Informatii

POCU 2014 - 2020
Telefoane utile
Comunicate
Realizari
Anunturi
Achizitii publice
Impozite si taxe
Educatia, sansa noastra
Informatii Publice
Promovare Campulung
Reabilitare D. Golescu
Proiect Kretzulescu
Proiect Regenerare Urbana
Reabilitare Carol I
Finantari nerambursabile
Selectie partener ZMC
Asociatia GAL Campulung Muscel
SDL 2017 - 2022
Acorduri de mediu

Noutati

Certificate de urbanism - Martie 2018
Certificate de urbanism - Februarie 2018
Certificate de urbanism - Ianuarie 2018
Certificate de urbanism - Decembrie 2017
Certificate de urbanism - Noiembrie 2017
 Achizitie publica - Vouchere de Vacanta

ANUNT – ACHIZITIE DIRECTA

 

Achizitionare servicii in vederea atribuirii contractului de achizitie publica 
avand ca obiect: SERVICII DE TIPARIRE SI DE LIVRARE VOUCHERE DE VACANTA


In temeiul prevederilor art.7, alin.(5) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, Municipiul Campulung, cu sediul in Campulung, str. Negru Voda nr 127, cod postal:115100, telefon:0248-511034, fax:0248-511036, E-mail:campulung@muscel.ro, in calitate de autoritate contractanta, achizitioneaza SERVICII DE TIPARIRE SI DE LIVRARE VOUCHERE DE VACANTA conform cerintelor din documentatia de atibuire.

 

| Anunt achizitie | | Caiet de sarcini | | Scrisoare de inaintare | | Formular oferta |

ultima actualizare: 2018-03-28 09:46

 Proiect reabilitare Colegiul Carol I

 

ANUNT DE PRESA
 

TITLUL PROIECTULUI: ,,Consolidare, reabilitare Colegiul Pedagogic Carol I Câmpulung”, cod SMIS 11262

 
 1.     Num?r de referinț?: Contract nr. 802 din 05.08.2010
 2.     Data public?rii anunțului: 18.10.2010
 3.     Finanțat prin : Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritar? 3, Domeniul Major de Intervenție 3.4 Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesional? continu?
 4.     Autoritatea de Management: Ministerul Dezvolt?rii Regionale și Turismului.
 5.     Alte informații: pot fi obținute de la Compartimentul Investiții – Achiziții din cadrul  Prim?riei Municipiului Câmpulung, str. Negru Vod?, nr.127, jud.Argeș, cod poștal 115100.

 

ultima actualizare: 2010-10-18 08:57 citeste mai mult 

 Comunicat de presa

 

JUDE?UL ARGE?                                               APROBAT,
PRIM?RIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG                PRIMAR,
Compartiment Investiții Achiziții                          C?lin Ioan ANDREI
Nr. 19667 din 11.08.2010

 

 

Raport de evaluare a impactului
privind achiziția public? a serviciilor de publicitate media
– realizarea campaniei de conștientizare public? -
pentru proiectul
„Reabilitarea stației de epurare din Municipiul Câmpulung Muscel, în vederea îmbun?t?țirii calitative a mediului înconjur?tor și a protecției acestuia”.

 


MUNICIPIUL CÂMPULUNG, reprezentat prin Consiliul Local, cu sediul în Câmpulung, județul Argeș, Str. Negru Vod?, nr. 127, cod poștal 115100, cod fiscal 4122361, telefon: 0248 511034, fax: 0248 511036, e-mail: investitii_pmc@yahoo.com, pagina de Internet: www.primariacampulung.ro
 

ultima actualizare: 2010-08-16 13:07 citeste mai mult 

 Comunicat de presa

 


COMUNICAT


Vineri 23.07.2010 ora 1030, va avea loc evenimentul de închidere a proiectului „Reabilitarea stației de epurare din Municipiul Câmpulung Muscel, în vederea îmbun?t?țirii calitative a mediului înconjur?tor și a protecției acestuia” - RO2006/018-147.04.01.04.01.14, proiect finanțat în cadrul Programului PHARE CES 2006 „Schema de investiții pentru sprijinirea inițiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”.


ultima actualizare: 2010-07-21 15:00 citeste mai mult 

 Comunicat de presa

Comunicat de pres?
12 Iulie 2010

 

Reabilitarea stației de epurare din Municipiul Câmpulung
cu fonduri de la Uniunea European?


Consiliul Local al Municipiului Câmpulung, în calitate de beneficiar, anunț? finalizarea cu succes a implement?rii proiectului „Reabilitarea stației de epurare din municipiul Câmpulung Muscel, în vederea îmbun?t?țirii calitative a mediului înconjur?tor și a protecției acestuia”.
Contractul de finanțare nerambursabil? a fost semnat cu Ministerul Dezvolt?rii Regionale și Turismului în data de 10.09.2008 , în cadrul Programului Phare CES 2006 „Schema de investiții pentru sprijinirea inițiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu” și s-a derulat pe o perioad? de 22 luni.
Valoarea total? a proiectului a fost de 1.266.848 euro din care valoarea finanț?rii nerambursabile a fost de 1.000.000 euro .

ultima actualizare: 2010-07-14 11:04 citeste mai mult 

 Campanie constientizare publica

Achizitie prin cerere de oferta a contractului de servicii privind realizarea campaniei de constientizare publica aferenta proiectului "Reabilitarea statiei de epurare din municipiul Campulung Muscel in vederea imbunatatirii calitative a mediului inconjurator si a protectiei acestuia "


Autoritatea contractant? invit? ofertanții al c?ror obiect de activitate corespunde cerințelor documentației de atribuire anexat?, s? depun? oferta în scopul atribuirii contractului pentru prestarea serviciilor privind realizarea campaniei de conștientizare public? aferent? proiectului ...Referat de oportunitate | Invitatie de participare | Informatii generale si fisa de date | Caiet de sarcini | Formulare | Contract de servicii
 

ultima actualizare: 2008-12-30 09:37 citeste mai mult 


Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2018-04-18 15:09