Noutati

Convocari Consiliul Local
Comunicat - Sedinta de tragere poligon Magura
Amenzi, somatii, titluri executorii
Comunicat - Acoperisuri fara autorizatie
Procese Verbale / Hotarari - CLSU/CJSU
 Comunicat TAXI 2022
 actualizat: 2022-01-11 12:51 

 

 

COMUNICAT

 

Primăria Municipiului Câmpulung face cunoscut tuturor deţinătorilor de autorizaţii taxi că în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a serviciului public de transport persoane în regim de taxi şi a Legii nr. 38/2003 cu modificările ulterioare, în perioada 12.01.2022 – 28.01.2022, au obligaţia depunerii documentelor în vederea obținerii vizei anuale.

 

Documentele necesare:

 • Cerere de preschimbare a autorizaţiilor taxi;
 • Autorizaţia de transport public de persoane în regim de taxi;
 • Certificatul de înregistrare ca transportator şi Certificatul Constatator eliberate de Oficiul Registrulului Comerţului Argeş;
 • Cazierul fiscal al transportatorului eliberat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Argeş;
 • Adeverinţă eliberată de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Argeş din care să reiasă că nu a avut activitatea suspendată în anul 2021 şi nu există o astfel de soluţionare în curs;
 • Certificatul de competenţă profesională a managerului de transport în regim de taxi pentru transportatorul persoană juridică sau asociaţie familială;
 • certificatele de cazier judiciar ale conducătorilor auto şi, după caz, ale managerului de transport în regim de taxi, din care să rezulte că acesta nu a fost condamnat pentru: infracţiuni contra siguranţei pe drumurile publice, infracţiuni privind traficul şi consumul de droguri, infracţiuni contra vieţii, sănătăţii şi integrităţii corporale, infracţiuni privind traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale, infracţiuni contra patrimoniului;
 • Cartea de identitate a autovehiculului;
 • Certificatul de înmatriculare al autovehiculului cu inspecţia tehnică periodică valabilă;
 • Certificatul de agreare eliberat de RAR, privind utilizarea autovehiculului;
 • Buletin verificare metrologică;
 • Contractul de leasing (dacă este cazul);
 • Asigurare călători şi bagajele acestora;
 • Asigurare de răspundere civilă auto;
 • Contract prestări servicii de dispecerat taxi;
 • Pentru şoferii angajaţi: Contract individual de muncă cu numărul din REVISAL, Certificat de atestare profesională a conducătorului auto, Permis de conducere, Act de identitate;
 • Raport tarife emis de aparatul de marcat electronic fiscal.

Documentele vor fi prezentate într-un dosar de încopciat, din carton, sau într-un dosar de PVC cu perforaţii, zilnic, între orele 8:30 - 14:00, ştampilate şi semnate pentru conformitate.

Având în vedere menținerea stării de alertă pe teritoriul României, reglementată prin următoarele acte normative: OUG nr. 68 din 14 mai 2020, Legea nr. 55 din 15 mai 2020 și HG nr. 34/06.01.2022, pentru evitarea aglomerației și reducerea timpului de așteptare se va propune tuturor operatorilor taxi o programare prealabilă pentru depunerea documentelor și achitarea taxelor prin virament bancar în contul:


CONSILIUL LOCAL CÂMPULUNG MUSCEL
CONT : RO 69 TREZ 047 21 16 02 03 XXXXX
COD FISCAL : 4122 361
TREZORERIA MUNICIPIULUI CAMPULUNG MUSCEL

 

Detalii plată: Sumele reprezintă taxele de autorizație taxi pentru anul 2022.
Conform HCL nr. 197/25.11.2021, Anexa 7,

 • Taxa emitere/vizare autorizație transport persoane în regim de taxi 200 lei
 • Taxa emitere/vizare autorizație taxi 200 lei
 • Taxa emitere/vizare autorizație dispecerat taxi 200 lei

Deasemenea, pentru evitarea aglomerației și reducerea timpului de așteptare pentru viza Serviciului Administrare Venituri Persoane Fizice și Juridice, se propune ca alternativă, obținerea vizei menționate prin canalele interne ale primăriei, în baza Consimțământului atașat cererii de obținere a vizei anuale pentru desfășurarea activității de transport public local de persoane în regim de taxi.

 

În caz de neconcordanţă între documentele prezentate precum şi lipsa unui document din cele solicitate, sau în cazul în care documentele prezentate nu sunt în termenele de valabilitate precizate în lege, autorizaţiile taxi respective şi ecusoanele aferente se suspendă conform legii.
După data limită stabilită pentru depunerea documentelor, autorizaţiile taxi pentru care nu s-au depus documentele solicitate, vor fi de asemenea suspendate de autoritatea de autorizare, conform prevederilor legale.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Autorizări şi Autorizaţii de Funcţionare (Cam 13).

 

Cerere viza PFA | | Cerere viza PJ | | Consimtamant | Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2022-01-25 21:45