Noutati

Anunt alimente - Asistenta sociala
Anunt Alimente - Asistenta Sociala
Certificate de urbanism - Noiembrie 2014
Autorizatii de construire - Noiembrie 2014
Amenzi, somatii, titluri executorii

Campulung

Asezare geografica
Istorie veche
Istorie Medievala
Istorie Moderna
Scriitori musceleni
Pictura, sculptura, arhitectura
Istorici in Muscel
Dascali in Campulung
Alte domenii
Cetateni de onoare
Orase infratite
Lista monumente
Mediul de afaceri

Primaria

Structura organizatorica
Cod de etica
Organigrama
Conducere
ROF
ROI

Evenimente

Zilele Municipiului Campulung
Calendar sportiv
Document.Art
VTM
Atelierul de Arhitectura
Calendar cultural
Arminden Muscelean
1 Iunie
Festivalul de Umor
Tabara de matematica
Festivalul Carpati
Sarbatori de Iarna
Tabara nationala de creatie
Festivalul de rock - POSADA
Gala premiilor APL.H
Sf. Valentin - 50 ani
Stars of song
Inverness - Scotia
Procesiune
Off Road
8 Martie
Festivalul Rapsodii de Toamna
Cooperare China
Colaborare Marea Britanie

Documente

Declaratii de avere
Autorizatii taxi
Certificate de urbanism
Autorizatii de construire
Acte necesare
Formulare on-line
Amenzi, somatii
 
 Anunt alimente - Asistenta sociala

 

ANUNŢ
 

 

Aducem la cunoștința tuturor persoanelor beneficiare ale ajutoarelor alimentare de la Uniunea Europeană, indiferent de categoria de beneficiari in care se incadreaza si care dețin cupoane individuale primite de la Guvernul României, programul de distribuire al acestora:

 • Luni - 22.12.2014 – intre orele 10 - 14
 • Marti – 23.12.2014 – intre orele 10 – 13

Mentionam faptul ca alimentele vor fi distribuite conform programului mentionat IN LIMITA STOCULUI DISPONIBIL.

 

ultima actualizare: 2014-12-22 10:31

 Anunt Alimente - Asistenta Sociala

 

ANUNŢ
 

 

Aducem la cunoştinţa persoanelor beneficiare ale ajutoarelor alimentare de la Uniunea Europeană, care deţin cupoane individuale primite de la Guvernul României, că s-a epuizat cantitatea de alimente primită, motiv pentru care până la aducerea unei noi cantităţi, ne aflăm în imposibilitatea de a mai distribui aceste ajutoare.
Facem precizarea că vom comunica ulterior, data la care ne vom afla în posesia unei noi tranşe de alimente.

 


DIRECTOR EXECUTIV
CĂTĂLIN BĂDIŢA
 

ultima actualizare: 2014-12-19 15:28

 Comunicat Alimente - Asistenta Sociala

COMUNICAT

 

ÎNCEPÂND CU DATA DE 18.12.2014 ÎNCEPE DISTRIBUIREA AJUTOARELOR ALIMENTARE POAD 2014 BENEFICIARILOR CARE DEŢIN CUPOANE INDIVIDUALE PRIMITE DE LA GUVERNUL ROMÂNIEI.
CATEGORIILE DE BENEFICIARI, CONFORM H.G 799/2014 SUNT:

 • familiile şi persoanele care au stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat;
 • familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei;
 • şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj în cuantum lunar de până la 400 lei şi şomerii neindemnizaţi, înregistraţi la AJOFM;
 • pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei/lună;
 • persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, neinstituţionalizate;
 • persoanele beneficiare ale legilor speciale (IOVR, persecutaţi politic, deportaţi, eroii-martiri şi luptătorii Revoluţiei române din dec. 1989, etc.)


PROGRAMUL DE DISTRIBUŢIE ESTE URMĂTORUL:

 • JOI 18.12.2014, ORELE 08.30-15.30
  • persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, neinstituţionalizate;
 •  VINERI 19.12.2014, ORELE 08.30-15.30
  • pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei/lună
  • persoanele beneficiare ale legilor speciale (IOVR, persecutaţi politic, deportaţi, eroii-martiri şi luptătorii Revoluţiei române din dec. 1989, etc.)
 • SÂMBĂTĂ 20.12.2014, ORELE 08.30-15.30
  • familiile şi persoanele care au stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat;
  • familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei;
  • şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj în cuantum lunar de până la 400 lei şi şomerii neindemnizaţi, înregistraţi la AJOFM.

Facem precizarea că distribuirea se face în limita cutiilor disponibile, astfel că rugăm toţi beneficiarii direct interesaţi să manifeste înţelegere în cazul în care stocurile existente se vor epuiza.

 

           PRIMAR,                                     DIRECTOR EXECUTIV
CĂLIN IOAN ANDREI                                      CĂTĂLIN BĂDIŢA

 

ultima actualizare: 2014-12-17 14:49

 Tudor Musatescu - 2014
ultima actualizare: 2014-11-12 15:04 citeste mai mult 

 Comunicat alimente - Asistenta Sociala

 

COMUNICAT

 

Primăria Municipiului CÂMPULUNG face cunoscut că distribuirea ajutoarelor alimentare în cadrul Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate se va face, începând cu anul 2014, în baza CUPONULUI INDIVIDUAL, pe care persoanele eligibile potrivit HG. 799/2014, îl vor primi la adresa de domiciliu sau de reşedinţă.
Baza de date privind beneficiarii programului a fost constituită şi este actualizată periodic la nivelul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
Persoanele care vor intra în grupul-ţintă între data constituirii bazei de date şi data distribuirii ajutoarelor vor fi incluse pe liste suplimentare şi vor primi produse în limita cantităţilor rămase disponibile, după distribuirea pe bază de cupon individual.
În prezent, ne aflăm în etapa în care Poşta Română distribuie cupoanele individuale cetăţenilor eligibili din municipiu, iar în paralel cu această acţiune, la nivel central, se desfăşoară licitaţiile pentru achiziţionarea alimentelor şi se organizează reţeaua de distribuire a acestora, pe judeţe.
Aşa cum reiese din informaţiile inscripţionate pe Cuponul individual, ajutoarele alimentare distribuite unui beneficiar constau în:
- făină albă de grâu - 6 kg.
- mălai - 6 kg.
- paste făinoase (400g/pach.) – 2 pach.
- zahăr - 4 kg.
- ulei - 4 l.
- conservă carne porc (300 g/ct.) – 8 cutii
- conserva carne vită (300 g/ct.) – 6 cutii
- pate ficat (200 g/ct.) – 10 cutii
Conform HG nr. 799/17.09.2014 privind implementarea Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor defavorizate, categoriile de populaţie eligibile sunt:
- familiile şi persoanele care au stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat
- familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei
- şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj în cuantum lunar de până la 400 lei şi şomerii neindemnizaţi, înregistraţi la AJOFM
- pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei/lună
- pensionarii sistemului public de pensii beneficiari de indemnizaţia socială pentru pensionari, al căror venit se află sub 400 lei/lună
- persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, neinstituţionalizate
persoanele beneficiare ale legilor speciale (IOVR, persecutaţi politic, deportaţi, eroii-martiri şi luptătorii Revoluţiei române din dec. 1989, etc.)
În măsura în care vom deţine, oficial, informaţii suplimentare privind derularea programului POAD şi în special data la care va începe efectiv distribuirea produselor alimentare, acestea vor fi comunicate în mass-media locală, precum şi la sediul Serviciului Public de Asistenţă Socială (str. Matei Basarab nr. 66) sau pe site-ul Primăriei Municipiului Câmpulung (www.primariacampulung.ro). Rugăm toţi cetăţenii direct interesaţi să manifeste înţelegere şi răbdare faţă de această stare de fapt.

               PRIMAR,                             DIRECTOR EXECUTIV,
CALIN IOAN ANDREI                          CATALIN BADITA
 

ultima actualizare: 2014-11-11 14:05

 Comunicat Impozite si Taxe

 

COMUNICAT


Reamintim persoanelor fizice care detin cu chirie locuinte administrate de Consiliul Local al Municipiului, ca prin HCL nr. 37/30.04.2014 s-a aprobat scutirea de la plata majorărilor/penalităţilor aferente obligaţiilor principale, respectiv chirie locuinte, obligatii stinse până la data de 30.11.2014 de catre persoanele fizice, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
- sting integral, obligaţiile principale constând în chirii aferente locuintei inchiriate, datorate bugetului local al Municipiului Campulung, scadente la data depunerii cererii;
- depun cerere pentru a beneficia de aceste facilităţi, până la data de 15.12.2014.
- chiriasii persoane fizice, trebuie sa demonstreze cu documente că venitul net lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, nu depăşeşte salariu mediu net lunar pe economie ( comunicat de I.N.S).
Dacă persoana fizică are mai multe tipuri de obligaţii la bugetul local al municipiului Campulung in afara de plata chiriei, va trebui sa faca plata integrală a chiriei , scutirea de la plată operand numai pentru penalităţile de întârziere, aferente chiriei.
Pentru a beneficia de aceasta facilitate, persoanele fizice chiriasi ( atat chiriasul cat si membrii din contract) trebuie sa nu inregistreze amenzi contraventionale neachitate, la data depunerii cererii.
Scutirea de la plata penalitatilor nu se aplica pentru sumele consemnate in hotarari judecatoresti, acestea trebuind sa fie achitate in mod obligatoriu pentru aducere la indeplinire a hotararilor judecatoresti.


              Primar,                                           Sef Serviciu,
Calin Ioan ANDREI                                     Lucretia MITOI
 

ultima actualizare: 2014-10-15 14:11

 Necrolog Gheorghe Chita

 

Necrolog
 

Cu adâncă durere am aflat vestea tristă a trecerii în nefiinţă a unuia dintre cei mai prolifici autori câmpulungeni contemporani.
Vechi locuitor al Câmpulungului, contopindu-se în ultimele decenii cu însăşi viaţa oraşului, inginerul Gheorghe Chiţa va rămâne veşnic în amintirea noastră, a tuturor, în primul rând prin intermediul cărţilor sale.
Lucrările despre Câmpulung, semnate individual sau în colaborare cu bunii săi prieteni, domnii Adrian Săvoiu şi Ion Crăciun, fac deja parte din marea poveste a Câmpulungului.
Ne va lipsi în mod special de sărbătoarea câmpulungenilor - Zilele Municipiului, când ne bucura cu lansarea unei noi cărţi despre Câmpulung.
Azi am pierdut un prieten bun şi un om demn.
Cuvintele nu pot exprima sentimentele de compasiune pe care le încercăm în aceste momente de teribilă suferinţă pentru familie.
Atât eu cât şi locuitorii Municipiului Câmpulung suntem alături de familia greu încercată.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Sincere condoleanţe!


PRIMAR,

Călin Ioan ANDREI


 

ultima actualizare: 2014-10-01 12:48

 

Primar Calin Andrei

   

 Portal de turism


 Bazinul de inot

Proiect Kretzulescu

 Primaria Campulung
  Taxe si impozite
  Tur virtual
  Campulung de sus
 Adrese utile
  Guvernul Romaniei
  Camera Deputatilor
  Senatul Romaniei
  Presedintie
  Prefectura Arges
 Invatamant

  Colegiul Carol
  Colegiul Tehnic
  Scoala Nanu Muscel
  Scoala Nationala "Oprea Iorgulescu"

 Media
  Muscel TV - Sport
  Orion FM
  Info 3D
 Cultura

  Galeria Arta
  Monografia
  Chipuri de odinioara
  Scrinul cu amintiri

 Pensiuni
   Pensiunea Anomis
   Pensiunea Elyon
   Pensiunea Hangita
   Pensiunea Alina
 Societati

 Campulung Industrial Park

 

Pro Patrimonio

 

 Fundatia Pro Patrimonio

 

Harta  Campulung

 

Harta digitala a
municipiului Campulung 

 

 Muscel Racing

 


 P

Trofeul Muscelului

 

 

 Document.Art

 


 

 Prefectura Arges

 

 


 Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2014-12-22 10:31