Noutati

Concurs recrutare - Sef Serviciu Juridic
Comunicat - Program Colectare Selectiva
Publicatii de casatorie
Comunicat
Proiecte de Hotarari ale Consiliului Local

Campulung

Asezare geografica
Istorie veche
Istorie Medievala
Istorie Moderna
Scriitori musceleni
Pictura, sculptura, arhitectura
Istorici in Muscel
Dascali in Campulung
Alte domenii
Cetateni de onoare
Orase infratite
Lista monumente
Mediul de afaceri

Primaria

Cod de etica
Organigrama
Conducere
ROF
ROI
Regulament evaluare manageri cultura
Agenda Conducerii

Evenimente

Zilele Municipiului Campulung
Calendar sportiv
Rally Corss
Trofeul Muscelului
VTM
Atelierul de Arhitectura
Calendar cultural
Arminden Muscelean
1 Iunie
Festivalul de Umor
Tabara de matematica
Festivalul Carpati
Sarbatori de Iarna
Tabara nationala de creatie
Festivalul de rock - POSADA
Sf. Valentin - 50 ani
Stars of song
Off Road
8 Martie
Festivalul Rapsodii de Toamna

Documente

Declaratii de avere
Autorizatii taxi
Certificate de urbanism
Autorizatii de construire
Acte necesare
Formulare on-line
Debitori, amenzi, somatii
 
 Concurs recrutare - Sef Serviciu Juridic

 

ANUNTPrimăria Municipiului Câmpulung, judeţul Argeş, str. Negru Vodă nr.127, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de :

 •  funcţie publică specifică de conducere vacantă - şef serviciu – gradul profesional II –Serviciul Juridic, Administrație Publică, Arhivă

 

| Fisa postului | | Bibliografie | | Adeverinta - model | | Formular de inscriere |

ultima actualizare: 2020-02-21 06:46 citeste mai mult 

 Comunicat - Program Colectare Selectiva

 


PROGRAM COLECTARE SELECTIVĂ

 

Primaria Municipiului Câmpulung împreuna cu operatorul de salubrizare SC FINANCIAR URBAN SRL face cunoscut cetăţenilor municipiului programul de colectare selectivă după cum urmează:

 

Partea de Sud a oraşului: ULTIMA VINERE DIN LUNĂ

De la limita cu: 

 • la NORD - Str. Istrate Rizeanu
 • Str. Ion Nanu Muscel
 • la EST – com Bughea de Jos
 • la SUD-EST – com. Poenarii de Muscel
 • la EST – com. Mioarele

 

 

ultima actualizare: 2020-02-20 12:40 citeste mai mult 

 Comunicat

 

COMUNICAT

 

 

Faţă de afirmaţiile făcute de domnul Iulian Uţă în articolul „Paranghelie-n primărie! Un ONG cu valenţe MASONICE, petrecere de noapte în sediul primăriei Câmpulung” publicat în Ziarul PROFIT facem următoarele precizări:

 • „Balul de Cristal” organizat de Lions Club Câmpulung este un eveniment caritabil dedicat strângerii de fonduri pentru susţinerea diverselor cauze sociale identificate la nivelul Municipiului Câmpulung. De la prima ediţie a evenimentului, care a fost acum 15 ani, evenimentul s-a desfăşurat în Sala de festivităţi a Primăriei Municipiului Câmpulung. sala de festivităţi poate fi folosită la cerere, conform HCL nr. 46/30.05.2019 – Anexa nr. 16. Ţinând cont că evenimentul organizat de ONG-ul Lions Club Câmpulung este unul caritabil, nu s-a perceput taxa de închiriere a sălii.
 •  De-a lungul anilor sala de festivităţi a găzduit diverse manifestări cultural-artistice, sociale etc. organizate de ONG-uri, instituţii de cultură şi de învăţământ din Câmpulung, personalităţi locale şi naţionale.
 • De asemenea facem precizarea că nu au existat niciodată incidente ca urmare a găzduirii diverselor evenimente, nu a fost afectată activitatea primăriei şi nici documentele şi informaţiile produse sau gestionate de administraţia publică. Mai mult decât atât, suntem convinşi că şi locaţia aleasă pentru desfăşurarea evenimentelor a contribuit la succesul acestora. Procedurile de lucru interne sunt foarte clare în privinţa circuitului şi gestionării documentelor, inclusiv a informatiilor şi a bazelor de date neexistând pericolul distrugerii, furtului sau afectării acestora, aşa cum se afirmă în articol.
ultima actualizare: 2020-02-18 13:34

 Comunicat - Asociatii de proprietari

 

COMUNICAT

 


Primăria Municipiului Câmpulung aduce la cunoştinţă Asociaţiilor de Proprietari şi proprietarilor individuali din clădirile colective de locuit (blocuri de locuinţe) care au executat acoperişuri tip şarpantă că sunt invitaţi luni 17.02.2020,ora 10.30 în sala mare a primăriei în legătură cu avariile produse în urma fenomenelor atmosferice (vânt puternic) din data de 05.02-06.02.2020, pentru a găsi soluţii de rezolvare, evitându-se repetarea unor astfel de pericole atât umane cât şi materiale.

 

ultima actualizare: 2020-02-14 13:58

 Proiect buget local 2020

 

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, se aduce la cunoștința cetatenilor Municipiului Campulung, PROIECTUL DE BUGET AL MUNICIPIULUI CAMPULUNG PE ANUL 2020.
Proiectul afişat conţine sumele estimate a face parte din bugetul anului 2020, pe clasificaţia funcţională, și, în forma în care va fi supus aprobării, va cuprinde și sumele care urmează a mai fi repartizate potrivit prevederilor art. 4, lit. b) şi e) din Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5 din 6 ianuarie 2020, precum și alte surse.
Locuitorii Municipiului Câmpulung pot depune propuneri în scris cu privire la proiectul de buget pe anul 2020 la sediul instituției din Municipiul Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș - registratură, până la data de 13.02.2020, ora 12.00 cu mențiunea „Propuneri la proiectul de buget local al Municipiului Câmpulung pe anul 2020”.
În vederea acceptării sau respingerii propunerilor depuse la proiectul de buget, acestea vor fi analizate de Consiliul local, in prezenta persoanelor interesate, la o data ce va fi stabilita ulterior.
Termenul maxim de aprobare a bugetului local este de 45 de zile de la data publicării Legii nr. 5 / 06.01.2020.

 

 

Primaria Municipiului Campulung, în conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, propune:

 • Prezentarea proiectului de buget al Municipiului Campulung pe anul 2020.

Prezentarea va avea loc în data de 13.02.2020, ora 13:00, în Sala Mare a Primariei Municipiului Campulung.
Proiectul de buget a fost afisat pe site-ul institutiei www.primariacampulung.ro si la sediul Primariei Municipiului Campulung, din strada Negru Voda, nr. 127, în data de 30.01.2020.
La sedinta publica sunt invitati sa participe toti cei interesati: cetateni, persoane fizice si juridice, organizatii ale societatii civile, organizatii neguvernamentale, reprezentanti ai institutiilor publice interesate.
 

| Anunt buget |

 

ultima actualizare: 2020-02-10 15:20

 Comunicat - Fenomene periculoase

COMUNICAT

privind efectele fenomenelor hidrometeorologice periculoase
din data de 06.02.2020


1. Modul în care s-a produs fenomenul hidrometeorologic periculos


In perioada 05.02.2020 orele 18,00 – 06.02.2020 orele 08,00 ca urmare a producerii fenomenelor meteo periculoase – viscol puternic, rafale de peste 80km/h, vizibilitate redusa, in Municipiul Campulung, au fost produse urmatoarele efecte:

 

| Poze | 

 

ultima actualizare: 2020-02-06 15:18 citeste mai mult 

 Comunicat - Impozite si taxe

 

COMUNICAT

 

Avand in vedere prevederile Legii nr.227/2015 privind noul cod fiscal in vigoare de la 01 ianuarie 2016, va reamintim urmatoarele :

Persoanele fizice si juridice care la data de 31 decembrie 2019, au în proprietate clădiri nerezidenţiale sau clădiri cu destinaţie mixtă au obligaţia să depună declaraţii până la data de 31 martie 2020 inclusiv;

In categoria clădirilor nerezidenţiale sunt incluse acele clădiri care sunt folosite pentru activităţi administrative, de agrement, comerciale, de cult, de cultură, de educaţie, financiar-bancare, industriale, de sănătate, sociale, sportive, turistice, precum şi activităţi similare, indiferent de utilizare şi/sau denumire, fără ca aceasta să intre în categoria clădirilor rezidenţiale.
Structurile de primire turistice sunt considerate clădiri nerezidenţiale.
Clădirile sau spaţiile din acestea unde se înregistrează sedii secundare şi puncte de lucru se consideră că sunt folosite în scop nerezidenţial.
Clădirile în care nu se desfăşoară nicio activitate sunt considerate rezidenţiale sau nerezidenţiale în funcţie de destinaţia care reiese din autorizaţia de construire.
De exemplu, sunt clădiri nerezidenţiale: o clădire de birouri, un magazin, o fabrică, o clădire unde se desfăşoară activitate de asigurare, un spital, o şcoală, un hotel , etc.
Clădirile rezidenţiale sunt clădiri folosite pentru locuit, alcătuite din una sau mai multe camere, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisfac cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii şi care nu sunt folosite pentru desfăşurarea unor activităţi economice.
Impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri se stabilesc în funcţie de destinaţia finală a clădirii, care poate fi rezidenţială, nerezidenţială sau mixtă, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a contribuabilului, şi se calculează în conformitate cu prevederile art. 457 - 460 din Codul fiscal.
Pentru stabilirea impozitului pe clădiri nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice şi juridice, contribuabilul depune la organul fiscal local o declaraţie la care anexează un raport de evaluare.
Valoarea impozabilă a clădirii este considerată a fi cea care rezultă din raportul de evaluare, în situaţia în care clădirea a fost finalizată sau dobândită în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă în cazul persoanelor fizice, respectiv în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, în cazul persoanelor juridice.
Impozitul pe clădiri este anual, se datorează începând cu data de 1 ianuarie si se determină conform situaţiei existente la data de 31 decembrie a anului anterior.

ultima actualizare: 2020-02-05 13:22

 Concurs de recrutare - Municipiul Campulung

 

ANUNTPrimaria Municipiului Campulung, judetul Arges, str. Negru Voda nr.127, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de :

 • inspector, clasa I, grad profesional superior – Directia Economica și Fiscala – Serviciul Buget, Contabilitate, Informatica

 

| Fisa postului |

 

ultima actualizare: 2020-01-31 15:35 citeste mai mult 

 Anunt - Aviara

 

A N U N T


Ca urmare a Procesului verbal nr.192/30.01.2020, cu privire la obligatiile ce le revin crescatorilor de pasari pentru a preveni aparitia Bolii de Newcastle si Influentei Aviare, aducem la cunostinta populatiei masurile dispuse de Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Arges, in vederea preintampinarii aparitiei de noi focare de influenta aviara si detectarea timpurie a acestei boli la pasarile din exploatatiile nonprofesionale.
Avem obligatia de a informa crescatorii de pasari privind obligativitatea mentinerii pasarilor in adaposturi adecvate, astfel incat sa se evite contactul cu pasarile salbatice in contextul Deciziei CE nr.1136/2018:
- Se interzice accesul pasarilor domestice la luciul de apa, lacuri, rauri si orice alta amenajare hidrologica artificiala sau naturala.
- În masura posibilitatilor, in cadrul gospodariei sa fie separate ratele si gastele de celelalte pasari domestice din exploatatie.
- Se interzice cresterea pasarilor domestice in aer liber.
- Se interzice adaparea pasarilor domestice cu apa din rezervoarele de apa de suprafata, accesibile pasarilor salbatice.
- Se interzice depozitarea hranei pentru pasarile domestice si s pasarilor captive intr-un mod neprotejat de pasarile salbatice sau alte animale.
- Prevenirea contactului cu alte specii de mamifere, inclusiv rozatoare si alte animale de companie.
- Se vor aplica masuri suplimentare de evitare a introducerii / sau diseminarii unei eventuale infectii prin folosirea de incaltaminte diferita in spatiul de exploatare a pasarilor domestice.
Toate masurile mai sus mentionate au caracter obligatoriu pentru crescatorii de pasari din exploatatiile nonprofesionale.

ultima actualizare: 2020-01-30 14:09

 Comunicat - Aviz DSP Arges

 

COMUNICAT

 

 

Primaria Municipiului Campulung face cunoscut tuturor persoanelor fizice si juridice care desfasoara activitati de coafura si alte activitati de înfrumusetare sau activitati de utilizare a produselor biocide pentru dezinfectie, dezinsectie si deratizare în spatiile utilizate de populatie ca, in termen de 30 de zile, trebuie sa solicite certificarea conformitatii cu normele de igiena si sanatate publica de catre Directia de Sanatate Publica Arges.
Mentionam ca nu vor fi emise Autorizatii de functionare si nu vor fi vizate cele existente pentru societatile care presteaza activitatile enumerate mai sus, in lipsa avizului Directiei de Sanatate Publica Arges.
Facem mentiunea ca masurile de mai sus decurg din Ordinul ministrului sanatatii nr.15/14 ianuarie 2020.

 

ultima actualizare: 2020-01-17 08:02

 Anunt - Cupluri 50 de ani

   
A N U N Ţ

 

 

A devenit tradiţie ca în luna februarie cele mai longevive cupluri câmpulungene să fie sărbătorite într-un cadru festiv de către Primăria Municipiului Câmpulung.
Îi invităm pe cei care împlinesc anul acesta 50 de ani de la căsătorie să depună la secretariatul primăriei copie după Certificatul de Căsătorie şi Carte/Buletin de Identitate.
Termenul de depunere al actelor: 11 Februarie 2020.
 

ultima actualizare: 2020-01-15 13:00

 Comunicat - Impozite si taxe 2020

 

COMUNICAT


În conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal,cu modificarile si completarile ulterioare , impozitele si taxele locale pentru anul fiscal 2020 s-au indexat tinand cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, respectiv 2019, atât pentru contribuabili persoane fizice, cât și pentru contribuabili persoane juridice si au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Campulung nr.46/2019.

Impozitul pe clădiri, impozitul pe terenuri şi impozitul pe mijloacele de transport datorate de contribuabili persoane fizice si juridice pentru anul fiscal 2020, se poate plăti în două rate egale până la data de:

 • 31 martie 2020, inclusiv;
 • 30 septembrie 2020, inclusiv.

Pentru plata cu anticipaţie a:

 • impozitului pe clădiri;
 • impozitului pe terenuri;
 • impozitului pe mijloacele de transport, datorat pentru întregul an fiscal 2020, de către persoanele fizice si persoanele jurice, până la data de 31 martie 2020 inclusiv, se acordă o bonificaţie de 10%.

Prin plata cu anticipaţie se înţelege stingerea obligaţiei de plată a impozitului datorat aceluiaşi buget local în anul fiscal 2020, integral,până la data de 31 martie 2020 inclusiv.


Impozitul anual, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.


Totodata aducem la cunostiinta contribuabililor ca pot efectua plata impozitelor, taxelor, amenzile, chiriile si accesoriile acestora si online, accesând site-ul www.ghiseul.ro.

ultima actualizare: 2020-01-14 09:26

 Anunt de participare la licitatie (3)

 

 

ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIA PUBLICA DESCHISA
pentru concesionare

“Proprietate imobiliara de tip teren intravilan si constructie centrala termica fluidizare,
situat in mun. Campulung, str.Marasti nr 19 B, judetul Arges’’.

 

 

1. Denumire concendent: Municipiul Campulung,Cod fiscal : 4122361,str. Negru Voda, nr. 127, cod
115100, Campulung Muscel, judeţul Arges, telefon: 0248-511034, Fax: 0248-511036, email : campulung@muscel.ro, persoana de contact ing. Roxana Tatulescu, tel. 0248/511034.

 

2. Informatii generale privind obiectul licitatiei: Proprietatea imobiliara de tip teren intravilan si constructie centrala termica fluidizare . Acesta este situat in intravilanul Municipiului Campulung, judetul Arges, str.Marasti nr 19 B, judetul Arges, este înscris în cartea funciara nr.85895 Campulung numarul cadastral nr.4150, este inregistrat la OCPI Arges sub nr.14097/29.09.2017.

 

 

 

ultima actualizare: 2020-01-14 08:55 citeste mai mult 

 Comunicat - Program Casierie

 

COMUNICAT

 

Programul de încasare al casieriei din cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung pentru perioada 13.01.2020 – 31.03.2020 este următorul :

 • în zilele de luni, marți și miercuri – între orele 8:00 – 15:00, cu pauză între 12:00 – 12:15;
 • în zilele de joi – între orele 8.00 – 18.00, cu pauză între 12:00 – 12:30;
 • în zilele de vineri - între orele 8.00 – 14.00, cu pauză între 12:00 – 12:15.
ultima actualizare: 2020-01-13 10:18

 Anunt de participare la licitatie (2)

 

ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIA PUBLICA DESCHISA

pentru inchirierea spatiului situat la parterul imobilului din Municipiul Campulung, judetul Arges,
str. Negru Voda, nr. 107 (fost spatiu Cina)

 

 


1. Denumire concendent: Municipiul Campulung, Cod fiscal : 4122361, str. Negru Voda, nr. 127, cod
115100, Campulung Muscel, judetul Arges,telefon : 0248-511034, Fax: 0248-511036, email : campulung@muscel.ro , persoana de contact ing. Roxana Tatulescu, tel. 0248/511034.

 

2. Informatii generale privind obiectul licitatiei : Spatiul care se propune a se inchiria se afla situat la parterul imobilului situat in Municipiul Campulung, judetul Arges, str. Negru Voda, nr. 107 si se afla in zona centrala a Municipiului Campulung.

 

ultima actualizare: 2020-01-09 09:52 citeste mai mult 

 
Primar - Taroiu Ioan Liviu

Ghiseul.ro

POCU 2014 - 2020

PAED Campulung


Plan de actiune privind energia durabila Municipiul Campulung

SIPOCA

 

 

 Administratia Pietelor

 Primaria Campulung
  Taxe si impozite
  Tur virtual
  Campulung de sus
 Adrese utile
  Guvernul Romaniei
  Camera Deputatilor
  Senatul Romaniei
  Presedintie
  Prefectura Arges
 Invatamant

  Colegiul Carol
  Colegiul Tehnic
  Scoala Nanu Muscel
  Scoala Nationala "Oprea Iorgulescu"

 Media
  Muscel TV - Sport
  Orion FM
  Info 3D
 Cultura

  Galeria Arta
  Muscelpedia
  Chipuri de odinioara
  Scrinul cu amintiri

 Pensiuni
   Pensiunea Anomis
   Pensiunea Elyon
   Pensiunea Hangita
   Pensiunea Alina
 Societati

 Campulung Industrial Park

 

Pro Patrimonio

 

 Fundatia Pro Patrimonio

 

Harta  Campulung

 

Harta digitala a
municipiului Campulung 

 

 VTM

 


 P

Trofeul Muscelului

 

 

Strategia Nationala Anticoruptie

 

PNDR 2014 - 2020

 


    

 Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2020-02-21 06:46