Noutati

Anunt Autoritatea Electorala Permanenta
Declaratii de avere 2015
Amenzi, somatii, titluri executorii
Anunt licitatie MAXI-TAXI
Anunt concurs recrutare - SPCLEP

Campulung

Asezare geografica
Istorie veche
Istorie Medievala
Istorie Moderna
Scriitori musceleni
Pictura, sculptura, arhitectura
Istorici in Muscel
Dascali in Campulung
Alte domenii
Cetateni de onoare
Orase infratite
Lista monumente
Mediul de afaceri

Primaria

Structura organizatorica
Cod de etica
Organigrama
Conducere
ROF
ROI
Regulament evaluare manageri cultura

Evenimente

Zilele Municipiului Campulung
Calendar sportiv
Document.Art
VTM
Atelierul de Arhitectura
Calendar cultural
Arminden Muscelean
1 Iunie
Festivalul de Umor
Tabara de matematica
Festivalul Carpati
Sarbatori de Iarna
Tabara nationala de creatie
Festivalul de rock - POSADA
Gala premiilor APL.H
Sf. Valentin - 50 ani
Stars of song
Inverness - Scotia
Procesiune
Off Road
8 Martie
Festivalul Rapsodii de Toamna
Cooperare China
Colaborare Marea Britanie

Documente

Declaratii de avere
Autorizatii taxi
Certificate de urbanism
Autorizatii de construire
Acte necesare
Formulare on-line
Amenzi, somatii
 
 Anunt Autoritatea Electorala Permanenta

 

ANUNT
privind inscrierea ca operatori de calculator in cadrul sectiilor de votare        

           

           Incepand cu anul 2016, in cadrul proceselor electorale, se va utiliza in premiera Sistemul informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal (SIMPV). Astfel, in cadrul fiecarei sectii de votare va fi desemnat un operator de calculator care va avea ca principala atributie inscrierea în SIMPV a codurilor numerice personale ale alegatorilor care se prezinta la vot, prin scanarea cartilor de identitate sau prin tastarea cifrelor, dupa caz.
Potrivit legii, pot avea calitatea de operator de calculator al sectiei de votare orice persoana care indeplineste urmatoarele conditii:

  • Sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania;
  • Sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;
  • Sa aiba minimum 18 ani impliniti;
  • Sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
  • Sa fi absolvit invatamantul general obligatoriu;
  • Sa aiba cunostinte de baza in tehnologia informatiei.

Cei interesati, pot completa o cerere în acest sens, care va fi depusa la camera 8 – Serviciul Buget Contabilitate si Informatica. 
Persoanele propuse vor fi instruite si evaluate de catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale, cu sprijinul Autoritatii Electorale Permanente si al Institutului National de Statistica.
Operatorii de calculator vor primi, pe perioada desfasurarii activitatii în sectiile de votare, o indemnizatie stabilita prin Hotarare a Guvernului.

 

| Cerere tip | | Material informativ

ultima actualizare: 2015-11-19 15:21

 Anunt licitatie MAXI-TAXI

A N U N T
 

 

Municipiului Campulung, judetul Arges, reprezentat de viceprimar, cu sediul în str. Negru Voda nr.127, telefon 0248511034, fax 0248511036, cod fiscal 41122361, organizeaza licitatie publica deschisa pentru atribuirea contractului de gestiune delegata a serviciului public de transport public local de persoane.

Licitatia se va desfasura în data de 25.11.2015, ora 15, la sediul Primariei Municipiului Campulung din str. Negru-Voda nr.127, în sala de sedinte, fiind primul tur al acestei licitatii.
În cazul în care nu se vor prezenta trei oferte valabile din punct de vedere al criteriilor de eligibilitate, se stabileste al doilea tur de desfasurare a licitatiei in data de 07.12.2015.
Daca nici la al doilea tur de desfasurare a licitatiei nu se vor prezenta trei oferte valabile din punct de vedere al criteriilor de eligibilitate se va trece la etapa de negociere directa.
Negocierea directa se va face în data de 17.12.2015, ora 14, la sediul Primariei Municipiului Campulung din str. Negru-Voda nr.127, în sala de sedinte.
Depunerea ofertelor se face la registratura primariei, pana în data de 25.11.2015, ora 10.
Ridicarea documentatiei pentru întocmirea dosarelor de participare se poate face de la Compartimentul de Transport Public Local al Primariei Municipiului Campulung, la dl. Danut Iosif, începand cu data aparitiei anuntului, zilnic între orele 8,30-11.00
Clarificarile privind documentatia de atribuire pot fi solicitate pana în data de
23.11.2015, ora 15.30.
Solutionarea eventualelor litigii privind procedura de concesionare se face de Tribunalul Arges, conform prevederilor O.U.G. nr.54/2006 si Legii nr.554/2004.


VICEPRIMAR,
TAROIU IOAN LIVIU

 

ultima actualizare: 2015-11-10 09:38

 Anunt concurs recrutare - SPCLEP

A N U N TSERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR AL MUNICIPIULUII CÂMPULUNG organizeaza la sediul sau din strada Negru Voda, nr.127, concursui de recrutare pentru functia publica de executie vacanta:

  •  referent cls.III ,gradul profesional principal - Compartimentul Evidenta Persoanelor

 

| Fisa postului | | Bibliografie |

 

ultima actualizare: 2015-10-28 11:20 citeste mai mult 

 Tudor Musatescu - 2015

ultima actualizare: 2015-10-23 14:35 citeste mai mult 

 Comunicat - Compartiment Urbanism

 

COMUNICAT

 


Primaria Municipiului Campulung, aduce la cunostinta locuitorilor municipiului, asociatiilor de locatari (proprietari), societatiilor comerciale, ca în perioada sezonului rece, respectiv 01.11.2015 – 31.03.2016 se sisteaza autorizarea efectuarii lucrarilor pentru bransamentele subterane de utilitati (apa, canal, gaze, etc.), ce necesita interventia în carosabilul asfaltat.

 

 


Viceprimar,
Liviu Ioan TAROIU
 

ultima actualizare: 2015-10-07 12:59

 Comunicat - Asistenta Sociala


 

COMUNICAT


Începand cu data de 07 octombrie 2015, Serviciul Public de Asistenta Sociala Campulung, preia cererile si declaratiile pe propria raspundere, insotite de actele doveditoare pentru acordarea ajutorului de incalzire a locuintei cu gaze naturale, combustibili solizi si petrolieri sau energie electrica, conform O.G nr. 27/2013, care modifica O.U.G nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece.
Acestea se depun la sediul, Serviciului Public de Asistenta Sociala Campulung, din str. Matei Basarab, nr. 66.

Formularul tip - cererea si declaratia pe propria raspundere pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei – poate fi procurat de la sediul Serviciului Public de Asistenta Sociala Campulung, cam. 2, precum si de pe site-urile Primariei Municipiului Campulung, al Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala, Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala Arges.


Facem precizarea ca, titularul ajutorului pentru incalzirea locuintei este reprezentantul familiei sau, dupa caz, persoana singura care indeplineste conditiile legale de acordare a ajutorului si care poate fi, dupa caz: proprietarul locuintei, succesorul de drept al acestuia, persoana care a instrainat locuinta in baza unui contract de vanzare – cumparare cu clauza de intretinere sau drept de habitatie, titularul contractului de inchiriere, comodat, concesiune al acesteia ori alt membru de familie major si imputernicit de proprietarul locuintei sau de titularul contractului de inchiriere ori, dupa caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a implinit varsta de 16 ani.

Pot beneficia de acest drept, familiile sau persoanele singure, care realizeaza venituri nete lunare, pe membru de familie, de pana la 615 lei, inclusiv.

 

  

    VICEPRIMAR,                       DIRECTOR EXECUTIV,
LIVIU IOAN TAROIU                     CATALIN BADITA


| Acte necesare | | Cerere tip | | Declaratie | | Program

| Conditii excludere ajutor de incalzire |

ultima actualizare: 2015-10-02 12:16

 VTM Campulung 2015
ultima actualizare: 2015-09-22 10:54 citeste mai mult 

 

 Portal de turism


 Bazinul de inot

Proiect Kretzulescu

 Primaria Campulung
  Taxe si impozite
  Tur virtual
  Campulung de sus
 Adrese utile
  Guvernul Romaniei
  Camera Deputatilor
  Senatul Romaniei
  Presedintie
  Prefectura Arges
 Invatamant

  Colegiul Carol
  Colegiul Tehnic
  Scoala Nanu Muscel
  Scoala Nationala "Oprea Iorgulescu"

 Media
  Muscel TV - Sport
  Orion FM
  Info 3D
 Cultura

  Galeria Arta
  Monografia
  Chipuri de odinioara
  Scrinul cu amintiri

 Pensiuni
   Pensiunea Anomis
   Pensiunea Elyon
   Pensiunea Hangita
   Pensiunea Alina
 Societati

 Campulung Industrial Park

 

Pro Patrimonio

 

 Fundatia Pro Patrimonio

 

Harta  Campulung

 

Harta digitala a
municipiului Campulung 

 

 VTM

 


 P

Trofeul Muscelului

 

 

Strategia Nationala Anticoruptie

 


 

 Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2015-11-19 15:21