Noutati

Convocari Consiliul Local
Gala Muzicii Usoare Romanesti
Concurs recrutare - Municipiul Campulung (10)
Anunt factura electronica
Concurs recrutare - Municipiul Campulung (9)
 Acizitii publice - Invitatie de participare serv jur
 actualizat: 2021-10-11 12:58 

 


INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Achiziţionare servicii în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică
având ca obiect: SERVICII JURIDICE

 


În temeiul prevederilor art.7 alin.(5) din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, Municipiul Câmpulung, cu sediul în Câmpulung, str. Negru Vodă nr 127, cod poştal:115100, telefon:0248-511034, fax:0248-510055, E-mail: primarie@primariacampulung.ro, în calitate de Autoritate Contractantă, intenţionează să achiziţioneze SERVICII JURIDICE conform cerinţelor solicitate.
Hotărârea Consiliului Local nr.96 din 30.06.2021

  • Cod clasificare CPV: 79100000-5 - “Servicii juridice“
  • Modalitatea de atribuire: Procedură Operaţională privind Achiziţia de Servicii Juridice
  • Cod: PO 08.02.14
  • Sursa de finanţare: Buget local

Detalii Invitaţie de participare:

  • Date de identificare ale beneficiarului serviciilor juridice: MUNICIPIUL CÂMPULUNG
  • Locul de prestare a serviciilor juridice: Raza teritorială a instanţelor de judecată
  • Valoarea totală estimată a achiziţiei publice: 18.000,00 lei fără TVA

 

| Invitatie de participare | | Model contract

 

 Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2022-08-08 18:58