Noutati

Campulung orasul parcurilor si gradinilor
Decizii de impunere
Dosare de insolvabilitate
Amenzi, somatii, titluri executorii
Notificari
 Anunt de participare cu oferta
 actualizat: 2021-05-18 10:04 

 

Anunț de participare cu ofertă pentru investiția

ÎNLOCUIRE REȚELE DE APĂ PE STRADA DRĂCEȘTI


Municipiul Câmpulung solicită operatorilor economici interesați, depunerea de oferte pentru investiția mai sus menționată, conform documentației atașate. Ofertele pot fi depuse până vineri 14 Mai ora 1530 la adresa achizitii.publice@primariacampulung.ro sau în plic închis la registratura primăriei. Persoana de contact Sorin Bălășcan tel. 0742091259

 

| Caiet de sarcini | | Tema de proiectare | | Contract de proiectare si executie lucrari | | Formular de oferta
| Informare finalizare procedura |

 Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2021-06-20 07:50