educatia, sansa noastra
Informatii L 52/L 544
Promovare Campulung
Reabilitare D. Golescu
Proiect Kretzulescu
Proiect Regenerare Urbana
Reabilitare Carol I
Finantari nerambursabile
Selectie partener ZMC
Asociatia GAL Campulung Muscel
SDL 2017 - 2022
Acorduri de mediu
Buget Local
Situatii financiare
POCA 2014 - 2020
GDPR

Noutati

PV Sedinte Consiliul Local
Anunt public elaborare PUZ
Anunt public elaborare PUZ (2)
Convocari Consiliul Local
Impozite si taxe - informatii generale
 Planul anual de achizitii publice
ultima actualizare: 2020-03-18 07:03

 Anunt participare licitatie publica deschisa

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIA PUBLICĂ DESCHISĂ

pentru închirierea spatiului situat la parterul imobilului din Municipiul Câmpulung, judetul Arges,
str. Negru Vodă, nr. 107 ( fost spatiu asigurari)

 

 

 

 1. Denumire concendent: Municipiul Câmpulung,Cod fiscal : 4122361,str. Negru Vodă, nr. 127, cod115100, Câmpulung Muscel, judeţul Argeş,telefon : 0248-511034, Fax: 0248-511036, email : campulung@muscel.ro , persoana de contact ing. Roxana Tatulescu, tel. 0248/511034.
 2. Informatii generale privind obiectul licitatiei : Spatiul care se propune a se închiria se află situat la parterul imobilului situat în Municipiul Câmpulung, judetul Arges, str. Negru Vodă, nr. nr. 107 ( fost spatiu asigurari) si se află în zona centrală a Municipiului Câmpulung.
 3. Informatii privind documentatia de atribuire: Documentatia de atribuire se ridica de la Primaria Municipiului Campulung, Compartiment investitii-achizitii. Costul documentatiei este de 50 lei si poate fi achitat prin depunere la casieria unitatii sau prin virament bancar.
  Data limita pentru solicitarea clarificarilor : 06.03.2020, ora 15:00
 4. Informatii privind ofertele:
  a) Data limită pentru depunerea ofertelor : 12.03.2020, ora 930.
  b) Adresa unde se depun ofertele : Primăria Câmpulung, str. Negru Vodă, nr.127, cod 115100, judeţul Argeş, registratura.
  c) Ofertele se depun in 2 ex .
 5. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor : 12.03.2020, ora 10:00, Primăria Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 127, judeţul Argeş
 6. Litigiile de orice fel ce decurg din executarea contractului de concesiune, sunt de competenta instantei judecatoresti de drept comun, in termen de 10 zile
 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii 18.02.2020.

 

 

 

ultima actualizare: 2020-02-26 09:34

 Anunt Concesionare Serviciul Public de Transport

 

ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIA PUBLICA DESCHISA
pentru concesionare

SERVICIU TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CALATORI

 

 

1. Denumire concendent: Municipiul Campulung, Cod fiscal : 4122361, str. Negru Voda, nr. 127, cod 115100, Campulung Muscel, judetul Arges, telefon : 0248-511034, Fax: 0248-511036, email : investitii_pmc@yahoo.com , persoana de contact ing. Liviu-Daniel Popescu, tel. 0248/511034.

 

2. Informatii generale privind obiectul licitatiei : Transport public de calatori pe teritoriul administrativ al municipiului Campulung pe urmatoarele trasee:

 • Traseul 1 Visoi –Piata-Colegiul Carol;
 • Traseul 2 Grui – Piata – Colegiul Carol;
 • Traseul 3 Piata – Marcus;
 • Traseul 4 Piata – Valea Romanestilor.

Transportul public de calatori pe traseele enumerate mai sus se va efectua conform prevederilor din caietul de sarcini, în conditii de calitate, siguranta, regularitate si eficienta.

 

 

ultima actualizare: 2019-11-28 09:58 citeste mai mult 

 Anunt de participare la licitatie

 

ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIA PUBLICA DESCHISA

pentru inchirierea spatiului situat la parterul imobilului din Municipiul Campulung, judetul Arges,
str. Negru Voda, nr. 121A, bl. A9, sc. B

 

 


1. Denumire concendent: Municipiul Campulung,Cod fiscal : 4122361,str. Negru Voda, nr. 127, cod
115100, Campulung Muscel, judeţul Argeş,telefon : 0248-511034, Fax: 0248-511036, email : campulung@muscel.ro , persoana de contact ing. Roxana Tatulescu, tel. 0248/511034.

 

2. Informatii generale privind obiectul licitatiei : Spatiul care se propune a se inchiria se afla situat la parterul imobilului situat in Municipiul Campulung, judetul Arges, str. Negru Voda, nr. 121A, bl. A9, sc. B si se afla in zona centrala a Municipiului Campulung.

 

ultima actualizare: 2019-11-20 13:01 citeste mai mult 

 Contracte achzitii publice
ultima actualizare: 2019-10-20 09:45

 Anunt participare licitatie publica


ANUNT DE PARTICIPARE

la licitatia publica deschisa cu strigare

 

Inchirierea spatiului comercial situat in Campulung, judetul Arges,
str.Negru Voda nr.121A, bl.A9, sc.B

 1. Denumirea organizatorului licitatiei: Municipiul Campulung, Cod fiscal : 4122361,str. Negru Voda, nr. 127, cod 115100, Campulung Muscel, judetul Argeş,telefon : 0248-511034, Fax : 0248-511036, email : campulung@muscel.ro
 2. Procedura aplicata: licitatie publica cu strigare
 3. Obiectul licitatiei “Inchirierea spatiului comercial situat in Campulung, judetul Arges, str.Negru Voda nr.121A, bl.A9, sc.B” cu o suprafata 24.84 mp, din care:
  - birou – 17.48 mp
  - ½ cota parte din holul de acces – 7.36 mp
 4. Criteriul de atribuire : Pretul cel mai mare oferit lei/luna.
 5. Data limita pentru depunerea ofertelor : 14.03.2019, ora 1500. Ofertele se depun la Primaria Campulung, str. Negru Voda, nr.127, cod 115100, judetul Argeş, registratura.
 6. Data desfasurarii licitatiei : 14.03.2019, ora 1530. Licitatia se va desfasura la Primaria Campulung, str. Negru Voda, nr.127, cod 115100, judetul Argeş.
 7. Documentele de participare/caietul de sarcini si alte informatii suplimentare se pot obtine de la Primaria Municipiului Campulung, Compartiment investitii achizitii , persoana de contact ing. Roxana Tatulescu, tel. 0248/511034; 0248/510410
ultima actualizare: 2019-02-20 12:54

 Anunt de participare licitatie publica

ANUNT DE PARTICIPARE

la licitatia publica deschisa cu strigare

“ Inchiriere spatiu comercial situat in Campulung, judetul Arges,
str. Negru Voda nr.107, zona A”

 

 

 1. Denumirea organizatorului licitatiei: Municipiul Campulung, Cod fiscal : 4122361,str. Negru Voda, nr. 127, cod 115100, Campulung Muscel, judetul Arges, telefon: 0248-511034, Fax : 0248-511036, email: campulung@muscel.ro
 2. Procedura aplicata: licitatie publica cu strigare
 3. Obiectul licitatiei: “ Inchiriere spatiu comercial situat in Campulung, judetul Arges, str. Negru Voda nr.107, zona A” cu o suprafata S= 174.2 mp
 4. Criteriul de atribuire : Pretul cel mai mare oferit lei/luna.
 5. Data limita pentru depunerea ofertelor : 07.02.2019, ora 1300. Ofertele se depun la Primaria Campulung, str. Negru Voda, nr.127, cod 115100, judetul Arges,  registratura.
 6. Data desfasurarii licitatiei : 07.02.2019, ora 1330. Licitatia se va desfasura la Primaria Campulung, str. Negru Voda, nr.127, cod 115100, judetul Arges.
 7. Documentele de participare/caietul de sarcini si alte informatii suplimentare se pot obtine de la Primaria Municipiului Campulung, Compartiment investitii achizitii , persoana de contact ing. Roxana Tatulescu, tel. 0248/511034; 0248/510410
ultima actualizare: 2019-01-16 10:23

 Anunt Achizitie Servicii Catering POCU (reluare)


ANUNT – PROCEDURA PROPRIE SIMPLIFICATA

achizitionarea de servicii catering în cadrul subactivitatii 1.2 – Furnizare de servicii de tip Scoala dupa Scoala copiilor din ciclu primar, aferente proiectului: Schimba-ti viitorul!Dezvoltarea sociala si economica a persoanelor defavorizate din zona de nord a Municipiului Campulung, Cod SMIS 2014: 103450In temeiul prevederilor art.7, alin.(1) litera d) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, Municipiul Campulung, cu sediul în Campulung, str. Negru Voda nr 127, cod poştal:115100, telefon:0248-511034, fax:0248-511036, E-mail:campulung@muscel.ro, în calitate de autoritate contractanta, achizitioneaza SERVICII CATERING ce fac parte din Anexa nr.2 la Legea nr.98/2016, conform cerintelor din documentatia de atibuire.


Modalitatea de atribuire: Procedura proprie simplificata
Sursa de finantare: Fond Social European (FSE)


Detalii anunt:
Tip anunt: Anunt de participare
Tip contract: Servicii
Denumirea achizitiei: SERVICII CATERING
Cod clasificare CPV: 55521200-0 Servicii de livrare a mancarii

 

| Caiet de sarcini | | Fisa de date a achizitiei | | Model Contract | | Formulare
| Raspuns clarificare | | Raportul procedurii |

ultima actualizare: 2018-09-06 09:23 citeste mai mult 

 Anunt Achizitie Servicii de Catering POCU


ANUNT – PROCEDURA PROPRIE SIMPLIFICATA

achizitionarea de servicii catering în cadrul subactivitatii 1.2 – Furnizare de servicii de tip Scoala dupa Scoala copiilor din ciclu primar, aferente proiectului: Schimba-ti viitorul!Dezvoltarea sociala si economica a persoanelor defavorizate din zona de nord a Municipiului Campulung, Cod SMIS 2014: 103450In temeiul prevederilor art.7, alin.(1) litera c) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, Municipiul Campulung, cu sediul în Campulung, str. Negru Voda nr 127, cod postal:115100, telefon:0248-511034, fax:0248-511036, E-mail:campulung@muscel.ro, în calitate de autoritate contractanta, achizitioneaza SERVICII CATERING ce fac parte din Anexa nr.2 la Legea nr.98/2016, conform cerintelor din documentatia de atibuire.

Modalitatea de atribuire: Procedura proprie simplificata
Sursa de finantare: Fond Social European (FSE)


Detalii anunt:
Tip anunt: Anunt de participare
Tip contract: Servicii
Denumirea achizitiei: SERVICII CATERING
Cod clasificare CPV: 55521200-0 Servicii de livrare a mancarii

 

| Caiet de sarcini | | Fisa de date a achizitiei | | Model contract | | Formulare
| Raportul procedurii |

ultima actualizare: 2018-06-18 07:16 citeste mai mult 

 Anunt achizitie Servicii Medicale POCU


ANUNT – PROCEDURA PROPRIE SIMPLIFICATA
achizitionarea de servicii medicale in cadrul subactivitatii 6.2-Acordare de servicii medicale,
aferente proiectului: Schimba-ti viitorul! Dezvoltarea sociala si economica a persoanelor defavorizate din zona de nord a Municipiului Campulung, Cod SMIS 2014: 103450In temeiul prevederilor art.7, alin.(1) litera d) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare, Municipiul Campulung, cu sediul in Campulung, str. Negru Voda nr 127, cod postal:115100, telefon:0248-511034, fax:0248-511036, E-mail:campulung@muscel.ro, in calitate de autoritate contractanta, achizitioneaza SERVICII MEDICALE ce fac parte din Anexa nr.2 la Legea nr.98/2016, conform cerintelor din documentatia de atibuire.
 

Modalitatea de atribuire:  Procedura proprie simplificata
Sursa de finantare:  Fond Social European (FSE)

Detalii anunt:
Tip anunt:  Anunt de participare
Tip contract:  Servicii
Denumirea achizitiei:  SERVICII MEDICALE
Cod clasificare CPV:  85148000-8 Servicii de analize medicale


| Caiet de sarcini | | Fisa de date a achizitiei | | Model de contract | | Formulare |                    

ultima actualizare: 2018-06-13 07:42 citeste mai mult 

 Achizitie publica - Vouchere de Vacanta

ANUNT – ACHIZITIE DIRECTA

 

Achizitionare servicii in vederea atribuirii contractului de achizitie publica 
avand ca obiect: SERVICII DE TIPARIRE SI DE LIVRARE VOUCHERE DE VACANTA


In temeiul prevederilor art.7, alin.(5) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, Municipiul Campulung, cu sediul in Campulung, str. Negru Voda nr 127, cod postal:115100, telefon:0248-511034, fax:0248-511036, E-mail:campulung@muscel.ro, in calitate de autoritate contractanta, achizitioneaza SERVICII DE TIPARIRE SI DE LIVRARE VOUCHERE DE VACANTA conform cerintelor din documentatia de atibuire.

 

| Anunt achizitie | | Caiet de sarcini | | Scrisoare de inaintare | | Formular oferta |

ultima actualizare: 2018-03-28 09:46

 Proiect reabilitare Colegiul Carol I

 

ANUNT DE PRESA
 

TITLUL PROIECTULUI: ,,Consolidare, reabilitare Colegiul Pedagogic Carol I Câmpulung”, cod SMIS 11262

 
 1.     Num?r de referin?: Contract nr. 802 din 05.08.2010
 2.     Data public?rii anunului: 18.10.2010
 3.     Finanat prin : Programul Operaional Regional 2007-2013, Axa prioritar? 3, Domeniul Major de Intervenie 3.4 Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea i echiparea infrastructurii educaionale preuniversitare, universitare i a infrastructurii pentru formare profesional? continu?
 4.     Autoritatea de Management: Ministerul Dezvolt?rii Regionale i Turismului.
 5.     Alte informaii: pot fi obinute de la Compartimentul Investiii – Achiziii din cadrul  Prim?riei Municipiului Câmpulung, str. Negru Vod?, nr.127, jud.Arge, cod potal 115100.

 

ultima actualizare: 2010-10-18 08:57 citeste mai mult 

 Comunicat de presa

 

JUDE?UL ARGE?                                               APROBAT,
PRIM?RIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG                PRIMAR,
Compartiment Investiii Achiziii                          C?lin Ioan ANDREI
Nr. 19667 din 11.08.2010

 

 

Raport de evaluare a impactului
privind achiziia public? a serviciilor de publicitate media
– realizarea campaniei de contientizare public? -
pentru proiectul
„Reabilitarea staiei de epurare din Municipiul Câmpulung Muscel, în vederea îmbun?t?irii calitative a mediului înconjur?tor i a proteciei acestuia”.

 


MUNICIPIUL CÂMPULUNG, reprezentat prin Consiliul Local, cu sediul în Câmpulung, judeul Arge, Str. Negru Vod?, nr. 127, cod potal 115100, cod fiscal 4122361, telefon: 0248 511034, fax: 0248 511036, e-mail: investitii_pmc@yahoo.com, pagina de Internet: www.primariacampulung.ro
 

ultima actualizare: 2010-08-16 13:07 citeste mai mult 

 Comunicat de presa

 


COMUNICAT


Vineri 23.07.2010 ora 1030, va avea loc evenimentul de închidere a proiectului „Reabilitarea staiei de epurare din Municipiul Câmpulung Muscel, în vederea îmbun?t?irii calitative a mediului înconjur?tor i a proteciei acestuia” - RO2006/018-147.04.01.04.01.14, proiect finanat în cadrul Programului PHARE CES 2006 „Schema de investiii pentru sprijinirea iniiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”.


ultima actualizare: 2010-07-21 15:00 citeste mai mult 

 Comunicat de presa

Comunicat de pres?
12 Iulie 2010

 

Reabilitarea staiei de epurare din Municipiul Câmpulung
cu fonduri de la Uniunea European?


Consiliul Local al Municipiului Câmpulung, în calitate de beneficiar, anun? finalizarea cu succes a implement?rii proiectului „Reabilitarea staiei de epurare din municipiul Câmpulung Muscel, în vederea îmbun?t?irii calitative a mediului înconjur?tor i a proteciei acestuia”.
Contractul de finanare nerambursabil? a fost semnat cu Ministerul Dezvolt?rii Regionale i Turismului în data de 10.09.2008 , în cadrul Programului Phare CES 2006 „Schema de investiii pentru sprijinirea iniiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu” i s-a derulat pe o perioad? de 22 luni.
Valoarea total? a proiectului a fost de 1.266.848 euro din care valoarea finan?rii nerambursabile a fost de 1.000.000 euro .

ultima actualizare: 2010-07-14 11:04 citeste mai mult 


Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2020-07-05 09:13