Informatii

POCU 2014 - 2020
Telefoane utile
Comunicate
Realizari
Anunturi
Achizitii publice
Impozite si taxe
Educatia, sansa noastra
Informatii L 52/L 544
Promovare Campulung
Reabilitare D. Golescu
Proiect Kretzulescu
Proiect Regenerare Urbana
Reabilitare Carol I
Finantari nerambursabile
Selectie partener ZMC
Asociatia GAL Campulung Muscel
SDL 2017 - 2022
Acorduri de mediu
Buget Local
Situatii financiare
POCA 2014 - 2020
GDPR

Noutati

Alegeri locale 2020
Publicatii de casatorie
Necrolog - Sorin Burtea
Situatii financiare 2020
Apel de selectie POR (2)
 Proiect Kretzulescu - Plan artisitc

 

 

Planul este o reprezentare artistică a proiectului fără a avea pretenția de a cuprinde toate detalii, în cele mai mici amănunte.
Mulțumim domnului Bogdan Petry pentru sprijinul acordat în transpunerea în imagini a obiectivelor proiectului.
 

ultima actualizare: 2013-09-13 16:01

 Anunt de presa - Proiect Parc Kretzulescu

 

TITLUL PROIECTULUI: ,,Dezvoltarea infrastructurii turistice a Municipiului Câmpulung prin reabilitarea zonei istorice și de agrement Complex Parc Kretzulescu”, cod SMIS 12940

 

1. Număr de referință: Contract nr. 1700/06.06.2011
2. Data publicării anunțului: 01.07.2011
3. Finanțat prin : Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5, Domeniul Major de Intervenție 5.1. Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/modernizarea infrastructurilor conexe
4. Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului.
5. Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia
6. Municipiul Câmpulung, județul Argeș, anunță începerea activităților în cadrul proiectului ,,Dezvoltarea infrastructurii turistice a Municipiului Câmpulung prin reabilitarea zonei istorice și de agrement Complex Parc Kretzulescu”, cod SMIS 12940, care are ca obiectiv dezvoltarea durabilă a turismului în Câmpulung, printr-un proces amplu de restaurare a clădirilor existente care au aparținut Băilor Kretzulescu, precum și reamenajarea traseului turistic de promenadă care leagă acest parc de Grădina Publică ,, Merci”, incluzând și Bulevardul ,,Pardon”. Valoarea totală a proiectului este de 64.303.285,42 lei din care valoarea finanațării nerambursabile este de 46.201.870,40 lei. Acest proiect are o durata de implementare de 30 de luni.
7. Mai multe informatii despre implementarea acestui proiect pot fi obținute de la Compartimentul Investiții – Achiziții din cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung, str. Negru Vodă, nr.127, jud.Argeș, cod poștal 115100, persoana de contact Ing. Popescu Bogdan.

Notă : Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
 

 


| Anunt de participare | | Caiet de sarcini | | Referat de oportunitate | | Formulare | | Model de contract |

 

ultima actualizare: 2013-03-27 14:28 citeste mai mult 

 Anunt de participare - Proiect Kretzulescu

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de atribuire a contractului de publicitate media prin "licitație deschisă"

 

Autoritatea contractantă invită ofertanții al căror obiect de activitate corespunde cerințelor caietului de sarcini anexat să depună oferta în scopul atribuirii contractului de servicii de informare si publicitate în cadrul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii turistice a Municipiului Câmpulung prin reabilitarea zonei istorice și de agrement complex-Parc Kretzulescu”, Cod SMIS 12940

 

Cod CPV:

  • 79.82.40.00-6 Servicii de tipărire și de distribuție
  • 79.97.00.00-4 Servicii de editare
  • 72.41.30.00-8 Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web)
  • 79.96.11.00-9 Servicii de fotografie publicitara
  • 79.34.10.00-6 Servicii de publicitate

 

| Anunt de participare | | Caiet de sarcini | | Formulare | | Referat de oportunitate| | Model contract |

ultima actualizare: 2012-05-02 19:05


Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2020-08-12 14:29