Noutati

POCU - Anunt selectie parteneri
Certificate de urbanism - Octombrie 2016
Certificate de urbanism - Septembrie 2016
Certificate de urbanism - August 2016
Certificate de urbanism - Iulie 2016

Campulung

Asezare geografica
Istorie veche
Istorie Medievala
Istorie Moderna
Scriitori musceleni
Pictura, sculptura, arhitectura
Istorici in Muscel
Dascali in Campulung
Alte domenii
Cetateni de onoare
Orase infratite
Lista monumente
Mediul de afaceri

Primaria

Structura organizatorica
Cod de etica
Organigrama
Conducere
ROF
ROI
Regulament evaluare manageri cultura
Audiente

Evenimente

Zilele Municipiului Campulung
Calendar sportiv
Document.Art
Rally Corss
Trofeul Muscelului
VTM
Atelierul de Arhitectura
Calendar cultural
Arminden Muscelean
1 Iunie
Festivalul de Umor
Tabara de matematica
Festivalul Carpati
Sarbatori de Iarna
Tabara nationala de creatie
Festivalul de rock - POSADA
Gala premiilor APL.H
Sf. Valentin - 50 ani
Stars of song
Inverness - Scotia
Procesiune
Off Road
8 Martie
Festivalul Rapsodii de Toamna
Cooperare China
Colaborare Marea Britanie
Vizita presedinte

Documente

Declaratii de avere
Autorizatii taxi
Certificate de urbanism
Autorizatii de construire
Acte necesare
Formulare on-line
Amenzi, somatii
 
 POCU - Anunt selectie parteneri

ANUNT SELECTIE PARTENERI
în cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 – 2020 (POCU)

 


Municipiului Campulung
Str. Negru Voda, nr. 127, judetul Arges
Date de contact:
Tel: 0248511034
Fax: 0248511036
E-mail: campulung@muscel.ro
Web: www.primariacampulung.ro

 

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2016.
UAT Municipiului Campulung, judet Arges, cu sediul în strada Negru Voda nr. 127, Campulung, anunta organizarea unei proceduri de selectie a partenerilor nationali/transnationali pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entitati publice sau de drept privat, în vederea depunerii si implementarii unui proiect în cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa Prioritara 5: Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare, Prioritatea de investitii 9.vi: Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii, Obiectivul specific 5.1: Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, din comunitatile marginalizate (roma si non-roma) din orase cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populatie apartinand minoritatii roma, prin implementarea de masuri/operatiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

 

| Anunt de selectie | | Anexa 1 | | Anexa 2 | | Anexa 3 | | Anexa 4 |
| Declaratie eligibilitate | | Declaratie contributie proprie |
| Raspuns clarificari 1 | | Raspuns clarificari 2
| Prelungire evaluare oferte |

ultima actualizare: 2016-11-28 15:21

 Anunt public de mediu


ANUNT PUBLIC
privind decizia etapei de incadrareMunicipiul Campulung – Compartimentul Investitii-Achizitii cu sediul in municipiul Campulung, str. Negru Voda, nr.127, jud. Arges, titular al proiectului „Extindere retea de canalizare ape uzate menajere pe strazile: Carpati, Ion Ticaloiu si Zavoiului”, propus a fi amplasat in municipiul Campulung, strazile Carpati, Ion Ticaloiu, Zavoiului, jud. Arges, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de incadrare, fara evaluare de impact si respectiv fara evaluare adecvata, de catre APM Arges.
1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la APM Arges cu sediul in Pitesti, str. Egalitatii, nr.50, jud. Arges, in zilele de 15÷19.11.2016 (5 zile) intre orele 10 ÷ 14, precum si la urmatoarea adresa de internet http://arpmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare, la sediul APM Arges, str. Egalitatii, nr.50, jud. Arges, pana la data de 19.11.2016.

Data afisarii anuntului la sediul Primariei Municipiului Campulung si publicarii acestuia pe site-ul www.primariacampulung.ro : 15.11.2016.PRIMAR,
Ioan-Liviu TAROIU

ultima actualizare: 2016-11-15 14:45

 Anunt selectie parteneri

ANUNT SELECTIE PARTENERI
în cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 – 2020 (POCU)

 


Municipiului Campulung
Str. Negru Voda, nr. 127, judetul Arges
Date de contact:
Tel: 0248511034
Fax: 0248511036
E-mail: campulung@muscel.ro
Web: www.primariacampulung.ro

 

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2016.
UAT Municipiului Campulung, judet Arges, cu sediul în strada Negru Voda nr. 127, Campulung, anunta organizarea unei proceduri de selectie a partenerilor nationali/transnationali pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entitati publice sau de drept privat, în vederea depunerii si implementarii unui proiect în cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa Prioritara 5: Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare, Prioritatea de investitii 9.vi: Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii, Obiectivul specific 5.1: Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, din comunitatile marginalizate (roma si non-roma) din orase cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populatie apartinand minoritatii roma, prin implementarea de masuri/operatiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

 

| Anunt de selectie | | Anexa 1 | | Anexa 2 | | Anexa 3 | | Anexa 4 |
| Declaratie eligibilitate | | Declaratie contributie proprie |
| Raspuns clarificare depunere documente | | Anunt rezultat selectie |
| Anunt final |

ultima actualizare: 2016-11-09 08:19

 Anunt emitere acord de mediu


ANUNT PUBLIC
privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu


Municipiul Campulung – Compartimentul Investitii-Achizitii cu sediul în municipiul Campulung, str. Negru Voda, nr.127, jud. Arges, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Extindere retea de canalizare ape uzate menajere pe strazile: Carpati, Ion Ticaloiu si Zavoiului”, propus a fi amplasat în municipiul Campulung, strazile Carpati, Ion Ticaloiu, Zavoiului, jud. Arges.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Arges, str. Egalitatii, nr.50, jud. Arges si la sediul titularului de proiect, Municipiul Campulung – Compartimentul Investitii-Achizitii, str. Negru Voda, nr.127, jud. Arges, în zilele de luni-vineri (5 zile) între orele 8 ÷ 13.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Arges, str. Egalitatii, nr.50, jud. Arges.

Data afisarii anuntului la sediul Primariei Municipiului Campulung si publicarii acestuia pe site-ul www.primariacampulung.ro : 02.11.2016.

 

 

PRIMAR,
Ioan-Liviu TAROIU

ultima actualizare: 2016-11-02 11:16

 Concurs de recrutare SPCLEP

 

A N U N TSERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR AL MUNICIPIULUII CAMPULUNG organizeaza la sediul sau din strada Negru Voda, nr.127, concursul de recrutare pentru functia publica de executie vacanta:

  • Consilier juridic – clasa.I, gradul profesional asistent – Compartimentul Evidenta Persoanelor;

 

| Fisa postului | | Bibliografie |

ultima actualizare: 2016-10-28 11:02 citeste mai mult 

 Rally Cross 2016 (2)

ultima actualizare: 2016-10-26 12:02

 Festivalul Tudor Musatescu 2016 (1)

ultima actualizare: 2016-10-24 15:03 citeste mai mult 

 
Primar - Taroiu Ioan Liviu

 Portal de turism


 Bazinul de inot

 Administratia Pietelor

Proiect Kretzulescu

 Primaria Campulung
  Taxe si impozite
  Tur virtual
  Campulung de sus
 Adrese utile
  Guvernul Romaniei
  Camera Deputatilor
  Senatul Romaniei
  Presedintie
  Prefectura Arges
 Invatamant

  Colegiul Carol
  Colegiul Tehnic
  Scoala Nanu Muscel
  Scoala Nationala "Oprea Iorgulescu"

 Media
  Muscel TV - Sport
  Orion FM
  Info 3D
 Cultura

  Galeria Arta
  Monografia
  Chipuri de odinioara
  Scrinul cu amintiri

 Pensiuni
   Pensiunea Anomis
   Pensiunea Elyon
   Pensiunea Hangita
   Pensiunea Alina
 Societati

 Campulung Industrial Park

 

Pro Patrimonio

 

 Fundatia Pro Patrimonio

 

Harta  Campulung

 

Harta digitala a
municipiului Campulung 

 

 VTM

 


 P

Trofeul Muscelului

 

 

Strategia Nationala Anticoruptie

 


 

 Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2016-11-28 15:21