Informatii

POCU 2014 - 2020
Telefoane utile
Comunicate
Realizari
Anunturi
Achizitii publice
Impozite si taxe
Educatia, sansa noastra
Informatii L 52/L 544
Promovare Campulung
Reabilitare D. Golescu
Proiect Kretzulescu
Proiect Regenerare Urbana
Reabilitare Carol I
Proiect Iluminat Public
Finantari nerambursabile
Selectie partener ZMC
Asociatia GAL Campulung Muscel
SDL 2017 - 2022
Acorduri de mediu
Buget Local
Situatii financiare
POCA 2014 - 2020
GDPR
Reabilitare Cladire Primarie

Noutati

Anunt Concurs recrutare SPADPP
Anunt Concurs Recrutare
Anunt - PUZ BIOFUCT
Comunicat - Dispozitie Secretar de Stat DSU
Comunicat
 Comunicat de presa - Reabilitare Dinicu Golescu

Comunicat de presă privind finalizarea proiectului: ,,REABILITARE COLEGIUL NAȚIONAL DINICU GOLESCU”, cod SMIS 11263
29.11.2013


Municipiul Câmpulung a derulat in perioada 01.06.2011 – 01.12.2013 proiectul ,,Reabilitare Colegiul Național Dinicu Golescu”, cod SMIS 11263, finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara 3 – Îmbunătățirea infrastructurii sociale , Domeniul major de interventie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă.
Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice .
Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia
Valoarea totală a proiectului a fost de 2.691.050,29 lei din care valoarea finanțării nerambursabile a fost de 2.445.127,51 lei. Rezultatele proiectului: unitate de învățământ reabilitată si dotata cu 10 table interactive si un laborator fonic
Obiectivul general al proiectului l-a constituit îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale a Colegiului Național Dinicu Golescu, pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene și asigurarea unui nivel crescut al competențelor profesionale în relație cu piața muncii de la nivel local și regional.
Proiectul pentru care s-a obtinut finanțarea face parte dintr-o inițiativă complexă de investiții a autorității publice locale, de reabilitare a infrastructurii educaționale a Municipiului Câmpulung. În această direcție au fost făcute o serie de lucrări de reabilitare la unitățile de învățământ din municipiu, cu scopul de a asigura un proces educațional la standarde europene.
Lucrările de reabilitare a Colegiului Național Dinicu Golescu, vin să completeze inițiativele noastre legate de asigurarea funcționării în condiții de siguranță a acestei unități școlare.
Mai multe informații despre implementarea acestui proiect pot fi obținute de la Compartimentul Investiții – Achiziții din cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung, str. Negru Vodă, nr.127, jud.Argeș, cod poștal 115100, tel. 0248511034, persoana de contact Ing. Popescu Bogdan.

Nota : Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
 

ultima actualizare: 2013-11-29 10:45

 Anunt de presa

 

TITLUL PROIECTULUI: ,,REABILITARE COLEGIUL NAȚIONAL DINICU GOLESCU”, cod SMIS 11263
 

1. Număr de referință: Contract nr. 1644/01.06.2011
2. Beneficiar: Municipiul Câmpulung
3. Data publicării anunțului: 29.11.2013
4. Finanțat prin : Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3, Domeniul Major de Intervenție 3.4 Reabilitarea ,modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă
5. Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice
6. Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia
7. Municipiul Câmpulung, județul Argeș, anunță încheierea activităților în cadrul proiectului ,,Reabilitare Colegiul Național Dinicu Golescu”, cod SMIS 11263, care a avut ca obiectiv îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale a Colegiului Național Dinicu Golescu , pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene și asigurarea unui nivel crescut al competențelor profesionale în relația cu piața muncii de la nivel local și regional. Valoarea totală a proiectului este de 2.691.050,29 lei din care valoarea finanțării nerambursabile este de 2.445.127,51 lei.
8. Perioada de implementare a proiectului 01.06.2011 – 01.12.2013
9. Rezultatele proiectului: unitate de învățământ reabilitată si dotata cu 10 table interactive si un laborator fonic
10. Mai multe informații despre implementarea acestui proiect pot fi obținute de la Compartimentul Investiții – Achiziții din cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung, str. Negru Vodă, nr.127, jud. Argeș, cod poștal 115100, persoana de contact Ing. Popescu Bogdan.


Note : Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
 

ultima actualizare: 2013-11-29 09:04

 Anunt de presa - Reabilitate CN Dinicu Golescu

 

ANUNT DE PRESA

TITLUL PROIECTULUI: ,,REABILITARE COLEGIUL NAȚIONAL DINICU GOLESCU”, cod SMIS 11263

1. Număr de referință: Contract nr. 1644/01.06.2011
2. Data publicării anunțului: 28.06.2011
3. Finanțat prin : Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3, Domeniul Major de Intervenție 3.4 Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă
4. Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului.
5. Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia
6. Municipiul Câmpulung, județul Argeș, anunță începerea activităților în cadrul proiectului ,,Reabilitare Colegiul Național Dinicu Golescu”, cod SMIS 11263, care are ca obiectiv îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale a Colegiului Național Dinicu Golescu , pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene și asigurarea unui nivel crescut al competențelor profesionale în relația cu piața muncii de la nivel local și regional. ”. Valoarea totală a proiectului este de 3.681.668,59 lei din care valoarea finanațării nerambursabile este de 2.673.168,09 lei. Acest proiect are o durata de implementare de 12 de luni.
7. Mai multe informații despre implementarea acestui proiect pot fi obținute de la Compartimentul Investiții – Achiziții din cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung, str. Negru Vodă, nr.127, jud.Argeș, cod poștal 115100, persoana de contact Ing. Popescu Bogdan.


Note : Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
 

ultima actualizare: 2011-06-27 13:03 citeste mai mult 


Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2021-08-04 17:57