Noutati

Comunicat urbanism
VTM - Editia a VII-a
Anunt concurs Municipiul Campulung
Mesajul dlui Primar cu ocazia inceperii anului scolar
Amenzi, somatii, titluri executorii

Campulung

Asezare geografica
Istorie veche
Istorie Medievala
Istorie Moderna
Scriitori musceleni
Pictura, sculptura, arhitectura
Istorici in Muscel
Dascali in Campulung
Alte domenii
Cetateni de onoare
Orase infratite
Lista monumente
Mediul de afaceri

Primaria

Structura organizatorica
Cod de etica
Organigrama
Conducere
ROF
ROI

Evenimente

Zilele Municipiului Campulung
Calendar sportiv
Document.Art
VTM
Atelierul de Arhitectura
Calendar cultural
Arminden Muscelean
1 Iunie
Festivalul de Umor
Tabara de matematica
Festivalul Carpati
Sarbatori de Iarna
Tabara nationala de creatie
Festivalul de rock - POSADA
Gala premiilor APL.H
Sf. Valentin - 50 ani
Stars of song
Inverness - Scotia
Procesiune
Off Road
8 Martie

Documente

Declaratii de avere
Autorizatii taxi
Certificate de urbanism
Autorizatii de construire
Acte necesare
Formulare on-line
Amenzi, somatii
 
 Comunicat urbanism

 

COMUNICAT

 


Primăria Municipiului Câmpulung, aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului, asociaţiilor de locatari (proprietari), societăţiilor comerciale, că în perioada sezonului rece, respectiv 15.11.2014 – 31.03.2015 se sistează autorizarea efectuării lucrărilor pentru branşamentele subterane de utilităţi (apă, canal, gaze, etc.), ce necesită intervenţia în carosabilul asfaltat.

 

 


Primar,
Călin Ioan Andrei


 

ultima actualizare: 2014-09-17 15:07

 VTM - Editia a VII-a

 

ultima actualizare: 2014-09-16 15:12 citeste mai mult 

 Anunt concurs Municipiul Campulung

 

A N U N ŢPrimăria Municipiului Câmpulung - Muscel, judeţul Argeş, str. Negru Vodă nr.127, organizează concurs recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de :

  •  inspector – cls. I ,gradul principal – Serviciul Buget Contabilitate - Informatică;
     

Conditii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 

| Fisa postului | | Bibliografie |

ultima actualizare: 2014-09-16 09:57 citeste mai mult 

 Mesajul dlui Primar cu ocazia inceperii anului sco..

 

Mesajul domnului primar Călin Ioan Andrei cu ocazia începerii anului de învăţământ 2014 – 2015


Septembrie are inţelepciunea sa aparte care impune respect, are harul să ne reunească, să ne amintească de menirea noastră, aceea de a ne pregăti întotdeauna viitorul. Gata cu vacanţa, înapoi la muncă, este îndemnul toamnei.
An de an scriem o nouă pagină în istoria fiecărei şcoli, dar şi mai important, parcurgem o altă etapă în modelarea fiecărui copil, sau în formarea fiecărui tânăr licean.
Competiţia este cea care ne provoacă astăzi la start şi de toti depinde câţi învingători vom avea la final.
In acest spaţiu instituţionalizat, denumit şcoală, avem obligaţia de a câştiga împreună. Este imperativ să investim continuu şi atent în perfecţionarea unui sistem de învăţământ ale cărui baze au fost puse cu mult timp in urmă şi au fost consolidate de toţi cei care au înţeles menirea excepţională a educaţiei.
Investiţia înseamnă „inteligenţă pentru inteligenţă”.
Mă refer la inteligenţa cadrelor didactice, a părinţilor şi autorităţilor chemată să şlefuiască potenţialul incalculabil al elevilor de la cei mai mici până la cei ce bat la porţile facultăţilor, sau îşi încep o carieră într-o meserie.
Nu avem voie să pierdem această competiţie. Nu putem fi indiferenţi cu viitorul nostru al tuturor. Timpul nu iartă şi este ireversibil.
Am speranţa că aceste cuvinte îşi vor atinge obiectivul de a ne mobiliza şi de a ne uni pentru a deveni cu toţii învingători. Avem această obligaţie faţă de comunitatea musceleană şi faţă de aceste minunate locuri unde s-a pus piatra de temelie a Ţării Româneşti.
Câmpulungul Muscelului a fost leagăn al învăţământului românesc. Nu întâmplător aici s-a scris mai devreme decât oriunde, în limba română. În timp am devenit un centru de referinţă al învăţământului, de unde s-au lansat valori in toate domeniile. Acesta a fost secretul izbânzii noastre permanente.
Astăzi vă invit să ne strângem în jurul simbolurilor noastre şi să continuăm drumul frumos pe care ni l-au pregătit înaintaşii.
Am căutat în permanenţă, ca prin puterea exemplului, să atrag importante forţe şi resurse către şcolile noastre. Nu întâmplător aici s-au derulat importante proiecte în infrastructura educaţională.
Toate acestea au menirea de a întări sistemul local de învăţământ care să răspundă permanentelor provocări ale unei lumi în continuă şi rapidă transformare.
În final, vă repet, pentru că ele nu se pot schimba, gândurile bune pe care vi le-am transmis si anul trecut şi vă invit să nu uitaţi niciun moment de apartenenţa la aceste locuri, la această istorie, la aceste tradiţii, la aceste valori muscelene.
Vă felicit pentru ceea ce aţi realizat, le mulţumesc tuturor acelora, care au adus prestigiu Câmpulungului şi şcolii sale.
Vă doresc, tuturor elevilor, ca şi în acest an şcolar să aveţi succes, să depăşiţi bariere, să învingeţi în competiţii şi să vă bucuraţi de biruinţă.
Să trăiţi satisfacţia lucrului bine făcut şi să simţiţi puterea cunoştinţelor câştigate.
Vă asigur că voi fi acelaşi prieten al şcolii muscelene, mă alătur acelora care şi-au înţeles bine misiunea de dascăl, de părinte, de administrator, în efortul de a consolida respectabilul Câmpulung.
Tuturor vă doresc să fiţi sănătoşi la trup, sclipitori la minte şi frumoşi la suflet.
Baftă în anul şcolar ce acum începe!


Cu admiraţie si prietenie,

Primar – Călin Ioan ANDREI

 

ultima actualizare: 2014-09-16 09:25

 Anunt recrutare - Registratura

 

ANUNT


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG, organizează concurs de recrutare, la sediul din strada Negru Vodă nr. 127 , pentru ocuparea funcţiei contractuală de execuţie - funcţionar (M) - durată nedeterminată - din cadrul Compartimentului Resurse Umane , Registratură, al Municipiului Câmpulung, cu următoarele condiții:


I.A) Etapele de concurs:

  • data ultimă de depunere a dosarelor: 17.09.2014, orele 15:00;
  • data selecţiei dosarelor:18.09.2014 – 22.09.2014;
  • proba scrisă: 15.10.2014, ora 11:00;
  • interviul :22.10.2014, ora 11:00.

 

| Fisa postului |

ultima actualizare: 2014-09-04 09:04 citeste mai mult 

 Festivalul de rock POSADA 2014
ultima actualizare: 2014-08-29 12:03 citeste mai mult 

 Rembrandt ... la Campulung

 


În perioada 11 august – 23 septembrie 2014 Muzeul Municipal Câmpulung Muscel este gazda expoziţiei “Rembrand – apogeul artei gravurii”. Nu mai puţin de 273 de gravuri aparţinând celebrului artist olandez sunt expuse cu această ocazie pentru publicul muscelean şi cel din întreaga regiune a Munteniei.
Expoziţia se află pentru a doua oară în România şi reprezintă o premieră pentru Câmpulung Muscel. Cele 273 de gravure însumează aproape întreaga moştenire gravată lăsată de Rembrandt Harmenszoon van Rijn patrimoniului artistic universal. Piesele, realizate de Rembrandt pe plăci de cupru au fost restaurate şi salvate de la deteriorare în anul 1864 de artistul Armand Durand, la solicitarea curatorului-şef al Muzeului Luvru din Paris.
Expoziţia este împărţită în şase mari secţiuni: Autoportrete, Scene Religioase-Sfinţi, Alegorii şi Scene de luptă, Peisaje, Tipuri de Personaje şi Scene de Gen, nuduri, Portrete şi Studii de Cap.
 

| Spot video |

ultima actualizare: 2014-08-22 13:50

 

Primar Calin Andrei

   

 Portal de turism


 Bazinul de inot

Proiect Kretzulescu

 Primaria Campulung
  Taxe si impozite
  Tur virtual
  Campulung de sus
 Adrese utile
  Guvernul Romaniei
  Camera Deputatilor
  Senatul Romaniei
  Presedintie
  Prefectura Arges
 Invatamant

  Colegiul Carol
  Colegiul Tehnic
  Scoala Nanu Muscel
  Scoala Nationala "Oprea Iorgulescu"

 Media
  Muscel TV - Sport
  Orion FM
  Info 3D
 Cultura

  Galeria Arta
  Monografia
  Chipuri de odinioara
  Scrinul cu amintiri

 Pensiuni
   Pensiunea Anomis
   Pensiunea Elyon
   Pensiunea Hangita
   Pensiunea Alina
 Societati

 Campulung Industrial Park

 

Pro Patrimonio

 

 Fundatia Pro Patrimonio

 

Harta  Campulung

 

Harta digitala a
municipiului Campulung 

 

 Muscel Racing

 


 P

Trofeul Muscelului

 

 

 Document.Art

 


 

 Prefectura Arges

 

 


 Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2014-09-17 15:07