Noutati

Proiect Buget 2015
Scrisoare Primar - Realizari 2014
Certificate de urbanism - Decembrie 2014
Autorizatii de construire - Decembrie 2015
Comunicat - Taxi 2015

Campulung

Asezare geografica
Istorie veche
Istorie Medievala
Istorie Moderna
Scriitori musceleni
Pictura, sculptura, arhitectura
Istorici in Muscel
Dascali in Campulung
Alte domenii
Cetateni de onoare
Orase infratite
Lista monumente
Mediul de afaceri

Primaria

Structura organizatorica
Cod de etica
Organigrama
Conducere
ROF
ROI

Evenimente

Zilele Municipiului Campulung
Calendar sportiv
Document.Art
VTM
Atelierul de Arhitectura
Calendar cultural
Arminden Muscelean
1 Iunie
Festivalul de Umor
Tabara de matematica
Festivalul Carpati
Sarbatori de Iarna
Tabara nationala de creatie
Festivalul de rock - POSADA
Gala premiilor APL.H
Sf. Valentin - 50 ani
Stars of song
Inverness - Scotia
Procesiune
Off Road
8 Martie
Festivalul Rapsodii de Toamna
Cooperare China
Colaborare Marea Britanie

Documente

Declaratii de avere
Autorizatii taxi
Certificate de urbanism
Autorizatii de construire
Acte necesare
Formulare on-line
Amenzi, somatii
 
 Proiect Buget 2015

 

Proiectul de buget pe anul 2015 al Primariei Municipiului Campulung:

Dezbaterea publica va avea loc vineri 06 februarie 2015, la ora 13:00, in Sala Mare a Primariei

ultima actualizare: 2015-01-23 14:17

 Scrisoare Primar - Realizari 2014


PRIMARIA MUNICIPIULUI CAMPULUNG MUSCEL

Stimata doamna / Stimate domnule,
 

 

In conformitate cu prevederile H.G.1723/2004, art.5, va comunicam principalele activitati de interes public desfasurate în anul precedent.
Multumindu-va pentru sprijinul acordat administratiei publice locale, va prezint în continuare realizarile noastre din anul 2014 :

 

1. ÎNVATAMANT

 • Colegiul National Pedagogic “Carol I” – au fost finalizate lucrarile pentru consolidarea si reabilitarea colegiului – proiect cu finantare externa; – executie SF ntru amenajare camin; – a fost amenajat amfiteatrul;
 • Colegiul National „Dinicu Golescu”– a fost dotat un laborator de informatica cu 30 posturi; - a fost amenajat amfiteatrul;
 • Colegiul Tehnic – reabilitare acoperis tip terasa la Sala sport;reparatii capitale instalatii încalzire ateliere,sala sport;
 • Liceul Teoretic „Dan Barbilian” – au fost executate reparatii la instalatia de încalzire a Salii de Sport;
 • Liceul cu Program Sportiv – executie SF pentru reabilitarea Salii de Sport;
 • Liceul Tehnologic Auto – s-au continuat lucrarile;
 • Au fost finantate lucrari de reparatii în mai multe unitati de învatamant;
 • S-au asigurat burse si cheltuieli pentru diverse activitati complementare;

 

ultima actualizare: 2015-01-22 15:08 citeste mai mult 

 Comunicat - Taxi 2015

 

COMUNICAT
 

Primăria Municipiului Câmpulung face cunoscut tuturor deţinătorilor de autorizaţii taxi că în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a serviciului public de transport persoane în regim de taxi şi a Legii nr. 38/2003 cu modificările ulterioare, în perioada 19.01.2015 – 30.01.2015, au obligaţia depunerii documentelor în vederea reautorizării.
Documentele necesare:
a) Cerere de preschimbare a autorizaţiilor taxi vizată la Serviciul Impozite şi Taxe al Primăriei Câmpulung (Cam. 30);
b) Certificatul de înregistrare ca transportator şi Certificatul Constatator eliberate de Oficiul Registrulului Comerţului Argeş;
c) Cazierul fiscal al transportatorului eliberat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Argeş;
d) Certificatul de competenţă profesională a persoanei desemnate pentru transportatorul persoană juridică sau asociaţie familială;
e) cazierul judiciar al persoanei desemnate, din care să rezulte că aceasta nu a fost condamnată pentru: infracţiuni contra siguranţei pe drumurile publice, infracţiuni privind traficul şi consumul de droguri, infracţiuni contra vieţii, sănătăţii şi integrităţii corporale, infracţiuni privind traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale, infracţiuni contra patrimoniului;
f) Autorizaţia de transport public de persoane în regim de taxi;
g) Cartea de identitate a autovehiculului;
h) Certificatul de înmatriculare al autovehiculului cu inspecţia tehnică periodică valabilă;
i) Certificatul de agreare eliberat de RAR, privind utilizarea autovehiculului;
j) Buletin verificare metrologică;
k) Contractul de leasing (dacă este cazul);
l) Asigurare călători şi bagajele acestora;
m) Asigurare de răspundere civilă auto;
n) Contract prestări servicii de dispecerat taxi;
o) Pentru şoferii angajaţi: Contract individual de muncă cu numărul din REVISAL, Certificat de atestare profesională a conducătorului auto, Permis de conducere, Act de identitate;
p) Adeverinţă eliberată de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Argeş din care să reiasă că nu a avut activitatea suspendată în anul 2014 şi nu există o astfel de soluţionare în curs;
q) Raport tarife emis de aparatul de marcat electronic fiscal.

Documentele vor fi prezentate într-un dosar de încopciat, din carton, zilnic, între orele 8:30 - 13:30 , ştampilate şi semnate pentru conformitate.
În caz de neconcordanţă între documentele prezentate precum şi lipsa unui document din cele solicitate, sau în cazul în care documentele prezentate nu sunt în termenele de valabilitate precizate în lege, autorizaţiile taxi respective şi ecusoanele aferente se suspendă conform legii.
După data limită stabilită pentru depunerea documentelor, autorizaţiile taxi pentru care nu s-au depus documentele solicitate, acestea vor fi de asemenea suspendate de autoritatea de autorizare, conform prevederilor legale.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul de Transport Public Local (Cam 14).


PRIMAR,

Călin Ioan ANDREI
 

| Cerere preschimbare PFA | | Cerere preschimbare PJ |

ultima actualizare: 2015-01-19 14:00

 Comunicat Impozite si Taxe - Termen de Plata

 

COMUNICAT
 

Reamintim contribuabililor persoane fizice si juridice, termenul de plata al impozitelor la bugetul local pentru semestrul I 2015, este 31 martie. Dupa aceasta data se calculeaza majorari de intarziere. Nivelul majorarii de intarziere este de 2% din cuantumul obligatiilor fiscale principale, neachitate in termen, calculata pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepind cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv..

De asemenea, facem cunoscut ca sumele de plată de până la 50 lei, aferente fiecărui tip de impozit/taxă se plătesc integral până la primul termen respectiv 31.03.2015.
Contribuabilii care achită integral obligaţiile datorate bugetului local pentru întreg anul 2015 până la data 31 martie 2015 inclusiv, beneficiază de bonificaţia de 10%, bonificatie ce se acorda atat persoanelor fizice cat si persoanelor juridice.

Totodata, invitam persoanele fizice si juridice care au obligatii bugetare restante, la plata acestora cat mai curind posibil , limitand astfel acumularea majorarilor de intarziere .

Pentru plata, cetăţenii au la dispoziţie casieriile Serviciului Administrare Venituri din cadrul Primăriei Municipiului Campulung, după următorul program:

 • Luni, marţi, miercuri,vineri: 8.30-13.30,
 • Joi: 8.30-13.30 15.30-17.00.

 

PRIMAR ,
CALIN IOAN ANDREI
 

ultima actualizare: 2015-01-13 13:06

 Comunicat Impozite si Taxe - Reevaluare

 

COMUNICAT


Persoanele juridice care nu si-au reevaluat clădirile, vor plăti un impozit mai mare la bugetul Municipiului Campulung astfel:

 • în cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă, cota impozitului pe clădiri a fost stabilita 10% ;
 • în cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă, cota impozitului pe clădiri a fost stabilita 30% ;

Cota impozitului pe clădiri prevăzută mai sus se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare.

 

Primar,
Calin Ioan ANDREI
 

ultima actualizare: 2015-01-13 13:02

 Anunt Alimente - Asistenta Sociala

 

ANUNT

 

Incepand cu data de 07.01.2015, distribuirea ajutoarelor alimentare acordate de Comunitatea Europeana se va face in fiecare zi de miercuri a saptamanii, in intervalul orar 13:00 - 14:00, pentru toate categoriile de beneficiari

      
    PRIMAR                                       DIRECTOR EXECUTIV

CALIN IOAN ANDREI                               BADITA CATALIN

ultima actualizare: 2015-01-05 14:03

 Concurs recrutare - Municipiul Campulung

 

A N U N Ţ

Primăria Municipiului Câmpulung - Muscel, judeţul Argeş, str. Negru Vodă nr.127, organizează concurs recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de :

 • consilier – cls. I ,gradul superior – Direcţia Tehnică şi Urbanism – Compartimentul Cadastru;

 

| Fisa postului | | Bibliografie |


 

ultima actualizare: 2015-01-05 09:49 citeste mai mult 

 

Primar Calin Andrei

   

 Portal de turism


 Bazinul de inot

Proiect Kretzulescu

 Primaria Campulung
  Taxe si impozite
  Tur virtual
  Campulung de sus
 Adrese utile
  Guvernul Romaniei
  Camera Deputatilor
  Senatul Romaniei
  Presedintie
  Prefectura Arges
 Invatamant

  Colegiul Carol
  Colegiul Tehnic
  Scoala Nanu Muscel
  Scoala Nationala "Oprea Iorgulescu"

 Media
  Muscel TV - Sport
  Orion FM
  Info 3D
 Cultura

  Galeria Arta
  Monografia
  Chipuri de odinioara
  Scrinul cu amintiri

 Pensiuni
   Pensiunea Anomis
   Pensiunea Elyon
   Pensiunea Hangita
   Pensiunea Alina
 Societati

 Campulung Industrial Park

 

Pro Patrimonio

 

 Fundatia Pro Patrimonio

 

Harta  Campulung

 

Harta digitala a
municipiului Campulung 

 

 Muscel Racing

 


 P

Trofeul Muscelului

 

 

 Document.Art

 


 

Strategia Nationala Anticoruptie

 


 

 Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2015-01-23 14:17