Noutati

Comunicat - Program 1 Decembrie 2021
Declaratii de avere si interese (2021)
Comunicat - Sedinta de tragere poligon Magura
Amenzi, somatii, titluri executorii
Anunt concurs recrutare Mun Campulung
 Anunt selectie parteneri POCU - GAL (2)
 actualizat: 2021-11-22 14:59 

 

ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI
în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU)

 

 

Municipiului Câmpulung
Str. Negru Vodă, nr. 127, județul Argeş
Date de contact
Tel : 0248511034
Fax : 0248510055
E-mail: primarie@primariacampulung.ro
Web: www.primariacampulung.ro

 

Prin apelul de selecție nr. 624/01.11.2021, Asociația Grupul de Acțiune Locală Câmpulung Muscel anunță lansarea apelului pentru următoarele fișe de proiect, din Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice de accesare a fondurilor pentru investiții POCU în cadrul SDL Grupul de Acțiune Locală Câmpulung Muscel AP 5/PI 9.vi/ OS 5.1:

 • Fișa intervenției #5 Asigurarea accesului la servicii sociale inclusiv prin dezvoltarea serviciilor medicale în centrele medico-sociale integrate.
 • Fișa intervenției #8 Crearea unui incubator de afaceri în colaborare cu Asociația Oamenilor de Afaceri Argeș și Camera de Comerț.
 • Fișa intervenției #9 Organizarea de cursuri de formare profesională pentru tineri și adulți în vederea inserției pe piața muncii.
 • Fișa intervenției #11 Creșterea gradului de ocupare pentru persoanele vârstnice și femei.
 • Fișa intervenției #12 Creșterea gradului de ocupare pentru populația de etnie roma prin integrarea acestora în activitățile existente.
 • Fișa intervenției #14 Accesul și menținerea pe piața muncii a tinerilor cu vârsta între 18 și 24 de ani, inclusiv prin dezvoltarea de programe de ucenicie și școală profesională.
 • Fișa intervenției #15 Dezvoltare școala profesională în sistem dual respectiv, acordare de pachete integrate, inclusiv burse suplimentare.
 • Fișa intervenției #18 Înființarea și acreditarea unui serviciu de îngrijire la domiciliu.
 • Fișa intervenției #20 Campanii de informare, conștientizare pentru implicarea activă și voluntară a membrilor comunității prin realizarea de activități de prezentare de exemple de bună practică.
 • Fișa intervenției #21 Cooptare de medici și asistenți în vederea oferirii de servicii de sănătate.
 • Fișa intervenției #22 Înființarea de servicii medicale mobile și servicii integrate de asistență medicală și consiliere.
 • Fișa intervenției #24 Organizarea de campanii de informare și conștientizare pentru implicarea activă și voluntară a membrilor comunității.

 

Document oficial | | Anexa 1 | | Anexa 2 | | Anexa 3 | | Anexa 4 | | Declaratie eligibilitate | | Declaratie contributie proprie |
| Erata anunt selectie parteneri |Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2021-11-26 16:43