Informatii

POCU 2014 - 2020
Telefoane utile
Comunicate
Realizari
Anunturi
Achizitii publice
Impozite si taxe
Educatia, sansa noastra
Informatii L 52/L 544
Promovare Campulung
Reabilitare D. Golescu
Proiect Kretzulescu
Proiect Regenerare Urbana
Reabilitare Carol I
Proiect Iluminat Public
Finantari nerambursabile
Selectie partener ZMC
Asociatia GAL Campulung Muscel
SDL 2017 - 2022
Acorduri de mediu
Buget Local
Situatii financiare
POCA 2014 - 2020
GDPR
Reabilitare Cladire Primarie

Noutati

Anunt Concurs recrutare SPADPP
Anunt Concurs Recrutare
Anunt - PUZ BIOFUCT
Comunicat - Dispozitie Secretar de Stat DSU
Comunicat
 Educatia, sansa noastra

Proiect: „Educația, șansa noastrã pentru un viitor mai bun!”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 (POSDRU/23/2.2/G/ 31040),”Investește in oameni”

      Autoritatea contractantã invitã ofertanții al cãror obiect de activitate corespunde cerințelor documentației de atribuire anexatã, sã depunã oferta în scopul atribuirii contractului pentru prestarea serviciilor privind realizarea campaniei de informare și publicitate media aferentã proiectului : ,, Educația, șansa noastrã pentru un viitor mai bun! ”. Campania de conștientizare publicã se va realiza prin: conferințe de presã, articole de presã, materiale publicitare (postere, bannere, rolapuri, pliante, broșuri, mape, ecusoane, invitații), publicitate radio/TV
Serviciile solicitate și detaliile tehnice sunt conforme cu cerintele din Caietul de sarcini – Secțiunea III din Documentația de atribuire.
Cod CPV: 79341000-6; 79342200-5


| Anunt publicitar achizitie publicitate | | Invitatie de participare | | Raport de oportunitate |    | Contract | | Caiet de sarcini | | Fisa de date | | Formulare | | Anunt selectie experti pe termen scurt | | Anunt publicitar achizitie materiale consumabile| | Anunt publicitar achizitie birotica | | Anunt atribuire materiale consumabile| | Anunt publicitar achizitie IT | | Anunt atribuire publicitate | | Anunt atribuire birotica | | Anunt atribuire contract multiplicare | | Anunt publicitar achizitie multiplicare | |Anunt publicitar achizitie lucrari de renovare | | Anunt atribuire contract IT | | Comunicat de presa | | Anunt publicitar achizitie mobilier scolar | | Anunt atribuire contract renovare-modernizare | | Anunt atribuire contract mobilier |  | Comunicat de presa | | Anunt publicitar achizitie cablare-conectare | | Anunt participare audit financiar | | Anunt atribuire contracte cablare/conectare | Anunt atribuire contract de audit | Anunt de selectie experti strategii | | Anunt selectie consilier juridic | | Anunt selectie responsabil financiar | | Anunt selectie consilier juridic | | Raport campanie de publicitate | | Comunicat de presa | | Invitatie conferinta | | Strategie locala pentru prevenirea si combaterea abandonului scolar | | Strategie locala pentru prevenirea si combaterea abandonului scolar - finala | | Plan local de actiune | | Plan local de actiune - final | | Bugetul proiectului | | Chestionare | | Comunicat de presa |

ultima actualizare: 2012-03-20 09:08 citeste mai mult 

 Educatia, sansa noastra

Proiect: „Educația, șansa noastrã pentru un viitor mai bun!”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 (POSDRU/23/2.2/G/ 31040),”Investește in oameni”

 

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, cu numãrul de contract POSDRU/23/2.2/G/31040, perioada de implementare 01.04.2010 - 31.03.2012, valoare: 1841550 lei.
Obiectivul general al proiectului este prevenirea și corectarea fenomenului de pãrãsire timpurie a școlii prin promovarea parteneriatului școalã – comunitate – pãrinți, prin adoptarea unei strategii locale în domeniul prevenirii și combaterii abandonului școlar la nivel local, în vederea sprijinirii persoanelor din categoriile vulnerabile.

 

Comunicat de presa | | Spot video | | Galerie de imagini |

ultima actualizare: 2011-06-22 15:35 citeste mai mult 

 A11 - Campanie de informare privind rezultatele in..
DSC09846
DSC09850
DSC09851
DSC09860
DSC09875
DSC09882
DSC09884
DSC09885
ultima actualizare: 2011-06-22 15:34

 A7+A8 - Elaborarea strategiei si planului local
00
01
02
03
04
05
06
07
ultima actualizare: 2011-04-20 10:51

 A13 - Desfasurarea programului - Scoala dupa scoal..
00
01
02
03
04
05
06
07
ultima actualizare: 2010-12-29 14:24

 A10 - Desfasurarea programului - A doua sansa
00
01
02
03
04
05
06
07
ultima actualizare: 2010-12-29 14:23

 A5.4 - Diseminare materiale informative
00
01
02
03
04
05
06
07
ultima actualizare: 2010-12-29 14:22

 A5.5 - Seminar - O minte sanatoasa intr-un mediu s..
00
01
02
03
04
05
06
07
ultima actualizare: 2010-12-29 14:22

 A5.3 - Dezbateri pregatire parteneriat
00
01
02
03
04
05
06
07
ultima actualizare: 2010-12-29 14:18

 A9+A12 - Formarea personalului
00
01
02
03
04
05
06
07
ultima actualizare: 2010-09-15 9:27

 A5 - Campania de promovare a proiectului
00
01
02
03
04
05
06
07
ultima actualizare: 2010-09-15 9:26

 A4 - Achizitii - Dotari
Momentan acest serviciu este indisponibil.