Noutati

Gala Muzicii Usoare Romanesti
Concurs recrutare - Municipiul Campulung (10)
Anunt factura electronica
Concurs recrutare - Municipiul Campulung (9)
Concurs recrutare - Municipiul Campulung (11)

Campulung

Asezare geografica
Istorie veche
Istorie Medievala
Istorie Moderna
Scriitori musceleni
Pictura, sculptura, arhitectura
Istorici in Muscel
Dascali in Campulung
Alte domenii
Cetateni de onoare
Orase infratite
Lista monumente
Mediul de afaceri

Primaria

Cod de etica
Organigrama
Conducere
ROF
ROI
Regulament evaluare manageri cultura
Agenda Conducerii

Evenimente

Zilele Municipiului Campulung
Calendar sportiv
Rally Corss
Trofeul Muscelului
VTM
Atelierul de Arhitectura
Calendar cultural
Arminden Muscelean
1 Iunie
Festivalul de Umor
Tabara de matematica
Festivalul Carpati
Sarbatori de Iarna
Tabara nationala de creatie
Festivalul de rock - POSADA
Sf. Valentin - 50 ani
Stars of song
Off Road
8 Martie
Festivalul Rapsodii de Toamna
Campulung 500

Documente

Declaratii de avere si int...
Autorizatii taxi
Certificate de urbanism
Autorizatii de construire
Acte necesare
Formulare on-line
Debitori, amenzi, somatii
Registrul spatiilor verzi
Registrul agricol - Vanzari teren
 
 Gala Muzicii Usoare Romanesti

ultima actualizare: 2022-08-07 20:05

 Concurs recrutare - Municipiul Campulung (10)

ANUNŢPrimăria Municipiului Câmpulung, judeţul Argeş, str. Negru Vodă nr.127, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea:

 • 1 funcţie publică de execuție vacantă - INSPECTOR, clasa I, gradul profesional superior din cadrul SERVICIULUI DEZVOLTARE URBANĂ, Compartimentul Proiecte și Fonduri Europene

 

| Fisa postului | | Bibliografie | | Formular de inscriere | | Borderou selectie dosare |
| Borderou rezultate proba scrisa |

ultima actualizare: 2022-08-04 15:21 citeste mai mult 

 Anunt factura electronica

 

ANUNT

 

În conformitate cu prevederile O.U.G. 120/2021 și O.M.F. 1365/2021, entitățile publice au obligația să primească și să descarce factura electronică. Factura electronică transmisă entităților publice se primește și se descarcă prin Punctul unic de acces - Vizualizare rapoarte - secțiunea "Facturi electronice". Potrivit prevederilor legislative invocate mai sus, Municipiul Campulung, în calitate de destinatar al facturii electronice emise în relaţia B2G, are obligaţia să primească şi să descarce factura electronică, prin accesarea "Punctului Unic de Acces" de pe site-ul Ministerului Finanţelor - Sistemul national de raportare Forexebug, secţiunea "Vizualizare rapoarte" - "Facturi electronice".

Data comunicării facturii electronice către destinatar se consideră data la care factura electronică este disponibilă acestuia pentru descărcare din sistemul RO e-Factura. În situaţia unei facturi electronice asupra căreia destinatarul are obiecţii, acesta înştiinţează emitentul facturii electronice inclusiv în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, prin transmiterea unui mesaj. Factura electronică comunicată destinatarului nu se poate returna în sistemul RO e-Factura. Corecţia facturii electronice comunicate destinatarului în sistemul RO e-Factura se efectuează conform art. 330 din Codul fiscal. Factura electronică corectată se transmite în cadrul aceluiaşi sistem RO e-Factura. Pentru facturile nedescărcate, precum şi pentru mesaje transmise de către destinatar şi nedescărcate de către emitent, se transmit notificări în ziua următoare publicării fişierelor nedescărcate, în mod automat. Notificările sunt transmise la adresele de poştă electronică completate în SPV.


Drept urmare, operatorul economic, aflat in relatia B2G ca urmare a unei tranzacţii dintre acesta in calitate de contractant sau subcontractant/subantreprenor în temeiul Legii nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 100/2016, cu modificările şi completările ulterioare şi Municipiul Campulung, in calitate de autoritate contractanta, va emite si transmite factura numai prin sistemul national RO e-Factura care permite prelucrarea sa electronică şi automată.
Emiterea facturii electronice in relatia B2G presupune ca operatorul economic sa se afle intr-o relatie definita la art. 2, alin. (1) lit. m) din O.U.G. nr.120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura , precum si existenta unui angajament legal incheiat intre Municipiul Campulung si operatorul economic emitent al facturii electronice in sistemul national RO e-Factura.
 

ultima actualizare: 2022-08-04 14:41

 Concurs recrutare - Municipiul Campulung (9)

 

ANUNŢPrimăria Municipiului Câmpulung, judeţul Argeş, str. Negru Vodă nr.127, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea:

 • 1 funcţie publică specifică de execuție vacantă - inspector, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Serviciului Politici Publice, Comunicare și IT.

 

| Fisa postului | | Bilbiografie | | Formular de inscriere | | Borderou selectie dosare |
| Borderou rezultate proba scrisa |

ultima actualizare: 2022-08-04 14:19 citeste mai mult 

 Concurs recrutare - Municipiul Campulung (11)

ANUNŢ

 

Primăria Municipiului Câmpulung, judeţul Argeş, str. Negru Vodă nr.127, organizează concurs de recrutare pentru:

 • 2 funcţii publice de execuție vacante - consilier juridic, clasa I, gradul profesional asistent – Compartiment Juridic și Administrație Publică din cadrul Serviciului Juridic, Administrație Publică și Agricol.

 

| Fisa postului | | Bibliografie | | Formular de inscriere | | Borderou selectie dosare |

ultima actualizare: 2022-08-02 13:11 citeste mai mult 

 Concurs recrutare - Municipiul Campulung (13)

 

ANUNŢPrimăria Municipiului Câmpulung, judeţul Argeş, str. Negru Vodă nr.127, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea:

 • 1 funcţie publică de execuție vacantă - CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul SERVICIULUI DEZVOLTARE URBANĂ, Compartimentul investiții şi implementare contracte

 

| Fisa postului | | Bibliografie | | Formular de inscriere |

ultima actualizare: 2022-07-22 16:45 citeste mai mult 

 Concurs recrutare - Municipiul Campulung (12)

 

ANUNŢPrimăria Municipiului Câmpulung, judeţul Argeş, str. Negru Vodă nr.127, organizează concurs de recrutare pentru:

 • 1 funcţie publice de execuție vacantă - inspector, clasa I, gradul profesional asistent – Compartiment Registrul Agricol și Fond Funciar din cadrul Serviciului Juridic, Administrație Publică și Agricol.

 

| Fisa postului | | Bibliografie | | Formular de inscriere |

ultima actualizare: 2022-07-22 16:33 citeste mai mult 

 Zilele Municipiului Campulung 2022
ultima actualizare: 2022-07-21 15:44 citeste mai mult 

 Concurs recrutare - Municipiul Campulung (8)

 

ANUNŢPrimăria Municipiului Câmpulung, judeţul Argeş, str. Negru Vodă nr.127, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea:

 • 1 funcţie publică de execuție vacantă - CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul SERVICIULUI DEZVOLTARE URBANĂ, Compartimentul investiţii şi implementare contracte

 

| Fisa postului | | Bibliografie | | Formular de inscriere | | Borderou selectie dosare |
| Borderou proba scrisa | | Borderou rezultate finale |

ultima actualizare: 2022-07-01 13:38 citeste mai mult 

 Dezbatere publica impozite si taxe locale 2023

 

ANUNT


In conformitate cu dispozitiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, se supune dezbatarii publice proiectul de hotarare cu privire la aprobarea nivelului impozitelor si taxelor locale pe anul 2023.
Proiectul de act normativ mentionat, insotit de Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Campulung, inregistrat sub nr. 18949 / 16.06.2022 si Raportul de specialitate al Directiei economice si fiscale - Serviciul de Administrare Venituri inregistrat sub nr. 19025 / 17.06.2022, impreuna cu anexele nr. 1-17, poate fi consultat la sediul UAT Campulung din strada Negru Voda nr. 127 si pe site-ul institutiei www.primariacampulung.ro.


La proiectul de hotarare, persoanele fizice si juridice interesate, pot transmite si depune in scris, pana la data de 10.07.2022, propuneri, sugestii sau opinii, direct la registratura institutiei sau pe adresa de email a primariei primarie@primariacampulung.ro cu mentiunea ,,Propuneri, sugestii, recomandari la proiectul de hotarare cu privire la stabilirea nivelului impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023”.
 

| PH impozite si taxe | | Raport de specialitate | | Referat de aprobare |

ultima actualizare: 2022-06-23 16:04

 Comunicat tichete sociale

 

COMUNICAT
Pentru achiziționarea de produse alimentare și/sau pentru asigurarea de mese calde, în cadrul programului ”Sprijin pentru România”

 

Începând cu data de 17.06.2022 următoarele categorii de persoane pot depune cereri pentru tichete sociale pe suport electronic pentru achiziționarea de produse alimentare și/sau pentru asigurarea de mese calde, în cadrul programului ”Sprijin pentru România”, conform OUG 63/2022, modificată și completată prin OUG 72/2022:

 • FAMILIILE CU 2 SAU MAI MULTI COPII ÎN ÎNTREȚINERE ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei și care nu beneficiază de alocație pentru susținerea familiei sau ajutor social;
 • FAMILIILE MONOPARENTALE ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei și care nu beneficiază de alocație pentru susținerea familiei sau ajutor social;
 • Persoanele fără adăpost.

 

DOCUMENTELE NECESARE SUNT:

 • Cerere și declarație pe proprie răspundere – tip (se găsesc la sediul D.A.S Câmpulung);
 • Actele de identitate – copie (C.I. /certificat de naștere) ale tuturor membrilor familiei.

 

IMPORTANT!
Categoriile de beneficiari ce le vom enumera mai jos NU vor depune cerere la primărie, acestea vor primi tichete sociale pe suport electronic sub formă de card, direct la domiciliu, prin Compania Națională Poșta Română S.A.

 1. pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii, ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;
 2. persoanele – copii și adulți – încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri proprii lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;
 3. familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei și care beneficiază deja de alocație de susținere a familiei;
 4. familiile monoparentale ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei și care beneficiază deja de alocație de susținere a familie;

 

Valoarea unui tichet este de 250 lei și se acordă o dată la două luni, până în luna decembrie 2022.

 

Cererile se pot depune la sediul DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ din municipiul CÂMPULUNG, str. MATEI BASARAB, nr. 66, zilnic, în intervalul orar 08.30 – 12.30. Relații suplimentare la tel. 0248/531890

 

ultima actualizare: 2022-06-16 12:22

 Concurs recrutare Consilier Juridic - Municipiul C..

 

ANUNŢPrimăria Municipiului Câmpulung, judeţul Argeş, str. Negru Vodă nr.127, organizează concurs de recrutare pentru:

 • 2 funcţii publice de execuție vacante - consilier juridic, clasa I, gradul profesional asistent – Compartiment Juridic și Administrație Publică din cadrul Serviciului Juridic, Administrație Publică și Agricol.

 

| Fisa postului | | Bibliografie | | Formular de inscriere | | Borderou selectie dosare |
| Borderou rezultate proba scrisa |

ultima actualizare: 2022-06-14 15:20 citeste mai mult 

 Concurs recrutare - Municipiul Campulung (6)

ANUNŢ

 

Primăria Municipiului Câmpulung, judeţul Argeş, str. Negru Vodă nr.127, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea:

 • 1 funcţie publică specifică de execuție vacantă - inspector, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Serviciului Politici Publice, Comunicare și IT.

 

| Fisa postului | | Bibliografie | | Formular de inscriere
| Borderou selectie dosare | | Borderou rezultate proba scrisa | | Borderou rezultate finale |

ultima actualizare: 2022-06-02 13:09 citeste mai mult 

 Concurs recrutare - Municipiul Campulung (7)


ANUNŢPrimăria Municipiului Câmpulung, judeţul Argeş, str. Negru Vodă nr.127, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea:

 • 1 funcţie publică de execuție vacantă - INSPECTOR, clasa I, gradul profesional superior din cadrul SERVICIULUI DEZVOLTARE URBANĂ, Compartimentul Proiecte și Fonduri Europene

 

| Fisa postului | | Bibliografie | | Formular de inscriere
| Borderou selectie dosare | | Borderou rezultate proba scrisa | | Borderou rezultate finale |

ultima actualizare: 2022-06-02 13:06 citeste mai mult 

 Anunt - Concurs SPADPP

 

ANUNŢ


Serviciul Public de Administrarea Domeniului Public și Privat, cu sediul în str. Maior Gâldău, nr. 9, Câmpulung, județul Argeș organizează concurs de angajare, conform HG 286/2011, pentru ocuparea posturilor vacante contractuale pe perioadă nedeterminată:

 1. Muncitor calificat treapta I – 1 post specializarea: mecanic pentru întreținere si reparații utilaje, fasonator mecanic (drujbist) ;
 2. Muncitor necalificat – 1 post în cadrul Serviciului Întreținere Spații Verzi, Salubritate.
 3. Muncitor calificat treapta III – 1 post specializarea : fierar betonist, asfaltator, pavator, în cadrul Serviciului Drumuri si Străzi.

 

| Fisa post drujbist | | Fisa post muncitor necalificat | | Fisa post fierar betonist |

ultima actualizare: 2022-05-27 12:23 citeste mai mult 

 
PRIMAR 
Elena Valerica LASCONI

Ghiseul.ro

Campulung 500

 

Telverde CoronavirusPOCU 2014 - 2020

Strategia Nationala Anticoruptie 2021 - 2025

Plan de integritate

PAED Campulung


Plan de actiune privind energia durabila Municipiul Campulung

Dezvoltare rurala

 

 Masuri de mediu si clima

SIPOCA

 

 

 Administratia Pietelor

 Primaria Campulung

  Taxe si impozite
  Tur virtual  

 Adrese utile

  Guvernul Romaniei
  Camera Deputatilor
  Senatul Romaniei
  Presedintie
  Prefectura Arges

 Invatamant

  Colegiul Carol
  Colegiul Tehnic
  Scoala Nanu Muscel
  Scoala Nationala "Oprea Iorgulescu"

 Media

  Muscel TV - Sport
  Orion FM

 Cultura

  Galeria Arta
  Muscelpedia
  Chipuri de odinioara
  Scrinul cu amintiri
  Semicentenar

 Pensiuni

   Pensiunea Anomis
   Pensiunea Elyon
   Pensiunea Hangita
   Pensiunea Alina

 Societati

 

 Campulung Industrial Park

 

Pro Patrimonio

 

 Fundatia Pro Patrimonio

 

Harta  Campulung

 

 

 VTM

 


 P

Trofeul Muscelului

 

 

PNDR 2014 - 2020

 


    

 Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2022-08-07 20:05