Noutati

Anunt - Concurs recrutare Sef Serviciu SPCLEP
Comunicat Impozite si Taxe - Plata online
Scrisoare Primar 2017
Comunicat - Taxa salubritate
Comunicat - Registrul Agricol

Campulung

Asezare geografica
Istorie veche
Istorie Medievala
Istorie Moderna
Scriitori musceleni
Pictura, sculptura, arhitectura
Istorici in Muscel
Dascali in Campulung
Alte domenii
Cetateni de onoare
Orase infratite
Lista monumente
Mediul de afaceri

Primaria

Structura organizatorica
Cod de etica
Organigrama
Conducere
ROF
ROI
Regulament evaluare manageri cultura
Audiente

Evenimente

Zilele Municipiului Campulung
Calendar sportiv
Document.Art
Rally Corss
Trofeul Muscelului
VTM
Atelierul de Arhitectura
Calendar cultural
Arminden Muscelean
1 Iunie
Festivalul de Umor
Tabara de matematica
Festivalul Carpati
Sarbatori de Iarna
Tabara nationala de creatie
Festivalul de rock - POSADA
Gala premiilor APL.H
Sf. Valentin - 50 ani
Stars of song
Inverness - Scotia
Procesiune
Off Road
8 Martie
Festivalul Rapsodii de Toamna
Cooperare China
Colaborare Marea Britanie
Vizita presedinte

Documente

Declaratii de avere
Autorizatii taxi
Certificate de urbanism
Autorizatii de construire
Acte necesare
Formulare on-line
Debitori, amenzi, somatii
 
 Anunt - Concurs recrutare Sef Serviciu SPCLEP

 

 

ANUNT

 

ANFP organizeaza concurs pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de sef serviciu al Serviciului Public Comunitar de Evidenta Persoanelor al Municipiului Campulung, judetul Arges.

 

Pentru mai multe detalii accesati pagina anuntului: http://www.anfp.gov.ro

 

ultima actualizare: 2017-02-20 13:03

 Comunicat Impozite si Taxe - Plata online

                         

COMUNICAT  
plata impozite si taxe locale prin www.ghiseul.ro

 

Va informam ca incepand cu data de 20.02.2017 impozitele si taxele locale aferente Municipiului Campulung pot fi platite si online prin intermediul www.ghiseul.ro.
Pentru a putea efectua plata cu cardul prin intermediul ghiseul.ro este nevoie de obtinearea datelor de acces prin completarea informatiilor de la rubrica Solicitare date de acces parcurgand urmatorii pasi*:

 • Verificare CNP (se vor completa toate datele personale solicitate)
 • Validare card (se vor completa datele aferente cardului prin intermediul caruia se va efectua plata)
 • Trimitere e-mail cu datele de logare

*(pentru mai multe detalii va rugam sa parcurgeti manualul de utilizare al portalului, de mai jos).


ATENTIE
: CNP – ul introdus trebuie sa fie acelasi cu CNP – ul titularului de rol de impozite si taxe înregistrat in baza noastra de date (pentru mai multe detalii va rugam sa apelati 0248/511034 interior 117)

 

| Manual de utilizare

ultima actualizare: 2017-02-20 12:45

 Scrisoare Primar 2017

PRIMARIA MUNICIPIULUI CAMPULUNG MUSCEL

Stimata doamna / Stimate domnule,
 

 

Intocmirea si publicarea raportului Primarului Municipiului Campulung privind activitatea anului precedent, in acest caz anul 2016, a devenit ceva firesc pentru autoritatea locala, in contextul preocuparii pentru o reala deschidere si transparenta a institutiei noastre.

Raportul contine informatii despre activitatea aparatului de specialitate al Primarului si a serviciilor publice din subordinea acestuia. Consider ca datele prezentate in raport pot oferi cetatenilor municipiului o imagine generala asupra activitatii noastre in anul care a trecut, asupra modului si eficientei rezolvarii problemelor comunitatii locale.

Actiunile care au fost intreprinse in anul 2016 au vizat toate sectoarele de activitate din sfera administratiilor locale, respectiv investitii de interes local, asistenta sociala, educatie, sanatate, cultura, tineret, sport, ordine publica, protectia si refacerea mediului, dezvoltare urbana, evidenta populatiei, administrarea domeniului public si privat al Municipiului Campulung, servicii de utilitate publica, activitati de administratie social-comunitara.

 

ultima actualizare: 2017-02-06 10:07 citeste mai mult 

 Comunicat - Taxa salubritate

Comunicat
 

Aducem la cunostiinta contribuabililor care beneficiaza de Serviciul local de salubritate al Municipiului Campulung ca prin HCL nr. 98/28.12.2017 s-a instituit taxa speciala de colectare, transport si depozitare gunoi menajer , taxa ce se incaseaza incepind cu 01.02.2017, la casieria institutiei noastre.
Nivelul taxei speciale de colectare, transport si depozitare gunoi menajer este de 7.50 lei/luna/persoana, iar platitori sunt persoanele fizice care detin locuinte/case de vacanta in Campulung si beneficiaza de serviciul de colectare, transport si depozitare, care au avut sau nu incheiat un contract de prestari servicii cu SC Financiar Urban SRL .
Taxa speciala de colectare ,transport si depozitare gunoi menajer , se instituie incepind cu data de 01.01.2017 in baza declaratiei de impunere depusa de contribuabil pina in data de 31.03.2017.
In cazul nedepunerii declaratiei de impunere obligatia de plata a taxei va fi stabilita din oficiu.
Taxa speciala de colectare, transport si depozitare gunoi menajer se plateste trimestrial astfel:

 • pentru trimestrul I – termen de plata 31.03.2017;
 • pentru trimestrul II – termen de plata 30.06.2017;
 • pentru trimestrul III – termen de plata 30.09.2017;
 • pentru trimestrul IV – termen de plata 20.12.2017;

Pentru neachitarea taxei taxei speciale de colectare, transport si depozitare gunoi menajer la termenele scadente de plata, contribuabilii datoreaza dupa acest termen majorari de intarziere in procent de 1% pe luna, pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepind cu ziua imediat urmatoare a termenului scadent, pana la data achitarii sumei datorate inclusiv.
Plata taxei se poate face la casieria institutiei, atat in numerar cat si prin intermediul cardurilor bancare.
Taxa speciala de colectare, transport si depozitare gunoi menajer nu se datoreaza de catre :
a) veteranii de razboi, vaduvele de razboi si vaduvele nerecasatorite ale veteranilor de razboi;
b) persoanele prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, si persoanele fizice prevazute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate si reprezentantii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor încadrati în gradul I de invaliditate.
Scutirea se acorda persoanelor în cauza, dupa ce depun declaratia de impunere, insotita de documentele care dovedesc una din situatiile de mai sus.
Refuzul contribuabililor de a se prezenta la sediul organul fiscal, in vederea depunerii declaratiei privind stabilirea taxei speciale de colectare ,transport si depozitare gunoi menajer de salubrizare, se sanctioneaza cu amenda , conform prevederilor legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal.
Modelul declaratiei de impunere se regaseste anexat prezentului comunicat si se depune la regitratura institutiei.

 

| Declaratie de impunere |

ultima actualizare: 2017-02-03 09:46

 Comunicat - Registrul Agricol


COMUNICAT

 

Potrivit Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate prin Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, ministrului finantelor publice si al presedintelui Institutului National de Statistica, nr. 734 din 29.04.2015, urmatoarele categorii:

 • persoane fizice cu domiciliul fiscal în Campulung;
 • persoane fizice cu domiciliul fiscal în alte localitati, care detin pe raza municipiului Campulung bunuri ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol, precum terenuri agricole (inclusiv gradini din intravilan, pomi fructiferi, vita-de vie etc.) sau silvice, animale domestice si/sau animale salbatice crescute în captivitate (bovine, ovine, caprine, porcine, cabaline, iepuri, animale de blana, pasari, familii de albine etc.), utilaje si instalatii pentru agricultura si silvicultura, constructii etc.;
 • persoanele juridice cu domiciliul fiscal în Campulung (societati comerciale, societati/asociatii agricole, unitati de învatamant, sanatate, culte, industrie, transport, constructii, administratie publica etc., cu exceptia unitatilor apartinand Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Justitiei si Serviciul Roman de Informatii);
 • persoanele juridice cu domiciliul fiscal în alte localitati, care detin pe raza municipiului Campulung bunuri ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol, precum terenuri agricole (inclusiv gradini din intravilan, pomi fructiferi, vita-de vie etc.) sau silvice, animale domestice si/sau animale salbatice crescute în captivitate (bovine, ovine, caprine, porcine, cabaline, iepuri, animale de blana, pasari, familii de albine etc.), utilaje si instalatii pentru agricultura si silvicultura, constructii etc.,ompartimentul Agricultura (camera 30, la parter), începand cu data de 16.01.2017, între orele 8,30 - 13,30, în vederea declararii datelor mai sus mentionate,
ultima actualizare: 2017-01-25 12:49 citeste mai mult 

 Anunt - Lucrari de reparatii

 

ANUNT
 

Primaria Municipiului Campulung intentioneaza sa execute lucrari de reparatii curente la o serie de imobile si apartamente pe care le are în proprietate. Potentialii ofertanti pot depune oferta de pret pâna la data 17.01.2017 ora 15.00 oferta trebuie întocmita pentru toate imobilele/apartamentele.
Vizitarea amplasamentelor este obligatorie si se va face in data 16.01.2017 ora 10.00
Persoana de contact – Chirvasiu Cristina – tel. 0248 511034.

Ofertele se vor transmite pe fax la nr. 0248511036 sau pe e-mail la adresa investitii_pmc@yahoo.com. sau se pot depune la registratura unitatii. Operatorul economic ofertant trebuie sa posede un certificat digital valid care sa ateste înregistrarea în Sistemul electronic de achizitii publice (SEAP).Finalizarea achizitiei se va face prin cumparare directa din Catalogul Electronic SEAP de pe www.e-licitatie.ro.

 

| Imobile de reparat | | Anunt anulare procedura |

ultima actualizare: 2017-01-17 14:11

 Comunicat Impozite si Taxe 2017

 

Comunicat


Impozitul pe cladiri, impozitul pe terenuri si impozitul pe mijloacele de transport datorate de contribuabili persoane fizice si juridice pentru anul fiscal 2017, se poate plati în doua rate egale pana la data de:

 • 31 martie 2017, inclusiv;
 • 30 septembrie 2017, inclusiv.

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, impozitului pe terenuri, impozitului pe mijloacele de transport, datorat pentru întregul an fiscal 2017, de catre persoanele fizice si jurice, pana la data de 31 martie 2017 inclusiv, se acorda o bonificatie de 10%.
Prin plata cu anticipatie se întelege stingerea obligatiei de plata a impozitului datorat aceluiasi buget local în anul fiscal 2017, integral, pana la data de 31 martie 2017 inclusiv.
Impozitul anual, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.
Totodata aducem la cunostiinta contribuabililor ca pot efectua plata impozitelor, taxelor, amenzile, chiriile si accesoriile acestora si prin intermediul cardurilor bancare.

 

ultima actualizare: 2017-01-13 12:28

 
Primar - Taroiu Ioan Liviu

Ghiseul.ro

 Portal de turism


 Bazinul de inot

 Administratia Pietelor

Proiect Kretzulescu

 Primaria Campulung
  Taxe si impozite
  Tur virtual
  Campulung de sus
 Adrese utile
  Guvernul Romaniei
  Camera Deputatilor
  Senatul Romaniei
  Presedintie
  Prefectura Arges
 Invatamant

  Colegiul Carol
  Colegiul Tehnic
  Scoala Nanu Muscel
  Scoala Nationala "Oprea Iorgulescu"

 Media
  Muscel TV - Sport
  Orion FM
  Info 3D
 Cultura

  Galeria Arta
  Muscelpedia
  Chipuri de odinioara
  Scrinul cu amintiri

 Pensiuni
   Pensiunea Anomis
   Pensiunea Elyon
   Pensiunea Hangita
   Pensiunea Alina
 Societati

 Campulung Industrial Park

 

Pro Patrimonio

 

 Fundatia Pro Patrimonio

 

Harta  Campulung

 

Harta digitala a
municipiului Campulung 

 

 VTM

 


 P

Trofeul Muscelului

 

 

Strategia Nationala Anticoruptie

 


 

 Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2017-02-20 13:03